De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PATHWAYS VISIE EN PRAKTIJK Inez Vandenbussche Psychiatrisch Ziekenhuis Broeders Alexianen Tienen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PATHWAYS VISIE EN PRAKTIJK Inez Vandenbussche Psychiatrisch Ziekenhuis Broeders Alexianen Tienen."— Transcript van de presentatie:

1

2 PATHWAYS VISIE EN PRAKTIJK Inez Vandenbussche inez.vandenbussche@fracarita.org Psychiatrisch Ziekenhuis Broeders Alexianen Tienen

3 opdracht pathways I gespecialiseerde K-dienst I ontwikkeling observatie- en behandelmodel drugproblematiek Iwetenschappelijk onderzoek I opbouwen expertise I overdracht expertise

4 historiek pathways I start juli 2001 I capaciteit 15 K + 5 k l jongeren van 12 – 18 jaar (2 leefgroepen) I dubbele diagnose drugmisbruik / drugafhankelijkheid + jeugdpsychiatrische problematiek I observatie + gespecialiseerde behandeling

5 visie Pathways I systeemdenken l bio-psycho-sociaal ontwikkelingsmodel l verslavingsproces l jeugdpsychiatrische problematiek l normale ontwikkeling I research based practice (Bukstein 2005; Kaplan 2001; Marriage 2001)

6 preventionresearchtreatment antecedents PREDISPOSITION genetic constitutional psychological sociocultural + primary prevention DRUG USE INITIATION (EVENT) PROGRESSION + ENABLING SYSTEM secundary prevention tertiary prevention DISEASE / SUBSTANCE DEPENDENCE stage 1 2 3 4 concomitants maintenance Developmental biopsychosocial disease model (Chatlos )

7 de dynamiek van druggebruik het verslavingsproces 1. experimenteren 2. actief zoeken 3. systematisch gebruik 5. afhankelijkheid ontstaan ontwikkelingsstilstand gedragsproblemen emotionele problemen gevolgen overgenomen van Dr. Stan Ansoms 4. misbruik

8 systeemvisie pathways op drugs het verslavingsproces wordt gemoduleerd door het dynamisch samenspel van risico- en protectieve factoren zowel in het individu als in het gezin en de omgeving

9 Common Comorbid Psychiatric Disorders l conduct disorder, early onset / aggressive lattention deficit hyperactivity disorder + conduct disorder lpost traumatic stress disorder (PTSD) lmood disorders lanxiety disorders l schizophrenia lborderline personality disorder

10 PSYCHIATRIC DISORDERSUBSTANCE USE DISORDER Relationships between two disorders (Chatlos ) PREDISPOSITION initiation EVENT progression initiation DRUG USE progression PSYCHIATRIC ENABLING SYSTEM SUBSTANCE USE ENABLING SYSTEM 1 3 2 4 5 6 7 89 10 + ++ +

11 visie pathways = systeemoriëntatie I visie op middelenmisbruik / afhankelijkheid I visie op drugs + jeugdpsychiatrische problemen I visie op diagnostiek jongere + context I visie op behandeling jongere + context

12 implementatie visie I teamdenken I organisatie I structuur I leefgroepwerk en therapieën I dagelijkse handelen werkvloer I contact met context

13 visie op middelenmisbruik I chronisch en complex proces I geen motivatie bij jongeren I secundaire problemen - ontwikkelingsstilstand - gezinsproblemen - schoolse problemen - delinquentie / seksualiteit I nul-tolerantie

14 visie op comorbiditeit I horizontale metafoor I geïntegreerd tweesporenbeleid I diagnose & behandeling → middelengebruik én jeugdpsychiatrische problematiek én wisselwerking tussen beide

15 visie op diagnostiek I > diagnostiek middelengebruik I assessment jeugdpsychiatrische problemen I assessment verband en wisselwerking I assessment ontwikkelingsretardatie I gezinsdiagnostiek I assessment schoolse problematiek I assessment ruimere problematiek

16 visie op behandeling team ‘behandelomstandigheden’ creëren die de jongeren de grootste kans geven om de kracht vinden om hun middelengebruik los te laten

17 pijlers behandeling I teamwerking I jongeren - leefgroepwerk/therapieën I gezin - gezinstherapie/oudervergaderingen I school - motiveren/remediëren/herinschakelen

18 specifieke interventiemodellen I cognitieve gedragstherapie I motivational interviewing (Miller) Igezinstherapie: multidimensionele gezinstherapie (Liddle) multisystemische gezinstherapie (Henggeler) systemisch motivationele therapie (Steinglass)

