De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bilanx Financial Planners Drs. Mathijs Harperink FB FFP Mr. Fredy Borghuis REP zie www.bilanx.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bilanx Financial Planners Drs. Mathijs Harperink FB FFP Mr. Fredy Borghuis REP zie www.bilanx.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Bilanx Financial Planners Drs. Mathijs Harperink FB FFP Mr. Fredy Borghuis REP zie www.bilanx.nl

2 “Geld maakt niet gelukkig, Grip wel” Financial Planning zorgt dat u grip krijgt op uw financiële situatie. Onderzoek wijst uit dat u hierdoor gelukkiger wordt. 2

3 Presentatie tot circa 13.00 uur Onderwerpen: -Financial Planning, Algemeen (Mathijs) -Wat is dat? -Hoe werkt dat? -Wie doet dat dan? -Financial Planning, Actualiteiten (Mathijs) -Estate Planning (Fredy) 3

4 Wat is Financial Planning? –Financiële doelen realiseren Bij leven: –Inkomen vanaf 60 jaar € 5.000 per maand Bij overlijden –Nabestaanden goed verzorgd achter laten Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid –Inkomsten veilig stellen Bij scheiding –Hoeveel wil je verdelen? 4

5 Hoe werkt Financial Planning? Inzicht situatie nuGewenste situatie 5

6 Wie werkt aan Financial Planning? –Belastingadviseur+ –Sociale verzekeringsadviseur+ –Juridisch adviseur+ –Beleggingsadviseur+ –Pensioenadviseur+ –Estate planner+ –Financieringsadviseur+ –Financial Planner= 6

7 Wat betekent dat voor u? Behoefte aan een Financial Planner die u integraal adviseert. Van losse stukjes naar een compleet plaatje op 2 A4-tjes. 7

8 Waarom is Financial Planning belangrijk voor u? –Noodzaak integraal advies –Overheid treedt terug –Individualisering => zelf initiatief nemen –Inspelen op veranderingen (AOW en pensioen) 8

9 Voorbeeld noodzaak integraal advies –DGA komt bij tussenpersoon/bank –Wens AOV Salaris € 100.000 Dekking € 80.000 –Optimaal pensioen obv € 100.000 –DGA komt bij de belastingadviseur –Wens zo min mogelijk belasting betalen –Salaris gaat naar € 40.000 –Gevolgen? –AOV lagere uitkering € 32.000 –Pensioen in een keer tegen 72% belast –Totaal advies is wenselijk 9

10 Trends – Opbouw omlaag – Ingangsleeftijd omhoog – 2006 pensioenleeftijd 65 jaar – geen vut-prepensioen meer (geboren na 1950) Waarom deze trends? – Vergrijzing – Rendement pensioenfondsen – Levensverwachting 10

11 Van 3 naar 5 pijlers Toekomstvoorziening en AOW ANW Pensioen Lijfrente (privé pensioen) Menselijk kapitaal Eigen vermogen Levensloopregeling Vitaliteitsregeling 12345 11

12 Verhoging AOW Leeftijd –2012 65 jaar –2013 t/m 2015 jaarlijks 1 maand erbij –2016 t/m 2018 jaarlijks 2 maand erbij –2019 in één keer 3 maand erbij => 3x1 + 3x2 + 3 is 12 maand 1 jaar erbij 65 +1= 66 2020 t/m 2022 jaarlijks 3 maand erbij 2023 + 3 maand => 3x3 + 3 is 12 is 67 jaar vanaf 2024 stijging gekoppeld aan levensverwachting 12

13 Verhoging fiscale pensioenrichtleeftijd –2013 65 jaar –2014 + 2 jaar 67 jaar –Vanaf 2015 stijging gekoppeld aan levensverwachting 13

14 Aandachtspunten –AOW leeftijd niet gekoppeld aan pensioen –Nu 65 AOW + pensioen passé –Straks wellicht AOW 65 jaar, pensioen 71 jaar –Risicodekking AOV 67 jaar –Pensioen afstemmen op 67 is raadzaam -vervroegen kan altijd uitstel niet voorwaarde doorwerken Conculsie: Verhogen is raadzaam 14

15 Dus pensioen omhoog? Niet per se. Pensioen is onderdeel van totaal financieel plan. Wellicht betere alternatieven –Banksparen –Sparen in BV + dividend –Sparen in privé box 3 15

16 Banksparen beter dan pensioen in eigen BV? –Afhankelijk van inkomstenbelasting tarief – Afhankelijk van wensen: Fiscaal niet alleen leidend Liquiditeit van belang Flexibiliteit Gevolgen bij overlijden Zekerheid 16

17 Belastingplan 2013 –Prijsgeven van pensioen bij eigen BV? Op pensioeningangsdatum eenmalig zonder fiscaal te hoeven afrekenen Ingegane pensioenen 2013 t/m 2015 ook mogelijkheden voor prijsgeven 17

18 Verhoging AOW & Lijfrenten –Leeftijdsgrenzen 65 en 70 jaar vervangen door AOW leeftijd + 5 jaar. –Overgangsrecht tijdelijke oudedagslijfrente Waarde op 31-12-2013 gebruiken voor tijdelijke lijfrente van 5 jaar vanaf 65 18

