De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Kinderen en jongeren: een landschap in beweging Peter Degadt Gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Kinderen en jongeren: een landschap in beweging Peter Degadt Gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Kinderen en jongeren: een landschap in beweging Peter Degadt Gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen

2 2 Naar een GGZ zorgprogramma kinderen en jongeren : historiek en actuele aandachtspunten Patrick Cokelaere Algemeen directeur PZ Heilige Familie Kortrijk Kinderen en jongeren: een landschap in beweging

3 3 Overzicht inhoud 1.Evolutie tussen 1990 en vandaag binnen de hulpverlening GGZ voor kinderen en jongeren 2.Residentiële en ambulante ontwikkelingen in K diensten CGG en revalidatiecentra onder impuls van de federale en of de Vlaamse overheid 3.Knelpunten ervaren door het werkveld

4 4 Reconversiebesluiten 1990: weinig rechtstreeks effect op kinderpsychiatrie Concepten van zorgcircuits & netwerken ontstaan i/d loop v/d jaren 90 grote spelers GGZ KJ: 1. Evoluties 1990 - 2013

5 5 CAR revalidatiecentra: Revalidatie van kinderen met o.a. autismespectrumstoornis Diagnoseprogramma en functionele evaluatie Coördinatieprogramma & interventieplan Evolutieverslagen Jaarlijkse evaluatieverslagen Zorgcircuit en sociale netwerkintegratie

6 6 2. Recente ontwikkelingen KB 2002 art 11 en art 107 vermaatschappelijking van de zorg via zorgcircuits en netwerken 2003: blauwdruk toekomst GGZ K&J vanuit werkveld (VD) 2007: 78 therapeutische pilootprojecten (46 in Vlaanderen waarvan 10 voor jeugd) worden opgezet dr RIZIV vr complexe en chronische problematiek, empowerment cliënt, intersectorale samenwerking, welzijn en ambulante + residentiële GGZ, casusoverleg, inclusiebeleid Na vier jaar worden een aantal gestopt/afgeslankt verder- gezet via OPP, beperking door strenge voorwaarden Erkenning eenheid moeder-kind: postpartum psychose of depressie in Zoersel en St. Denijs Westrem

7 7 2. Recente ontwikkelingen BLAUWDRUK ZORGCIRCUIT K&J 2003: MODULES DOELGROEP JEUGD

8 8 2. Recente ontwikkelingen: opstart van FOR K en SGA IBE 2003: drie IBE 10 pl: Antwerpen, Geel en (Brussel) 2006: twee outreachprojecten Sleidinge voor GI De Zande + Gent Eeklo en Geel voor GI De Kempen 2007: drie eenheden O-W Vl, één Limburg en Vlaams Brabant; 0,5 brugfunctie (5) en 0,5 TP (2) 2007: IBE voor verstandelijk gehandicapte jongeren met psychiatrische problematiek 8 pl 5 x IBE voor sterk gedragsgestoorde en agressieve jongeren: Antw, St-Truiden, Kortenberg en Sleidinge en Fioretti 8 pl Totaal 70 pl FOR K en 48 pl SGA

9 9 2. Recente ontwikkelingen Knelpunten For K en SGA Multiproblematiek, exclusie: primaire verslaving, mentale beperking, zware seks delinquentie, psychopathie Communicatie beroepsgeheim, samenwerking GI, TP, falende context, vastlopende hulpverlening POS jongeren

10 10 2. Recente ontwikkelingen Preventieve actieplannen vanuit Vlaanderen: Vlaams actieplan Tabak, Alcohol en Drugs (TAD) VAD en druglijn Zelfmoordlijn 1813 + portaalsite LOGO’s

11 11 2. Recente ontwikkelingen Ambulante hulp aan K&J met psychiatrische problemen, crisishulp, liaison naar E en K, thuis, school, … 13 mobiele teams worden gefinancierd in België sedert 2002, nu nog 12 waarvan 7 Vl Samenwerking GDT, CGG, PZ of AZ 2FTE mw en 0,25 kinderpsychiater Begeleiding/behandeling aanbieden in de thuis (vervangende) situatie Multidisciplinair en netwerk met actoren Nazorg, verkorting opnameduur, alternatief voor klassieke behandelingen Outreach projecten:

