De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Apparent Life Threatening Event

Verwante presentaties


Presentatie over: "Apparent Life Threatening Event"— Transcript van de presentatie:

1 Apparent Life Threatening Event
A.L.T.E. Apparent Life Threatening Event

2 Definitie Een plotseling en onverwacht optredende ogenschijnlijk levensbedreigende situatie (bleek, slap en/of blauw worden) bij een tevoren gezond kind, in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. De ouder / verzorger moet het kind sterk stimuleren en is ervan overtuigd dat het kind zonder stimulatie zou zijn overleden

3 Incidentie: 0,6 per levend geborenen

4 Recidiefkans bij ALTE :
29% recidief apneu binnen 3 dagen 12% recidief apneu na een periode van 3 dagen

5

6 1ste of 2de lijn? Uitzondering op 2de lijn:
Kinderen die een collaps na vaccinatie doormaken Kinderen die een typische koortsconvulsie doormaken Kinderen met een duidelijk aan de voeding gerelateerde episode met binnen enkele minuten zelfherstel. Bij eerste presentatie van een kind met een ALTE is het niet goed mogelijk kinderen met en zonder een significante pathologie te onderscheiden. Bij kinderen die gepresenteerd worden op een spoedeisende hulp met een eerste ALTE is de kans op een recidief ALTE 17-29%

7 Anamnese Ernst Wanneer (waak, voeding, slaap) Duur
Ademhaling, Kleur, Tonus en Bewustzijn Recente infecties, medicatie, vaccinaties, neurologisch, KNO, voeding Evt. prematuriteit (24-26 weken) Interventie

8 Incident 1. Hoe laat heeft het incident zich voorgedaan?
2. Hoe lang heeft het geduurd? 3. Wat is er precies gebeurd? 4. Was er een aanleiding (hoesten, verslikken, schrik, boosheid/drift, huilen) 5. Hoe zag het kind eruit? (tonus, houding, stand ogen, kleur, trekkingen) 6. Was het kind wakker of slapend? 7. Waar was het kind op dat moment? 8. Wie waren erbij? 9. Wat is er gedaan (met het kind) als reactie op het incident? 10. Hoe hebben ouders het incident ervaren?

9 Lichamelijk Onderzoek
Standaardcontroles: hartfrequentie, ademhalingsfrequentie, bloeddruk, zuurstofsaturatie, temperatuur, gewicht, schedelomtrek Algemene indruk (kleur, dyspnoe, oedeem, turgor). Dysmorfe kenmerken. Huid en slijmvliezen (haematomen, infectie, dehydratie, littekens). Fontanel (afhankelijk van leeftijd patiënt). KNO (infectie, structurele afwijkingen). Pulmonaal (inspectie/auscultatie/percussie). Cardiaal (inspectie/auscultatie/palpatie). Abdomen (inspectie/auscultatie/percussie/palpatie). Pulsaties aan armen en benen. Lymfomen. Neurologisch onderzoek: reactiviteit, tekenen meningeale prikkeling, pupillen, motoriek, kracht, tonus, peesreflexen (asymmetrie), ontwikkelingsniveau.

10 Einddiagnose Percentage
Gastro-oesopheale reflux 31,0 Neurologische insulten ,0 Lagere luchtweginfecties 8,0 KNO-problemen ,6 Vasovagaal ,3 Metabole oorzaken 1,5 Drugs/toxines ,5 Urineweginfectie ,1 Cardiale oorzaken 0,8 Kindermishandeling 0,3 Onbekend ,0

11 Oorzaken Gastro-oesophageale reflux 31%
Overweeg gastro-oesopheale reflux als oorzaak van de ALTE bij de volgende symptomen: apneu als het kind wakker is apneu kort (<1-2 uur) na de voeding noodzaak van forse stimulatie (bijvoorbeeld mond op mond beademing) om weer bij te komen een aspect van plotseling staren of schrikken, verstarren met opisthotonus of schuine stand van het hoofd abrupte verandering van huidskleur van plethorisch naar bleek en cyanotisch.

12 Neurologische oorzaken 11%
Niet: koortsconvulsie Epilepsie Convulsie door... Kindermishandeling

13 Infectieus RSV Kinkhoest LWI UWI Andere virale LWI

14 Aanvullend Onderzoek VBB CRP Glc Bloedgas Sed RSV en kinkhoest ECG

15 Behandeling 24-72 uur klinisch observeren, waarvan tenminste 24 uur aan de cardiorespiratoire monitor. Gericht de onderliggende oorzaak Thuismonitor: in zeldzame gevallen GZ-psycholoog of maatschappelijk werker

16 Prognose Bij ALTE lijken er geen aanwijzingen te zijn voor een verhoogd risico op neurologische restschade. <1% sterfte bij ALTE SIDS en ALTE zijn twee verschillende aandoeningen en niet twee verschillende uitingen van eenzelfde onderliggende aandoening

17 Take Home Bijna altijd insturen Complexe diagnostiek
Aandacht voor angst/onzekerheid bij ouders

18 TREFWOORDEN: A.L.T.E. ALTE Acute life threatening event jong kind


Download ppt "Apparent Life Threatening Event"

Verwante presentaties


Ads door Google