De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GGD Zuid-Holland West Huisarts en de schouw bij overlijden Kioe Bing Yap Dianne van der Zande GGD Zuid-Holland West zaterdag 12 juli 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GGD Zuid-Holland West Huisarts en de schouw bij overlijden Kioe Bing Yap Dianne van der Zande GGD Zuid-Holland West zaterdag 12 juli 2014."— Transcript van de presentatie:

1 GGD Zuid-Holland West Huisarts en de schouw bij overlijden Kioe Bing Yap Dianne van der Zande GGD Zuid-Holland West zaterdag 12 juli 2014

2 GGD Zuid-Holland West Delft Leidschendam-Vooburg Midden-Delfland Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Wassenaar Westland Zoetermeer

3 GGD Zuid-Holland West  Jeugdgezondheidszorg  Gezondheidsbevordering: GVO, epidemiologie  Algemene Gezondheidzorg  Infectieziektebestrijding: algemeen- Soa-TBC  Medische milieukunde  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg - OGGZ  Technische hygiene zorg: inspecties tattoeshops  Sociaal medische advisering  Inspecties Kinderdagverblijven  Gemeentelijk lijkschouwer

4 GGD Zuid-Holland West Inleiding  Verklaring van overlijden  De behandelend arts  De natuurlijke dood/niet-natuurlijke dood  De lijkschouw  De datum van overlijden  De papieren  Nodo-procedure en wiegendood  Bereikbaarheid gemeentelijk lijkschouwer

5 GGD Zuid-Holland West VERKLARING VAN OVERLIJDEN Ingevolge artikel 7 van de Wet op de lijkbezorging aktenummer........................................ De ondergetekende :............................................... arts te : verklaart te zijn behandelend arts van: naam en voornamen voluit : geboren op : te : gewoond hebbende te : overleden op: (datum invullen: een tijdstip is niet nodig) uit wie op: te : een zoon/dochter * dood is geboren; verklaart het lijk persoonlijk te hebben geschouwd; verklaart ervan overtuigd te zijn, dat de dood tengevolge van een natuurlijke oorzaak is ingetreden. Datum : Ondergetekende arts :

6 GGD Zuid-Holland West De behandelend arts  De huisarts  De waarnemer  De specialist  De arts-assistent in het ziekenhuis  Arts mag geen overlijdensverklaring afgeven van familielid (tot in derde graad) of partner of ex- partner.

7 GGD Zuid-Holland West De natuurlijke dood  Ieder overlijden dat het gevolg is van uitsluitend en spontane ziekte en/of ouderdom.  De arts dient er van overtuigd te zijn dat de dood is ingetreden ten gevolge van een natuurlijke dood.  Alle gevallen waarin twijfel bestaat aan een natuurlijke dood, dienen als niet-natuurlijk te worden beschouwd.

8 GGD Zuid-Holland West De niet-natuurlijke dood  Ieder overlijden dat (mede) het gevolg is van uitwendig (fysische of chemisch) geweld, ook wanneer dit niet door menselijk toedoen is veroorzaakt, alsmede overlijden waarbij sprake is van opzet of schuld.

9 GGD Zuid-Holland West Niet-natuurlijke dood  Geweld van buiten af  Opzettelijk: moord, doodslag, mishandeling  Ongelukken: verkeersongeluk, bliksem  Suicide  Euthanasie / hulp bij zelfdoding  Overlijden a.g.v. onjuist geindiceerd, gedoseerd of technisch onjuist toegepast (para) medisch of verpleegkundig handelen

10 GGD Zuid-Holland West Lijkschouw – de omstandigheden  Handen op de rug  Voorgeschiedenis  Medicatie, psychiatrie  Hoe ziet de woning er uit?  Inbraak, vervuiling, alcohol, drugs  Positie en plaats lichaam.  Waar? Gevallen?

11 GGD Zuid-Holland West Lijkschouw – onderzoek aan het lichaam  Kijken  tekenen uitwendig geweld? Blauwe plekken?  Lijkvlekken: conform de ligging?  Houding: verplaatst?  Verder onderzoek  Hele lichaam bekijken?  Uitkleden?

12 GGD Zuid-Holland West

13 Lijkschouw  Vaststellen wanneer het overlijden heeft plaatsgevonden: datum  Vaststellen van de doodsoorzaak en de aard van het overlijden (natuurlijk/niet-natuurlijk)

14 GGD Zuid-Holland West De datum van overlijden  Er is sprake van een lijkvinding als de dag van overlijden of de gemeente van overlijden niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld.  Zowel bij een natuurlijke als bij een niet- natuurlijke dood kan er sprake zijn van de lijkvinding

15 GGD Zuid-Holland West Werkwijze (waarnemend) huisarts  Na melding overlijden  Huisbezoek  Dood vaststellen  Ondersteuning nabestaanden  Overtuigd natuurlijk overlijden?  Papieren invullen  Mogelijkheid consult lijkschouwer  Niet overtuigd natuurlijk overlijden  Gemeentelijk lijkschouwer inschakelen

16 GGD Zuid-Holland West De “papieren”  Verklaring van overlijden (A)  Doodsoorzaakverklaring (B)- statistiek  Kan eventueel later worden ingevuld  Door dezelfde arts invullen

17 GGD Zuid-Holland West Casuistiek

18 GGD Zuid-Holland West Val van de trap na duw  Vrouw 80 jaar  VG: gezond  Van de trap gevallen, na een duw  Schedelbasisfractuur  Overlijdt op IC zes dagen later  Zoon in voorarrest  Keuze: natuurlijk dood of lijkschouwer?

