De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van kwaliteit van ondersteuning naar kwaliteit van leven bij personen met een autismespectrumstoornis Doctorandus: Doctorandus: Jo Renty Promotor: Promotor:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van kwaliteit van ondersteuning naar kwaliteit van leven bij personen met een autismespectrumstoornis Doctorandus: Doctorandus: Jo Renty Promotor: Promotor:"— Transcript van de presentatie:

1 Van kwaliteit van ondersteuning naar kwaliteit van leven bij personen met een autismespectrumstoornis Doctorandus: Doctorandus: Jo Renty Promotor: Promotor: Prof. Dr. Herbert Roeyers Begeleidingscommissie: Begeleidingscommissie: Prof. Dr. Geert Van Hove Prof. Dr. Bea Maes Prof. Dr. Ann Buysse

2 Overzicht presentatie Theoretisch kader Doelstellingen Operationalisering Implicaties

3 Quality of Life Onder invloed van ‘kwaliteitsdenken’ (Harvey, 1996) Basiscriterium voor kwaliteitsevaluatie (Marquis & Jackson, 2000) Diverse klinische populaties Diverse conceptualisering !

4 Quality of Life Drie interagerende componenten (Felce & Perry, 1995)  Objectieve levensomstandigheden  Subjectief welzijn  Persoonlijke waarden en doelen Multidimensioneel begrip (Felce & Perry, 1995)  Materieel welzijn  Fysiek welzijn  Emotioneel welzijn  Sociaal welzijn  Productief welzijn  Burgerrechtelijk welzijn

5  richtinggevend principe voor kwaliteitsbewaking in organisaties  Quality of Life als ‘outcome measure’ (Vb. Persson, 2000)  Quality of Life als context voor planning en evaluatie (Vb. Dennis et al., 1993)  parameter voor individueel welzijn  ‘ Goodness of fit’ van persoon en omgeving (Vb. Parmenter, 1992)  Predictoren van Quality of Life adhv multivariaat onderzoeksopzet (Vb. Schalock, 2004) Quality of Life Quality of Life als:

6 Quality of Life  Multidimensionele schalen  Discrepantie-analyse  Gedragsobservatie  Etnografische studies Meten van Quality of Life  Multidimensionele schalen  Discrepantie-analyse  Gedragsobservatie  Etnografische studies

7 Quality of Life Veelvuldig onderzoek naar verband tussen Quality of Life en persoons- en omgevingsgebonden factoren, bij personen met:  verstandelijke beperking  chronische pijn  psychiatrische problematiek  fysieke beperking

8 Autismespectrumstoornissen Autismespectrumstoornissen (DSM-IV-R)  Problemen in de sociale interacties  Problemen in de communicatie  Zich herhalende stereotype patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten Specificiteit van de ondersteuning (Rogers, 1999) Prevalentie: 60/10.000 (Fombonne, 2003)

9 Doelstellingen Evaluatie onderwijs- en ondersteuningsaanbod Ondersteuningsvraag van ouders en volwassenen Relatie kwaliteit van de ondersteuning – Quality of Life van volwassenen met ASS Relatie kwaliteit van ondersteuning – Quality of Family Life bij gezinnen waar één van de ouders ASS heeft STUDIE 1 2 3 4

10 1. Ondersteuningsaanbod Respondenten  Scholen voor Buitengewoon Onderwijs (172 / 277)  Reguliere scholen (70 / 142)  Voorzieningen voor personen met een verstandelijke of psychiatrische beperking (537 / 1208) Methode  Vragenlijsten  Semi-gestructureerde interviews

11 1. Ondersteuningsaanbod: resultaten Toegankelijkheid: ASS-aanbod < geen ASS-aanbod Kwaliteit: ASS-aanbod > geen ASS-aanbod  Kennis en vorming  Individualisering  Communicatie- en omgevingsaanpassingen  Betrokkenheid van de ouders  Samenwerking met andere professionelen Betere outcome ? personen met ASS 92 % van de BO-scholen 63 % van de voorzieningen 44 % van de BO-scholen 40 % van de voorzieningen ASS-aanbod

12 2. Ondersteuningsvraag Respondenten  Ouders van kinderen met ASS (n=283)  Volwassenen met ASS (n=57) Methode  Vragenlijsten Resultaten  Diagnose  Tevredenheid  ASS-specifiek > niet ASS-specifiek > regulier  Toekomstige steun

13 Deelname aan de samenleving Autisme gerelateerde symptomen Zelfbepaling Klachten Ondersteuning Community Integration Questionnaire Autism-Spectrum Quotient Camberwell Assessment of Need Interpersonal Support Evaluation List Arc’s self determination scale SCL - 90 3. Quality of Life volwassenen met ASS Multivariaat onderzoeksopzet Respondenten: 60 volwassenen met ASS (IQ > 70) Quality of Life Quality of Life Questionnaire

14 Stress Formele ondersteuning Sociale steun 4. Toekomstig onderzoek: Quality of Family Life Respondenten:  30 gezinnen met één ouder met ASS  30 controlegezinnen Quality of Family Life Quality of Relationships Inventory Social Support Questionnaire Camberwell Assessment of Need Parenting Stress Index Perceived Stress Scale Family System Test Family Environment Scale

15 Implicaties Theoretisch  Quality of Life van volwassenen met ASS  Predictoren van Quality of Life Maatschappelijk  Vraag en aanbod op elkaar afstemmen  Inzicht in Quality of Life levert bijdrage aan optimaliseren van ondersteuning  Van individuele personen met ASS  Van gezinnen met ouder met ASS

16 Dank voor uw aandacht

17


Download ppt "Van kwaliteit van ondersteuning naar kwaliteit van leven bij personen met een autismespectrumstoornis Doctorandus: Doctorandus: Jo Renty Promotor: Promotor:"

Verwante presentaties


Ads door Google