De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROSA: Aannemersbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROSA: Aannemersbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 PROSA: Aannemersbeleid
CONTRACTORSDAGEN PROSA Herald Nauta/Henri Lemmens IS Partnerships 18-19 juni 2012

2 Agenda PROSA Aannemersbeleid Status inclusief Combi’s
Pro Actieve Arbeidsmarkt benadering Innovatie van Processen en Hulpmiddelen

3 Waarom doen we het ook al weer ?
SAMP 2012 vertoont zelfde patroon !!!

4 Fte’s tekort per categorie in 2017

5 PROSA: Aannemersbeleid ++
Opschuiven in de keten ALLEEN is niet genoeg !!! PROSA ALLEEN aan de slag is ook niet genoeg !!!

6 Status Update PID de Aansluiting concreet gemaakt en gereed voor goedkeuringsproces Managers AEI hebben een tactische vertaling van de PROSA uitgangspunten gemaakt. Op dit moment worden regionale Transitieplannen voorbereid met de volgende onderwerpen: AE&I –> O&S samenwerking Uitbesteding aan Aannemer Logistiek - Bestel/betaalproces SQM (toepasbaarheid in de praktijk) Uitkomsten zijn bepalend voor de aanbesteding AE&I – O&S Noord/Zuid Uitbesteding aan aannemer Noord/Zuid Logistiek Noord/Zuid, daarna wel afstemmen om groeipad naar Uniformiteit uit te zetten Bestel/Betaalproces Noord/Zuid, tussentijds wel challengen op uniformiteit (Hossain krijgt dit als opdracht mee) SQM Noord/Zuid, uitkomst van werkgroep SQM laten uitwerken in toepasbaarheid binnen de regio’s. Tevens manier om draagvlak te creëren.

7 Doelstellingen van de Aanbesteding
Continuïteit en capaciteit Veiligheid Kwaliteit Klanttevredenheid Kosten Duurzaamheid

8 Besluit: Aanbesteding Combi 3+:
Status sYnfra Op basis van uitgangspunten aanbesteding bleken tegengestelde belangen EGW en CT Combi 5 aandeel is 8% en daalt. Grote hoeveelheden saneringen Gas/Water voorzien leidt tot verder daling van het aandeel CT. Besluit: Aanbesteding Combi 3+: DVO tussen EGW en CT in de maak Communicatie manier van Aanbesteding door sYnfra op bespreken met erkende aannemers. Contracten voor schier onbepaalde tijd met ranking door middel van SQM geven ruimte voor ontwikkeling. Aanbesteding voorzien voor september 2012 zoals oorspronkelijk gepland.

9 Status CTO Publicatie van de aanbesteding heeft plaatsgevonden op 4 mei 2012 Op dit moment loopt de procedure NOTA van INLICHTINGEN Definitieve inschrijvingen: 26 juli 2012 Bekendmaking Gunning: 17 augustus 2012 Start Werkzaamheden: 1 januari 2013

10 Status NoNed Intentie is aanbesteden binnen nu en twee jaar Gegeven:
Voor HL worden reconstructie en nieuwbouw samengevoegd Looptijd van de huidige contracten niet synchroon Gevolg: Het verlengen van een aantal contracten is onvermijdelijk Verlenging vindt in overleg met zittende aannemer plaats Aanbesteding zal gefaseerd worden uitgevoerd in de komende twee jaar Exacte data nog vast te stellen door stuurgroep Noned

11 Tijdslijnen projecten IS (1)
Voorbereidingen op Schema !!! Project 2011 2012 OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT Project/Change management Bewaking overall voortgang & afstemming met betrokken partijen Noned/ sYnfra PMO Ondersteuning projectmanagement/afstemming met PSO-A en verbeterprojecten AEI/Inkoop/Partnerships/HSE Definitiefase WG ASL Uitwerking en afstemming N/Z via PSO-A WG AEI Uitwerking en afstemming N/Z via MAEI SQM Selectiecrit. / Relatiemodel Aanhaken sYnfra / NoNed Bestek update fase 1 Bestek update fase 2 Pilots Ontwerpen en uitvoeren PILOTS met de aannemers en samenwerkingsverbanden Aanbesteding Aanbesteding Voorbreiden opschuiven in de keten Div. voorbreidingen en Pilots fase 2 Implementatie Ontwerp gereed ONTWERPFASE AFGEROND* Pilot fase gereed

