De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfseenheid Samen Leven Tweevoudige opdracht mbt. thema drugs Tav. individuele gebruiker Tav. publiek toegankelijke inrichtingen Inleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfseenheid Samen Leven Tweevoudige opdracht mbt. thema drugs Tav. individuele gebruiker Tav. publiek toegankelijke inrichtingen Inleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfseenheid Samen Leven Tweevoudige opdracht mbt. thema drugs Tav. individuele gebruiker Tav. publiek toegankelijke inrichtingen Inleiding

2 Justitieel casemanagement Verslaafde veelplegers

3  Verslaafde veelplegers plegen veelvuldig strafbare feiten en administratieve inbreuken en komen stelselmatig in aanraking met politie en justitie;  Zij zorgen voor een onevenredig deel van de strafbare feiten en overlast en kunnen daardoor een belangrijke bron zijn van het onveiligheidsgevoel bij de burger.  Vaststelling: klassieke justitiële afhandeling levert niet de gewenste resultaten op Dus: intensieve samenwerking opgezet tussen parket, politie, justitiehuis Antwerpen, hulpverlening (crisisinterventiecentrum en dagcentrum De Sleutel) en de Stad Antwerpen. Waarom ?

4 –Alle meerderjarige veelplegers: grondgebied politiezone Antwerpen; misdrijf waarvoor de wet gevangenisstraf van minstens 1 jaar voorziet; én verslavingsproblematiek. –Uitbreiding: niet-veelplegers met duidelijke verslavingsproblematiek; veelplegers met verslavingsproblematiek, andere dan illegale drugs (alcohol, medicatie).  Uitdrukkelijke goedkeuring behandelende magistraat Doelgroep

5 –reduceren druggerelateerde criminaliteit en overlast; –verbeteren individuele leefsituatie betrokkene door persoonsgerichte aanpak op maat; –coördineren en opvolgen van gepaste hulpverlening; –operationaliseren van een ketengerichte aanpak en het formuleren van beleids-voorstellen tot optimalisering. Doel

6 Ketenaanpak op maat

7 Politiecodex Art. 329ter – Beteugeling van ‘zoekgedrag naar drugs’ Bestuurlijke maatregelen

8 Zoekgedrag drugs in cijfers (1)

9 –652 vaststellingen zoekgedrag drugs in 2012: 406 pv’s opgestart (62%) 246 pv’s niet weerhouden / niet opgestart (38%) –Bij opstart kan de sanctionerend ambtenaar opteren voor: administratieve geldboete; bemiddelingsaanbod (met boetevoorstel).  Opm: voor minderjarigen verplicht! Zoekgedrag drugs in cijfers (2)

10 –Prioriteiten in 2012: alle minderjarigen; meerderjarigen :  recidivisten (meer dan 1 inbreuk op art 3, tijdelijk politiereglement en/of art 329ter, politiecodex);  domicilie Antwerpen.  Opgestarte GAS pv’s (N=406): 239 pv’s resulteren meteen in administratieve boete (59%); 167 pv’s bemiddelingsaanbod (41%):  concreet 116 personen uitgenodigd voor gesprek. Zoekgedrag drugs in cijfers (3)

11 Bemiddelingen in cijfers

12 –Responsabiliseren –Oorzaken / drivers van het overlastgedrag aanpakken  streven naar een duurzame aanpak van overlast Doel bemiddeling

13 –Rechtstreekse doorverwijzing naar hulpverlening Minderjarigen: Therapie Advies CGG Vagga Meerderjarigen: Therapie Advies Dagcentrum De Sleutel en/of –Multiproblematiek  stedelijk casemanagement Op maat Aanklampend / bemoeizorg Samenwerking met / tussen verschillende voorzieningen en instanties Resultaat bemiddeling

14

15 –Probleemgroep: persisterende overlastplegers : Veelplegers: politiecodex (o.a. zoekgedrag drugs), maar ook andere (strafbare) feiten Waarvoor bemiddelingstraject onvoldoende antwoord biedt  Nood aan een ketenaanpak Vaststelling


Download ppt "Bedrijfseenheid Samen Leven Tweevoudige opdracht mbt. thema drugs Tav. individuele gebruiker Tav. publiek toegankelijke inrichtingen Inleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google