De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren en een Zesjescultuur gaan niet samen 22 juni 2006 Coen Free.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren en een Zesjescultuur gaan niet samen 22 juni 2006 Coen Free."— Transcript van de presentatie:

1 Leren en een Zesjescultuur gaan niet samen 22 juni 2006 Coen Free

2 Waarom veranderen?  De wereld verandert.  De mensen veranderen.

3 Talmoed “ Omwille van de adem van lerende kinderen blijft de wereld bestaan.”

4 Kruispunt Onze wereld is nu op eenzelfde cruciaal kruispunt gekomen als 500 jaar geleden.

5 Een Nieuwe Renaissance kondigt zich aan.  Erasmus: “De hele wereld is mijn vaderland.”

6 Arbeidsmarkt Beroepen komen en gaan; voor huidige arbeidsmarkt is nauwelijks meer op te leiden.

7 Verschuiving arbeid  van routine-taken  naar complexe taken.

8 Complexe taken  analyse (onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen);  interactie (onderhandelen, organiseren, verkopen, adviseren);  complex handwerk (repareren, renoveren, scheppen).

9 Banen van de toekomst Symbolisch-analytische dienstverlening:  Probleem herkenners;  Probleem makelaars;  Probleem oplossers. Alle vereisen nieuwe competenties.

10 Competenties volgens werkgevers

11 Reactie Europese Unie EUROPA wil in 2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld zijn, met meer en betere banen en grotere sociale samenhang. Centraal in het plan van aanpak staat: leren voor optimale werkgelegenheid, door een betere kwaliteit van onderwijs, opleiding en training.

12 Herontwerp MBO:  Productinnovatie (wat)  Procesinnovatie (hoe)  Innovatie in pedagogiek en leerpsychologie  Systeeminnovatie Herontwerp MBO is verandering van derde orde: tast het hele stelsel aan.

13 Belemmerende factoren  We onderschatten de breedte en de diepte van de vernieuwing.  We sluiten onvoldoende aan bij internationale ontwikkelingen.  We laten vitale hefbomen voor vernieuwing nog te veel onbenut. Met name:  het negeren van nieuwe inzichten op het gebied van leren, vernieuwende leerpsychologieën en kennismanagement;  het niet of onvoldoende gebruik maken van de kracht en leerpotenties van de nieuwe generatie leerlingen.

14 Stelling 1 Ons onderwijssysteem is gemaakt voor een leerling/student die niet meer bestaat.

15 Sneltreinvaart We stevenen, in sneltreinvaart, af op een compleet nieuwe generatie.

16 Dit is de eerste generatie in de geschiedenis van de mensheid, die zijn ouders onderwijst.

17 Competenties Internetgeneratie:  Scannen in plaats van lezen: screenagers  Multi tasking: doen en kunnen alles tegelijk  Discontinue informatie verwerken: homo zappiens  Associatieve manier van denken  Natuurlijk vermogen tot netwerken

18 Maar… Wat betreft de inrichting van ons onderwijs gaan we nog steeds voorbij aan de ontwikkelingen van toenemende zelfstandigheid, toenemende diversiteit en vooral toenemend ander leervermogen van jongeren.

19

20 Tango uit een ver verleden Het traditionele onderwijssysteem kent een eeuwenoude geschiedenis en ons onderwijs is in wezen nog steeds gebaseerd op de klassieke uitgangspunten: convocatio: het samenroepen en verzamelen van leraren en leerlingen; lectio: de monoloog gericht op informatieoverdracht; disputio: de samenspraak om het logisch en analytisch denkvermogen te ontwikkelen.

21 Passief systeem Het onderwijs is een passief informatiesysteem van gecodificeerde kennis, vastgelegd in boeken, op CD- ROM’s, DVD, intranet of Internet.

22 We leren voor het leven en niet voor de school.  In het huidige schoolsysteem is het onderwijs nog steeds georganiseerd rondom vakdocenten. De omslag naar een systeem waarin het onderwijs georganiseerd is rondom de loopbaan van een leerling betekent nogal wat. Niet voor de school wordt geleerd (kennis-als-doel), maar voor het leven (kennis-als-gereedschap).

23 De school van de toekomst  vereist optimale toegankelijkheid  vereist compleet nieuwe formats van onderwijzen en leren en ingrijpende veranderingen in de structuur van leerprocessen;  zal een groot aantal didactische werkvormen gebruiken en integreren;  laat leeftijden door elkaar lopen, een leven-lang-leren zal werkelijkheid zijn;  gaat niet meer om diploma’s, maar om leerervaringen;  vereist ander systeem van kwaliteitszorg  vereist ander stelsel

24 Pedagogisch-didactisch model: meester-gezel principe nieuwe stijl  geen eenrichtingsverkeer zoals in ME  tweerichtingsverkeer:  Gezel leert van meester en meester leert van gezel  combinatie van expertise (kennis en praktijkervaring) meester met actuele theoretische kennis gezel  dialoog tussen impliciete en expliciete kennis (kenniscreatie Nonaka)

25 Vereist:  Inspiratie en bezieling centraal in het onderwijs  Opheffen scheiding leerpsychologie en pedagogie  Terug naar natuurlijke flow  Inzetten op kracht, mogelijkheden en opheffen belemmeringen ipv op problemen  Versterken autonomie en zelfsturing Het begint met moed van opleiders om te handelen vanuit wie je bent, waar je in gelooft, waar je kernkwaliteiten liggen; dus bij je eigen flow en authenticiteit.

26 2 teach is 2 touch lives 4 ever

27 Missie voor het onderwijs:  Alle leerlingen moeten als wereldburgers excellent onderwijs krijgen, beschikken over hoogwaardige technologisch-communicatieve vaardigheden en leren creatief te denken om hun weg te kunnen vinden in de 21ste eeuw.  Dit vereist mastery learning en mastery teaching

28 Opdracht is duidelijk MAARRR…

29 Stelling 2 Ons huidige onderwijs bevat nauwelijks uitdagingen. We maken van veel van onze leerlingen “professionals” met een zesjescultuur. Hun uitdagingen als puber zoeken ze elders.

30 Stelling 3  De J4 strategie kan goede diensten bewijzen bij de oplossing

31


Download ppt "Leren en een Zesjescultuur gaan niet samen 22 juni 2006 Coen Free."

Verwante presentaties


Ads door Google