De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rob Lutterman MANP i.o. OLVG Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rob Lutterman MANP i.o. OLVG Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Rob Lutterman MANP i.o. OLVG Amsterdam
Delierpreventie Rob Lutterman MANP i.o. OLVG Amsterdam

2 Inleiding Casus Preventie algemeen
Literatuuronderzoek risicofactoren en preventie OLVG aanpak

3 Casus 56 jarige man Opname SEH na auto ongeval Multitrauma:
Verbrijzelde schouder Multiple ribfracturen Pneumothorax Alcoholfoetor

4 Delierpreventie Primaire preventie Secundaire preventie
Gericht op voorkómen van delier bij gezonde mensen Secundaire preventie Gericht op vroegsignalering van delier Tertiaire preventie Gericht op het reduceren de gevolgen van delier als deze is opgetreden

5 Literatuuronderzoek risicofactoren
Onderzoek indentificatie risico-factoren Inouye 1998: multifactoriele oorzaak Onderscheid pedisponerende en precitiperende factoren Verband aantal risicofactoren en mate van risico delier CBO-richtlijn 5 predisponerende factoren 7 precitiperende factoren

6 Lieratuuronderzoek effect preventie
6 RCT’s Kleine populatie’s Methodologisch zwak Resultaten moeilijk vergelijkbaar

7 Marcantonio 2001 Pro-actieve geriatrische consultatie bij heup#
Screening delier bij interventie- en controlegroep Geriatrisch consult volgens protocol Vooral somatisch gerichte behandeladviezen Adequate zuurstofaanlevering Electrolytbalans Medicatiesanering Voedingsadvies Mobilisatie Resultaat: 30% daling delier incidentie

8 Kalisvaart 2005 Haldol profylaxe bij heup#
Onderscheid hoog-laag risico patienten Haldolprofylaxe bij hoogrisico patienten Geriatrische consultatie bij controle- en interventiegroep BSC bij controle- en interventiegroep Resultaat daling ernst delier en verkorte ziekenhuisopname

9 Aanpak OLVG Aanleiding: Doelen
Herziening behandelprotocol delier en alcoholonthouding MANP-studie Doelen Gecombineerd medisch-verpleegundige aanpak Ruim aandacht voor niet medicamenteuze preventie

10 Verpleegkundige onderdeel
Onderscheid hoog-laag risico patienten Vpk zorg aanpassen aan risico factoren Alcoholgebruik gericht uitvragen Vpk zorg ook richten op predisponerende factoren bij hoog risico of bij delier

11

12 Casus Risicofactoren Leeftijd 56 jr Geheugenfunctie onbekend
Visus/gehoorstoornis onbekend ADL problemen onbekend Alcoholfoetor, hoeveelheden onbekend

13 Afsluiting Protocol in eindfase ontwikkeling
Onderzoek naar effectiviteit gewenst


Download ppt "Rob Lutterman MANP i.o. OLVG Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google