De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Criminaliteits- en overlastcijfers 2012. Criminaliteits- en Overlastcijfers 2012 •Deel 1: Criminaliteitscijfers 2012 (p. 3) •Deel 2: Overlastcijfers 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Criminaliteits- en overlastcijfers 2012. Criminaliteits- en Overlastcijfers 2012 •Deel 1: Criminaliteitscijfers 2012 (p. 3) •Deel 2: Overlastcijfers 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Criminaliteits- en overlastcijfers 2012

2 Criminaliteits- en Overlastcijfers 2012 •Deel 1: Criminaliteitscijfers 2012 (p. 3) •Deel 2: Overlastcijfers 2012 (p. 30) •Samenvatting (p. 68) 2

3 DEEL 1 CRIMINALITEITSCIJFERS 2012

4 Criminaliteitscijfers 2012 1.Algemene evolutie 2011 – 2012 2.Overzicht 2001 – 2012 3.Veiligheidsprioriteiten op maandbasis 4.Spreiding op niveau van de territoriale afdelingen 5.Acties Lokale Politie Antwerpen 4

5 Algemene evolutie 2011- 2012 5

6 Criminaliteitscijfers 2012 1.Algemene evolutie 2011 – 2012 2.Overzicht 2001 – 2012 3.Veiligheidsprioriteiten op maandbasis 4.Spreiding op niveau van de territoriale afdelingen 5.Acties Lokale Politie Antwerpen 6

7 Woninginbraken 7

8 Diefstal met geweld of bedreiging 8

9 Handtasroof 9

10 Diefstal gewapenderhand 10

11 Diefstal uit auto 11

12 Drughandel 12

13 Druggebruik/bezit 13

14 Intrafamiliaal geweld 14

15 Criminaliteitscijfers 2012 1.Algemene evolutie 2011 – 2012 2.Overzicht 2001 – 2012 3.Veiligheidsprioriteiten op maandbasis 4.Spreiding op niveau van de territoriale afdelingen 5.Acties Lokale Politie Antwerpen 15

16 Veiligheidsprioriteiten op maandbasis •Woninginbraken •Diefstal met geweld •Handtasroof •Diefstal gewapenderhand •Diefstal uit auto •Drughandel •Druggebruik/bezit •Intrafamiliaal geweld 16

17 Zware diefstal in appartement/woning 17 +3%

18 Diefstal met geweld 18 -3%

19 Handtasroof 19 -9%

20 Diefstal gewapenderhand 20 +9%

21 Diefstal uit auto 21 +14%

22 Drughandel 22 -11%

23 Druggebruik/bezit 23 -4%

24 Intrafamiliaal geweld 24 - 8%

25 Criminaliteitscijfers 2012 1.Algemene evolutie 2011 – 2012 2.Overzicht 2001 – 2012 3.Veiligheidsprioriteiten op maandbasis 4.Spreiding op niveau van de territoriale afdelingen 5.Acties Lokale Politie Antwerpen 25

26 Spreiding op het niveau van de territoriale afdelingen 26

27 Criminaliteitscijfers 2012 1.Algemene evolutie 2010 – 2012 2.Overzicht 2001 – 2012 3.Veiligheidsprioriteiten op maandbasis 4.Spreiding op niveau van de territoriale afdelingen 5.Acties Lokale Politie Antwerpen 27

28 •Alle prioriteiten • 53 acties ARGUS • 39 acties ROMEO • 15 acties HADES winteroffensief •Overlast en drugsmisdrijven: • 22 acties SATURN V • 3 acties ETOILE 28 Acties Lokale Politie Antwerpen Korpsbrede acties 2012

29 29

30 DEEL 2 OVERLASTCIJFERS 2012

31 Gemeentelijke Administratieve Sancties 1. Wat? 2. Inzet overlastambtenaren 3. Vaststellingen algemeen 4. Belangrijkste overlastfenomenen 5. Maatregelen burgemeester 6. Uitbatingsvergunning en vergunning afwijking sluitingsuur 31

32 Wat? Gemeentelijke administratieve sancties •Strijd tegen overlast in de stad •Vaststellingen van inbreuken tegen de politiecodex, stedelijke reglementen en vergunningen •Administratiefrechtelijke afhandeling: •boetes tot 250 euro (mogelijkheid tot bemiddeling) •schorsing of intrekking van vergunning •tijdelijke of definitieve sluiting instelling 32

33 Wat? Bestuurlijke maatregelen •In situaties met gevaar voor openbare veiligheid, gezondheid, rust en overlast •In specifieke situaties met handhavings- mogelijkheden voor de stad (drugs) •Een waaier van mogelijkheden: •(tijdelijke) sluitingen •opruimen terrein •herstellingen •... 33

34 Gemeentelijke Administratieve Sancties 1.Wat? 2.Inzet overlastambtenaren 3.Vaststellingen Algemeen 4.Belangrijkste overlastfenomenen 5.Maatregelen burgemeester 6.Uitbatingsvergunning en vergunning afwijking sluitingsuur 34

35 Inzet overlastambtenaren •Aantal: •Vast kader: 24, waarvan 8 in het camerateam •Actief vrijwilligerskorps: 17 •GAS-bevoegd naast reguliere taak: 327 •Basisopleiding in de politieschool, bijscholingen via terugkomdagen en infosessies •Richtlijnen van bestuurlijke handhaving •Acties worden voorbereid ahv briefingfiches en actieplannen •Acties gaan steeds gepaard met sensibilisering rond regelgeving 35

