De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zingeving Mijn moeder is mijn naam vergeten mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan, laat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zingeving Mijn moeder is mijn naam vergeten mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan, laat."— Transcript van de presentatie:

1 Zingeving Mijn moeder is mijn naam vergeten mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan, laat mijn naam zijn als een keten Noem mij, noem mij, spreek mij aan, o, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik liefheb, wil ik heten. Neeltje Maria Min

2 Zingeving Toen ik jong was bestond ik in vormen Van het leven, dat komen zou: Een vervoerend de wereld doorstormen, Een lied en een eindlijke vrouw. Het is bij dromen gebleven; Ik heb, wat een ander ontsteelt Aan het immer weerbarstige leven, Slechts als mogelijkheden verbeeld. Want ik wist door een keuze verloren Ieder ander verlokkend bestaan. Ik heb dan ook niets verkoren, Maar het leven is voortgegaan.

3 En het eind, dat ik wilde ontvluchten, In den aanvang gelijk, dien het had: Onder Hollandse regenluchten, In een kleine Hollandse stad. Ingelijfd bij de bedaarden Wordt het hart, dat geen tegenstand bood. Men begint met het leven te aanvaarden En eindlijk aanvaardt men de dood. J.C. Bloem

4 Zingeving Betrokkenheid Verbondenheid Verantwoordelijkheid

5 Evolutie bewustzijn 1Milieu 2Techniek 3Media

6 Vroeger Filosofie Religie Onderlinge verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid voor de samenleving

7 Nu Economische kernfactoren Onderlinge verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid voor de samenleving Zingeving = Economische kernfactor!

8 Sociaal contract-theorie Optimalisering vertrouwen Stakeholdersmanagement Structuur/openheid/communicatie Onderlinge verbondenheid Media Techniek Milieu Ethiek en meetmodellen

9 Meetmodellen 1Balanced scorecard 2EFQM-model 3Barrett

10 Balanced Score card MISSIE Waartoe en waarom bestaat onze organisatie? Wat is onze hoofdfunctie? Wat is ons ultieme doel? Voor wie bestaan we? Wie zijn onze voornaamste stakeholders? In welke fundamentele behoefte wordt door ons voorzien?

11 Balanced Score card VISIE Wat is onze ambitieuze droom? Wat is ons toekomstbeeld? Wat willen we bereiken? Wat is ons gemeenschappelijk beeld van het toekomstbeeld en het veranderingstraject daarnaartoe? Waar staan we voor, wie willen we zijn, waar geloven we in, wat zijn onze kernwaarden?

12 Balanced Score card KRITISCHE SUCCESFACTOREN Welke factoren maken ons uniek? Wat is voor ons succes doorslaggevend? Welke factoren in onze organisatie zijn essentieel voor de levensvatbaarheid? Wat zijn onze kerncompetenties?

13 Balanced Score card STRATEGISCHE DOELEN Welke meetbare doelen willen we bereiken? PRESTATIE-INDICATOREN Wat maakt de organisatievisie en –doelen meetbaar? Welke waarden moeten gehaald worden? Wat zijn onze streefcijfers?

14 Balanced Score card VERBETERACTIES/STRATEGIEEN Hoe willen we de doelen realiseren? Hoe creëren we draagvlak? Hoe zorgen we ervoor dat we voortdurend leren?

15 Balanced Score card Strategische doelen per stakeholder Klanten: klanttevredenheid/service Personeel: tevredenheid, uitdaging, inspiratie, teamgeest, competenties, veiligheid kwaliteit van arbeid Aandeelhouders: rendement, andere verwachtingen Leveranciers: efficiency, prijs, betrouwbaarheid Gemeenschap: vertrouwen, werkgelegenheid, milieu, verantwoordelijkheid voor de samenleving

16 Kritische succesfactoren Strategische doelenPrestatie- indicatoren StreefcijfersVerbeteracties FINANCIEEL KLANTEN INTERNE PROCESSEN KENNIS & LEREN

17 EFQM-model

18 “38 procent van totale performance van bedrijf is afhankelijk van klanttevredenheid, personeels-management en personeelstevredenheid” Bron: Stam, Toussaint, Prestatiemeting Controlling in de praktijk

19 Barrett en de Personal Scorecard 1Organisatie = Individu 2Organisatie heeft ook “Maslow-behoeften” 3Organisatie heeft behoefte aan “interrelated connectedness” -collega’s -organisatie -externe stakeholders -maatschappij -kosmos

20 Behoeftepiramide van Maslow

21 Vergelijking waarden, grafisch uitgezet conform Maslow

22

23 Organisational BSC vs. Personal BSC Prestatie-indicatoren en streefcijfers Missie Visie Kritische succesfactoren Strategische doelen Verbeteracties/ strategiën Prestatie-indicatoren en streefcijfers Persoonlijke missie Persoonlijke visie Persoonlijke kritische succesfactoren Persoonlijke doelen Persoonlijke verbeteracties

24 (N)iets nieuws onder de zon? 1Eeuwenoude religieuze morele notie 2Nieuwe economische morele notie

25 3Livius …tempore quo in homine non ut nunc omnia in unum consentiant, sed singulis membris suum cuique consilium, suus sermo fuerit, indignatas reliquas partes sua cura, suo labore ac ministerio ventri omnia quaeri, ventrem in medio quietum nihil aliud quam datis voluptatibus frui; conspirasse inde ne manus ad os cibum ferrent, nec os acciperet datum, nec dentes conficerent. Hac ira, dum ventrem fame domare vellent, ipsa una membra totumque corpus ad extremam tabem venisse. Inde apparuisse ventris quoque haud segne ministerium esse, nec magis ali quam alere eum... Livius, ab urbe condita, 2.32.9-2.32.11

26 (Hij zei…) dat in de tijd waarin in de mens niet, zoals nu, alle lichaamsdelen een eenheid vormden, maar de afzonderlijke lichaamsdelen elk hun eigen gedachten en eigen spraakvermogen hadden, de overige delen verontwaardigd waren dat door hun zorg, door hun inspanning en dienstbetoon alles ten goede kwam aan de maag, en dat de maag, rustig in het midden zittend, niets anders deed dan van de geschonken genoegens te genieten; dat ze daarom afgesproken hadden dat de handen geen voedsel meer naar de mond zouden brengen, de mond het aangeboden voedsel niet zou aannemen en de tanden het niet zouden kauwen; dat door deze daad van woede de afzonderlijke lichaamsdelen, en het hele lichaam, terwijl ze de maag door honger een lesje wilden leren, zelf in een toestand van uiterste verzwakking waren geraakt. Daaruit was gebleken dat ook de taak van de maag niet onbelangrijk was en dat hij niet meer werd gevoed dan dat hij zelf voedde…


Download ppt "Zingeving Mijn moeder is mijn naam vergeten mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bevestig mijn bestaan, laat."

Verwante presentaties


Ads door Google