12 Tijdslijnen projecten IS (2)
2012 2013 Dec JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Project/Change management Bewaking overall voortgang & afstemming met betrokken partijen Noned/ sYnfra PMO Ondersteuning projectmanagement/afstemming met de Aansluiting en verbeterprojecten AEI /Inkoop/Partnerships/HSE Aanbesteding CTO sYnfra NoNed Voorbreiden opschuiven in de keten Div. voorbreidingen en Pilots fase 2 Implementatie SQM Bestel/Betaal Logistiek Ketenwerken Friesland: Implementatie opschuiven in de keten op basis van Regionale Transitieplannen Gron/Dr : Implementatie opschuiven in de keten op basis van Regionale Transitieplannen Overijssel : Implementatie opschuiven in de keten op basis van Regionale Transitieplannen West Brabant: Implementatie opschuiven in de keten op basis van Regionale Transitieplannen Oost Brabant: Implementatie opschuiven in de keten op basis van Regionale Transitieplannen Limburg: Implementatie opschuiven in de keten op basis van Regionale Transitieplannen Gunning CTO sYnfra NoNed Solo, Combi ?

13 Proactieve Arbeidsmarktbenadering I
Sector is sterk aan het vergrijzen, zowel bij de aannemers als bij de netbeheerders. In vijf jaar tijd is het aantal leerlingen techniek op het vmbo landelijk met 33 procent gedaald en in Limburg zelfs gehalveerd. (ddl ) Grote hoeveelheden nauwelijks te begeleiden: Samenwerking noodzakelijk Samen Werven ? Samen Opleiden ? Samen Ontwikkelen ? Samen Binden en Boeien ? Met als doel: Voldoende gekwalificeerde werknemers in de keten Verbeteren van het imago van de sector Verbetering kwaliteit onderwijs

14 Proactieve Arbeidsmarktbenadering II
Solo Acties Enexis op dit moment Wervingssite zet Enexis zich op de kaart als een innovatieve en technische werkgever. Kandidaten kunnen bij Enexis instromen op elektrotechnisch vlak dmv eigen vakschool heeft. "Jamie Oliver methode", waarbij iedereen (ongeacht achtergrond) een kans verdient. Zelf tijd in te delen, eventueel extra verlofdagen kopen. Moderne Werknemer, heeft goede "work-life balance" bovenaan lijstje staan. Elk jaar krijgen 24 schoolverlaters de kans om leren en werken te combineren op de Enexis Vakschool. In 2 à 2,5 jaar word je opgeleid tot Monteur Storing & Onderhoud

15 Innovatie Proces en Hulpmiddelen I Speerpunten Enexis
Productiviteitsverbetering door techniek Ontwikkelen van componenten en methoden om beter, slimmer, sneller, veiliger, etc. onze activiteiten uit te voeren Toestandbepaling assets Veroudering van componenten en installaties van de energiedistributienetwerken (instrumenten en methoden voor het effectief beheren van verouderende infrastructuur) Energietransitie en duurzaamheid Rol en functie (of niet meer…?) van energiedistributienetwerken in en na de energietransitie Reduceren milieubelasting bedrijfsactiviteiten

16 Innovatie Proces en Hulpmiddelen II
Voor ONS is productiviteitsverbetering HET speerpunt Doel is meer doen met minder mensen zowel binnen als buiten in het veld Uitgangspunt Enexis: doe waar je goed in bent en doe geen dingen waar een ander beter in is Vragen Welke kansen zien jullie om de productiviteit te verhogen en de personele instroom te bevorderen? Welke stimulerende prikkels hebben jullie nodig om hierin te investeren?


Download ppt "PROSA: Aannemersbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google