De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PATHWAYS VISIE EN PRAKTIJK

Verwante presentaties


Presentatie over: "PATHWAYS VISIE EN PRAKTIJK"— Transcript van de presentatie:

1 PATHWAYS VISIE EN PRAKTIJK
Inez Vandenbussche Psychiatrisch Ziekenhuis Broeders Alexianen Tienen

2 opdracht pathways I gespecialiseerde K-dienst
I ontwikkeling observatie- en behandelmodel drugproblematiek I wetenschappelijk onderzoek I opbouwen expertise I overdracht expertise

3 historiek pathways I start juli 2001 I capaciteit 15 K + 5 k
l jongeren van 12 – 18 jaar (2 leefgroepen) I dubbele diagnose drugmisbruik / drugafhankelijkheid + jeugdpsychiatrische problematiek I observatie + gespecialiseerde behandeling

4 visie Pathways I systeemdenken l bio-psycho-sociaal ontwikkelingsmodel
l verslavingsproces l jeugdpsychiatrische problematiek l normale ontwikkeling I research based practice (Bukstein 2005; Kaplan 2001; Marriage 2001)

5 Developmental biopsychosocial disease model (Chatlos)
research treatment antecedents PREDISPOSITION genetic constitutional psychological sociocultural + primary prevention DRUG USE INITIATION (EVENT) PROGRESSION ENABLING SYSTEM secundary tertiary DISEASE / SUBSTANCE DEPENDENCE stage 1 2 3 4 concomitants maintenance prevention

6 de dynamiek van druggebruik het verslavingsproces
ontstaan ontwikkelingsstilstand gevolgen gedragsproblemen emotionele problemen 1. experimenteren 2. actief zoeken 3. systematisch gebruik 4. misbruik 5. afhankelijkheid overgenomen van Dr. Stan Ansoms

7 systeemvisie pathways op drugs
het verslavingsproces wordt gemoduleerd door het dynamisch samenspel van risico- en protectieve factoren zowel in het individu als in het gezin en de omgeving

8 Common Comorbid Psychiatric Disorders
l conduct disorder, early onset / aggressive l attention deficit hyperactivity disorder + conduct disorder l post traumatic stress disorder (PTSD) l mood disorders l anxiety disorders l schizophrenia l borderline personality disorder

9 Relationships between two disorders (Chatlos)
PSYCHIATRIC DISORDER SUBSTANCE USE DISORDER PREDISPOSITION 1 PREDISPOSITION 3 2 + + 4 initiation EVENT progression initiation DRUG USE progression 5 6 7 9 8 + + PSYCHIATRIC ENABLING SYSTEM SUBSTANCE USE ENABLING SYSTEM 10

10 visie pathways = systeemoriëntatie
I visie op middelenmisbruik / afhankelijkheid I visie op drugs + jeugdpsychiatrische problemen I visie op diagnostiek jongere + context I visie op behandeling jongere + context

11 implementatie visie I teamdenken I organisatie I structuur
I leefgroepwerk en therapieën I dagelijkse handelen werkvloer I contact met context

12 visie op middelenmisbruik
I chronisch en complex proces I geen motivatie bij jongeren I secundaire problemen - ontwikkelingsstilstand - gezinsproblemen - schoolse problemen - delinquentie / seksualiteit I nul-tolerantie

13 visie op comorbiditeit
I horizontale metafoor I geïntegreerd tweesporenbeleid I diagnose & behandeling → middelengebruik én jeugdpsychiatrische problematiek én wisselwerking tussen beide

14 visie op diagnostiek I > diagnostiek middelengebruik
I assessment jeugdpsychiatrische problemen I assessment verband en wisselwerking I assessment ontwikkelingsretardatie I gezinsdiagnostiek I assessment schoolse problematiek I assessment ruimere problematiek

15 visie op behandeling team
‘behandelomstandigheden’ creëren die de jongeren de grootste kans geven om de kracht vinden om hun middelengebruik los te laten

16 pijlers behandeling I teamwerking I jongeren
- leefgroepwerk/therapieën I gezin - gezinstherapie/oudervergaderingen I school - motiveren/remediëren/herinschakelen

17 specifieke interventiemodellen
I cognitieve gedragstherapie I motivational interviewing (Miller) I gezinstherapie: multidimensionele gezinstherapie (Liddle) multisystemische gezinstherapie (Henggeler) systemisch motivationele therapie (Steinglass)