12 12 2. Recente ontwikkelingen: evolutie binnen CGG Uitbreidingen outreach 2008 & 2009: 3 mio € -senioren -bijzondere jeugdzorg -personen met een handicap -gedetineerden en geïnterneerden -asielzoekers en vluchtelingen -samenwerking met CAW VDIP, KOPP, KIPEO, keep it clean, online hulpverlening, CAPA model,…

13 13 2. Evolutie binnen CGG: 8 projecten VDIP

14 14 2. Evolutie binnen CGG: 8 projecten VDIP voorzien een eerste contact binnen de week de gelegenheid om uitgebreid stil te staan bij de klachten behandeling en begeleiding op psychisch vlak rond : sombere gevoelens, angsten, vreemde waarnemingen, bizarre gedachten… ondersteuning in de relatie met de omgeving en bij wonen, opleiding, werken, vrije tijd... begeleiding en behandeling op de plek die de cliënt verkiest opvolging in samenspraak met naast betrokkenen, huisarts en of andere hulpverleners 8 teams in Vlaanderen en Brussel

15 15 2. Evolutie binnen CGG:KOPP werking

16 16 2. Recente ontwikkelingen: KIPEO

17 17 2. Recente ontwikkelingen: KIPEO Suïcide pogingen bij kinderen/jongeren Psycho-sociale evaluatie Adequate opvang van de suïcidepogers Risico inschatting en vervolgtraject Vragenlijst voor ouders/voogd Afname in een empathische en veilige sfeer Mate van hopeloosheid inschatten Bereidheid tot verdere begeleiding?

18 18 2. Recente ontwikkelingen: Keep it Clean

19 19 Eindconclusies van Keep it Clean 3 op 10 jongeren in de bijzondere jeugdzorg gebruikt 1 op 10 gebruikende jongeren groeit op in een gezin waar 1 of beide ouders ook gebruiken Zowel bij jongeren als bij ouderen komt combigebruik veelvuldig voor Preventie, tijdige detectie, dagelijkse aanpak van misbruik en toeleiding naar gespecialiseerde zorg vormen een blijvende uitdaging voor elk team binnen de bijzondere jeugdzorg

20 20 CAPA is a clinical system that brings together the active involvement of young people and their families, demand and capacity ideas and a new approach to clinical skills and job planning It was developed in Richmond and East Herts CAMHS by Ann York and Steve Kingsbury It is used in many teams across the UK and in New Zealand, Western Australia and Belgium 2. Recente ontwikkelingen: CAPA

21 21 Gereduceerde wachttijden Gereduceerde vraag naar (gespecialiseerde) dienstverlening Beter gestructureerde teamwerking Betere planning-tools Grotere transparantie 2. CAPA: belangrijkste voordelen

22 22 2. Recente ontwikkeling: samenwerking K&J psychiatrie en Integrale JeugdHulp Pilootprojecten voor elke provincie 2014, 100.000 euro subsidie door Vlaanderen Faciliteren van de intersectorale samenwerking op casusniveau: Vlaamse jeugdhulp en K&J Psychiatrie Netwerking van voorzieningen => hulpaanbod Uitstroom GI en uitwisseling van expertise Screening, diagnose, trajectplan,

23 23 3. Knelpunten ervaren door het werkveld Wachtlijsten - onevenwichtige spreiding Onvoldoende urgentie- en crisisopvang, outreach en aanklampende zorg Evidence based outcome indicatoren Context ondersteuning en –preventie Terugbetaling psychologen/psychotherapeuten Gedwongen opnames Intensieve samenwerking met alle actoren uit 1°, 2° en 3° lijn, welzijn, onderwijs.

24 24 3. Knelpunten ervaren door het werkveld Structureel tekort aan uitstroommogelijkheden na behandeltraject in de K diensten => 25% van de behandeltijd gaat verloren in wachten op een voorziening uit de Bijzondere Jeugdbijstand of een VAPH-voorziening !!! Gebrek aan voldoende onderwijsactiviteiten binnen de residentiële voorzieningen, er is geen recht op onderwijs!!!

