De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeersveiligheid Ir Adriaan Walraad MBA Docent verkeersveiligheid NHTV Allround beleidsmedewerker mobiliteitsstrategie BRU Consultant Walraad Verkeersadvisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeersveiligheid Ir Adriaan Walraad MBA Docent verkeersveiligheid NHTV Allround beleidsmedewerker mobiliteitsstrategie BRU Consultant Walraad Verkeersadvisering."— Transcript van de presentatie:

1 Verkeersveiligheid Ir Adriaan Walraad MBA Docent verkeersveiligheid NHTV Allround beleidsmedewerker mobiliteitsstrategie BRU Consultant Walraad Verkeersadvisering BV Ir Adriaan Walraad MBA Docent verkeersveiligheid NHTV Allround beleidsmedewerker mobiliteitsstrategie BRU Consultant Walraad Verkeersadvisering BV

2 ...welkom!...  Terugblik  Vragen  Programma van vandaag  Terugblik  Vragen  Programma van vandaag

3 Curatief: achteraf repareren wat niet deugt...  Eenvoudig versus complex probleem  Podoe  Feiten, meningen, positioneren, oplossingsrichtingen, keuze, implementatie  Elk complex probleem heeft een simpele oplossing...die niet werkt!  Eenvoudig versus complex probleem  Podoe  Feiten, meningen, positioneren, oplossingsrichtingen, keuze, implementatie  Elk complex probleem heeft een simpele oplossing...die niet werkt!

4 Van methode naar oplossing  Vijfstapsmethode  Wat zijn de objectieve feiten en omstandigheden?  Wat is de interpretatie daarvan?  Wat is de positionering van het probleem?  Wat zijn de mogelijke oplossingsrichtingen?  Wat is de voorgestane oplossing en hoe wordt die geimplementeerd?  Vijfstapsmethode  Wat zijn de objectieve feiten en omstandigheden?  Wat is de interpretatie daarvan?  Wat is de positionering van het probleem?  Wat zijn de mogelijke oplossingsrichtingen?  Wat is de voorgestane oplossing en hoe wordt die geimplementeerd?

5 preventief: voorkomen is beter dan genezen  Verkeersveiligheidsaudit  Risicokencijfers  100% handhaving  Roodlichtnegatie  Snelheid  Verkeersveiligheidsaudit  Risicokencijfers  100% handhaving  Roodlichtnegatie  Snelheid

6 aanpak  De vier E’s  Education  Enforcement  Engineering  Environment  De drie P’s  Push  Pull  Persuasion  Mens/voertuig/infrastructuur  Risicogroepen/-gedrag/-locaties  De vier E’s  Education  Enforcement  Engineering  Environment  De drie P’s  Push  Pull  Persuasion  Mens/voertuig/infrastructuur  Risicogroepen/-gedrag/-locaties

7 Samenhang  Elke ontwikkeling of maatregel met gevolgen voor verkeer heeft gevolgen voor verkeersveiligheid;  Soms grote gevolgen, soms kleine gevolgen;  soms versterken gevolgen elkaar, soms heffen gevolgen elkaar op.  Dus: niet iets technisch of iets met menselijke fouten alleen  Elke ontwikkeling of maatregel met gevolgen voor verkeer heeft gevolgen voor verkeersveiligheid;  Soms grote gevolgen, soms kleine gevolgen;  soms versterken gevolgen elkaar, soms heffen gevolgen elkaar op.  Dus: niet iets technisch of iets met menselijke fouten alleen

8 Ideëel: opinie /missie Waartoe? Wat betekent het? Ontwikkelen/ drieslag-leren Identiteit ter discussie Gevolgen voor mentaal denkrm. Strategie: waarde Waarom? Wat doet het? Vernieuwen/ dubbelslag-leren Effectiviteit ter discussie Gevolgen voor prestatie-indic. Tactisch: kwaliteit Hoe? Wat is het? Verbeteren/ enkelslag-leren Efficiency ter discussie Gevolgen voor kwaliteit Operationeel: inspanning Wat? Waaruit is ‘t opgebouwd ? Harder werken, niet leren Uitvoering ter discussie Gevolgen voor bevlogenheid Ontwikkeling (statisch) Exploitatie (dynamisch) Transactie/ interactie Exploitatie (dynamisch) Ontwikkeling (statisch) VraagkantAanbodkant Gedrag (bewegings-) vrijheid Statusonderkenning Gedrag&gemoed Individu Vaardigh.&beleving Groep/sociothoop Normen&waarden Maatschappij Geloofssysteem Welvaart/ Welzijn Toegev.waarde Ontplooiing Verplaatsing/ Passage Tijdsduur, geld en moeite Activiteitbereik Wet Vidacovic Activiteitlocatie dagindeling Activiteit tijdstip Netwerk, knopen Vervoers- concepten Infra- structuur Voertuig Verkeers- techniek Voertuig- componenten Toegankelijk- heid Bereikbaar- heid © walraad verkeersadvisering www.walraad.nl Mobiliteit -gericht op politieke belang Beweging - gericht op het functioneren Verkeer - gericht op het projectresultaat Vervoer -gericht op het beleidseffect Model ‘gelaagdheid in bewegen’

