De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 19 sept 2013 Rijnsburg 19 sept 2013 Rijnsburg. 2 Lezen: Hebreeën 6:1-8 BELANGRIJK voor het verstaan van de Hebreeën-brief  de brief staat (oorspronkelijk)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 19 sept 2013 Rijnsburg 19 sept 2013 Rijnsburg. 2 Lezen: Hebreeën 6:1-8 BELANGRIJK voor het verstaan van de Hebreeën-brief  de brief staat (oorspronkelijk)"— Transcript van de presentatie:

1 1 19 sept 2013 Rijnsburg 19 sept 2013 Rijnsburg

2 2 Lezen: Hebreeën 6:1-8 BELANGRIJK voor het verstaan van de Hebreeën-brief  de brief staat (oorspronkelijk) tussen Paulus' brieven, maar... zijn naam ontbreekt! > hij richt zich niet tot de natien

3 3 Lezen: Hebreeën 6:1-8 BELANGRIJK voor het verstaan van de Hebreeën-brief  de brief staat (oorspronkelijk) tussen Paulus' brieven, maar... zijn naam ontbreekt! > hij richt zich niet tot de natien  de brief is gericht aan een natie: Israël... > "de Heer zal zijn volk oordelen" (10:30)

4 4 Lezen: Hebreeën 6:1-8 BELANGRIJK voor het verstaan van de Hebreeën-brief  de brief staat (oorspronkelijk) tussen Paulus' brieven, maar... zijn naam ontbreekt! > hij richt zich niet tot de natien  de brief is gericht aan een natie: Israël... > "de Heer zal zijn volk oordelen" (10:30) ... speciaal aan de gelovigen onder hen.

5 5 Lezen: Hebreeën 6:1-8 BELANGRIJK voor het verstaan van de Hebreeën-brief  de brief staat (oorspronkelijk) tussen Paulus' brieven, maar... zijn naam ontbreekt! > hij richt zich niet tot de natien  de brief is gericht aan een natie: Israël... > "de Heer zal zijn volk oordelen" (10:30) ... speciaal aan de gelovigen onder hen.  oordeel en vuur waren aanstaande (8:13; 10:27)

6 6 1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, Hebreeën 6

7 7 16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. -2Korinthe 5-

8 8 1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, Hebreeën 6 > Christus in het heiligdom > "de vaste spijze"

9 9 1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, Hebreeën 6 = het onderwijs onder het oude verbond

10 10 1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, Hebreeën 6

11 11 1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, Hebreeën 6

12 12 2 van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel; Hebreeën 6

13 13 10... daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. -Hebreeën 9-

14 14 3 (want de Farizeeen en al de Joden eten niet zonder eerst een handwassing verricht te hebben, daarmede vasthoudende aan de overlevering der ouden, 4 en van de markt komende eten zij niet dan na zich gereinigd (Gr. baptizo) te hebben; en vele andere dingen zijn er, waaraan zij zich volgens overlevering houden, bijvoorbeeld het onderdompelen (Gr. baptismos) van bekers en kannen en koperwerk)... -Marcus 7-

15 15 2 van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel; Hebreeën 6

16 16 2 van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel; Hebreeën 6

17 17 2 van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel; Hebreeën 6

18 18 3 en dat zullen wij doen, indien God het vergunt. Hebreeën 6

19 19 4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, Hebreeën 6

20 20 4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, Hebreeën 6

21 21 4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, Hebreeën 6

22 22 Toen Bileam zijn ogen ophief, zag hij Israel naar zijn stammen gelegerd, en de Geest Gods kwam OVER hem. -Numeri 24:2- Dan zal de Geest des HEREN u (=Saul) aangrijpen; gij zult met hen in geestvervoering geraken... -1Samuël 10:6-

23 23 5 en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, Hebreeën 6

24 24 5 en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, Hebreeën 6

25 25 En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed... -Johannes 2:23-

26 26 6 en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Hebreeën 6

27 27 6 en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Hebreeën 6

28 28 6 en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Hebreeën 6

29 29 6 en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Hebreeën 6

30 30 6 en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Hebreeën 6

31 31.... de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft? -Hebreeën 10:29-

32 32 7 Want de grond, die de regen, welke er telkens op valt, indrinkt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God; Hebreeën 6

33 33 7 Want de grond, die de regen, welke er telkens op valt, indrinkt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God; Hebreeën 6

34 34 7 Want de grond, die de regen, welke er telkens op valt, indrinkt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God; Hebreeën 6

35 35 8 doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking, die uitloopt op verbranding. Hebreeën 6

36 36 8 doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de vervloeking, die uitloopt op verbranding. Hebreeën 6


Download ppt "1 19 sept 2013 Rijnsburg 19 sept 2013 Rijnsburg. 2 Lezen: Hebreeën 6:1-8 BELANGRIJK voor het verstaan van de Hebreeën-brief  de brief staat (oorspronkelijk)"

Verwante presentaties


Ads door Google