25 25 GGZ kinderen en jongeren in een (inter)nationaal beleidsperspectief Isabel Moens Sectorcoördinator GGZ Zorgnet Vlaanderen Kinderen en jongeren: een landschap in beweging

26 26 Structuur van de presentatie 1. Inleiding 2. Belang van een GGZ-beleid voor K&J 2.1. prevalentiecijfers 2.2. DALYs 2.3. Absolute en relatieve behandelingskloof 3. Waarom hervormen: organisatorische beperkingen en stem van de familie en de jongeren. 4. Nood aan specifiek beleid in de GGZ 4.1. De gemeenschappelijke verklaring 4.2. De optimale mix van diensten 4.3. Timing en experimenten 5. Besluit: essentiële succesfactoren.

27 27 1. Inleiding De hervorming GGZ voor kinderen en jongeren is geen geïsoleerd fenomeen: volgende stap in de globale hervorming GGZ alsook analoge evoluties in verschillende werkvelden. We zien echter overal in de wereld dat er tot op heden onvoldoende aandacht besteed wordt aan kinderen en jongeren. Onterecht!

28 28 2. Belang van een GGZ-beleid voor kinderen en jongeren 2.1. Prevalentiecijfers 2.2. DALYs 2.3. Absolute en relatieve behandelingskloof

29 29 2.1. Prevalentiecijfers LandLeeftijdPrevalentie % Brazilië (Fleitlich-Bilyk & Goodman 2004) 7 – 1412.7 Canada (Offord et al 1987) 4 – 1618.1 Ethiopië (Tadesse et al 1999) 1- 1517.7 Duitsland (Weyerer et al 1988) 12 – 1520.7 Indië (Indian Council of Medical Research ) 1 – 1612.8 Japan (Morita et al 1993) 12 – 1515 Spanje (Gomez-Beneyto 1994) 8, 11, 1521.7 Zwitserland (Steinhausen 1998) 1 – 1522.5 VSA (US Department of Health &Human Services 1999) 9 - 1721.0

30 30 2.1. Prevalentiecijfers WGO : prevalentie van 20% van psychische problemen bij kinderen en jongeren Ongeveer 5 tot 6% hebben nood aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (in Vlaanderen zijn dit ongeveer 68.000 kinderen en jongeren) Slechts 10% - 22% van deze gevallen worden door de eerste lijn herkend waardoor een heel groot aantal van deze kinderen en jongeren geen gepaste hulpverlening krijgt.

31 31 2.2. DALYs in 2000 toegewezen aan aandoeningen per leeftijd en meisjes

32 32 Bron: WHO World Mental Health Consortium JAMA, June 2 nd 2004 2.3. De absolute behandelingskloof

33 33 2.3. De behandelingskloof

34 34 2.3. Relatieve kloof (lack of focus) Heel wat mensen ontvangen een behandeling voor een mentale stoornis terwijl er geen sprake is van een mentale stoornis. In 2003 in de USA: de helft van de behandelde populatie beantwoordde aan diagnostische criteria! (Kessler 2005)

35 35 2.3. GGZ-budget in verhouding tot het totale gezondheidsbudget.

36 36 2.3. Relatieve kloof Waar worden de middelen ingezet ? KenletterVlaanderenBelgië A (incl A1 en A2) 3.5555.778 T (incl T1 en T2) 4.6347.001 K (incl K1 en K2) 283650 Totaal8.47213.429 In Vlaanderen vertegenwoordigen de K-bedden 3,3% van de totale beddencapaciteit

37 37 3. Waarom hervormen? 3.1. Organisatorische beperkingen 3.2. Stem van de familie en de jongeren.

38 38 3.1. Huidige organisatorische beperkingen. Geestelijke gezondheidszorg voornamelijk bedgebonden: weinig flexibiliteit in de organisatie ifv de vraag van de cliënt (« balanced care ») De kenletters zijn voornamelijk administratief en dekken niet de intensiteit van de zorg en de geleverde zorg (« wat en hoe ») Het accent ligt voornamelijk op de zorg en minder op rehabilitatie. De personen met een GGZ-probleem komen zeer laattijdig in contact met de gespecialiseerde GGZ (« wanneer ») Geen duidelijk verwijssysteem (« stepped care »),

39 39 Onvoldoende betrokkenheid van ouders en jongeren bij het behandelplan en onvoldoende informatie- doorstroming. Weinig transparantie in het aanbod, toeval is een grote factor om zorg te vinden. Een te late herkenning van signalen. Te weinig coördinatie tussen de voorzieningen. 3.2. Wat denken de ouders en de jongeren er zelf over ?

