De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kan je vanuit een IDP-rapport werken aan een outputbeleid?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kan je vanuit een IDP-rapport werken aan een outputbeleid?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kan je vanuit een IDP-rapport werken aan een outputbeleid?
Hoe kan je vanuit een IDP-rapport werken aan een outputbeleid? Welke stappen kan je als schoolteam zetten om met het rapport aan de slag te gaan?

2 Wie zijn we? Marleen Duerloo Pedagogisch begeleider wiskunde en IDP
Marleen Duerloo Pedagogisch begeleider wiskunde en IDP Bart Masquillier Pedagogisch begeleider Nederlands VVKBaO Guimardstraat Brussel Tel: Tel:

3 Doelstellingen introductiesessie
De bedoeling van IDP kunnen kaderen Ideeën krijgen om rapport te leren : ‘lezen’ voorstellen aan het schoolteam omzetten in een actieplan Eigen verwachtingen? IDP4 van maandag 16 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 IDP6 van maandag 6 juni tot en met vrijdag 17 juni 2011.

4 Inhoud sessie Wat doet u nu al met IDP? Waar vindt u informatie?
Wat doet u nu al met IDP? Waar vindt u informatie? Waarom deelnemen aan IDP? Hoe kunt u het IDP-rapport downloaden? Hoe kunt u het IDP-rapport ‘lezen’? Hoe onderneemt u acties?

5 1. Wat doet u nu al met uw IDP-rapport?
VOOR HET LEZEN U doet mee aan IDP6? IDP4? U voert de gegevens in voor IDP6? U haalt de rapporten op? TIJDENS HET LEZEN U leest de rapporten? U bediscussieert de gegevens in de rapporten? U interpreteert de gegevens in de rapporten? U diagnosticeert de gegevens in de rapporten? NA HET LEZEN U komt tot planning? U komt tot implementeren? U komt tot evalueren van de ondernomen acties? Wat maakt dat u stopt bij een bepaalde fase? Wie is bij deze stappen/acties betrokken?

6 Wat doet u nu al met uw IDP-rapport?
U doet mee aan IDP6? IDP4? U voert de gegevens in voor IDP6? U haalt de rapporten op? U leest de rapporten? U bediscussieert de gegevens in de rapporten? U interpreteert de gegevens in de rapporten? U diagnosticeert de gegevens in de rapporten? U komt tot planning? U komt tot implementeren? U komt tot evalueren van de ondernomen acties?

7 2. Waar vindt u informatie over IDP?
Alle informatie over IDP op

8 3. Waarom meedoen aan IDP? Interne kwaliteitsbewaking
Interne kwaliteitsbewaking Middel om als school aan outputcontrole te doen. Instrument om alle scholen te ondersteunen Essentie van bepaalde leerplandoelen wordt geconcretiseerd in leertaken, waarvan de IDP-opgaven voorbeelden zijn Analyse van de antwoorden biedt de leerkrachten suggesties voor de verbetering van de onderwijspraktijk Geen instrument om scholen onderling op kwaliteit te vergelijken

9 Ondersteuning door VVKBaO
Op INFO Gemiddelde resultaten Vlaanderen Commentaar en suggesties voor preventie en remediëring IDP6 en IDP4 Databanken met zoekcriteria Lees-en kijkwijzer bij het IDP-rapport (uw syllabus) PowerPoint van deze introductiesessie Via CiBaO: Opvragen school- en klasrapport(en) Na elektronische invoering of online Via de directeur In School + visie Commentaar en suggesties Achtergrondinformatie Informatiesessies en zitdagen (experiment) i.s.m. DPB

10 IDP-rapport (school en klas)

11 Aan de slag met het IDP-rapport
Hoe gaat u aan de slag met het IDP-rapport? VOOR Hoe kunt u het IDP-rapport downloaden? TIJDENS Hoe leest u Lezen Bediscussiëren Interpreteren Diagnosticeren NA Hoe onderneemt u acties? Plannen Implementeren Evalueren

12 VOOR 4. Hoe kunt u het IDP-rapport downloaden?
VOOR Hoe kunt u het IDP-rapport downloaden? VOOR 4. Hoe kunt u het IDP-rapport downloaden? Stappenplan zie syllabus

13 Nog vragen? In verband met administratie, organisatie…

14 TIJDENS 5. Hoe kunt u het IDP-rapport ‘lezen’?
TIJDENS Hoe leest u het IDP-rapport? Lezen Bediscussiëren Interpreteren Diagnosticeren TIJDENS 5. Hoe kunt u het IDP-rapport ‘lezen’? Stappenplan