19 teamwerking I visie + geïntegreerd behandelplan I werkbegeleiding/intervisie verpleging I samenwerking en stabiliteit I team = ondersteunend netwerk I besef van de kracht van teamwerking I continue opleiding en vorming

20 team & behandelplanning I systeemgeoriënteerd behandelplan I interacties tussen team en jongere I behandeling vertrekt vanuit relatie I behandeling = dynamisch proces I behandelteam gericht op eigen aandeel I behandeldoelen resultaat teamdenken

21 FASENBEHANDELINGSPLAN

22 Controle symptomen Relatieopbouw Leeftijdsadequaat Fasen functioneren Groepsleiding/team Groepsleiding/team Groepsleiding/team Fase -1 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

23 team & jongeren I therapeutisch en orthopedagogisch I positieve aanwezigheid bij jongeren I gewogen & therapeutische relatie l afbakening verantwoordelijkheden l werkmiddelen: eigen woorden & daden I positieve groepshantering I hanteren negativiteit: geen escalaties I intern conflict ↔ extern conflict I continu motiveringsproces

24 team en druggebruik I druggebruik tijdens weekends I druggebruik op de afdeling I duidelijke regels & afspraken I toxicologische screening I herval hanteren in herstelproces motivatieproces I geen directe resultaten verwachten

25 behandeling jongeren drugs drugprogramma + drugsdebat I motiveren / engagement I inzicht in complexiteit drugproblemen en invloed op andere levensdomeinen I zelfreflectie / zelfverantwoordelijkheid I werken rond craving I werken rond weerbaarheid I vrijetijdsinvulling & vrienden & toekomst

26 residentieel gezinstherapeutisch model team = support systeem gezin I teamcoördinator = gezinsbegeleider = werkbegeleiding I informatiedoorstroming & uitwisseling leefgroep  gezin gezin  leefgroep I behandeldoelen in leefgroep  gezin I behandeldoelen gezin  jongere

27 groepsleiding en ouders I goede relatie met ouders belangrijk I deelname gezinsgesprekken I informele contacten I samenwerking / geen spanningsveld

28 groepsleiding & gezinsgesprekken I inschakeling groepsleider gezinsgesprek I relatie ouders-groepsleider = behandeling I duidelijke rolverdeling I gezinsbegeleider leiding gesprek I groepsleider focust op de jongere I groepsleider faciliteert relationeel herstel I parallel thuissituatie - leefgroepsituatie

29 doel samenwerking gezin winstpunten voor de jongeren I krachten van het gezin als hulpbron I motivatie van de jongeren voor therapie  I motivatie van de jongeren voor abstinentie  I jongeren ondersteunen in therapeutisch proces / betere motivatie I relatieherstel tussen jongeren en ouders I jongeren helpen om de behandeling af te maken I jongeren steunen na afloop behandeling

30 resultaten systeemgeoriënteerd behandelkader I visie team en ouders op problematiek = I goede samenwerking team en ouders I team voelt zich gesteund door ouders I ouders voelen zich gesteund door team I herstelproces jongere  herstelproces gezin I betere behandelresultaten

31 criteria outcome I behandeling voltooien I positieve hantering groepsinteracties I relatie ouders – groepsleiding/team I intensieve gezinswerking I stabiliteit team I werking rond school I nazorg

32 PRACTICE PARAMETER (BUKSTEIN, 2005) 1 vertrouwen 2 evaluatie drugproblemen + comorbide problemen 3toxicologische screening 4specifieke behandeling drugproblemen 5behandeling afgestemd op noden jongeren 6familietherapie noodzakelijk 7medicamenteuze behandeling op indicatie 8behandeling comorbide problematiek 9nazorg

33 8 jaar Pathways: evolutie I geleidelijke opbouw volgens visie I groeiende competentie van het team I ‘teamgevoelens’ / verantwoordelijkheid I stressbestendig ↑ / hanteren acting-out I omgaan met gebruik op afdeling I therapeutisch > orthopedagogisch

34 8 jaar Pathways: black box I invulling kleine k I nazorg + samenwerking hulpverlening I overdracht expertise I follow-up onderzoek I winst behandeling behouden?

35 I we need to understand the power of the residential milieu and use it in creative ways to meet specific and developmental needs of individual children and their families (Whitaker, 2004) I treatment of choice  the last resort I we need more sophisticated tests of positive and negative outcomes (Curry, 2004)


Download ppt "PATHWAYS VISIE EN PRAKTIJK Inez Vandenbussche Psychiatrisch Ziekenhuis Broeders Alexianen Tienen."

Verwante presentaties


Ads door Google