40 40 Partners hebben onvoldoende kennis van wat elke partner kan inbrengen in het netwerk. Een betere opleiding en vorming is nodig want iedereen werkt binnen zijn eigen domein. De situaties zijn zodanig complex: dé oplossing bestaat niet. Te weinig aandacht voor rehabilitatie en begeleiding in de thuissituatie. Er is een grotere differentiatie nodig in het aanbod. 3.2. Wat denken de ouders en de jongeren er zelf over ?

41 41 4. Nood aan een specifiek beleid 4.1. De gemeenschappelijke verklaring 4.2. De optimale mix van diensten 4.3. Experimenten

42 42 4. Nood aan een specifiek beleid Geen enkel land in de wereld heeft een duidelijk omschreven GGZ beleid voor kinderen en jongeren Slechts 7% van de landen hebben een globaal GGZ- beleid met enkele specifieke maatregelen voor kinderen en jongeren Belang van een schriftelijke beleidsnota omwille van 2 redenen: 1) een referentie punt voor de planning en als hulp bij besluitvorming voor andere stakeholders 2) Ten tweede heeft dit een belangrijke symbolische functie

43 43 4.1. De gemeenschappelijke verklaring Het besluitvormingsproces = Interministeriële conferentie volksgezondheid 10 december 2012 : Gemeenschappelijke verklaring voor de realisatie van netwerken en zorgcircuits voor kinderen en jongeren. Oprichting van een redactiecomité voor het schrijven van een gids.

44 44 4.1. Gemeenschappelijke verklaring Visie: enkele kernwoorden -Globale aanpak van alle zorgcomponenten (inclusie preventie, rehabilitatie, …) -Realisatie via zorgcircuits en netwerken -Complementariteit en continuïteit van de zorg -Zorg op maat: algemeen en specifiek indien nodig -Preventie en gezondheidspromotie; belang van vroegdetectie -Behandeling binnen zijn eigen leef- en leeromgeving vanuit een stepped care model -Ziekenhuisbehandeling enkel voor acute situaties en rol van ziekenhuizen wordt herdacht. -Aandacht voor socio-economische context en specifieke aandacht voor risicogroepen -Gelet op overgang van jongeren naar volwassenen, samen- werking met projecten artikel 107

45 45 FREQUENTIE KOSTEN LAAG HOOG LAAG ZELFZORG INFORMELE ZORG IN DE MAATSCHAPPIJ HOEVEELHEID ZORG GGZ in de eerste lijns- gezondheidszorg Ambulante GGZ- diensten Psychiatrische diensten in Algemene Ziekenhuizen Psychiatrische ziekenhuizen & gespecialiseerde diensten 4.2. Optimale mix van diensten (WHO)

46 46 4.2. Optimale mix ? 1.Waar de noden zijn, is er geen zorg 2. De allocatie van middelen komt niet overeen met de behoeften 3. De plaats van de zorg komt niet overeen met de behoeften

47 47 4.3. Timing 1 ste mijlpaal: beleidsvisie (gids) en – scenario’s 2 de mijlpaal: Vertaling beleidsvisie in acties 3 de mijlpaal: Organisatie pilootprojecten Gids ter ondertekening voorleggen op de IMC van februari 2014 en start van proefprojecten voorzien vanaf 1/1/2015.

48 48 4.3. Experimenten? Perspectief van minstens 5 jaar. Iedereen zou in staat moeten zijn om op hetzelfde moment te starten. Wat is het voordeel om te werken met experimenten? Wel bruikbaar om nieuwe zorgmodules uit te testen maar niet voor de ontwikkeling van een netwerk of van basisdiensten.