15 Benodigdheden Exemplaren van het schoolrapport IDP6
Een klasrapport per deelnemende klas IDP-vragenboekjes IDP-bronnenboekjes Doelenlijsten: Wat mag u verwachten van IDP 2010 wiskunde en Nederlands? Leerplannen wiskunde en Nederlands Commentaar en suggesties voor preventie en remediëring bij IDP 2010 te vinden op bij IDP-Nederlands en IDP-wiskunde. Werkboekjes en/of antwoordbladen van de leerlingen Kladbladen van wiskunde

16 Wie betrekt u bij het lezen van het IDP6-rapport?
U leest globale en/of gedetailleerde resultaten. In functie van verdere analyse deelt u het rapport uit aan: de leerkrachten van het zesde leerjaar; de zorgcoördinator; de leerkrachten van de derde graad; alle leerkrachten; een kernteam of zorgteam; (alle andere mogelijke combinaties of doelgroepen). U deelt het rapport meteen uit aan de ‘eerste’ betrokkenen. U bespreekt de resultaten eerst met een externe.

17 Stap 1: Het schoolrapport overlopen
Wat vindt u in het IDP- rapport? Inhoudsopgave Inleiding bij het rapport Globale resultaten Nederlands Resultaten per leerdomein Nederlands Globale resultaten wiskunde Resultaten per leerdomein wiskunde GOK-referentiegroep (zie artikel School + Visie okt. 2010)

18

19 Stap 2: Lezen van globale resultaten
Opdracht: Neem je schoolrapport Vergelijk de globale resultaten per leerdomein met de gemiddelden van Vlaanderen en met die van de GOK-referentiegroep. Bereken het verschil en plaats de positieve scores links, de negatieve rechts (rapport 2010). Vanaf rapport 2011 zijn verschillen berekend. Duid de resultaten die opvallend beter of slechter zijn aan met een verschillende kleur.

20 Lezen globale resultaten Nederlands
+ 3 5 - 9 - 4

21 Vanaf 2011 geen rekenwerk meer
Voorbeeld uit IDP4 testreeks 2012

22 Grafiek is misschien duidelijker?

23 Doe hetzelfde voor wiskunde
2 1 + 7

24 Reflectie? Wat denk je nu? Wat voel je nu? Wat wil je nu doen?

25 Stap 3: Resultaten per item per leerdomein
Opdracht: Ga per item na hoe uw leerlingen scoorden in vergelijking met de Vlaanderen en de referentiegroep. Bereken het verschil en plaats de positieve scores links, de negatieve scores rechts. Duid opvallend betere of slechtere scores aan met een verschillende kleur.

26 Op itemniveau: luisteren
- 26 + 14 - 7 - 3 + 6 - 11 - 25 - 9 1 leerling komt overeen met 6,25 % (16 leerlingen)

27 Overzicht dictee

28 Stap 4: Discussiëren over eerste bevindingen
Wat valt bijzonder positief op? Waarin scoren onze leerlingen sterk? Wat vinden we eerder negatief? Welk leerdomein of welke vragen willen we verder analyseren? Doe dit zowel voor de opvallend positieve als voor de opvallend negatieve resultaten.

29 Stap 5: Resultaten koppelen aan de vragen
Opdracht Bij de leerdomeinen die we verder willen analyseren Lees de vraag in het vragenboekje en los ze zelf op. Noteer de behaalde score van je leerlingen. Noteer de verschillen met de GOK-referentiegroep Zoek de volgende dingen op: De doelstelling(en) van de vraag (zie benodigdheden) Wat komt naar voren uit de oplossingswijzen van de leerlingen (wiskunde)? Zie hiervoor in de werkboekjes, de antwoord- en de kladbladen

30 Stap 5: Resultaten koppelen aan de vragen
Welke leerdomeinen verder analyseren? Alles of de leerdomeinen die goed / slecht scoren. waaraan we al gewerkt hebben. die aansluiten bij onze prioriteit. We kijken naar het domein luisteren.

