De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCD002 Verspreiding Schoolkranten en Schoolmagazine 2010 Mick Santifort Sandra van Laar MANAGEMENT SUMMARY.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCD002 Verspreiding Schoolkranten en Schoolmagazine 2010 Mick Santifort Sandra van Laar MANAGEMENT SUMMARY."— Transcript van de presentatie:

1 SCD002 Verspreiding Schoolkranten en Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) MANAGEMENT SUMMARY

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht Inleiding rapportage Resultaten

3 INLEIDING ONDERZOEK Doelstelling, Methode, Respons, Inleiding Rapportage

4 Doelstellingen De Vos & Jansen Market Research+Consultancy heeft in opdracht van De Schoolkrantdrukkerij een onderzoek uitgevoerd naar de verspreiding van Schoolmagazine gecombineerd met schoolkranten en/of als los boekje. De uitgever van Schoolmagazine (Apprentice) doet op verschillende plaatsen uitspraken over het aantal schoolkranten dat zij in combinatie met het Schoolmagazine vervaardigt en verspreidt. De Schoolkrantdrukkerij heeft geconstateerd dat deze uitlatingen niet stroken met de situatie die zij in de markt tegenkomt. Volgens dat beeld in de markt is het aantal schoolkranten met Schoolmagazine in het midden veel minder dan Apprentice beweert. Om deze reden is de vraag gerezen hoeveel scholen hun schoolkrant nu precies in combinatie met Schoolmagazine vervaardigen en op hoeveel scholen het Schoolmagazine als los boekje wordt verspreid. De doelstelling is daarom: Inzicht verkrijgen in de daadwerkelijke ciijfers ten aanzien van het aantal schoolkranten dat via Apprentice wordt gemaakt en het aantal scholen waarop Schoolmagazine al dan niet als los boekje wordt verspreid.

5 Onderzoeksmethode Methode van onderzoek: De doelgroep is telefonisch benaderd met een korte vragenlijst. Indien de persoon die meer informatie moest geven niet bereikbaar was, is naar deze persoon een uitnodiging gestuurd per email om dezelfde vragenlijst online in te vullen. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 12 januari 2011 tot en met 2 februari 2011. Doelgroep: Mensen binnen vestigingen van middelbare scholen (voortgezet onderwijs) die informatie hebben over de eventuele totstandkoming en verspreiding van hun schoolkrant, en/of mensen die informatie hebben over de eventuele verspreiding van Schoolmagazine als los boekje op hun school. De database hiervoor is afkomstig van http://www.basisgegevensonderwijs.nl/ en http://www.cfi.nl/ Dit zijn gegevens afkomstig van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de oude IB-Groep, die de schooladressen voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bijhoudt. De totale populatie bestaat uit 1.356 schoolvestigingen in het voortgezet onderwijs.

6 Responsoverzicht In onderstaande tabellen wordt het totale responsoverzicht weergegeven. De netto steekproef is n=348 (basispopulatie: N=1.356). Opleidingn% VMBO (kader- en beroepsgerichte leerweg)25272,4 HAVO16447,1 VWO16046,0 Overig6318,1 Totaal348100,0 NB: Op vrijwel alle vestigingen worden meerdere typen opleidingen aangeboden. De verhoudingen in aangeboden typen onderwijs komen met een marge van maximaal 5% afwijking overeen met de verhoudingen in het basisbestand. Om deze reden is niet nodig om de populatie te herwegen op basis van de bronbestanden.

7 Inleiding Rapportage Deze rapportage bevat een grafische weergave van de resultaten van het onderzoek. De belangrijkste uitkomsten worden via grafieken gepresenteerd en waar relevant geduid. Alle resultaten beschrijven een n=348, tenzij anders weergegeven. Om betrouwbare uitspraken te doen over een populatie van 1.356, moeten er minimaal 300 waarnemingen gedaan worden. Dit is met n=348 ruimschoots gerealiseerd. Voor de resultaten van dit onderzoek kan derhalve een betrouwbaarheidsinterval van 97% gehanteerd worden, met een foutenmarge van 5%, uitgaande van de meest conservatieve spreiding van de resultaten (50%/50%).