49 49 5. Besluit: essentiële succesfactoren. Bijkomende middelen zullen nodig zijn die prioritair dienen ingezet te worden in de ontwikkeling van een netwerk en vermaatschappelijking van de zorg. Een faciliterende en flexibele regelgeving wat zowel de normen betreft als de financiering. Een beleid dat ook intersectorale samenwerking stimuleert en mogelijk maakt. Een beleid van “alle” overheden in één gelijktijdige beweging en één zelfde richting

50 50 Vragen? ISABEL MOENS im@zorgnetvlaanderen.be

51 51 Het integrale jeugdhulplandschap Stefaan Van Mulders Administrateur-generaal Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn Kinderen en jongeren: een landschap in beweging

52 52

53 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 53 H1 ONZE AMBITIE

54 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P WAAROM? Moeilijk toegang tot specifieke vormen van jeugdhulp Moeilijk combineren van hulpverlening –Tegelijkertijd of op elkaar volgend –Over sectoren heen 54

55 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P KRACHTLIJNEN 1.vermaatschappelijking van de zorg 2.tijdig toegang krijgen tot de jeugdhulp 3.waarborgen van continuïteit in de jeugdhulp 4.gepast omgaan met verontrusting 5.crisishulp aanbieden 6.participatie aan de jeugdhulp 55

56 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 56 H2 INTEGRALE JEUGDHULP IN VOGELVLUCHT

57 Gerecht. jeugdhulp Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke hulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Jeugdhulp buiten toep.gebied IJH Gemeens. instelling Gemeens. instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg Politie CAP Versnelde indicatie en toewijzing: 7 dagen Extra info opvragen 10d Extra info aanleveren 10d Second Opinion 5d JHB of JHV 15d + wachttijd ISV opmaken 30d Hulpvrager

58 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 58 H3 EFFECTEN IN DE PRAKTIJK

59 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Intersectorale toegangspoort 59 Alle aanbod geestelijke gezondheidszorg rechtstreeks toegankelijk Regie voor toewijzing aan NRTJ ligt bij intersectorale toegangspoort –Second opinion Contactpersoon-aanmelder is eerste aanspreekpunt

60 Gerecht. jeugdhulp Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke hulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Jeugdhulp buiten toep.gebied IJH Gemeens. instelling Gemeens. instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg Politie CAP Versnelde indicatie en toewijzing: 7 dagen Extra info opvragen 10d Extra info aanleveren 10d Second Opinion 5d JHB of JHV 15d + wachttijd ISV opmaken 30d Hulpvrager CGG pleegzorg A-doc K-dienst Fase 3

61 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Verontrusting 61 Gedeelde verantwoordelijkheid Gevoel: de ontwikkelingskansen/integriteit zijn bedreigd Alertheid voor signalen van verontrusting De situatie inschatten (objectiveren) Open communicatie met cliënt Bespreken met collega’s Consult van gemandateerde voorzieningen Aanmelding bij ITP of gemandateerde voorziening

62 Gerecht. jeugdhulp Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke hulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Jeugdhulp buiten toep.gebied IJH Gemeens. instelling Gemeens. instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg Politie CAP Versnelde indicatie en toewijzing: 7 dagen Extra info opvragen 10d Extra info aanleveren 10d Second Opinion 5d JHB of JHV 15d + wachttijd ISV opmaken 30d Cindy JAC TCK CGG M-doc Consult

63 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Intersectoraal beschikbaar aanbod 63 Expertise ontsluiten Ter ondersteuning bij concrete case Rechtstreeks toegankelijk Beschikbaar voor elk aanbod Voorbeelden

64 Gerecht. jeugdhulp Gerecht. jeugdhulp Toegangspoort Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Gemand. voorz. Gemand. voorz. Rechtstreeks toegankelijke hulp VK BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Probleem gebonden hulp MDT Indicatiestelling Jeugd hulpregie Jeugd hulpregie OCJ SDJ Jeugd rechter Jeugd rechter Jeugdhulp buiten toep.gebied IJH Gemeens. instelling Gemeens. instelling CrisisjeugdhulpBemiddelingCliëntoverleg Politie CAP Versnelde indicatie en toewijzing: 7 dagen Extra info opvragen 10d Extra info aanleveren 10d Second Opinion 5d JHB of JHV 15d + wachttijd ISV opmaken 30d Hulpvrager EKC VAPH BJZ GGZ

65 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P MDT 65 Specifiek indicatievoorstel & inschatting zorgintensiteit Multidisciplinariteit –onderkennende, classificerende, verklarende en handelingsgerichte diagnostiek –analyse van context- en gezinssystemen Intersectorale oproep voor erkenningen

66 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Crisishulpverlening 66 Crisismeldpunt Consult Interventie Begeleiding Opvang Samenwerkingsprojecten

67 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Intersectoraal overleg 67 IROJ –Organisatie van het jeugdhulpaanbod in de regio –Uitnodiging voor kinder- en jeugdpsychiatrie Netwerken