31 Vragen luisteren Opvallend goed beantwoord 81 % + 14
81 % Doelstelling: Boodschappen begrijpen Expliciete hoofdgedachten of details

32 Opvallend slecht beantwoord
31 % 31 % 44 % 44 %

33 Pauze Tijd voor koffie

34 Stap 6: Interpreteren van de bevindingen
Bij het nadenken over oorzaken en redenen kunt u mogelijke verbanden zoeken tussen de resultaten en uw leerlingen (de instroom) de leerkrachten de methode de toetsafname de leerlijn de toetsvragen zelf de keuze van je prioriteiten een specifieke aanpak

35 Stap 6: Interpreteren van de bevindingen
Welke verschillende oorzaken of redenen zijn er volgens ons dat iets goed scoort? Welke verschillende oorzaken of redenen zijn er volgens ons dat iets slecht scoort? Welke vragen kunnen we met elkaar in verband brengen (bijvoorbeeld aan de hand van de doelen, de oplossingswijzen) Welke verband zien we tussen opvallend positieve resultaten? Welke verband zien we tussen opvallend negatieve resultaten?

36 Verband tussen wiskundevragen

37 Analyse antwoorden

38 Uit commentaar en suggesties bij IDP6 2010

39 Stap 7: Diagnosticeren Opdracht
Opdracht Wat zijn onze ‘voorlopige’ conclusies bij een bepaald leerdomein, bij bepaalde items? Kunnen we de resultaten uit IDP vergelijken met andere evaluatieresultaten? Wat leren we hieruit? Wat is de moeite waard om nog verfijnder te analyseren met ons schoolteam? Kies een leergebied. Welk leerdomein of welke items uit dat leergebied wenst u uit te werken in een actieplan?

40 Stap 8: Overleggen met het team
Wie heeft al ervaring met IDP-besprekingen in het team?

41 Stap 8: Overleggen met het team
Bespreek de voorlopige conclusies met het schoolteam Een mogelijke aanpak Op PV licht u de bedoelingen van IDP kort toe. U projecteert (een deel van) de resultaten. U toont eerst de globale resultaten, daarna de resultaten per leerdomein (zowel de positieve als de negatieve). U formuleert de voorlopige conclusies van het kernteam. Hierover volgt een gesprek. Het team (of het kernteam) doet voorstellen om bepaalde onderdelen nader te onderzoeken en/of aan te pakken.

42 Stap 8: Overleggen met het team
Een alternatief Leerkrachten lossen zelf de vragen op uit het onderdeel dat het kernteam voor verdere analyse geselecteerd heeft. Ze analyseren de antwoorden (oplossingswijzen van leerlingen op kladbladen voor wiskunde). Ze zoeken naar mogelijke oorzaken en redenen. Ze bespreken hun eigen aanpak van doelen die in verband staan met de gestelde vragen en geven voorbeelden van de concrete klaspraktijk. Ze besluiten welke dingen de moeite waard zijn om te blijven doen en aan welke doelen en items acties kunnen worden verbonden. Mogelijke conclusies: We moeten nog een verdere analyse maken van onze werking voor dit of dat onderdeel en/of item. We werken een actie uit voor één werkpunt van wiskunde en/of Nederlands.

43 NA 6. Hoe onderneemt u acties?
NA Hoe onderneemt u acties? Plannen Implementeren Evalueren NA 6. Hoe onderneemt u acties?

44 6. Hoe onderneemt u acties?
Plannen Wat is de bedoeling? Wat willen we bereiken? In welke mate past deze prioriteit al bij andere prioriteiten die we hebben? Welke doelen stellen we op leerlingenniveau, leerkrachtenniveau en schoolniveau? Waaruit zal de actie bestaan? Welk verband heeft de actie met de toetsitems? Hoe draagt de actie bij tot het verwezenlijken van het doel? Wie heeft welke opdracht in het actieplan? Hoe voeren we de actie uit en hoe volgen we ze op? Welke hulp en materialen hebben we daarvoor nodig? Hoe plannen we de actie in de tijd? Implementeren Uitvoeren van geplande acties Evalueren Hoe evalueren we de actie? Hoe meten we de effecten? Hoe zetten we vast wat goed loopt en hoe sturen we bij?