9 Vertalen in een ontwerp  Vormschoonheid- wel mooier niet functioneler  Nutschoonheid-wel functioneel, niet mooier  Soortschoonheid- relatief gezien  Toekomstwaarde  Modieus versus eigentijds ontwerp  Financiele overwegingen  Vormschoonheid- wel mooier niet functioneler  Nutschoonheid-wel functioneel, niet mooier  Soortschoonheid- relatief gezien  Toekomstwaarde  Modieus versus eigentijds ontwerp  Financiele overwegingen

10 Gebruik en misbruik door ontwerper  Ontwerp is gedelegeerde handeling  Impliciet moreel oordeel  Hoeveelheid groentijd  Elke fietser x 5 meter  Paaltjes altijd op de stoep...  Metaforen stedebnbouwers  Presenteren op juiste detailniveau  Niet iedereen kan een tekening lezen  Ontwerp is gedelegeerde handeling  Impliciet moreel oordeel  Hoeveelheid groentijd  Elke fietser x 5 meter  Paaltjes altijd op de stoep...  Metaforen stedebnbouwers  Presenteren op juiste detailniveau  Niet iedereen kan een tekening lezen

11 Gebruik en misbruik door de eindgebruiker  Niet noodzakelijk beoogd om misbruik te maken  Sommige snelheidsremmers nodigen uit tot harder rijden  Gedrag  Vaardigheidsniveau  Regelniveau  kennisniveau  Niet noodzakelijk beoogd om misbruik te maken  Sommige snelheidsremmers nodigen uit tot harder rijden  Gedrag  Vaardigheidsniveau  Regelniveau  kennisniveau

12 Het verschil tussen oplossingen en lapmiddelen  Een mooi ontwerp lost een structuurprobleem niet op  Een mooi bordje in de berm lost een ontwerpfout op  Dus:  Gevaar weg  Persoon weg  Afschermen gevaar en persoon  Pas dan: trainen  Een mooi ontwerp lost een structuurprobleem niet op  Een mooi bordje in de berm lost een ontwerpfout op  Dus:  Gevaar weg  Persoon weg  Afschermen gevaar en persoon  Pas dan: trainen

13 Design for error  Waarnemen van de toestand van de omgeving  Interpretatie van de waarneming  Evaluatie van de interpretatie  Beoogde doel van de handeling  Intentie om te handelen met oog op doel  Van intentie naar handeling  Uitvoeren van handeling  Waarnemen van de toestand van de omgeving  Interpretatie van de waarneming  Evaluatie van de interpretatie  Beoogde doel van de handeling  Intentie om te handelen met oog op doel  Van intentie naar handeling  Uitvoeren van handeling

14 Design for error  Gebruik kennis van omgeving bij verkeersdeeln.  Een helder ontwerp laat zich interpreteren  Vereenvoudig en richt focus op juiste zaken  Cultiveer randvoorwaarden of beperkingen  Maak zichtbaar of voelbaar  Design for error  Begrijp oorzaken van fouten en elimineer ze  Maak het mogelijk om ongedaan te maken  Maak het makkelijk te herkennenwat er fout gaat als het fout gaat  Verander je attitude ten opzichten van fouten  Als dat niet werk: standaardiseer en train  Gebruik kennis van omgeving bij verkeersdeeln.  Een helder ontwerp laat zich interpreteren  Vereenvoudig en richt focus op juiste zaken  Cultiveer randvoorwaarden of beperkingen  Maak zichtbaar of voelbaar  Design for error  Begrijp oorzaken van fouten en elimineer ze  Maak het mogelijk om ongedaan te maken  Maak het makkelijk te herkennenwat er fout gaat als het fout gaat  Verander je attitude ten opzichten van fouten  Als dat niet werk: standaardiseer en train

15 De moraal  Als iemand een fout maakt, dan is daar een goede reden voor  Ontken fouten niet  Straf fouten niet af  Maak het maken van fouten mogelijk!  Als iemand een fout maakt, dan is daar een goede reden voor  Ontken fouten niet  Straf fouten niet af  Maak het maken van fouten mogelijk!