68 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P 68 H4 CONCLUSIES

69 WWW.JONGERENWELZIJN.BE P Lessons learned 69 Hulpvraag centraal, niet sectorale organisatie Beschikbare expertise poolen Gedeelde verantwoordelijkheid en besluitvorming

70 70 Onderwijs en zorg – een gedeeld engagement Mieke Van Hecke Directeur-generaal Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs Kinderen en jongeren: een landschap in beweging

71 71 Organisatie van GGZ voor kinderen en jongeren – Wetenschap spreekt mee Raf Mertens Algemeen directeur Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Kinderen en jongeren: een landschap in beweging

72 The organisation of mental health services for children and adolescents in Belgium: development of a policy scenario (Part II) PHILIPPE VANDENBROECK*, RACHEL DECHENNE*, KIM BECHER*, KOEN VAN DEN HEEDE**, MARIJKE EYSSEN**, GUIDO GEERAERTS*BETH STROUL* *TEAM COORDINATED BY SHIFTN **KCE

73 Introduction  Background: call for national action by WHO  High prevalence rates  Continuity disorders in adulthood  Developmental perspective  CAMHS-sector developed only recently  Scope: including “adjacent sectors” like welfare, justice, disability care, education  Objective:  KCE commissioned by FOD/SPF to set up a participatory process to lay down the contours of a future Belgian CAMHS-system 73

74 Methods  Soft System Methodology  Participatory process:  5 events  French- and Dutch-speaking  66 stakeholders involved  All policy levels represented  Evidence Review:  Part I: literature review + analysis CAMHS policies in 4 countries.  KCE-reports: psychiatric emergency + therapeutic projects children  NRZV/CNEH advice 74

75 CAMHS-system: problems identified by stakeholders 75

76 What should an ideal future system deliver? Purpose  “The CAMHS system is an array of ethically guided, professionally supported and evidence-based services for children and adolescents with, or at risk of, mental health challenges and their entourage, that are provided in a coordinated, personalized, developmentally appropriate, and culturally competent manner in the least restrictive environment that is clinically appropriate and most adapted to the child’s needs, to help these young people to increase their wellbeing and potential for development, at home, in school, in the community and throughout life.”

77 What should an ideal future system deliver? Required activities: 35 activities, 9 modules 77

78 From envisaged model towards recommendations  Stakeholder mapping & gap analysis:  Operational & regulatory complexity CAMHS system  Potential of many actors to contribute to the diverse required activities  Solution elements:  Stakeholder encounters  Part I of this KCE-study  Previous KCE-studies  NRZV-CNEH advice  System innovation and transition management 78

79 10 recommendations  Recommendations 1 to 4: Master demands made on specialized mental health services  Recommendations 5 to 6: Strengthen range of services (Serious, complex & multiple MH problems)  Recommendations 7 to 9: Strengthen adaptive capacity and the ethical guidance of CAMHS system  Recommendation 10: Next step to be undertaken 79

80 1.Strengthen capacity crisis and emergency care  Different, non mutually exclusive ways:  Reserving K-beds for crisis admissions;  Autonomous and local units (e.g. local day care centre);  Mobile, multidisciplinary & cross-sectoral teams operating at ‘care basin’ scale to support non-specialized mental health services.  Cross-sectoral contact point (24/7d)  Core principles:  Embedded in a cross-sectoral network of care providers;  Least restrictive environment. 80

81 2.Professional competences in non- specialized mental health  Little support for a ‘single access point’, instead:  Strengthen basic skills in non-specialized services (e.g. school, GP, youth care or daycare centers);  Create the possibility to bring in specialized competences on a consultative basis.  Key role GP’s ↔ difficulties in past (ther.projects)  Relatively straightforward measures:  Remote coaching by psychiatrists;  Professionals interfacing between different lines or sectors to be supported by appropriate training. 81

82 3.Expand prevention, identification, intervention and promotion  International trend to allocate more resources to prevention, supported by evidence (cf. KCE-study 170)  First line services should deploy preventive activities  Selective prevention:  Assertive & outreaching approach (e.g. ‘Huis van het Kind’) for very young children & vulnerable groups.  Universal prevention 82