18 teamwerking I visie + geïntegreerd behandelplan
I werkbegeleiding/intervisie verpleging I samenwerking en stabiliteit I team = ondersteunend netwerk I besef van de kracht van teamwerking I continue opleiding en vorming

19 team & behandelplanning
I systeemgeoriënteerd behandelplan I interacties tussen team en jongere I behandeling vertrekt vanuit relatie I behandeling = dynamisch proces I behandelteam gericht op eigen aandeel I behandeldoelen resultaat teamdenken

20 FASENBEHANDELINGSPLAN

21 Fase -1 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5
Controle symptomen Relatieopbouw Leeftijdsadequaat Fasen functioneren Groepsleiding/team Groepsleiding/team Groepsleiding/team Fase -1 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

22 team & jongeren I therapeutisch en orthopedagogisch
I positieve aanwezigheid bij jongeren I gewogen & therapeutische relatie l afbakening verantwoordelijkheden l werkmiddelen: eigen woorden & daden I positieve groepshantering I hanteren negativiteit: geen escalaties I intern conflict ↔ extern conflict I continu motiveringsproces

23 team en druggebruik I druggebruik tijdens weekends
I druggebruik op de afdeling I duidelijke regels & afspraken I toxicologische screening I herval hanteren in herstelproces motivatieproces I geen directe resultaten verwachten

24 behandeling jongeren drugs drugprogramma + drugsdebat
I motiveren / engagement I inzicht in complexiteit drugproblemen en invloed op andere levensdomeinen I zelfreflectie / zelfverantwoordelijkheid I werken rond craving I werken rond weerbaarheid I vrijetijdsinvulling & vrienden & toekomst

25 residentieel gezinstherapeutisch model team = support systeem gezin
I teamcoördinator = gezinsbegeleider = werkbegeleiding I informatiedoorstroming & uitwisseling leefgroep  gezin gezin  leefgroep I behandeldoelen in leefgroep  gezin I behandeldoelen gezin  jongere

26 groepsleiding en ouders
I goede relatie met ouders belangrijk I deelname gezinsgesprekken I informele contacten I samenwerking / geen spanningsveld

27 groepsleiding & gezinsgesprekken
I inschakeling groepsleider gezinsgesprek I relatie ouders-groepsleider = behandeling I duidelijke rolverdeling I gezinsbegeleider leiding gesprek I groepsleider focust op de jongere I groepsleider faciliteert relationeel herstel I parallel thuissituatie - leefgroepsituatie

28 doel samenwerking gezin winstpunten voor de jongeren
I krachten van het gezin als hulpbron I motivatie van de jongeren voor therapie  I motivatie van de jongeren voor abstinentie  I jongeren ondersteunen in therapeutisch proces / betere motivatie I relatieherstel tussen jongeren en ouders I jongeren helpen om de behandeling af te maken I jongeren steunen na afloop behandeling

29 resultaten systeemgeoriënteerd behandelkader
I visie team en ouders op problematiek = I goede samenwerking team en ouders I team voelt zich gesteund door ouders I ouders voelen zich gesteund door team I herstelproces jongere  herstelproces gezin I betere behandelresultaten

30 criteria outcome I behandeling voltooien
I positieve hantering groepsinteracties I relatie ouders – groepsleiding/team I intensieve gezinswerking I stabiliteit team I werking rond school I nazorg

31 PRACTICE PARAMETER (BUKSTEIN, 2005)
1 vertrouwen 2 evaluatie drugproblemen + comorbide problemen toxicologische screening specifieke behandeling drugproblemen behandeling afgestemd op noden jongeren familietherapie noodzakelijk medicamenteuze behandeling op indicatie behandeling comorbide problematiek nazorg

32 8 jaar Pathways: evolutie
I geleidelijke opbouw volgens visie I groeiende competentie van het team I ‘teamgevoelens’ / verantwoordelijkheid I stressbestendig ↑ / hanteren acting-out I omgaan met gebruik op afdeling I therapeutisch > orthopedagogisch

33 8 jaar Pathways: black box
I invulling kleine k I nazorg + samenwerking hulpverlening I overdracht expertise I follow-up onderzoek I winst behandeling behouden?

34 I we need to understand the power of the residential milieu and use it in creative ways to meet specific and developmental needs of individual children and their families (Whitaker, 2004) I treatment of choice  the last resort I we need more sophisticated tests of positive and negative outcomes (Curry, 2004)


Download ppt "PATHWAYS VISIE EN PRAKTIJK"

Verwante presentaties


Ads door Google