16 Ontwerp en verkeersveiligheid  Ontwerper met visie op het ontwerp  Ontwerp met impliciete moraal  Gebruiker schat gebruik van ontwerp in  Ontwerper met visie op het ontwerp  Ontwerp met impliciete moraal  Gebruiker schat gebruik van ontwerp in

17 Ontwerp en verkeersveiligheid  goed ontwerp/structurele oplossing versus lapmiddel  Uitbannen gevaar  Verminderen van gevaar  Verwijderen persoon van gevaar  Opleiding/training of waarschuwen voor gevaar  goed ontwerp/structurele oplossing versus lapmiddel  Uitbannen gevaar  Verminderen van gevaar  Verwijderen persoon van gevaar  Opleiding/training of waarschuwen voor gevaar

18 Generic Error Modelling (Reason)  Vaardigheidsniveau  Regelniveau  Kennisniveau  Vaardigheidsniveau  Regelniveau  Kennisniveau

19 Goed ontwerp  Maakt zichtbaar wat de toestand van het systeem is en welke alternatieven voor handelen er zijn  Heeft een goed achterliggend conceptueel model, met consistente representatie van handeling en de gevolgen van de handeling  Geeft zicht op werking: de handeling en het gevolg ervan  Continue en volledige feedback op handelen  Maakt zichtbaar wat de toestand van het systeem is en welke alternatieven voor handelen er zijn  Heeft een goed achterliggend conceptueel model, met consistente representatie van handeling en de gevolgen van de handeling  Geeft zicht op werking: de handeling en het gevolg ervan  Continue en volledige feedback op handelen

20 Convoi exceptionelle

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Wat is een verkeersveiligheidsaudit? 1/3 ...een geformaliseerde en gestandaardiseerde procedure... ...Om in verschillende fasen van het aanleggen of aanpassen van verkeers-infrastructuur... ...door een onafhankelijke beoordeling... ...de gevolgen voor verkeersveiligheid expliciet maken... ...een geformaliseerde en gestandaardiseerde procedure... ...Om in verschillende fasen van het aanleggen of aanpassen van verkeers-infrastructuur... ...door een onafhankelijke beoordeling... ...de gevolgen voor verkeersveiligheid expliciet maken...

30 Wat is een verkeersveiligheidsaudit? 2/3  Verkeersveiligheidsproblemen al in een vroeg stadium onderkennen  Op globale plannen (haalbaarheidsstudie, tracestudie, categoriseringsplan)  Op globaal inrichtingsplan (schetsontwerp)  Op een gedetailleerd ontwerp (bestek)  Vlak voor (her)opening  Enkele maanden na (her)opening  Gecertificeerd auditor (expert)  Geen opleiding voor beter ontwerpen  Niet gaan ontwerpen, maar beoordelen  Verkeersveiligheidsproblemen al in een vroeg stadium onderkennen  Op globale plannen (haalbaarheidsstudie, tracestudie, categoriseringsplan)  Op globaal inrichtingsplan (schetsontwerp)  Op een gedetailleerd ontwerp (bestek)  Vlak voor (her)opening  Enkele maanden na (her)opening  Gecertificeerd auditor (expert)  Geen opleiding voor beter ontwerpen  Niet gaan ontwerpen, maar beoordelen

31 Wat is een verkeersveiligheidsaudit? 3/3  Verschil tussen audit en inspectie?  Bestaande situatie: audit door iemand laten uitvoeren die onbevangen is (niet ter plekken bekend), op grond van tekeningen  Maakt de gevolgen van ontwerpkeuzen expliciet  Niet alleen negatief, maar ook positieve punten  Budget van 10 a 40 uur, gemiddeld 25, verdient zich doorgaans terug  Verschil tussen audit en inspectie?  Bestaande situatie: audit door iemand laten uitvoeren die onbevangen is (niet ter plekken bekend), op grond van tekeningen  Maakt de gevolgen van ontwerpkeuzen expliciet  Niet alleen negatief, maar ook positieve punten  Budget van 10 a 40 uur, gemiddeld 25, verdient zich doorgaans terug

32 Essentiele onderdelen van een audit  Essentiele onderdelen  Officieel verzoek en opdrachtgever voor audit incontract met auditor(en)  Auditoren stellen (alleen of samen) rapport op  Opdrachtgever laat schriftelijk weten welke aanbevelingen worden overgenomen; besluitvorming  Essentiele onderdelen  Officieel verzoek en opdrachtgever voor audit incontract met auditor(en)  Auditoren stellen (alleen of samen) rapport op  Opdrachtgever laat schriftelijk weten welke aanbevelingen worden overgenomen; besluitvorming

