De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Academische vaardigheden als competentie binnen een bachelor programma. Hobbels en valkuilen van een op het 4C-ID model gebaseerd traject. Dr. H.Roebertsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Academische vaardigheden als competentie binnen een bachelor programma. Hobbels en valkuilen van een op het 4C-ID model gebaseerd traject. Dr. H.Roebertsen."— Transcript van de presentatie:

1 Academische vaardigheden als competentie binnen een bachelor programma. Hobbels en valkuilen van een op het 4C-ID model gebaseerd traject. Dr. H.Roebertsen FHML Maastricht university 27-04-2012

2 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Inhoud: 1.Aanleren van competenties 2.Academische vaardigheden tot 2011 3.Eerste stap in uitvoering, de praktijk 4.Oefening 5.Vervolgstappen

3 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Inhoud 1.Aanleren van competenties 2.Academische vaardigheden tot 2011 3.Eerste stap in uitvoering, de praktijk 4.Vervolgstappen

4 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Wat is een competentie Geheel van: – cognitieve (”high level” ) vaardigheden, – geïntegreerde kennisstructuren, – sociale vaardigheden – houding en waarden (Merrienboer, J.J.G.; Kirschner, P.A.(2007))

5 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Competenties verwerven Hoe? –4C/ID model: Werken aan hele taken, gekoppeld aan context Oefenen van deelvaardigheden telkens gekoppeld aan de hele taak. Oplopend in mate van complexiteit Gerichte uitleg en feedback

6 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Voorbeeld hele taak: Voetbalwedstrijd eenvoudig complex

7 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences leertaken Leertaken : Overschieten; Afspelen;sprinten; doel schieten;ingooien; etc Wedstrijd spelen is hele taak

8 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Inzoemen op een leertaak overspelen Deelvaardigheden Just-in-time instructie en feedback

9 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Oefenen blijft belangrijk domme speler

10 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Opbouw in taakklassen Eenvoudige taakComplexere taak minder hoge eisenhogere eisen

11 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Schrijven van een wetenschappelijke thesis Wat in welk in hoofdstukken statisitiek: Selectie van literatuur Argumentatie Integratie Methode Struc- turen Onderzoek opzet Hele taak Deel taken Argumen teren refereren

12 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Academische competenties 1.Aanleren van competenties 2.Academische vaardigheden tot 2011 3.Eerste stap in uitvoering, de praktijk 4.Vervolgstappen

13 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Voorbeeld van eindtermen Bachelor De afgestudeerde is in staat om basislaboratoriumvaardigheden en onderzoeksdesigns op de juiste wijze toe te passen en onderzoeksgegevens te analyseren met behulp van moderne computertechnieken. Aangeleerde methodologische/ statistische technieken op adequate wijze uit te voeren en toe te passen; Implicaties van onderzoeksresultaten aan te geven, en op grond hiervan beslissingen te nemen of vervolgacties te plannen of voor te stellen.

14 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Just-in-time feedback Hele complexe taak deeltaken deeltaakoefening

15 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Academische competenties 1.Aanleren van competenties 2.Academische vaardigheden tot 2011 3.Eerste stap in uitvoering, de praktijk 4.Vervolgstappen

16 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Wensen: ontleent aan 4C/ID model Integratie van kennis en vaardigheden Opbouw in complexiteit Just-in-time feedback Monitoring (van Merriënboer et al., 2002)

17 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences oefening MAAK 3 TALLEN OVERLEG 5 MINUTEN MET UW LINKER BUURMAN EN LINKER ACHTER- BUURMAN WELKE HOBBELS ZIJN IN UW EIGEN 、 ORGANISATIE om dergelijk onderwijs te implementeren 。

18 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences HOBBELS MET BETREKKING TOT : organisatie afstemming tussen blokken afstemming tussen docenten kwaliteit van docenten kwaliteit van studenten

19 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Voorwaarden en hobbels bij ontwikkeling van Academische traject

20 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Presen teren Schrij- ven F&T Argum MT&S Voorwaarde 1: samenhang

21 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Presen teren Schrijv en F&T Lab MT&S Hobbel 1, verschillende groepen/ belangen

22 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Voorwaarde 2: opbouw Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Opbouw in complexiteit van hele taken (J. van Merriënboer et al., 2002)

23 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Hobbel 2: afstemming tussen en binnen jaren is complex Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Opbouw in complexiteit van hele taken (J. van Merriënboer et al., 2002)

24 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Voorwaarde 3: variatie in opdrachten Onderzoek doenKritisch lezen

25 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Voorwaarde 4: Juiste uitleg op juiste moment Toename van zelfsturing

26 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Voorwaarde 5: Juiste feedback en ondersteuning op juiste moment

27 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Hobbel 4: Vereist veel afstemming tussen en binnen blokken/ jaren.

