De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgprogramma Depressieve klachten, Een antroposofische benadering 9 December 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgprogramma Depressieve klachten, Een antroposofische benadering 9 December 2011."— Transcript van de presentatie:

1

2 Zorgprogramma Depressieve klachten, Een antroposofische benadering 9 December 2011

3 Wat is een zorgprogramma (ZP)? Een overzicht van alle activiteiten die gebruikt worden om een bepaalde groep patiënten gericht (en planmatig) te kunnen helpen. Het omvat: –De indicatiestelling (DSM-IV criteria) –De achtergrond van de klacht/ziekte/stoornis –Richtlijnen voor diagnostiek en behandeling gebaseerd op Consensus binnen een representatieve groep professionals en/of (Wetenschappelijk) onderzoek

4 Welke ZP’s worden geschreven? Kanker –Anja de Bruin Hechtingsstoornissen kinderen –Martin Niemeyer Depressieve klachten –Anne Ponstein Hooikoorts –Erik Baars Fysiotherapie bij schouderklachten –Josée Hendriksma

5 Waarom antroposofische ZP’s? Verbetering zichtbaarheid van AG Kwaliteitsverbetering van de AG –Interdiscipliair overleg binnen therapeuticum –Tussen therapeutica –Internationaal Financiering van de zorg sluit aan op DBC’s die gebaseerd zijn op richtlijnen en zorgprogramma’s ZP kan als basis dienen voor onderzoek naar effectiviteit en kosten van de AG

6 Waarom ZP depressie? Grote doelgroep: 800.000 patienten Behandelkosten ca. 390 miljoen –Inclusief economische effecten ca. 2,1 miljard Vergelijkbare programma’s in reguliere zorg kunenn als basis/verglijking dienen Positieve behandelresultaten AG bij depressie –Ervaringskennis huisartsen –Overeenkomsten mindfullness

7 Stappen in de ontwikkeling van een ZP Planevaluatie: het bijeenbrengen van kennis –Consensusontwikkeling –Literatuuronderzoek –Concept Zorgprogramma Procesevaluatie: wordt het plan uitgevoerd als beschreven en wordt het beoogde doel bereikt? –Praktijkevaluaties –Eerste effectmetingen (therapeutisch effect, kosten, patiënttevredenheid) en kwalitatieve interviews –Definitief Zorgprogramma Productevaluatie: geoptimaliseerde proces evalueren m.b.v. Routine Outcome Monitoring –Vergelijkingen met andere zorgprogramma’s

8 Hoe ontstond het concept ZP depressie? Interviews met exertgroepen –Huisartsen van verschillende therapeutica o.a. Haarlem –Therapeuten van verschillende therapeutica o.a. Haarlem Panelgesprekken met therapeuticum Haarlem –Intercollegiaal overleg Formele kennis waar mogelijk toegevoegd Concept ZP ‘Depressieve klachten’ zo goed als gereed (afronding plan evaluatie fase)

9 Ervaringen bij het schrijven van het ZP Vaak comorbiditeit In de praktijk individuele aanpassingen

10 Opbrengst van het opstellen van het ZP Belangrijk om het verschil tussen advies en therapie te maken –Dieetadviezen Kader van waaruit gewerkt wordt verschilt –Antroposofische medicatie –Psychologische begeleiding Het behandeldoel vormt de schakel tussen huisarts en therapeut –Soms expliciet genoemd, soms niet Er is sprake van fasering in de behandeling Bepaalde therapievormen zijn geindiceerd bij bepaalde behandeldoelen

11 Fasering van de behandeling Eerste fase: aanvullend onderzoek + zorg voor financiën, huisvesting en werk (fysiek lichaam) –Huisarts/specialisten –Praktijkondersteuner –Maatschappelijk werk

