De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie verankering MD-City 27 mei 2010 Henk Procé

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie verankering MD-City 27 mei 2010 Henk Procé"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie verankering MD-City 27 mei 2010 Henk Procé
Kenmerken van een innovatieve gemeente voor een beter resultaat tegen minder kosten.

2

3 Bezuinigen en/door Innoveren
Zo zijn we de 4+4 operatie in Zwolle gestart. Daar heb ik mijn aandacht op gericht. Invulling geven aan de kenmerken van een innovatieve gemeente (Zwolle).

4 Bezuinigen en Innoveren naar Hiemstra & de Vries
Lastenverzwaring: lagere inkomsten uit de algemene middelen compenseren met lastenverzwaring bij burgers om dezelfde prestaties te leveren; Kaasschaafmethode: dezelfde prestatie leveren met een ‘eerlijke’ verdeling van kortingen op budgetten; Kerntakendiscussie: selectief taken schrappen of bewust op een minder kwalitatief niveau uitvoeren; Innovatie: met vernieuwende ideeën dezelfde prestaties leveren met minder middelen.

5 Succesvolle innovatie is een vliegwiel met drie motoren
De auteurs: Edwin Lambregts is senior consultant bij Berenschot. Richard Puyt is zelfstandig adviseur en eigenaar van Puyt Consultancy. Beiden zijn redacteur van het weblog Innovatief Organiseren, platform voor sociale innovatie en slimmer werken.

6 Succesvolle innovatie is een vliegwiel met drie motoren
Type 1 : Product-  en procesinnovatie (de “wat” vraag) Het eerste type innovatie is de innovatie van de producten, diensten en voortbrengingsprocessen. Dit is het type vernieuwing dat door de meeste mensen als innovatie wordt herkend. Type 2 : Strategische innovatie  (de “waartoe” vraag) Het tweede type innovatie betreft de “waartoe” vraag. Hier gaat het er om dat je als bedrijf een totaal nieuwe manier van kijken en reageren op de externe omgeving ontwikkelt. Type 3 : Innovatief organiseren (de “hoe” vraag) De derde vorm van innovatie die de laatste jaren met name in Nederland (weer) aandacht krijgt, is innovatie van het organisatieontwerp en de manier van samenwerken in bedrijven. De vraag die hier centraal staat is het “hoe”. Dit type innovatie wordt vaak aangeduid met termen als ‘sociale innovatie’ of ‘slimmer werken’.

7 Succesvolle innovatie is een vliegwiel met drie motoren
Geslaagde innovatie als een combinatie van 2 of 3 typen Veel innovatie-literatuur gaat over de vraag hoe bedrijven baanbrekende nieuwe producten kunnen bedenken en op de markt zetten. Wat daarbij vaak vergeten wordt is dat goede productideeën meestal in schoonheid sterven als niet tegelijkertijd aandacht wordt besteed aan de strategische en organisatorische context.

8 ERASMUS CONCURRENTIE & INNOVATIE MONITOR:
Innovatieve gemeenten presteren beter Uit de Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor blijkt dat veruit de meeste gemeenten zich eenzijdig richten op efficiency verbetering en kostenverlaging (70%). Hun innovatievermogen is volgens de onderzoekers Volberda, Van den Bosch en Jansen uitermate gering. Maar juist die gemeenten die tegelijkertijd oog hebben voor innovatie en verbetering van de dagelijkse werkzaamheden presteren het beste. “Zij weten meer maatschappelijk effect te realiseren uit hun uitgavenbudget, weten hun opleidingsbudget en ICT investeringen beter te laten renderen en scoren significant beter op burgertevredenheid en medewerkertevredenheid.”, stelt prof. Henk Volberda. Deze innovatieve gemeenten boren nieuwe doelgroepen aan, experimenteren met nieuwe organisatievormen en flexibele werktijden, en creëren maatwerk diensten. Daarnaast zoeken ze naar mogelijkheden om interne processen te verbeteren, bestaande klantrelaties te verdiepen en gebruik te maken van schaalvoordelen.

