De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009

2 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 2 Hulpverlening in politiecel -Wat is het doel van Fortuna-acties -Ervaring in het buitenland -Voorbereiding -Aanbod SODA -Verloop van de actie -Resultaten bevraging -Evaluatie -Toekomst

3 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 3 Doel Fortuna, Minerva en Romeo -Doel -Drugswet

4 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 4 Doel -Zonaal veiligheidsplan 2009-2012: -Drughandel, -overlast: alle bestuurlijke en gerechtelijke bevoegdheden aanwenden -Art 9 bis en 9 ter drugwet -Openbare dronkenschap -Verstoring openbare orde -GAS -Art 31 politieambt -Onder invloed en overlast -Verschuivingen worden gevolgd -Inbreng SODA

5 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 5 Drugswet -Drugswet 1921 (Art. 9 ter), aangevuld in 2006 -Politie informeert personen die bestuurlijk worden aangehouden voor max. 6u, op het moment van hun vrijlating over de mogelijkheden inzake vrijwillige hulpverlening en deelt hen, zo mogelijk, de nodige adressen en contactpunten mee

6 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 6 Ervaringen in het buitenland -Groot Brittannie -Omschrijving van de acties -Resultaten -Nederland -Finland

7 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 7 Projecten in Groot Brittannie 2002 -Hulpverlening in politiekantoor -Ondersteuning, advies, informatie en doorverwijzing -Anoniem -Integraal aanbod

8 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 8 Resultaten Groot Brittannie -Evaluatie 3 maanden: 9.214 individuen -84% man -89% blank -Gemiddelde leeftijd 27j -51% geen eerdere contacten hulpverlening -28% wel in hulpverlening

9 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 9 Resultaten Groot Brittannie -Zwaar gemarginaliseerde gebruikers -58% doorverwezen naar hulpverlening -25% daarvan in hulpverlening aangekomen -2/3 wordt minder gearresteerd (6m) -Vermindering criminaliteit -Vermindering gebruik

10 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 10 Resultaten Groot Brittannie -Heroïne gebruik: 56% -Cannabis: 35% -Crack: 20% -64% inkomen sociale zekerheid -84% vroegere veroordelingen

11 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 11 Voorbereiding -Opleiding -Overleg hulpverlening -Sociale kaart -Aandacht voor anderstaligen

12 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 12 Voorbereiding -Opleiding samen met politie -Hulpverlening -Draaiboek gesprek -Moeilijke thema’s -Concrete zaken -Samenwerking hulpverlening -Sociale kaart -Aandacht voor anderstaligen -Contact Huis van het Nederlands -Vertaald tekstje -Aanpassingen bevraging

13 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 13 Aanbod SODA -Gesprek -Bevraging -Busticket -Naamkaartje

14 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 14 Aanbod SODA -Hulpverlening bij administratieve aanhouding -Crisisopvang, ondersteuning, advies -Informatie over hulpverlening -Vrijwillige doorverwijzing naar vraaggestuurde hulpverlening -Anoniem / privacy -Persoon wordt integraal benaderd -Bevraging -Informatie over aanhouding -Gebruik -Hulpverlening -Sociodemografische gegevens -Hulpvraag

15 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 15 Verloop van de actie -22 acties in maand april -Accommodatie -Invullen logboek -Back up, ook telefonisch -Afspraken met hulpverlening -Wekelijks overleg -Evaluatie

16 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 16 Resultaten van de bevraging -Druggebruik -Hulpverlening -Sociodemografische gegevens -Hulpvraag

17 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 17 Politiecijfers april 2009 -22 dagen actie -Mondelinge waarschuwing: 155 personen -Schriftelijke waarschuwing: 22 personen -Administratieve aanhouding: 7 personen -Art 9 ter: 8 personen -Gerechtelijke aanhoudingen: dealers, andere feiten, oude straffen

18 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 18 Evaluatie -Bedenkingen bij de acties -Bedenkingen bij hulpverlening in politiecel

19 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 19 Bedenkingen bij de acties -Onderscheid Fortuna/Minerva en Romeo -Correcte behandeling door politiemensen -Bedenkingen bij acties door verschillende partners -Term ‘zoekgedrag’ blijft subjectief -Zinvolheid van machtsvertoon wordt in vraag gesteld -Wel belang van gerichte acties op dealers en runners -Samenwerking politie zeer positief: erkenning -Evaluatie met politie

20 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 20 Bedenkingen bij acties -Rolverwarring -In beslag nemen van spuiten en medicatie -Opnames verhinderd -Problemen bespreekbaar maken -Weinig signalen rond neveneffecten -Vraag naar vorming en informatie over hulpverlening en drugs

21 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 21 Bedenkingen hulpverlening in politiecel -Weinig reden tot rolverwarring -Personeel Amigo geen kennis noch back up ivm drugs -Zinvol: ja -Efficiënt: nee -Hulpverlening georganiseerd volgens kantooruren -Nood aan belangenbehartiging -Art 35 politieambt -Weinig weigeringen -Onzekerheid -Illegalen

22 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 22 Bedenkingen hulpverlening in politiecel -Erkenning door politie-apparaat -Duidelijke deontologie uitwerken -Registratie -Onderzoek druggerelateerde criminaliteit -Sociale situatie erger dan andere arrestanten -Meer nood aan sociale interventies -Art 9 ter drugswet -Wat werkt in drugbeleid -Sociale uitsluiting en marginalisering verminderen -Samenwerking hulpverlening en strafrechtssysteem -Sociale norm over gezondheidspromotie

23 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 23 Toekomst -Sociale dienst politie -Externe derde partner

24 Lokaal Sociaal Beleidsplan – sociaal infopunt 24 Toekomst -2 sporen mogelijk -Uitbreiden sociale dienst -Hulpverlening door derde partners cfr strategisch plan hulp aan gedetineerden -Randvoorwaarden -Onthaalfunctie: geen opdracht gespecialiseerde drughulp -Accommodatie -Art 35 politieambt -Praktische organisatie -Opleiding hulpverleners


Download ppt "Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google