De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fokbeleid 2010 Op 18 december 2009 hebben we in de ALV middels een powerpointpresentatie, de aftrap gehouden om te komen tot een nieuw fokbeleid. Een dag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fokbeleid 2010 Op 18 december 2009 hebben we in de ALV middels een powerpointpresentatie, de aftrap gehouden om te komen tot een nieuw fokbeleid. Een dag."— Transcript van de presentatie:

1 Fokbeleid 2010 Op 18 december 2009 hebben we in de ALV middels een powerpointpresentatie, de aftrap gehouden om te komen tot een nieuw fokbeleid. Een dag eerder waren er negatieve nieuwsartikelen verschenen over het fokken van honden, specifiek ook dat Golden Retrievers problemen hebben. Dit is een van de redenen om te komen tot een nieuw fokbeleid. Een fokbeleid dat moet leiden tot een sterke Golden Retrieverclub die in staat is om de doelstellingen te behalen en het imago van een vereniging die kwaliteit levert uit te stralen. Daarom nodigen wij iedereen uit om eerst de presentatie door te nemen en daarna het vragenformulier in te vullen en in te sturen.

2 Fokbeleid 2010 Investeren voor de toekomst GRCN Eerste ontwikkelingen: Een kader voor de toekomst.

3 Fokbeleid 2010 Wat is fokken? – Fokken is het doelgericht samenbrengen van die genetische eigenschappen welke samen het ideaalbeeld vormen, van het door de fokker, voor ogen gestelde eindresultaat. Wanneer ben je fokker?: – Als je kennis van fokken en je ras hebt – Als je ervaring hebt met diepe dalen en hoogtepunten – Als je sportiviteit bezit – Als je je ethisch gedraagd: normen en waarden

4 Wat betekent dat? Je moet kennis hebben van het ras, genetica. Je moet een ideaalbeeld voor ogen hebben. Vooraf een eindresultaat voor ogen hebben. Je vaart op kennis en inzicht van een ander. – Als je minder dan 15 jaar fokt kan je nog niet genieten van “eigen” succes. Er moet uitwisseling van info zijn, de welbekende kapstok Fokken kan je niet alleen!!!!

5 Kwaliteit van de Golden Retriever (algemeen) De Golden Retriever wordt door de maatschappij beoordeeld op zijn kwaliteiten. Incidenten en (te)veel voorkomende gezondheid en gedragsproblemen hebben grote (negatieve) invloed op de maatschappelijke beeldvorming. De GRCN en zijn fokkers hebben daar een grote verantwoordelijkheid in.

6 Kwalititeit Algemeen: kwaliteit van alle Goldens. Ouderdieren: kwaliteit van de Goldens die ingezet worden voor de fokkerij. Fokker:Kwaliteit van diegene die de doelstelling van het ras invult. GRCN: kwaliteit om voor het ras de fokker en pupkoper op een snelle, transparante en zorgvuldige wijze te informeren en te ondersteunen om de doelstelling te halen.

7 FOKBELEID 2010 Waarom aanpassingen? Om het hoofddoel “het in stand houden en verbeteren van het ras”te kunnen behalen. – Het huidige fokreglement en pupinfo-reglement voldoet niet meer om het hoofddoel optimaal te behalen. Marktwerking is gewijzigd – (internet), vraag en aanbod continu afstemming. Klanteisen zijn gewijzigd: – Snelheid, transparantie, zorgvuldigheid = kwaliteit Koepelorganisatie wijzigt (Raad van Beheer) – (politiek, juridisch, belangenvereninging)

8 GRCN De GRCN onderscheid zich door: Een vereniging te zijn die zich inzet om de hoofddoelstelling te behalen en die kwaliteit uitstraalt. – Onderschrijving en promotie daarvan door de leden in zijn algemeenheid en door de fokkers specifiek. Zowel de honden als fokkers hebben aantoonbare kwaliteiten. Juiste verhouding kwaliteit en prijs. Voldoende aanbod van kwalitatieve pups – Pupkopers komen en blijven bij de GRCN doordat deze als vereniging en door hun leden herkenbare kwaliteit uitstraalt. – Kwantiteit (hoeveelheid pups is ondergeschikt aan kwaliteit, juiste verhouding is gewenst vanwege marktwerking)

9 Kwaliteiten ouderdieren Honden hebben aantoonbare kwaliteiten die uitgedrukt worden in puntscores. Voor inzet in fokkerij GRCN minimum aantal punten vereist. Honden kunnen het puntenaantal verhogen naarmate zij meer aantoonbare kwaliteiten hebben. De website zal het aanbod van puppies weergeven in volgorde van hoogstscorende combinaties

10 Kwaliteiten fokkers Fokkers hebben aantoonbare kennis van het ras en inzicht in de fokkerij (fokkerscertificaat). – GRCN geeft jaarlijks een basisscholing “het fokken van Golden Retrievers”met daarop jaarlijks 2 specifieke kennisbijeenkomsten voor gecertificeerde fokkers. – Aspirant-fokkers lopen “stage”bij gecertificeerde fokker. Niet in het bezit zijn van dit fokkerscertificaat geeft geen mogelijkheid voor naamsbekendheid via de GRCN.

11 Morele kwaliteitseisen Je fokt niet: Met een Golden Retriever waarvan je als fokker beoordeeld dat deze eigenschappen laat zien die niet gewenst in ons ras. (gedrag en gezondheid) DAARNAAST: Met een teef voor de 20 maanden en na de 96 maanden Meer dan 4 nesten met een teef. Zonder 10 maanden tussen nest en dekking.

12 Specifieke kwaliteitseisen TBV doelstelling Golden Retriever Om onze hoofddoelstelling te halen zullen er specifieke gezondheids- en gedragskenmerken bewaakt moeten worden. Iedereen heeft daar een eigen beeld en invulling bij op basis van visie, kennis en ervaring. Dit is erg verschillend en geeft dan ook veel discussie. Als GRCN moet je wel tot één gedragen Fokbeleid komen dus daarom vragen wij jullie om het formulier in te vullen

13 Vervolg Uitwerking kader. Feb 2010 Uitwerking overgangsregeling maart 2010 Toelichting in specifieke fokkersbijeenkomst april 2010. Besluitvorming in ALV …….. Voorbereiding invoering 01-01-2011


Download ppt "Fokbeleid 2010 Op 18 december 2009 hebben we in de ALV middels een powerpointpresentatie, de aftrap gehouden om te komen tot een nieuw fokbeleid. Een dag."

Verwante presentaties


Ads door Google