83 4.Expand formal and informal support services  Important gaps in the service offering:  Home and community-based services;  Respite services;  Strong family organization and youth representation.  Proximity is key 83

84 5.Children with serious, multiple & complex MH problems: strengthen accountability, reinforce flexible & assertive care  “Passing the buck”  Wraparound planning process is a promising approach (KCE-study 170):  Multiple services are wrapped around the child via a personalized, strength- based care plan;  ESPM Lille-Métropole: residential care (and waiting lists) diminished by activating a quick response mobile team that works in partnership with many regional partners  Multitude of existing innovative initiatives (e.g. outreach teams, FOR-K) need to be integrated in a strategic perspective with a learning dynamic 84

85 6.Improve cultural and linguistic competences  Increasing diversity of populations, influx of migrants;  Need for mediators:  Who speak the language & are familiar with cultural sensitivities;  Physical presence preferred in mental health care  Culturally sensitive attitude in CAMHS practitioners 85

86 7.Shared vision – ethical charter – cross-sectoral forum  Consolidate shared professional values in ethical charter:  Living document that adapts to societal developments and evolving needs of children;  Allows professionals to creatively work (‘à la marge’) with procedural and institutional constraints in the interest of the child.  Cross-sectoral forum:  Service level: care-basin;  System level: region or country (general assembly).  Braided funding scheme involving partners from mental health care, youth care, disability care and others 86

87 8.Obtain good qualitative and quantitative data of the need for and offering of CAMHS  Information on type and frequency of demand hardly available:  Qualitative & quantitative data gathering is necessary  Mapping available services and capacities at a regional or 'care basin‘ scale should facilitate the formation of (cross-) sectoral networks 87

88 9.Evaluation methods to reinforce accountability, professionalism, quality improvement and multidisciplinarity  Important characteristics of evaluation methods:  Mindful of the complexity;  Stimulate rather than restrain the therapeutic repertoire of care providers;  Inspired by international best practices but adapted to national, regional or local circumstances;  Respect the ethical guidelines embodied by a Charter (Recommendation 7);  Sense of ownership by all stakeholders. 88

89 10.Clear political signal from inter-ministerial conference that a culture of innovation in the Belgian CAMHS system is encouraged and rewarded..  Make this tangible by rapidly setting up actual implementation initiatives  Strategic level recommendations (1-9):  Innovation agenda  Capitalize on good will by prompt action:  Promote & recognize bottom-up innovation;  Develop a comprehensive action plan & concrete innovation projects;  Make sure supportive infrastructure for change is put in place. 89

90

91 91 THANK YOU!

92 92 Geen goed circuit zonder een goed netwerk Raf De Rycke Voorzitter Broeders van Liefde Kinderen en jongeren: een landschap in beweging

93 93 Structuur van de presentatie 1. Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken 2. Strategisch en operationeel belang 3. Basisprincipes 4. Netwerkmodellen 5. Netwerkcriteria

94 94 1. Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken 1.1. Algemeen  Algemene toename van functionele samenwerkingsverbanden in alle (sub)sectoren  Irreversibel karakter  Variëteit inzake terminologie  Netwerk  Zorgcircuit  Participatie aan meerdere samenwerkingsverbanden  Belang van een netwerkovereenkomst

95 95 1. Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken 1.1. Algemeen  Geografische gebiedsomschrijving  Verschil tussen werkingsgebied van een netwerk en regioafbakening voor bepaalde functies  Uittesten via proefopstellingen  Randvoorwaarden  Vrijwillige keuze  Geen uitsluiting  Relevante en functionele parameters (voldoende kritische massa, herkomst van de doelgroep, sociologisch geheel van steden en gemeenten, …)

96 96 1. Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken 1.1. Algemeen  Uiteenlopende netwerkmodellen  Meerdere engagementen: zorg, expertise uitwisseling, overleg, evaluatie, …  Organische groei naar bestuurlijke samenwerkingsverbanden  Grote tijdsinvestering

97 97 1. Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken 1.2. Specifiek voor kinderen en jongeren  Experimentele netwerken vanuit casussen  Interdisciplinaire en intersectorale samenwerkingsverbanden  1ste lijn  Kinderpsychiatrische zorg, minderjarigen met een beperking, bijzondere jeugdzorg, gewoon en buitengewoon onderwijs, CLB’s, …  Netwerk van netwerken  Outreachequipes moet kunnen rekenen op het netwerk