33 Categoriseringsplan, haalbaarheids-/tracestudie  Omvang project, functie, samenstelling verkeer  Ruimtelijke ordening, toekomstige onwikkeling  Netwerkeffecten  Functie in relatie tot verwacht gebruik  Ligging infra tov belangrijke bestemmingen  Aansluiting op bestaande wegennet  Maaswijdte van wegcategorieen  Continuiteit, ontwerpsnelheid, verkeer  Aantal en type aansluitingen  Omvang project, functie, samenstelling verkeer  Ruimtelijke ordening, toekomstige onwikkeling  Netwerkeffecten  Functie in relatie tot verwacht gebruik  Ligging infra tov belangrijke bestemmingen  Aansluiting op bestaande wegennet  Maaswijdte van wegcategorieen  Continuiteit, ontwerpsnelheid, verkeer  Aantal en type aansluitingen

34 Globaal ontwerp  Consistente uitwerking categorisering  (erf)toegangen, riool en andere diensten  Dwarsprofiel horizontaal en verticaal allignement  Kruispuntontwerp  Positie/voorzieningen kwetsbare verkeersdeelnemers  Positie/voorzieningen hulpdiensten en OV  Consistente uitwerking categorisering  (erf)toegangen, riool en andere diensten  Dwarsprofiel horizontaal en verticaal allignement  Kruispuntontwerp  Positie/voorzieningen kwetsbare verkeersdeelnemers  Positie/voorzieningen hulpdiensten en OV

35 Gedetailleerd ontwerp  Consistente uitwerking globaal ontwerp  Kruispuntontwerp, aansluiting erven  Rijstrook/rijbaan/verhardingbreedte  Type snelheidsremmende voorzieningen  Belijning, markering en bebording  Verlichting, zichtlijnen en zichtbaarheid  Obstakelvrije zone/ afschermingsvoorzieningen  Verkeersmanagement (werk in uitvoering)  Objecten, bermbeveiliging, rijbaanscheiding  Vormgeving voorzieningen langzaam verkeer  Consistente uitwerking globaal ontwerp  Kruispuntontwerp, aansluiting erven  Rijstrook/rijbaan/verhardingbreedte  Type snelheidsremmende voorzieningen  Belijning, markering en bebording  Verlichting, zichtlijnen en zichtbaarheid  Obstakelvrije zone/ afschermingsvoorzieningen  Verkeersmanagement (werk in uitvoering)  Objecten, bermbeveiliging, rijbaanscheiding  Vormgeving voorzieningen langzaam verkeer

36 Voor de opening  Verschillen tussen ontwerp en aanleg  Verlichting, zichtlijnen en zichtbaarheid  Voorzieningen voor langzaam verkeer  Objecten, bermen, beveiliging  Markering, rijrichtingscheiding  Wegdek, stroefheid, contrast  Drainering, landschappelijke inrichting, diensten  Plaatsing en zichtbaarheid bebording en bebakening  Verlichting  Verschillen tussen ontwerp en aanleg  Verlichting, zichtlijnen en zichtbaarheid  Voorzieningen voor langzaam verkeer  Objecten, bermen, beveiliging  Markering, rijrichtingscheiding  Wegdek, stroefheid, contrast  Drainering, landschappelijke inrichting, diensten  Plaatsing en zichtbaarheid bebording en bebakening  Verlichting

37 Na de opening  Verkeersafwikkeling in de praktijk  Verschillen tussen beoogd en geobserveerd gedrag  Verkeersafwikkeling in de praktijk  Verschillen tussen beoogd en geobserveerd gedrag

38 rapport  Vragen zijn steeds hetzelfde  Alle mogelijkheden benut voor optimale verkeersveiligheid?  Geldt dat voor alle verkeersdeelnemers?  Geldt dat onder alle omstandigheden?  Aansprakelijkheid gelijk advieswerk  1e blad gestandaardiseerd  Maximaal 4 pagina’s  Vragen zijn steeds hetzelfde  Alle mogelijkheden benut voor optimale verkeersveiligheid?  Geldt dat voor alle verkeersdeelnemers?  Geldt dat onder alle omstandigheden?  Aansprakelijkheid gelijk advieswerk  1e blad gestandaardiseerd  Maximaal 4 pagina’s


Download ppt "Verkeersveiligheid Ir Adriaan Walraad MBA Docent verkeersveiligheid NHTV Allround beleidsmedewerker mobiliteitsstrategie BRU Consultant Walraad Verkeersadvisering."

Verwante presentaties


Ads door Google