12 Fasering van de behandeling Tweede fase: verbetering vitaliteit (ether lichaam) 1: Dagstructuur krijgen / behouden –Praktijkondersteuner –Gesprekken huisarts 2: Vitaliteit versterken –Medicatie –Uitwendige therapie –Antroposofische fysiotherapie (ritmische massage) –Dieettherapie 3: In verbinding komen: weer voelen hoe het eigen lijf reageert op prikkels van buiten –Uitwendige therapie –Antroposofische fysiotherapie (ritmische massage)

13 Fasering van de behandeling Derde fase: aanpassing van gedrag, leefstijl etc. (astraal lichaam) 4: Van binnen uit in verbinding komen –Kunstzinnige therapie beeldend, muziek –Euritmietherapie –Psychologische begeleiding 5: Ademen (harmonisatie BP en OP via MG) –Hydrotherapie, ontspanningsoefeningen –Antroposofische fysiotherapie –Kunstzinnige therapie beeldend, muziek –Euritmietherapie

14 Fasering van de behandeling Derde fase: aanpassing van gedrag, leefstijl etc. (astraal lichaam) 6: Inzicht gevende therapie –Psychologische begeleiding 7: In beweging komen (handelingsbereidheid aanspreken) –Antroposofische fysiotherapie (bewegingstherapie) –Kunstzinnige therapie beeldend, muziek –Euritmietherapie

15 Fasering van de behandeling Vierde fase: regie nemen over het leven (Ik- organisatie) 8: Levensgebeurtenissen verwerken –Kunstzinnige therapie beeldend, muziek –Psychische begeleiding –Biografische gesprekken 9: Eigenheid versterken –Euritmie therapie –Psychische begeleiding 10: Het leven opnieuw zin geven –Psychische begeleiding

16 Vervolgstappen In kaart brengen zorgpaden –Opbouw behandeling –Rol orgaantypen, drieledige beeld, vierledige beeld, coping stijl, SoC etc. HA POH MW HA POH UT AF DT HA AF KT ET PZ HA KT ET PZ

17 Vervolgstappen (2) Effect interventies meten –(4DKL), PHQ-9, BSI, MANSA, CQI –HLQ(?), UCL, NEL, SoC –Kwalitatieve interviews met behandelaar en patient Op basis hiervan kwaliteitsverbetering zorg Kosten behandeling en patienttevredenheid bepalen –Vergelijken met reguliere zorg

18 Zijn ZP’s en AG compatibel? Karakteristiek van AG is de individugeoriënteerde zorg. Deze blijft behouden in het ZP –Verschillende therapieen –Verschillende vormen Binnen AG is een fasering van de behandeling te onderscheiden. Deze kan beschreven worden Binnen AG zijn verschillende patiëntengroepen te onderscheiden. Hiervoor zijn waarschijnlijk overeenkomstige zorgpaden te definiëren –Orgaantypen –Coping stijl –Mate van betekenisgeving etc.

19 Met dank aan: Therapeuticum Haarlem –Twan Nijenhuis, Akke Prins, Linda van Santen, Margje Vlasveld, Hennis van Liemt, Anna Miedema, Annemiek Vloon, Ineke Zwart, Silvia Pedreotti, Petra Steijn, Anneke Kraakman, Henriette Dekkers, Ronald Kooy, Christof Zwart, Joost Laceulle, van der Veen. Experts –Wim Cornelisse en Doris Tobia (verpleegkundigen) –Josee Hendriksma (antroposofisch fysiotheraapeut) –Liesbeth Borg, Hannah de Gooijer-du Buf, Maaike Kroese, Judith Steenhorst, Sara Uffen en Marijke de Vries (kunstzinnig therapeuten beeldend) –Inge van den Broek, Emilie de Lanoy Meijer, Annette Sander en Esther Vis (kunstzinnig therapeuten muziek) –Hilda Boersma, Marike van Giessen en Jose Vlaar (euritmisten) –Guus van der Bie, Huib de Ruiter, Marieke Krans, Johanna Priester, Christa van Tellingen (huisartsen) –Marko van Gerven (antroposofisch psychiater)


Download ppt "Zorgprogramma Depressieve klachten, Een antroposofische benadering 9 December 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google