45 Voorbeeld actieplan

46 Samenhang veranderingsaspecten
Visie Urgentie Plan Middelen Competenties = Verandering Urgentie Plan Middelen Competenties = Verwarring Visie Plan Middelen Competenties = Weerstand Visie Urgentie Middelen Competenties = Chaos Visie Urgentie Plan Competenties = Frustratie Visie Urgentie Plan Middelen = Angst

47 Nieuw Gebruik van sticordimaatregelen
• de toets opdelen in kleinere eenheden; • onder toezicht in een aparte, rustige ruimte werken; • voor een leerling met individueel traject: samen met de leerling de vragen aanduiden die de leerling zeker moet proberen op te lossen; • de vraag voorlezen wanneer de leerling aan de leerkracht vraagt om tijdens de proef een vraag op een neutrale manier voor te lezen omdat de leerling die leestechnisch niet kan lezen; • het vooraf onder begeleiding op school vijfmaal technisch doorlezen van de teksten (volgens het Ralfiprincipe); • het gebruik van vergrote teksten en antwoordbladen; • het inzetten van dyslexiesoftware voor teksten en opgaven; • een individuele kaart met een oplossingsschema gebruiken (werkwoordschema, schema open en gesloten lettergreep, vraagstukkenschema, breukentabel); • een dynamische tafelkaart gebruiken; • het bijkomend toestaan van een zakrekenmachine bij vraag 23 (eerste dag), maar niet bij hoofdrekenen; • bij het oplossen van vraagstukken een formuleblaadje of een lege herleidingstabel gebruiken;

48 Nieuw Gebruik van sticordimaatregelen
Wat niet kan, omdat we dan niet meer testen wat we willen testen, is het volgende: • elementen thuis laten voorbereiden, bijvoorbeeld dictee of leestekst; • een visueel woorddictee • de proef klassikaal voorlezen; • vooraf, al dan niet samen met de leerlingen, elementen in de teksten en/of opgaven markeren; • een zakrekenmachine laten gebruiken bij hoofdrekenen; • het onthoudboekje van de wiskunde- of de spellingmethode laten gebruiken; • afwijkingen van méér dan 1 mm toestaan bij wiskundige tekeningen. Het gebruik van de compenserende maatregelen wordt na de proef geëvalueerd. De lijst met maatregelen kan voor IDP dan ook gewijzigd worden

49 Nieuw gedifferentieerd rapport
Resultaten van leerlingen die compenserende maatregelen gebruiken, staan apart in rapport, worden niet mee gerekend in gemiddelden. Maar ook aparte resultaten van leerlingen met individueel traject → warme oproep om iedereen te laten deelnemen! Alle leerlingen krijgen kans om te tonen welke kennis en vaardigheden ze beheersen Wij kunnen nagaan welke kennis en vaardigheden toch haalbaar (moeten) zijn voor leerlingen met een individueel traject.

50 Experiment zitdagen Doelgroep directeurs, zorgcoördinatoren
beleidsondersteuners en leerkrachten om hun actieplan bij het IDP6-rapport met de toetsenmakers te bespreken om zo verdere stappen in het outputbeleid te zetten. Minimaal twee en maximaal vier deelnemers De directeur is aanwezig op de zitdag. Op de zitdag wordt ook de schoolbegeleider uitgenodigd.

51 Vereisten om deel te nemen aan zitdag
De deelnemers: hebben de introductiesessie Aan de slag met het IDP6-rapport Welke stappen kan je als schoolteam zetten om met het IDP6-rapport aan de slag te gaan? gevolgd in het schooljaar door Marleen Duerloo en Bart Masquillier, zijn bereid het hele traject (zie hieronder) te volgen en een werkgroep IDP op te starten, lezen de commentaar en suggesties voor preventie en remediëring bij IDP6 2011, haalden opvallend mindere resultaten in vergelijking met de eigen referentiegroep, voel(d)en (al eerder) de noodzaak aan een actieplan uit te werken naar aanleiding van IDP6.

52 Traject ‘zitdag’ September
De school analyseert het IDP6-rapport tot op interpretatieniveau. Oktober Analyse inleveren bij Marleen Duerloo De werkgroep IDP komt samen en bespreekt de analyse tot op diagnoseniveau. November De directeur organiseert PV om diagnose aan het schoolteam voor te stellen. De diagnose wordt afgetoetst en het schoolteam geresponsabiliseerd. December Werkgroep IDP gaat na of er actie moet komen. Ja?→ actieplan opstellen en bezorgen aan de toetsenmakers.? Januar Op de zitdag kunnen scholen vragen bij het actieplan aan de toetsenmakers stellen. Eén school per bisdom wordt bij punt 2 en 3 begeleid door Bart, Marleen en de schoolbegeleider. Drie scholen per bisdom doen hetzelfde traject met de schoolbegeleider.

53 Reflectie op de sessie Beantwoordt de sessie aan uw verwachtingen?
Wat bent u van plan om nu te doen? Veel succes ermee!


Download ppt "Hoe kan je vanuit een IDP-rapport werken aan een outputbeleid?"

Verwante presentaties


Ads door Google