28 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Aanpak binnen FHML Implementatie-model Opzet Training Leeromgeving

29 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Implementatie model bij deze onderwijsvernieuwing Onderwijsvernieuwing MT Ba- taskforce Jaaroverleg Blokcoördinatoren Traingscoördinatoren

30 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Uitganspunten geformuleerd voor wetenschappelijk communiceren Aandacht voor wetenschappelijk schrijven en presenteren Beoordelen zonder feedback heeft geen leereffect. Opbouw van focus van feedback Studenten leren van feedback Docenten geven feedback zowel om uit te leggen wat goed is en wat verbeterd moet worden. Opbouw van opdrachten in toenemende complexiteit

31 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Opzet jaar 1 Opbouw in complexiteit van opdrachten Per verslag focuspunten voor feedback Academisch dossier Opbouw van criteria Integratie van vaardigheden

32 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Opzet van jaar: wetenschap. Com. blokactiviteitFocus feedbackVoorwaarde voor beoordeling 1 Verslag -1Nederlands,, 2 Verslag 2 Refereren APA in tekstNederlands, 3 4 Verslag 3Probleemstelling Theoretisch kader Nederlands, APA 5 Verslag 4MethodologieNederlands, APA Probleemstelling, 6 Verslag 5Resultaten Conclusie Nederlands, Onderbouwing APA Probleemstelling, Theoretisch kader Methodologie

33 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Academisch dossier Verzameling van: Verslagen; opdrachten Feedbackformulier Feedback van docent Verzameld over meerdere jaren Inzichtelijk voor docenten, monitor Inzichtelijk voor student

34 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Academische competenties 1.Aanleren van competenties 2.Academische vaardigheden tot 2011 3.Eerste stap in uitvoering, de praktijk 4.Vervolgstappen

35 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences 2011-2012 jaar 1 BMW en Jaar 1 GW ( n = 490) Academisch dossier in blackboard Verslagen in academisch dossier Docenten leveren feedback in academisch dossier Eerste stappen van integratie en afstemming

36 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences De praktijk ……………………. Onderzoek studenten en docenten BMW en GW eind studiejaar 2011-2012 Evaluaties Vragenlijst Focusgroep

37 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Uitkomsten focusgroep bijeenkomsten Veel studenten krijgen geen/ nauwelijks digitale feedback. In hun academisch dossier staat alleen een cijfer. Kwaliteit van feedback niet altijd goed.

38 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Ervaringen van docenten GW en BMW Lastig om formative feedback te geven. Digitaal aanleveren lastig. Blackboard, niet gebruikersvriendelijk. Feedback aanpassen aan niveau is moeilijk.

39 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Academische competenties 1.Aanleren van competenties 2.Academische vaardigheden tot 2011 3.Eerste stap in uitvoering, de praktijk 4.Vervolgstappen

40 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Schrijven van een wetenschappelijke thesis Wat in welk in hoofdstukken statisitiek: Selectie van literatuur Argumentatie Integratie Methode Struc- turen Onderzoek opzet Hele taak Deel taken Argumen teren refereren

41 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Verbeter punten Elektronische leeromgeving Organisatie niveau Ondersteunend materiaal en info Training voor docenten

42 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Elektronische leeromgeving Invoeren van E-pass in plaats van Blackboard Formuleren van competentie niveau per jaar Pilot in april-mei- juni 2012 www.epass-maastricht.nl

43 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

44 Competentie Onderzoek opzetten taalgebruik refereren Argumenteren structureren reflecteren presenteren

45 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Ondersteunend materiaal en info Verbeterde feedbackformulieren “eindtermen per jaar” Meer aandacht voor opbouw en samenhang van academisch dossier. Terugkoppeling van resultaten naar studenten. Informatie voor docenten verbeteren Studenten informeren : online instructie

46 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences Training voor docenten Feedback training –Gekoppeld aan beoordelingstaak ( just in time) –Combinatie van discussie,voorbeelden, e- learning…………

47 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences samenvattend Academische vaardigheden ontwikkelen is complex 4 C/ ID geeft houvast bij ontwikkelen Innovatie kost tijd en geduld

48 Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

49 Competentie Onderzoek opzetten taalgebruik refereren Argumenteren structureren reflecteren presenteren


Download ppt "Academische vaardigheden als competentie binnen een bachelor programma. Hobbels en valkuilen van een op het 4C-ID model gebaseerd traject. Dr. H.Roebertsen."

Verwante presentaties


Ads door Google