De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Petra Hajenius Timing………. Timing……….. Diagnostiek Therapie Lopend onderzoek Incidentie en risicofactoren Nieuwe ontwikkelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Petra Hajenius Timing………. Timing……….. Diagnostiek Therapie Lopend onderzoek Incidentie en risicofactoren Nieuwe ontwikkelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Petra Hajenius Timing………. Timing……….

2 Diagnostiek Therapie Lopend onderzoek Incidentie en risicofactoren Nieuwe ontwikkelingen

3 EUG studie groep

4 Incidentie (1980-2005) 45,799 EUGs 2,952,607 levend geborenen APC 95% CI 1980 - 1983 11.1* 4.4, 18.2 1983 - 1988 2.8 -0.7, 6.4 1988 - 2005 -2.0* -2.3, -1.5 * Chi square test p< 0.0005 F Mol. Submitted F Mol et al. Submitted Opnames voor EUG per 1.000 levend geborenen

5 4 grote steden vs rest NL APC 95% CI -4.1* -5.0, -3.1 -1.4* -2.0, -0.8 Opnames voor EUG per 1.000 levend geborenen

6 Incidentie per leeftijdsgroep APC 95% CI - 4.8* -5.6, -4.1 -1.9* -2.5, -1.2 -0.3* -1.5, 1.0 Opnames voor EUG per 1.000 levend geborenen

7 Incidentie en sexueel gedrag 1970 19801990 2000 1960 ? “Ectopic pregnancy - a new surgical epidemic” “Ectopic pregnancy - the epidemic seems to be over” HAART

8 EUG versus PID / Chlamydia Opnames EUG per 1.000 levendgeborenen Opnames voor PID per 1.000 vrouwen Chlamydia positieve test x 10.000

9 Toekomst incidentie…… Chlamydia trachomatis neemt toeChlamydia trachomatis neemt toe –screening bias –vooral bij vrouwen < 25 jaar in stedelijke gebieden Anno 2005 vrouwen < 25 jaar opnieuw een verhoogd risico op EUGAnno 2005 vrouwen < 25 jaar opnieuw een verhoogd risico op EUG Van der Bij STD 2007 ≥ 35 25-35 < 25

10 serum hCG echoscopie hCG test (urine) Diagnostiek laparoscopie klinische verdenking DZ principe Kadar et al. Obstet Gynecol 1981

11 ja < 50% daling of stijging EUG ectopische vruchtzak? echo adnexa intra-uteriene vruchtzak? nee ja echo uterus nee serum HCG ja HCG >2000 IU/L ? nee ja echoscopie na 48 uur nee ja nee IUG ectopic mass of vrij vocht? HCG > 1500 IU/L ? serum HCG nee echoscopie na 48 uur IUG of EUG zichtbaar? serum HCG PUL ja nee IUG of EUG zichtbaar? procentueel verschil? ? > 50% daling > 50% stijging EUG IUG nee IUG vervolgen serum HCG Diagnostisch algoritme Ankum et al. Hum Reprod 1993, BW Mol et al. Fertil Steril 1998

12 Serum hCG afkapwaarden

13 Na 2 en 4 dagen failing PUL bij > 50% daling persisting PUL bij < 50% stijging en < 50% daling ? bij > 50% stijging

14 Innovatie ?

15 Toekomst diagnostiek…… Think ectopicThink ectopic Implementatie onderzoekImplementatie onderzoek Meta analyse diagnostiek / IPDMeta analyse diagnostiek / IPD Serum progesteron bij PULSerum progesteron bij PUL Probabilistische aanpakProbabilistische aanpak

16 Therapie 35 RCTs35 RCTs 25 vergelijkingen25 vergelijkingen I. Chirurgie II.Medicamenteuze behandeling III.Expectatief beleid UitkomstmatenUitkomstmaten –succesvolle behandeling –persisterende trofoblast –toekomstige fertiliteit –kosten –kwaliteit van leven Hajenius. Cochrane review 2000, update Jan 2007 Hajenius et al. Cochrane review 2000, update Jan 2007

17 Chirurgie Afwachtend beleid Laparotomie Salpingectomie per tomie Salpingostomie per tomie Laparoscopie MTX Fixed multiple dose Single dose MTX lokaal US/scopie Systemisch Salpingectomie per scopie Salpingostomie per scopie + SS MTX (OK) Welke opties? Welke opties? MTX 1 mg/kg im dag 0,2,4,6 CF 0.1 mg/kg oraal dag 1,3,5,7 MTX 1 mg/kg im

18 Persisterende trofoblast NNT = 10  serum hCG monitoring Indien PT  single dose MTX

19 Systemisch MTX

20 Chirurgie Laparoscopie MTX Fixed multiple dose Single dose Systemisch Salpingectomie Salpingostomie De klinische praktijk De klinische praktijk serum hCG < 3.000 IU/L geen foetale hartactie serum hCG < 1.500 IU/L geen foetale hartactie F Mol. Hum Reprod Update accepted F Mol et al. Hum Reprod Update accepted