98 98 1. Enkele vaststellingen en evoluties inzake netwerken 1.2. Specifiek voor kinderen en jongeren  Eerste implementatie van de gids voor kinderen en jongeren: netwerken + coördinatoren?  Additionele middelen voor bijkomende kosten (coördinatie, overleg, procesbegeleiding, evaluatie, …)

99 99 2. Strategisch en operationeel belang  Strategisch belang  Kansen  Bedreigingen  Operationeel belang  Evaluatie op basis van registratie  Onderhandelingsmandaten bij verkennende gesprekken, voorbereiding en opstart van netwerken  Aandacht voor beroepsgeheim, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

100 100 3. Basisprincipes  Netwerk is een middel en geen doel  Vrijheid in gebondenheid  Samenwerken i.p.v. concurreren  Evenwicht tussen behoud en inleveren van autonomie  Rationele benadering moet primeren op emotionele benadering  Vertrouwen, respect en dialoog zijn sleutelbegrippen

101 101 4. Netwerkmodellen Onderscheid in functie van:  RECHTSPERSOONLIJKHEID  INZET VAN MIDDELEN  AANSTURING/REGIE

102 102 4. Netwerkmodellen Bron: De Rycke, R., Interne visietekst Broeders van Liefde

103 103 4. Netwerkmodellen Overzicht van samenwerkingsmodellen in functie van de juridische vorm Intentie- verklaring FSW- overeen- komst groepering vzw netwerk-vzw uitbatings-vzw associatie zonder rechtsper- soonlijkheid associatie met rechtsper- soonlijkheid beperkte gezamenlijke inzet van middelen zonder overdracht aan het netwerk grote gezamenlijke inzet van middelen met overdracht aan het netwerk VORM INHOUD Bron: De Rycke, R., Strategisch management voor de Gezondheids- en Welzijnssector, Lannoo (2010)

104 104 5. Netwerkcriteria De Rycke, R. Interne Visietekst, Broeders van Liefde

105 105 Dus, dames en heren, er is een consensus: “We zeggen niets, doen niets en hopen dat de netwerken niet meer dan een hype zijn”.

106 106 Prioritaire keuzes en uitdagingen bij de verdere ontwikkeling van GGZ voor kinderen en jongeren Ann Moens Stafmedewerker GGZ Zorgnet Vlaanderen Kinderen en jongeren: een landschap in beweging

107 107 BASISVRAGEN ◦ Is er voldoende/teveel capaciteit? ◦ Zijn er groepen met specifieke zorgnoden? ◦ Hoe ver staan de kritische succesfactoren? ◦ nodige competentie, ◦ beschikbaarheid, ◦ inzetbaarheid “dicht” bij kind/jongere ◦ Wat zijn organisatievoorwaarden?

108 108 ALGEMENE VASTSTELLINGEN 108 Uitgangspunten : consensus Capaciteitsprobleem: slechts 6/10 heeft toegang Macrobudget: evenredig met bevolkingsaandeel Prioriteit = ambulante zorg, opname = tijdelijke uitzondering Onevenwichtige spreiding (leeftijd-geografie) oplossen Samenwerking met GGZ volwassenen op scharnierleeftijd Nodig: voldoende, voldoende-competent en erkend personeel

109 109 PRIORITAIRE NODEN BASISAANBOD: 4 grote lijnen 1.COLLECTIEVE verantwoordelijkheid in NETWERK 2.VOLLEDIG zorgprogramma 3.BASISAANBOD VERSTERKEN ◦ AMBULANT STERK UITBREIDEN ◦ GEEN AFBOUW K-BEDDEN wel optimaler gebruik 4.TRAJECT URGENTIE, CRISIS, AANKLAMPENDE ZORG 109

110 110 PRIORITAIRE NODEN BASISAANBOD 110

111 111 BIJZONDERE GROEPEN EN BELENDENDE DOMEINEN: kindergeneeskunde - personen met een handicap - bijzondere jeugdbijstand – justitie – verslaving - ….. 111

112 112 112 MAAR SOMS IS GGZKJ NODIG

113 113 Kinderen en jongeren: een landschap in beweging


Download ppt "1 Kinderen en jongeren: een landschap in beweging Peter Degadt Gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google