9 Innovatie volgens Hiemstra & de Vries in 2005

10 Innovatie volgens Hiemstra & de Vries in 2009

11 Incrementeel innoveren en innoveren op systeemniveau

12 Samenvattend Innovatie van Producten en Processen.
Innovatie van Organisatie en Besturing. Strategische Innovatie (rolneming).

13 Innovatie van producten en processen
Productinnovaties, zie marketingmix. Procesinnovaties, lean met vooral automatisering (zaakgericht werken).

14 Organiseren en kenniswerkers met dank aan Mathieu Weggeman
Stimuleer grensoverschrijdende samenwerking. Koester vage en pluriforme structuren. Stuur niet op proces maar op resultaat. Maak personal en team commitment statements op. Management by wandering around. Biedt professionals voortdurend leergelegenheid. Verwacht state- of- the- art- medewerkers. Management is er als hitteschild. Houd van de professionals en hun vak. Professionals zijn intrinsiek gemotiveerd. Stop met harkjes en harken. Weg met managementdrukte die niks oplevert. Command en control zo laag mogelijk in de organisatie.

15 De verzorgingsstaat herwogen rapport van de WRR
Van Verzorgen en Verzekeren. naar Verbinden en Verheffen. Het individuele arrangement is doorgeschoten. Gemeentelijke arrangement kunnen selectiever en daarom effectiever zijn dan rijksarrangementen (AWBZ en WMO). Rolverkleving door de gemeente is onontkoombaar, hoe houden we die hanteerbaar. 6. Collegeakkoord ademt vooral ook “Verbinding”.

16 Discussiebijdrage gemeentesecretarissen

17 Zwolse afwegingen Leerlingenvervoer. Volwasseneneducatie.
Gezonde Stad.

18 Projectresultaat en persoonlijke ontwikkeldoelen
Mijn project levert een binnen de eenheid Ontwikkeling gedeelde set van kenmerken op die bepalend zijn voor de gemeente Zwolle in de komende jaren. Kenmerken van een gemeentelijke overheid die gegeven de nieuwe economische en financiële omstandigheden een heldere rolneming en lenige organisatie waarborgt. Persoonlijke ontwikkeldoelen. Effectief opereren in het complexe krachtenveld van Zwolle door vanuit overzicht, focus en diepgang te kiezen. Effectief opereren in het complexe krachtenveld van Zwolle door vanuit persoonlijke kracht, profiel te maken. Verbreden en verdiepen van mijn kennis op het gebied van stedelijke ontwikkeling (sociale en middelenkant zijn mijn basis).

19 Platforms en procesgang 4+4
Werkgroep Backoffice 4+4, van daaruit regiegroep 4+4. Projectgroep 4+4. Overleg Hoofden Bedrijfsbureaus. Managementteam eenheid Ontwikkeling. Procesgang 4+4. In november en december 2009 formuleren en toetsen van ambtelijke voorstellen. Splitsing in procesgang v.w.b. voorstellen bedrijfsvoering en inhoudelijk beleid. Hierbij directe acceptatie van voorstellen bedrijfsvoering en “doorgeven” inhoudelijke voorstellen t.b.v. nieuwe raadsperiode. Hierdoor op alle niveaus gesprek en uitwerking voorstellen bedrijfsvoering. Hierdoor eerste “open discussie en uitwerking” inhoudelijke voorstellen op basis van collegeprogramma, start in mei 2010.

20 Activiteiten in kader MD-City
Wat heb ik naast de platforms gedaan. Aan alle modules van MD-City deelgenomen. Een workshop over “innovatie en bezuinigingen” tijdens een eenheidsmiddag van Ontwikkeling verzorgd. Raadsvergaderingen gevolgd (via internet) of bijgewoond. De startbijeenkomst “gezonde stad” bijgewoond. Met Lauris van Eekeren, senior bij Maatschappelijke Ontwikkeling gesproken over de bezuinigingsvoorstellen “Zorg”. Actuele ontwikkelingen en publicaties gevolgd en gelezen. Achttien boeken gelezen.


Download ppt "Presentatie verankering MD-City 27 mei 2010 Henk Procé"

Verwante presentaties


Ads door Google