8 ALGEMENE RESULTATEN

9 Aantal scholen met een schoolkrant * In de tabel rechts zijn de gevonden percentages vertaald naar de hele populatie. Deze cijfers zijn bij benadering, hierbij moet onder andere rekening gehouden worden met afrondingsverschillen. De cijfers geven een goede indicatie van het werkelijke aantal. Aantal scholen* Scholen met een Apprentice-schoolkrant 108 Scholen met een Overige-schoolkrant 562 Totaal aantal scholen met een schoolkrant 670 Apprentice-schoolkranten 16% van het totale aantal scholen dat een schoolkrant maakt, doet dat via Apprentice (108 ÷ 670 x 100% = 16%)

10 Aantal scholen met een schoolkrant * In de tabel rechts zijn de gevonden percentages vertaald naar de hele populatie. Deze cijfers zijn bij benadering, hierbij moet onder andere rekening gehouden worden met afrondingsverschillen. De cijfers geven een goede indicatie van het werkelijke aantal. Aantal scholen* In het midden van de schoolkrant 108 Als los boekje845 Totaal (ontdubbeld)868 Verspreiding Schoolmagazine In totaal verspreidt 64% van het totale aantal scholen het Schoolmagazine (868 ÷ 1.356 x 100% = 64%)

11 Specificaties schoolkranten Indien een school heeft aangegeven dat zij een schoolkrant verspreidt, is gevraagd met hoeveel edities per jaar en met hoeveel exemplaren per editie. Indien een school een schoolkrant verspreidt, is dat gemiddeld (over alle scholen met een schoolkrant) met 4,7 edities per jaar. Bij de scholen met een Apprentice-schoolkrant ligt dit lager op gemiddeld 3,5 edities per jaar. Daarvan worden er gemiddeld 2,9 via Apprentice geproduceerd (met het CJP Schoolmagazine in het midden) en 0,6 op een andere wijze. Het aantal gedrukte exemplaren van een schoolkrant per school en per editie is gemiddeld 902. Bij de scholen met een Apprentice-schoolkrant ligt dit gemiddeld iets lager. Het aantal waarnemingen is echter te klein om betrouwbaar een uitspraak te doen over het exacte verschil.

12 Schoolmagazine: Validatie Aangezien de methodiek en het onderwerp volgens onze ervaring kan leiden tot een onderschatting van het gevonden percentage scholen dat aangeeft hun schoolkrant via Apprentice te laten drukken, heeft een extra validatie plaatsgevonden bij scholen die in eerste instantie aangaven dat dit niet het geval was. Bij langer doorvragen blijkt dan dat er in 2010 in een aantal gevallen sprake was van een eenmalig (klassen)project en/of digitale varianten van de schoolkrant. Deze zijn niet meegeteld in de gerapporteerde cijfers.

13 Conclusies In totaal wordt op circa 670 schoolvestigingen in het voortgezet onderwijs een schoolkrant verspreid. Circa 108 daarvan worden gemaakt via Apprentice. Dit is 16% van het totale aantal scholen met een schoolkrant. Schoolmagazine wordt in het midden van schoolkranten en/of als los boekje verspreid op in totaal circa 868 schoolvestigingen (ontdubbeld). Dit is 64% van het totale aantal scholen.

14 Over De Vos & Jansen Market Research + Consult De Vos & Jansen Market Research + Consult is ISO gecertificeerd, lid van de MOA, Esomar en maakt daarnaast deel uit van Global Market Research. Wij hebben ruim 12 jaar ervaring in media- en communicatie onderzoek met klanten als onder andere: Sanoma, VNU, HUB, PCM, diverse gemeenten, AD, Programmabladen AKN, De Gelderlander, Radio 538, KLO, Q-music, Mojo en diverse mediabureaus.

15 Contactgegevens –15 De Vos & Jansen Marktonderzoek Waalkade 5 6511 XP Nijmegen Tel.: 024 – 350 2797 Haarlemmerweg 319d 1051 LG Amsterdam Tel.: 024-3502797 www.devosjansen.nl


Download ppt "SCD002 Verspreiding Schoolkranten en Schoolmagazine 2010 Mick Santifort Sandra van Laar MANAGEMENT SUMMARY."

Verwante presentaties


Ads door Google