19 GGD Zuid-Holland West Val van de trap  Vrouw 80 jaar  VG: gezond  Val van de trap  Collumfractuur  Overlijdt postoperatief (2 dagen) longembolie  Keuze: natuurlijk dood of lijkschouwer?

20 GGD Zuid-Holland West Bankoverval  Vrouw 24 jaar  VG: gezond  Kogel in het hoofd bij bankoverval  Hersenbeschadiging - bedlegerig  Overlijdt na drie maanden aan pneumonie in het verpleeghuis  Keuze: natuurlijk dood of lijkschouwer?

21 GGD Zuid-Holland West Hoe groot is de kans dat deze patient was overleden aan deze diagnose op dit moment als het voorval zich niet had voorgedaan?

22 GGD Zuid-Holland West Hartinfarct en val  Vrouw 84 jaar  VG: drie hartinfarcten  Slechte cardiale conditie  Valt in de kamer: kneuzing linker heup, geen fractuur (x-foto)  Vijf dagen later: dood in bed aangetroffen  Keuze huisarts: natuurlijk dood of lijkschouwer?

23 GGD Zuid-Holland West Hartinfarct en val  Vrouw 84 jaar  VG: drie hartinfarcten  Slechte cardiale conditie  Valt in de kamer: kneuzing linker heup, geen fractuur  Drie weken later: dood in bed aangetroffen  Keuze huisarts: natuurlijk dood of lijkschouwer?

24 GGD Zuid-Holland West Dood arts Natuurlijke dood Niet overtuigd Gemeentelijk lijkschouwer Natuurlijke dood Niet-natuurlijke dood recherche Officier van Justitie Geen onderzoek Justitieel onderzoek

25 GGD Zuid-Holland West Nodo-prodecure een wetsvoorstel Nader Onderzoek DOodsoorzaken bij minderjarigen

26 GGD Zuid-Holland West Doel procedure  Het achterhalen van de doodsoorzaak en de omstandigheden rond het overlijden van minderjarigen in gevallen van onverklaard overlijden  Met het oog op preventie van bijvoorbeeld gevallen van kindermishandeling

27 GGD Zuid-Holland West Na overlijden van een kind  De behandelend arts overlegt bij elk overlijden van een kind met de gemeentelijk lijkschouwer

28 GGD Zuid-Holland West 1. doodsoorzaak staat vast en overlijden is natuurlijk: behandelaar vult de papieren in 2. vermoeden van niet-natuurlijk overlijden: gemeentelijk lijkschouwer en politie gaan onderzoek doen 3. behandelend arts kan de dood van het kind niet verklaren, maar geen vermoeden niet- natuurlijk overlijden: NODO-forensisch geneeskundige wordt ingeschakeld door gemeentelijk lijkschouwer

29 GGD Zuid-Holland West De NODO-procedure Onderzoek door een kinderarts, een kinderpatholoog en een NODO-forensisch geneeskundige: het NODO- kernteam Alle betrokken hulpverleners zijn verplicht om op verzoek informatie over professionele zorg en opvang te verstrekken. Lichamelijk onderzoek en afname materiaal voor klinisch-chemisch, microbiologisch en toxicologisch onderzoek. Zonodig klinische sectie. Eind­evaluatie plaats

30 GGD Zuid-Holland West Eind conclusie  Natuurlijke dood: doodsoorzaak bekend  Natuurlijke dood: doodsoorzaak blijft onbekend  Niet-natuurlijke dood

31 GGD Zuid-Holland West Wiegendood

32 GGD Zuid-Holland West Definitie  Plotseling, onverwacht overlijden van een kind onder de twee jaar  In het algemeen tijdens de slaap  Na adequaat postmortaal onderzoek geen duidelijke oorzaak voor het overlijden gevonden

33 GGD Zuid-Holland West Procedure Wiegendood IGZ (1992)  Situatie ter plekke en anamnese  Zorgvuldige inspectie van het gehele, ontklede kind ter plekke  Aandacht extern geweld  Aanbeveling IGZ: Onderzoek in ziekenhuis: bij voorkeur door huisarts/gemeentelijk lijkschouwer, kinderarts en patholoog ‑ anatoom  Uitwendige schouwing en zorgvuldige anamnese  Extra onderzoek / sectie  Alleen bij de gezamenlijke conclusie wiegendood: verklaring van natuurlijke dood  Belang ouders.

34 GGD Zuid-Holland West Praktijk bij plotseling onverwacht overlijden van een kind  Paniek en veel emoties  Ambulance  Vaak politie  Huisarts Wie heeft de leiding?

35 GGD Zuid-Holland West Verantwoordelijkheden  Huisarts  Zorg kind  Zorg ouders  Onderzoek kind – schouw – papieren  Politie  Zorg?  Onderzoek?  Gemeentelijk lijkschouwer  Adviseur/lijkschouwer/justitie

36 GGD Zuid-Holland West Regie  Overleg huisarts – politie - gemeentelijk lijkschouwer (zonder familie)  (Geringe) aanwijzingen voor niet-natuurlijke dood  Gemeentelijk lijkschouwer / recherche / technische recherche  Geen aanwijzingen voor niet-natuurlijke dood  Huisarts en/of gemeentelijk lijkschouwer

37 GGD Zuid-Holland West Bereikbaarheid gemeentelijk lijkschouwer  Binnen kantooruren  GGD Zuid-Holland West afdeling AGZ 079 – 3 435 460  Buiten kantooruren voor de hele regio Haaglanden  Via de CPA 070 – 4 244 655


Download ppt "GGD Zuid-Holland West Huisarts en de schouw bij overlijden Kioe Bing Yap Dianne van der Zande GGD Zuid-Holland West zaterdag 12 juli 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google