De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarthema 2010/2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarthema 2010/2011."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarthema 2010/2011

2 Presentaties van: Kerkenraad Mannenvereniging Vrouwenvereniging
Contactmiddag Woensdagavondbijbelkring Bijbelkring DRIE Jeugd- en jongerenwerk: Catechisatie, Zondagsschool, Clubs, The Bridge en JOH Vakantiebijbelclub

3 Kerkenraad Als kerkenraad willen we aandacht schenken aan het thema “1, 2,3, vier! “ We nemen dit oa mee op huisbezoek: Wat hebben we te vieren in Bennekom? Denk aan de wekelijkse kerkdiensten. Hier mogen we elke zondag gedenken dat Christus is opgestaan uit de dood en dat Hij ons vanuit de Hemel ziet en met Zijn Heilige Geest bij ons is. Het geeft vreugde als daar Zijn Woord verkondigd wordt en we psalmen mogen zingen tot Zijn eer. Dan mogen we in gemeenschap Gods Naam verheerlijken. Daar willen we toch allemaal graag bij zijn! We hopen met dit thema op goede gesprekken tijdens de huisbezoeken.

4 “Onderzoekt de schriften”
Mannenvereniging “Onderzoekt de schriften” Komt 2-wekelijks bij elkaar Inleiding met vragen uit het blad van de Hervormde mannenbond: “De Hervormde Vaan” Dit seizoen: Hebreeën, Hooglied, Korinthe 3x per seizoen streekvergadering Inleiding van een predikant over een bepaald onderwerp

5 Vrouwenvereniging “Wees een zegen”
- 1x in de 2 weken - Overdenking nav een Bijbelgedeelte - Zingen - Gedichten Handwerken voor kerk en zending

6 Contactmiddag Elke maand een gezellige bijeenkomst voor ouderen en
alleenstaanden! Koffie en thee met wat lekkers! Gastsprekers met oa de volgende onderwerpen: Vakantie Gehandicapten Kinderhospice de Glind Klankbeeld “wandelen in Gods schepping” Mission Aviation Fellowship (MAF) Aids in Afrika (GZB) Share Zedek ziekenhuis Israël En natuurlijk aan het eind van het seizoen het jaarlijkse uitje!

7 Woensdagavondbijbelkring
De woensdagavondbijbelkring (WBK) gaat zich het hele jaar bezig houden met het thema 1,2,3, vier ofwel vieren en feesten. (Joodse) feesten in het OT en NT in hun context: waarom heeft God ze ingesteld, wat wordt er gevierd, wat is de diepere betekenis, hoe worden deze feesten in het NT, o.a. door de Here Jezus gevierd, welke vervulling hebben OT-feesten in  het christelijk geloof gekregen en wat betekenen ze voor ons. Daarnaast kijken we naar de vieringen in het NT zoals ingesteld door de Here Jezus: doop en avondmaal en tenslotte de bruiloft van het Lam.

8 Woensdagavondbijbelkring
startavond etentje in De Panoramahoeve !! Psalm 96 Feest van de sabbat Feest van Pascha Biddag, vieren we met de gemeente Feest van de ongezuurde broden Feest van de eerstelinggarve Feest van de eerstelingen (Wekenfeest) Feest der Bazuinen Feest van Grote Verzoendag Loofhuttenfeest Het feest van genade Dankdag, vieren we met de gemeente Het feest van de doop Heilig Avondmaal De Bruiloft van het Lam

9 Bijbelkring donderdagavond
Bijbelstudieboekje met het onderwerp: "De Hand van God in het Oude Testament“ Waar mogelijk wordt het thema 1, 2, 3, vier! erbij betrokken

10

11 FEEST! Wij hopen dit jaar stil te staan bij de Joodse feesten:
vanuit het Oude Testament; en dit doortrekken naar het NT; én bekijken welke betekenis die voor ons hebben anno 2010/2011. FEEST!

12 soekot poeriem sjawoeot Jom kipoer Sjemini atseret Kol NIDREI Rosj Hasjana pesach

13 FEEST! Globale indeling van onze avonden 20.30 uur opening
21.00 uur inleiding ( kort, max 20 min.) 22.00 uur in groepjes of plenaire discussie 22.15 uur afsluiting FEEST!

14 FEEST! Meer info over DRIE? driexdrie.blogspot.com

15 Voor alle jongeren vanaf
Catechesatie Start: woensdag 6 oktober Voor alle jongeren vanaf 12 jaar!

16 Zondagsschool Samen met de jonge kinderen in de gemeente hopen we dit seizoen na te denken over het jaarthema 1, 2, 3, VIER! We willen hen vertellen over verschillende ´vier momenten´ in de Bijbel en ook een lijn naar nu trekken door met hen na te denken over ´vier momenten´ in hun leven en daaraan gekoppeld dankbaarheid aan God.

17 Clubs Elke dinsdagavond een feestje voor kinderen van 8-12 jaar!!!! We werken met de HGJB map Kinderwerk Hierin wordt 4x aandacht besteed aan het thema “Feest” - Hoera, vergeving! - Hoera, Jezus is geboren! - Hoera, 't is zondag! - Hoera, ik besta! Dit jaar een nieuw HGJB clubblad: Clik

18 Tienerclub The Bridge Vier
Vieren is… Vrij worden.. Een moment van stilstaan, vrij worden van de dagelijkse sleur. Elke twee weken op vrijdagavond. Als tieners onder elkaar: gezellig, ontspannen. En met God erbij, dus ook serieus.

19 Tienerclub The Bridge VIer
Vieren is… In herinnering brengen.. Vieren is God erbij betrekken. De avond beginnen met gebed. Een stukje lezen uit de bijbel. Erover praten; met elkaar in discussie. Wie ben ik? Wat geloof ik? Wat heeft God voor mij gedaan?

20 Tienerclub The Bridge VIEr
Vieren is… Expressie… Vieren, hoe doe je dat? Geen feestje bouwen. Wel samen plezier hebben. En God loven, bijvoorbeeld op de TOV-avond van de HGJB.

21 Tienerclub The Bridge VIER
Vieren is… Respons… Weer omschakelen naar het leven van alledag. Iets voor een ander gaan doen: voor een klasgenoot die gepest wordt, of…

22 JOH (Jongeren-Open-Huis)
We werken met de HGJB map Jongerenwerk En lezen het blad “Cruciaal” Komend JOH-seizoen zal 1 van de 3 avonden in het teken staan van vieren of feest. We willen ook een aantal keren gezellig samen eten. Verder is het jaarlijkse kamp natuurlijk 1 groot feest! Dit jaar was het thema “Let’s party!”

23 JOH kamp sept 2010

24

25

26 Vakantiebijbelclub herfst 2010
Op de laatste vrijdag van de herfstvakantie: 22 oktober 2010. Thema: “Salomo bouwt een tempel” Zondag na de VBC: de VBC stopt dit jaar niet op vrijdag de 22ste. Op zondag 24 oktober zullen we ook stil staan bij het thema. En... het thema van de VBC past in het gemeentebrede programma; want wat deden Salomo en het volk Israël toen de tempel klaar was...?

27 Efeziërs 4 “... dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. (verzen 15 en 16, HSV)


Download ppt "Jaarthema 2010/2011."

Verwante presentaties


Ads door Google