De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

drs. Kristine Luckham Klinisch Geriater 20 November 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "drs. Kristine Luckham Klinisch Geriater 20 November 2013"— Transcript van de presentatie:

1 drs. Kristine Luckham Klinisch Geriater 20 November 2013
Klinische Geriatrie drs. Kristine Luckham Klinisch Geriater 20 November 2013

2 Inhoud Wat is klinische geriatrie? Een casus ter uitleg
Wat kunnen we niet? Wat kunnen we wel? Wat is de rol van de verpleging binnen de geriatrie? Wat is onze visie?

3 Klinische Geriatrie Klinisch: in het ziekenhuis Geriatrie:
Geron (grieks) : ouderen Iatros : arts Klinische geriatrie is het medisch specialisme in het ziekenhuis die zich bezig houdt met oudere patiёnten(> 60jaar) met meerdere aandoeningen.

4 Een casus Een 75 jr. vrouw Mw. S. Opname indicatie: heup fractuur
DAG 1: koorts, nierfunctie stoornis, niet goed wekbaar overdag, ‘s avonds wilde ze weg lopen

5 Huidig beleid: Specialist Indicatie beleid Orthopeed Heupfractuur
OK uitgesteld Neuroloog Somnolent CT-SCAN Psychiater Weg loop gedrag/ dreigend naar VPK Fixatie en verwijzen naar PCS Internist Koorts Bloedkweek/urinekweek/x-thorax Start antibiotica Nierfunctie stoornissen Aanvullend onderzoek Bv. urine sediment/24 uurs urine

6 Wat betekent dit beleid:
De patiёnt: 1. Operatie wordt meestal met een week uitgesteld 2. Onnodig lang pijn waarvoor pijnmedicatie w.o. morfine 3. Aanvullend onderzoek waardoor uitstel van juiste behandeling 4. Veel grotere kans op complicatie van zowel medicatie, fixatie als onrust De familie: 5. Dagelijks toezien dat mw gefixeerd, somnolent ligt, geen contact mogelijk en erg veel pijn heeft De verpleegkundigen: 6. Extra zorg leveren aan een patiёnt 7. Zwaardere zorg last De specialisten 8. Vaker gebeld in de dienst 9. Levert slechte kwaliteitszorg

7 Kan het beter? Moet het beter? Waarom? Gaat beter ook duurder zijn? MAAR HOE?

8 Alternatief beleid: Specialist Indicatie beleid Orthopeed
Heup fractuur OK volgens planning, geen uitstel Klinisch Geriater Somnolent Wegloop neiging Nierfunctiestoornissen Koorts Herkent delier: Zoekt naar alle oorzaken en maakt hierop beleid: bv volle blaas, obstipatie Start Haldol als er geen contra indicaties zijn Nierfunctie stoornis door afgenomen intake bij delier: vocht toedienen Koorts: bij oudere patienten normaal bij heupfractuur

9 Wat betekent dit beleid:
De patiёnt: 1. Operatie wordt NIET uitgesteld 2. Patiёnt heeft minder pijn en minder pijn medicatie 3. Geen aanvullend onderzoek maar start direct met juiste medicatie 4. Door juiste maatregelen minimale kans op complicatie(s) De familie: 5. Binnen 1 dag is patiёnt rustig en bijna weer de oude De verpleegkundigen: 6. Na 1 nacht rustige patiёnt zonder extra zorg 7. Zorg niet zwaarder dan bij een gemiddelde patiёnt, geen extra handen nodig De specialisten: 8. Geen van beide specialisten worden gebeld in de dienst 9. Kwaliteitszorg veel beter

10 Wat we niet doen: We toveren niet We kunnen geen wonderen verrichten
We kunnen patiёnten niet van de dood terug brengen We kunnen patiёnten in de eindfase niet beter maken

11 Wat doen we wel: We stellen de patiёnt en familie centraal
We hebben een holistische aanpak We werken in team verband met andere disciplines We zorgen voor een betere kwaliteit van leven, ongeacht de fase waarin ze zich bevinden

12 Team Geriatrie Hoe doen we dit? Poliklinisch
Klinisch/ consulten ziekenhuis Drs. K.Luckham, Klinisch Geriater Zr. H.Jane, VPK Dhr. H. Grot, balie medewerker Mw. U.Waterberg, balie medewerkster Zr. A. Koorndijk, VPK Zr. G. Peelen, VPK Team Geriatrie

13 Wat doen we… In de kliniek: Op de poli:
We gaan na wat de consult vraag is. We spreken de patiёnt en indien nodig doen we het lichamelijk onderzoek We spreken de VPK en de familie. We gaan de acutele medicatie en lab na. We stellen een diagnose vast en een behandel plan op. Op de poli: Idem plus ECG en controles Screenings testen voor dementie en depressie

14 Welke patiënten zien we….
Patiënten die 60 jaar of ouder zijn (ook biologische leeftijd) Patiënten die 1 of meerdere of onbegrepen aandoeningen hebben

15 Vertaald betekent dit…..
Indicatie praktijk mobiliteitsproblemen Moeilijk ter been, vasthouden meubilair, vallen, … Polyfarmacie 5 of meer medicijnen (ongeacht wat ze zijn) Onverklaarde achteruitgang “ze wil niet meer”, ze valt af, ze kwijnt weg, ze doet niets meer,… Depressie Somberheid, eenzaamheid of levensfase problemen Delier Acute verwardheid Dementie Vergeetachtig, veranderde persoonlijkheid, agressie, agitatie, verdwalen,… Voedingsproblematiek Te mager of te dik “N I E T P L U I S G E V O E L”

16 Rol van de verpleging Symposium PWHHT, “Blik op de toekomst”

17 Ons vangnet…… … Hun vangnet

18 Rol van de verpleging Herkennen van kwetsbaarheid als indicator van mogelijke complicatie cascade Verbeteren van: Lichamelijke activiteit (mobiliseren!) Voedingstoestand (juiste voeding) Gevaar tijdig herkenen en hulp inroepen Uit psychisch isolement halen

19 Een casus Een 75 jr. vrouw Mw. S. Opname indicatie: heup fractuur
DAG 1: koorts, nierfunctie stoornis, niet goed wekbaar overdag, ‘s avonds wilde ze weg lopen

20 De ideale behandeling… de Geriatrische visie
Tijd Specialist Indicatie Beleid Dag van opname/ SEH Orthopeed Heupfractuur Opname en OK binnen 24 uur Dag van opname/ SEH samen met orthopeed Klinisch Geriater Kwetsbare 60+ die wordt opgenomen in het ziekenhuis Delier preventie advies Saneren medicatie Met familie na traject bepalen Delier observatie en evt. behandeling. Lab uitslagen beoordelen Opname, revalidatie en ontslag coordineren

21 Take home message Geriatrie heeft een helikopter view
Jullie signaleren, Wij behandelen, Ouderen winnen

22 Dank u V ragen?


Download ppt "drs. Kristine Luckham Klinisch Geriater 20 November 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google