36 Inzet overlastambtenaren •Vaste ploeg actief tijdens kantooruren •Gemengde actieteams •Vaste en vrijwillige ambtenaren: vroeg, laat en weekend •Overlastambtenaren en politie: overdag, laat •Overlastmanagement: •Meer prioriteiten gestuurd •Projectmatige aanpak naar buurt / doelgroep •Actie overlast studentenbuurt •Actie VOOR Borgerhout 36

37 Soorten acties •blackpoints sluikstort •overlastgevoelige winkelassen •studentenbuurt •cleansweeps •parkacties •hondenoverlast •evenemententoezicht (Kerstmarkt, Sinksenfoor, …) •ondersteuning Buurt aan de Beurt 37

38 Gemeentelijke Administratieve Sancties 1.Wat? 2.Inzet overlastambtenaren 3.Vaststellingen Algemeen 4.Belangrijkste overlastfenomenen 5.Maatregelen burgemeester 6.Uitbatingsvergunning en vergunning afwijking sluitingsuur 38

39 Vastgestelde inbreuken per jaar 39 22.469 vastgestelde inbreuken in 2012 [ +4% tov 2011 ]

40 Vervolgingsstatus vaststellingen 2012 40

41 Bemiddelingen 41 1348 bemiddelingen opgestart in 2012 [ tov 1767 in 2011 ]

42 Gemeentelijke Administratieve Sancties 1.Wat? 2.Capaciteit 3.Inzet overlastambtenaren 4.Belangrijkste overlastfenomenen 5.Sluitingen drugs en geluid 6.Uitbatingsvergunning 7.Sluitingsuur 2060 42

43 Belangrijkste overlastfenomenen 1. Bevuilen: sluikstorten, verkeerd aanbieden van huisvuil en bedrijfsafval, hondenpoep, wildplassen, wildplakken, flyeren 2. Verkeerd gebruik openbaar domein: private ingebruikname, loslopende honden, bedelen op de openbare weg 3. Lawaai maken: boomcars, geluidsinstallatie op de openbare weg, nachtlawaai 4. Alcoholverbod 2060 5. Beschadigen: vandalisme, graffiti • 43

44 Belangrijkste overlastfenomenen 2012 44

45 1. Bevuilen 45 11.212 vaststellingen in 2012 [ +12% tov 2011 ]

46 Sluikstort 46 7.598 vaststellingen in 2012 [ +37% tov 2011 ]

47 Bevuilen – fout aanbieden afval 47 559 vaststellingen [-870 tov 2011]

48 Bevuilen - hondenpoep 48 326 vaststellingen [+39 tov 2011]

49 Wildplassen 49 1431 vaststellingen in 2012 [ +14% tov 2011 ]

50 2. Verkeerd gebruik openbaar domein 50 3187 vaststellingen in 2012 [ +22% tov 2011 ]

51 Private ingebruikname 51 935 vaststellingen in 2012 [ +11% tov 2011 ]

52 Loslopende honden 52 618 vaststellingen [ +60% tov 2011]

53 3. Lawaai maken 53 2812 vaststellingen in 2012 [ +30% tov 2011 ]

54 Lawaai maken - nachtlawaai 54 984 vaststellingen in 2012 [+44 tov 2011]

55 Boomcars 55 1181 vaststellingen in 2012 [ +84% tov 2011]

56 4. Alcoholverbod 56 1430 vaststellingen in 2012 [ -40% tov 2011 ]

57 5. Beschadigen 57 1333 vaststellingen in 2012 [ -6,5% tov 2011]

58 Gemeentelijke Administratieve Sancties 1.Wat? 2.Inzet overlastambtenaren 3.Vaststellingen Algemeen 4.Belangrijkste overlastfenomenen 5.Maatregelen burgemeester 6.Uitbatingsvergunning en vergunning afwijking sluitingsuur 58

59 Maatregelen burgemeester 59 33 sluitingen na geluidsoverlast in 2012 [ tov 51 in 2011 ]

60 Maatregelen burgemeester 60 13 sluitingen na inbreuken op de drugswet in 2012 [tov 17 in 2010]

61 Gemeentelijke Administratieve Sancties 1.Wat? 2.Inzet overlastambtenaren 3.Vaststellingen Algemeen 4.Belangrijkste overlastfenomenen 5.Maatregelen burgemeester 6.Vergunningen 61

62 Uitbatingsvergunning 62 2006 – maart 2013: 443 vergunde instellingen op 1170 aanvragen

63 Uitbatingsvergunning 63 9 schorsingen en 7 intrekkingen in 2012 [ geen in 2011 ]

64 Vergunning afwijking sluitingsuur 2060 64 2011 – maart 2013: 55 vergunningen op 57 aanvragen

65 Nieuwe toepassing: vestigingstoelating handcarwashes 65 maart 2012 – maart 2013: 16 vergunningen op 29 aanvragen

66 Nieuwe toepassing: vergunning afwijking quadverbod 66 juli 2012 – maart 2013: 14 vergunningen op 24 aanvragen

67 Samenvatting •Toename aantal vaststellingen met 4% tov 2011 •Inzet op prioriteiten en blackpoints • propere straten • drugsoverlast • geluidsoverlast • actie 2060 verdergezet •Uitputten van wettelijke bevoegdheden 67

68 Samenvatting Geregistreerde criminaliteitscijfers 2010-2011 •prioriteiten: + 7% •totale criminaliteit: + 2% Geregistreerde overlastcijfers •Recordaantal prioritaire overlastinbreuken vastgesteld (sluikstort, lawaaimaken, vandalisme) •Bevoegdheid burgemeester maximaal uitgeput 68


Download ppt "Criminaliteits- en overlastcijfers 2012. Criminaliteits- en Overlastcijfers 2012 •Deel 1: Criminaliteitscijfers 2012 (p. 3) •Deel 2: Overlastcijfers 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google