De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding Bedrijfseenheid Samen Leven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding Bedrijfseenheid Samen Leven"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding Bedrijfseenheid Samen Leven
Tweevoudige opdracht mbt. thema drugs Tav. individuele gebruiker Tav. publiek toegankelijke inrichtingen

2 Justitieel casemanagement
Verslaafde veelplegers

3 Waarom ? Verslaafde veelplegers plegen veelvuldig strafbare feiten en administratieve inbreuken en komen stelselmatig in aanraking met politie en justitie; Zij zorgen voor een onevenredig deel van de strafbare feiten en overlast en kunnen daardoor een belangrijke bron zijn van het onveiligheidsgevoel bij de burger. Vaststelling: klassieke justitiële afhandeling levert niet de gewenste resultaten op Dus: intensieve samenwerking opgezet tussen parket, politie, justitiehuis Antwerpen, hulpverlening (crisisinterventiecentrum en dagcentrum De Sleutel) en de Stad Antwerpen.

4 Doelgroep Alle meerderjarige veelplegers: Uitbreiding:
grondgebied politiezone Antwerpen; misdrijf waarvoor de wet gevangenisstraf van minstens 1 jaar voorziet; én verslavingsproblematiek. Uitbreiding: niet-veelplegers met duidelijke verslavingsproblematiek; veelplegers met verslavingsproblematiek, andere dan illegale drugs (alcohol, medicatie). Uitdrukkelijke goedkeuring behandelende magistraat

5 Doel reduceren druggerelateerde criminaliteit en overlast;
verbeteren individuele leefsituatie betrokkene door persoonsgerichte aanpak op maat; coördineren en opvolgen van gepaste hulpverlening; operationaliseren van een ketengerichte aanpak en het formuleren van beleids-voorstellen tot optimalisering.

6 Ketenaanpak op maat

7 Bestuurlijke maatregelen
Politiecodex Art. 329ter Beteugeling van ‘zoekgedrag naar drugs’

8 Zoekgedrag drugs in cijfers (1)

9 Zoekgedrag drugs in cijfers (2)
652 vaststellingen zoekgedrag drugs in 2012: 406 pv’s opgestart (62%) 246 pv’s niet weerhouden / niet opgestart (38%) Bij opstart kan de sanctionerend ambtenaar opteren voor: administratieve geldboete; bemiddelingsaanbod (met boetevoorstel).  Opm: voor minderjarigen verplicht!

10 Zoekgedrag drugs in cijfers (3)
Prioriteiten in 2012: alle minderjarigen; meerderjarigen : recidivisten (meer dan 1 inbreuk op art 3, tijdelijk politiereglement en/of art 329ter, politiecodex); domicilie Antwerpen. Opgestarte GAS pv’s (N=406): 239 pv’s resulteren meteen in administratieve boete (59%); 167 pv’s bemiddelingsaanbod (41%):  concreet 116 personen uitgenodigd voor gesprek.

11 Bemiddelingen in cijfers

12 Doel bemiddeling Responsabiliseren
Oorzaken / drivers van het overlastgedrag aanpakken streven naar een duurzame aanpak van overlast

13 Resultaat bemiddeling
Rechtstreekse doorverwijzing naar hulpverlening Minderjarigen: Therapie Advies CGG Vagga Meerderjarigen: Therapie Advies Dagcentrum De Sleutel en/of Multiproblematiek  stedelijk casemanagement Op maat Aanklampend / bemoeizorg Samenwerking met / tussen verschillende voorzieningen en instanties

14 Resultaat bemiddeling

15 Vaststelling Probleemgroep: persisterende overlastplegers:
Veelplegers: politiecodex (o.a. zoekgedrag drugs), maar ook andere (strafbare) feiten Waarvoor bemiddelingstraject onvoldoende antwoord biedt Nood aan een ketenaanpak


Download ppt "Inleiding Bedrijfseenheid Samen Leven"

Verwante presentaties


Ads door Google