19 Hypotheek vanaf 2013? – Doel: verwerving, onderhoud en verbetering –Alleen aftrek als: Volgens annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost (maximaal 30 jaar) Overgangsrecht alle eigen woning schulden op 31-12-2012 zien als bestaande schuld Einde “spaarhypotheek”, bestaande gevallen wel fiscaal gefacilieerd en verhoging niet toegestaan 19

20 Aandachtspunten -Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voorwaarden Premie –Overlijdensrisicoverzekeringen Tarieven dalen –Lijfrentepremies 2012 In 2012 betalen in 2012 aftrekbaar 20

21 Estate Planning Mw. Mr F. Borghuis-ten Brinke Wat is Estate Planning? Wie is uw Estate Planner? 21

22 De schijf van vijf 22

23 De schijf van Vijf 1. huwelijksvermogensrecht 2. erfrecht 3. schenken 4. pensioen, levensverzekering 5. internationaal 23

24 Huwelijksvermogensrecht I Gemeenschap van goederen -uitsluitingsclausule: niet van rechtswege formulering clausule - Nieuw 1 januari 2012: vergoedingsrechten Huwelijksvoorwaarden -Nieuw 1 januari 2012: geen rechterlijke goedkeuring meer nodig voor wijziging - Niet alle huwelijksvoorwaarden zijn hetzelfde 24

25 Huwelijksvermogensrecht II VOORBEELD agvg O-----------------O I I I O O O Man heeft landbouwonderneming € 300.000 Woning € 300.000 Hypotheek € 100.000 Vrouw overlijdt. Wat behoort tot haar nalatenschap? Variatie: Man en vrouw gaan scheiden 25

26 Huwelijksvermogensrecht III VOORBEELD huw.vw O-----------------O I I I O O O Huwelijksvoorwaarden: geen gemeenschap van goederen, jaarlijks besparingen verrekenen Man heeft camping € 1.200.000 Woning t.n.v. Man € 400.000 met hypotheek € 100.000 Banktegoeden t.n.v. Vrouw € 500.000 Wat als de man overlijdt? Variatie. Echtscheiding. Wie heeft recht op wat? 26

27 ERFRECHT Wettelijk erfrecht –1e groep: echtgenoot en/of kinderen –2e groep: ouders, broers en/of zussen –3e groep: grootouders –4e groep: overgrootouders In 1e groep? Wettelijke verdeling 27

28 Erfrecht II Afwijken van de wet: testament maken Waar moet je rekening mee houden? * Tot 1 januari 2003: legitieme portie kinderen * Vanaf 1 januari 2003: Legitieme portie gewijzigd: – omvang beperkt: ½ van het kindsdeel – vordering in geld – pas opeisbaar bij overlijden langstlevende partner ALLES KAN, ALLES MAG!! 28

29 ERFRECHT III Wat voor soort testamenten? Langstlevende verzorgd achterlaten – flexibele verdelingsmogelijkheden – vruchtgebruiktestament – tweetrapstestament Ondernemerstestament Uitsluitingsclausule 29

30 Erfbelasting IV Vrijstelling en tarieven: 2011 = 2012 Vrijstelling partner: € 603.600 –Tarief tot € 115.708 (was € 118.708): 10% –Tarief daarna 20% Vrijstelling (klein)kinderen: € 19.114 –Tarief kind tot € 115.708 (was € 118.708): 10% –Tarief kind daarna 20% –Tarief kleinkind tot € 115.708 (was € 118.708): 18% –Tarief kleinkind daarna 36% 30

31 Erfbelasting V Vrijstelling overige € 2.012 (broers,zussen,neven, nichten, derden) - Tarief tot € 115.708 (was € 118.708): 30% - Tarief daarna: 40% 31

32 Erfbelasting VI Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) –Vrijstelling ondernemingsvermogen € 1.006.000 per objectieve onderneming: ligt genuanceerd –Ondernemingsvermogen > € 1.006.000: 83% vrijgesteld –Voorwaarden: Erflater/schenker drijft onderneming al 1 resp. 5 jaar Onderneming (geen pensioen of beleggingen) Verkrijger zet deze onderneming tenminste 5 jaar voort 32

33 Landgoed Rangschikking Landgoed >5 ha aaneengesloten gronden 30% met bos beplant en natuurschoon Bezitseis: 25 jaar eigendom Vrijstelling Successiewet -Opengesteld voor publiek -Niet opengesteld (gedeeltelijke vrijstelling) Faciliteiten Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Wet Onroerende Zaken 33

34 Afsluiting Denk niet aan alleen vermogensbeheer nu, maar ook wat er moet gebeuren bij overlijden Estate Planning is een proces. Leg uw wensen vast zodat erfgenamen weten waar ze aan toe zijn. 34

35 Afsluiting –Vragen? –Presentatie nog eens rustig nalezen? –Bedankt voor uw aandacht! 35


Download ppt "Bilanx Financial Planners Drs. Mathijs Harperink FB FFP Mr. Fredy Borghuis REP zie www.bilanx.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google