De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorggroepen en de kansen die wij zien: “Slimmer met Zorg”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorggroepen en de kansen die wij zien: “Slimmer met Zorg”"— Transcript van de presentatie:

1 Zorggroepen en de kansen die wij zien: “Slimmer met Zorg”

2 Kennismaking met zorggroepen Ontwikkelingen om ons heen Slimmer met Zorg Kansen voor nog meer samenwerking huisarts-specialist- ziekenhuis Deze presentatie

3 PoZoB: 200 huisartsen (Kempen, Best, Nuenen, Ehv, Weert) DOH: 75 huisartsen (Ehv, Geldrop, Heeze, Son, Oirschot, Someren) SGE: 50 huisartsen (Eindhoven) Elan: 80 huisartsen (Helmond en regio) Wie zijn wij? Zorggroepen Zuid Oost Brabant

4 DBC DM: 4%, 20.000 patienten in regio DBC COPD: 1%, 5000 patienten in regio DBC Astma: 2%, 10.000 patienten in regio DBC CVRM: 10%, 50.000 patienten in regio GGZ Kwetsbare ouderen Zorgprogramma’s (DBC’s)

5 DBC ketenzorg Ketenzorg diabetes Diagnost. centrum Diëtist Huisarts Specialist Fysio- therapeut Zorggroep Verzekeraar € €€€€€

6 Uitkomstindicatoren Diabetes

7 Landelijke benchmarks DM, COPD, CVRM

8 telefonische consultatie in DBC consultatie via Care2U casuistiekbesprekingen in DBC jaarlijkse evaluatie zorgprogramma’s verwijzen/terugverwijzen op grond van NHG standaard, CBO, LTA, RTA. eerste ervaring met shared care eerste ervaring met consultatie specialist in DBC Rol specialist in zorgprogramma’s

9 Nederland levert de beste zorg ter wereld

10 Budget zorg 2013: € 70,5 miljoen Budget zorgverz.wet 2013: € 41 miljoen Maar ook de op een na duurste zorg ter wereld Bron: Rijksbegroting 2013

11 En onze zorg wordt nog elk jaar duurder

12 vergrijzing: meer chronisch zieken meer en duurdere behandelmogelijkheden consumentisme (recht op zorg) productie gerichte financiering Oorzaken kostenstijging

13

14 Huisartsen over de zorg

15 Beperkt aantal regionale experimenten om antwoord te vinden op deze ontwikkelingen. Bereidheid VWS om voor die proeftuinen zo nodig regels aan te passen. VGZ en CZ willen zo’n experiment in Zuid Oost Brabant Oproep minister Schippers

16 Slimmer met Zorg Meer gezondheid voor minder kosten door populatiegebonden zorgafspraken Eindhoven Venetië april 2013

17 Visie SmZ Een gezamenlijke inspanning om zorg en welzijn te organiseren rond de vraag van een groep verzekerden (populatie) Met als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren of minstens te behouden en tegelijk de groei in zorgkosten om te buigen Focus op: – gezondheidswinst, niet alleen van de chronische patienten – meer gezondheidsbewustzijn, meer eigen verantwoordelijkheid, meer zelfmanagement – van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag

18 Met wie? In eerste fase met Zorgbelang Brabant, VGZ/CZ, DOH/PoZoB in één Coalitie als initiatiefnemers In tweede fase in samenwerking met ziekenhuizen, SGE, gemeenten, V&V sector, GGZ instellingen: een beweging tot stand brengen

19 Relatie met omgeving

20 De kracht van de regio Erkende kwaliteit en organisatiegraad huisartsenzorg Co-makership CZ/VGZ – PoZoB/DOH als koploperzorggroepen Regionale samenwerking ziekenhuizen – huisartsen Transmurale instituten: 18 RTA’s! Eerstelijns ketenpartners georganiseerd Geintegreerde spoedposten Sterke diagnostische centra Zorgdomein (ook DvU, GGZE) Meetpunt Kwaliteit als regionaal datacentrum Brainport, Slimmer Leven

21 De vijf pijlers van Slimmer met Zorg Samenwerken: voor zinnige en zuinige zorg Versterking eerstelijn: zorgverleners in wijk, incl gemeente, WMO Zorg op maat: substitutie en delegeren, op alle nivo’s Ontzorgen: focus op eigen kracht en zelfmanagement Nieuwe economische prikkel: “Slimmerfonds”, van productieprikkel naar shared savings

22 Zorgprojecten: vakgebieden en onderwerpen.

23 MijnGezondheidsPlatvorm Verwijskaart intern doorverwijzen Excellent verwijzen Farmaceutische zorg Medicatiecheck Preventieconsult Geïndiceerde preventie Samenwerking GGD Meer geintegreerde spoedposten Uitbreiding wijkteams Integratie dementie en kwetsbare ouderen Eerstelijn plus Shared care Verticale ketens transformeren naar horizontale ketens Pre-operatieve screening Voorkomen dubbele diagnostiek Zorgprojecten 80+ multimobiditeit Minder medische zorg laatste levensfase Thema poli’s afschaffen

