De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jongeren en de natuur Keyfindings Marc Johnston Mei 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jongeren en de natuur Keyfindings Marc Johnston Mei 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Jongeren en de natuur Keyfindings Marc Johnston Mei 2010

2 Inhoud Rapport Onderzoeksopzet Zorgen over de toekomst De rol van Nederland Duurzaamheid Eigen inbreng voor duurzaamheid Stellingen m.b.t. de natuur Conclusie

3 Onderzoeksopzet (1/2) Doel van het onderzoek Inzicht verkrijgen in de attitude van jongeren ten aanzien van de natuur. Opzet Door middel van CAWI onderzoek is de vragenlijst voorgelegd aan respondenten uit het Pollland Panel van De Vos & Jansen. Doelgroep Jongeren tussen de 13 en 18 jaar oud. De grafieken In de grafieken worden de totale resultaten weergegeven. Significante verschillen in geslacht worden tekstueel gerapporteerd.

4 Onderzoeksopzet (2/2) Responsoverzicht:

5 Zorgen over de toekomst (1/2) n = 1.006 Meer dan de helft van de jongeren maakt zich enigszins/veel zorgen over de toekomst. Een kwart staat neutraal ten opzichte van de toekomst.

6 Zorgen over de toekomst (2/2) Van de jongeren die zich zorgen maken over de toekomst, maakt 84% zich druk over het eigen leven (school, vrienden etc.). Vrouwen (88%) maken zich hier meer zorgen over dan mannen (79%). Bijna de helft maakt zich zorgen over de klimaatverandering en een bijna even groot deel over de manier waarop men met de aarde omgaat. Ook om dit laatste onderwerp maken meer vrouwen (50%) zich zorgen dan mannen (40%). Hetzelfde geldt voor honger en armoede (man 21%, vrouw 34%). n = 526

7 De rol van Nederland Drie op de tien jongeren geeft aan dat Nederland altijd zou moeten helpen om grotere problemen op de wereld op te lossen. Tweederde is van mening dat Nederland dat soms, maar niet altijd zou moeten doen. Zeven op de tien jongeren vindt dat Nederland een (zeer) belangrijke rol zou moeten spelen bij het probleem van tekort aan water voor mens en natuur en de klimaatverandering. Vrouwen vinden over het algemeen dat Nederland een grotere rol zou moeten spelen in deze wereldproblemen dan mannen. n = 979

8 Duurzaamheid (1/3) n = 1.006 Jongeren associëren duurzaamheid sterk met ‘is goed voor de aarde/milieu’. Vrouwen (79%) zien hier een sterkere associatie dan mannen (67%). Een derde geeft aan een sterk verband te zien tussen duurzaamheid en ‘gaat niet kapot’. Mannen (21%) staan iets negatiever ten opzichte van duurzaamheid, zij vinden vaker dat het veel geld kost dan vrouwen (16%).

9 Duurzaamheid (2/3) n = 1.006 Een op de tien jongeren is van mening dat Nederland zeker duurzaam genoeg is. Mannen (13%) vinden dit vaker dan vrouwen (7%). Jongeren vinden dat Nederland in vergelijking met andere landen meer inzet toont voor duurzaamheid. Zeven op de tien jongeren zijn er enigszins mee eens dat Nederland duurzaam genoeg is, dit zijn meer vrouwen (74%) dan mannen (67%). Veel genoemde redenen hiervoor zijn dat Nederland probeert om duurzaam te zijn, maar dat het altijd beter kan en dat ons land milieubewust bezig is met nieuwe plannen.

10 Duurzaamheid (3/3) n = 1.006 Jongeren vinden vooral dat de politiek verantwoordelijk is om te zorgen dat Nederland duurzaam opereert (72%). De bedrijven (65%) en de burgers (62%) hebben een wat kleinere verantwoordelijkheid volgens jongeren. Veel genoemde antwoorden in de ‘anders’ categorie zijn ‘iedereen is verantwoordelijk’, ‘scholieren’ en ‘de Europese Unie’. * Gemiddelden op een schaal van 1 ‘helemaal niet verantwoordelijk’ tot en met 5 ‘zeer verantwoordelijk’.

11 Eigen inbreng voor duurzaamheid n = 1.006 43% van de jongeren hebben redelijk/veel over voor een duurzame samenleving. Slechts 9% heeft er (helemaal) niets voor over. Wanneer jongeren wat zouden bijdragen aan een duurzaam Nederland, dan zou zich dat vooral uiten in het kopen van ‘groene’ producten (man 51%, vrouw 67%) en minder autorijden (man 51%, vrouw 60%).

12 Stellingen m.b.t. de natuur (1/4) n =1.006 Een derde van de jongeren verwacht dat we over 40 jaar allemaal in een elektrische auto rijden. Mannen (40%) geloven hier sterker in dan vrouwen (31%). Vrouwen zijn sterker van mening dat men over 40 jaar eigen zonnepanelen/windmolen op het dak heeft (23%), dat er veel meer vis in de zee zwemt (2%) en dat biologische groenten heel normaal zullen zijn (14%), in vergelijking met mannen (respectievelijk 19%, 1%, 8%).

13 Stellingen m.b.t. de natuur (2/4) n = 1,006 Zeven op de tien jongeren is van mening dat de regering er voor moet zorgen dat er minder regenwouden worden omgehakt. Een even groot deel wil niet dat er voor producten in de supermarkt tropische regenwouden worden omgehakt. Acht op de tien jongeren vinden dat er al te veel natuur is verdwenen in Nederland. Driekwart is het er niet mee eens dat de economie (zoals wegenbouw) belangrijker zou zijn dan de natuur. n = 1.006

14 Stellingen m.b.t. de natuur (3/4) De helft van de jongeren is tegen kerncentrales en geeft de voorkeur aan schone energie. Dit zijn meer vrouwen (65%) dan mannen (38%). Vier op de tien jongeren is voor het bouwen van kerncentrales, mits er een oplossing is voor kernafval. Er zijn meer mannen (51%) die hier voor kiezen dan vrouwen (28%). n = 1.006

15 Stellingen m.b.t. de natuur (4/4) n = 1.006 Acht op de tien jongeren gooit afval netjes weg. Vrouwen (87%) letten hier beter op dan mannen (74%). Ook proberen vrouwen (53%) zuiniger te zijn met energie dan mannen (41%). 15% is lid van een dieren- of natuur/milieuorganisatie.

16 Conclusie Duurzaamheid betekent volgens jongeren ‘zuinigheid en langdurigheid’ en ‘verantwoordelijkheid dragen voor het milieu’. Ze zijn bewust bezig met het milieu en de natuur en ze maken zich wat betreft het behoud van de natuur ook zorgen om de toekomst. Voor veel jongeren zijn kerncentrales bijvoorbeeld geen optie en kiezen zij enkel voor schone energie. Bijna de helft van de jongeren is bereid zich persoonlijk in te zetten voor een betere leefomgeving. Voorbeelden hiervan zijn het netjes deponeren van afval in de prullenbak en zuinig omgaan met energie en water. De meeste jongeren vinden dat Nederland op de goede weg is met een duurzaam beleid, maar het kan en moet altijd nog veel beter. Over het algemeen houden vrouwen zich meer bezig met de natuur dan mannen en staan zij ook positiever tegenover ontwikkelingen in duurzaamheid.

17 De Vos & Jansen Marktonderzoek Waalkade 5 6511 XP Nijmegen 024-3502797 Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam www.devosjansen.nl Contactgegevens


Download ppt "Jongeren en de natuur Keyfindings Marc Johnston Mei 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google