21 Behandeling in NL (1991-2005) 2005: opnames EUG n=1375, OK n=1222 salpingo(s)tomie n=298 salpingectomie n=811 laparoscopie n=862, laparotomie n=216

22 Behandeling in NL (1991-2005) % van totaal aantal ok’s Absoluut aantal opnames en ok voor EUG % salpingo(s)tomie % laparoscopie Opname OK

23 Therapie toekomst…… Salpingostomie vs salpingectomie MTX im vs expectatief beleid MTX im verschillende dosis

24 Sparend vs radicaal ? BW Mol et al. Hum Reprod 1998 n = 191n = 191 n = 135 met kinderwensn = 135 met kinderwens Fertiliteit uitkomstenFertiliteit uitkomsten salpingostomie IUG 62% EUG 28% salpingectomie IUG 38% EUG 23% Life table analyseLife table analyse FRR IUG 1.9 (0.91-3.8) FRR EUG 2.4 (0.57-11) Sub analyseSub analyse tuba pathologie in VG +FRR IUG 3.1 (0.76-12) -FRR IUG 1.4 (0.13-16)

25 P:tubaire EUG met normale contralaterale tuba I: salpingotomie C: salpingectomie O: spontane IUG persisterende trofoblast, recidief EUG, kosten ESEP studie (n=450) www.studies-obsgyn.nl www.esepstudy.nl

26 Inclusie tot 01-04-08n=217 Dicht: Totaal randomisatie, cursief: vanaf 01-10-2007

27 ja < 50% daling of stijging EUG ectopische vruchtzak? echo adnexa intra-uteriene vruchtzak? nee ja echo uterus nee serum HCG ja HCG >2000 IU/L ? nee ja echoscopie na 48 uur nee ja nee IUG ectopic mass of vrij vocht? HCG > 1500 IU/L ? serum HCG nee echoscopie na 48 uur IUG of EUG zichtbaar? serum HCG PUL ja nee IUG of EUG zichtbaar? procentueel verschil? ? > 50% daling > 50% stijging EUG IUG nee IUG vervolgen serum HCG Ankum et al. Hum Reprod 1993, BW Mol et al. Fertil Steril 1998 Persisting PUL

28 METEX studie (n=72) P: persisting PUL < 2.000 IU/l, EUG < 1.500 IU/l I: expectatief beleid C: methotrexaat single dose O:succesvolle behandeling (hCG < 2 IU/l) kwaliteit van leven kosten(fertiliteit) www.studies-obsgyn.nl www.metexstudy.nl

29 Methoden Expectatief beleid: geen interventie Methotrexaat behandeling: 1 mg/kg im Follow-up: wekelijks poliklinisch serum hCG –MTX groep Hb, Ht, Tr, L, lever- en nier functie

30 Expectatieve groep > 15% daling  succesvolle behandeling > 15% stijging  start MTX Plateau = < 15% daling en < 15% stijging  Serum hCG na 48 uur Bij aanhoudend plateauend hCG of stijging  start MTX In alle gevallen bij klinische symptomen  chirurgische interventie Follow-up dag 7 MTX groep > 15% daling  succesvolle behandeling < 15% daling of stijgend hCG  MTX herhalen tot 4 x max.

31 Nieuwe ontwikkelingen Early Pregnancy Units –buikpijn en/of bloedverlies in het 1 e trimester –zwangere vrouwen zonder klachten maar met abnormale echoscopische bevindingen in het 1 e trimester –vrouwen met herhaalde miskramen in de anamnese

32 Evidence UK/ Scandinavie Aanbeveling special interest group Early PregnancyAanbeveling special interest group Early Pregnancy 60% minder herhaalconsulten60% minder herhaalconsulten 50% minder ziekenhuisopnames50% minder ziekenhuisopnames Vermindering werkbelasting ziekenhuispersoneel gedurende avond/nachtVermindering werkbelasting ziekenhuispersoneel gedurende avond/nacht Kostenreductie en verbetering KvZ doorKostenreductie en verbetering KvZ door –snelle en adequate diagnostiek in kantoortijd –opstellen van een individueel beleidsplan Bigrigg et al. BMJ 1991, Sorensen Ugeskr Laeger 1999, Brownlea A NZ J Obstet Gynecol 2005

33 JZU Bundeling van expertiseBundeling van expertise 3 e lijns verwijs/adviescentrum3 e lijns verwijs/adviescentrum Centralisatie van zorg  verbetering vanCentralisatie van zorg  verbetering van –patiëntenzorg –patiëntentevredenheid –logistiek –onderwijs –wetenschap Elektronisch zorgregistratiesysteemElektronisch zorgregistratiesysteem

34 Conclusies Verwachte stijging incidentieVerwachte stijging incidentie Incorporeren serum progesteron in  algoritme bij PULIncorporeren serum progesteron in  algoritme bij PUL Patiënten includeren in ESEP en METEX studiePatiënten includeren in ESEP en METEX studie Jonge Zwangerschaps Units NLJonge Zwangerschaps Units NL

35


Download ppt "Petra Hajenius Timing………. Timing……….. Diagnostiek Therapie Lopend onderzoek Incidentie en risicofactoren Nieuwe ontwikkelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google