24 Organisatiestructuur: coalitie werkgroepen Wetenschappelijke ondersteuning Rechtmatigheid Makrokader betaaltitels communicatie beleid Slimmer met Zorg Burgers en stakeholders datainfrastructuur datamanagement TTP Methodiek ontwikkeling Shared savings Benoemen kwaliteits- indicatoren Afstemmen reguliere inkoop met Slimmer met zorg Randvoorwaarden Contractmanagement Administratieve afstemming Wettelijke randvoorwaarden Bron analyses VGZ, CZ DOH, PoZoB

25 Programma management 4-2-2013 / 25Programma Mangement Businesscase Project selectie Indicatoren Project uitvoering strategische planningproject portfolio management doorzichtigheid en communicatie

26 Projectselectie Slimmer met Zorg 22 voorstellen in plannen SmZ Stroom aan suggesties van buiten – Orthopeden, reumatologen, neurologen, geriaters, ziekenhuisapothekers – Orthopedische schoenmakers/podotherapeuten – Osteoporose, fractuurpreventie – Levenseindeproblematiek – Diagnostische centra: OSAS, etc

27 Indicatoren kwaliteit Medisch Inhoudelijk Ervaringen met zorg Ervaringen gezondheid Monitoren met indicatoren Door werkgroep kwaliteit Samen met wetenschappelijke partner Basisset Ontwikkelset Datamanagement

28 Reacties op Slimmer met Zorg Zorgbelang VWS: proeftuinen NZA, NMA, CVZ Eerstelijns ketenpartners Gemeenten en GGD V&V sector SGE Medische specialisten en ziekenhuizen

29 Specialisten en ziekenhuizen Geinformeerd vanaf start begin 2012 Uitnodiging intentieverklaring, juni 2012 Overleg SmZ met specialisten/ziekenhuizen Overleg ziekenhuizen – zorgverzekeraars ZH akkoord deelname SmZ met voorwaarden, maart 2013 – deelname stuurgroep – businesscases per deelproject – flankerend beleid met zorgverzekeraars

30 De drie eerste projecten SmZ

31 De drie gekozen quick wins (1) Farmacie – Generieke en therapeutische substitutie (3 middelen): april 2013 – Formularium DM, CVRM: april 2013 – 1 e en 2 e uitgifte, pilot: juli 2013 – Reviews: bij DM, COPD, CVRM, ouderenzorg: okt 2013 – Formularium Astma-COPD: okt 2013 – Openbare Apothekers (CaZo) – Patiënten (Zorgbelang) – Callcentra CZ en VGZ – Medisch specialisten en ZHapothekers: ook (therapeutische) substitutie

32 De drie gekozen quick wins (1) Farmacie – SmZ werkgroep en projectleider – Businesscase – Implementatieplan – spiegelinformatie – Voorleggen ALV – Go, monitoring alle coalitieleden

33 Businesscase Farmacie Slimmer met Zorg

34

35

36

37 De drie gekozen quick wins (2,3) Eerstelijn plus – Specialist meer in eerstelijns keten: start met long- en kinderlongartsen, cardiologen (shared care), vasculair internisten, diabetologen, geriaters Bij GGZ al met psychiaters Bij Ouderenzorg al met specialisten ouderengeneeskunde – Delegeren en ontzorgen: van 3 e naar 2 e naar 1 e naar 0 e lijn – Zelfmanagement met motivational interviewing, Doen en Blijven Doen, MGP – Inhoudelijke afspraken deels klaar; nu eerst aansluiten ZH, BC, implementatieplan – Werkgroepen per thema, ziekenhuisoverstijgend

38 De drie gekozen quick wins (2,3) Ziekenhuizen en medisch specialisten – Specialist en huisarts naast elkaar – Afstemming zorg zonder domein – Naast Eerstelijn plus een ZH aanbod voor hoogcomplexe zorg – Meer naar hoogcomplexe multimorbiditeits (ouderen)zorg – In werkgroepen uitwerken, in samenwerking met transmurale stichtingen

39 De drie gekozen quick wins (2,3) Verwijzen – Herinvoering verwijskaart, beperk intern doorverwijzen, – stop dubbele diagnostiek (ICT), excellent verwijzen – Start na aansluiten ZH – Werkgroepen per ZH, in samenwerking met transmurale stichtingen

40 Laatste dia!! Dank voor uw aandacht!! Vragen??

41


Download ppt "Zorggroepen en de kansen die wij zien: “Slimmer met Zorg”"

Verwante presentaties


Ads door Google