De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 juli 2014 1 Landelijk projectleider: Jeanet Zonneveld Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 juli 2014 1 Landelijk projectleider: Jeanet Zonneveld Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen."— Transcript van de presentatie:

1 11 juli 2014 1 Landelijk projectleider: Jeanet Zonneveld Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen

2 2 6 november 2012 1 1 gezin/huishouden 1 plan 1 regisseur 1 budget 1 privacyprotocol 1 ontschot vraaggestuurd financieringsmodel 1 procesregisseur: gemeente 1 integrale domeinoverstijgende aanpak 1 integrale bestuurlijke opdracht

3 3 6 november 2012 1 Systeeminnovatie 3D Eigen Kracht Bezuinigingen

4 4 6 november 2012 Casus Gezin: moeder,broer, 2 zonen van moeder Betrokken partijen WSG (William Schrikker Groep) en Kinderrechter DWI Steunpunt huiselijk geweld Dienst wonen (medische indicatie) Schuldhulpverlening/Rechtbank (ivm bewindvoering)/Deurwaarder Corporatie Speciaal onderwijs, Zeehoeve en leerplicht Politie Huisarts Jeugd GGZ LVG dagbehandeling en intensieve gezinsbegeleiding Stadsdeel/gemeente Tandarts Fonds Baldadige jeugd in toom houden (1947) http://www.youtube.com/watch?v=uAl2aLweRXw http://www.youtube.com/watch?v=mQrKUkNzsmE http://www.amsterdam.nl/jeugd_onderwijs/jeugd/item_291120

5 5 6 november 2012 Landelijk project van BZK en VWS aanpak Achter de Voordeur/Multiprobleem gezinnen Wat is er aan de hand in Nederland met gezinnen/huishoudens? Ernstige incidenten Wijkaanpak Baldadige jeugd in toom houden (1947) http://www.youtube.com/watch?v=uAl2aLweRXw http://www.youtube.com/watch?v=mQrKUkNzsmE http://www.amsterdam.nl/jeugd_onderwijs/jeugd/item_291120

6 6 6 november 2012 Kwetsbare huishoudens met multiproblematiek Wat tref je aan achter de voordeur: Bijstand, schulden, fraude, mishandeling, verwaarlozing, ontwikkelingsachterstand, criminaliteit, overlast, geweld, lvb, gezondheid, verslaving, ggz, taalachterstand, schooluitval, wijkleefbaarheid, integratie Regie en zelfredzaamheid van huishouden/gezin ontoereikend SZW, V&J, VWS, BZK, OCW

7 7 6 november 2012 Een chronisch en transgenerationeel probleem Horen, zien, niet zwijgen (2003); Knelpunten Problemen worden te laat gesignaleerd Slechte samenwerking Gebrek aan regie, continuïteit en verantwoordelijkheid Nieuwe wegen in de hulp aan probleemgezinnen (1963); Aanbevelingen 7 Herman Baartman

8 8 6 november 2012 Een chronisch en transgenerationeel probleem Horen, zien, niet zwijgen (2003); Knelpunten Problemen worden te laat gesignaleerd Slechte samenwerking Gebrek aan regie, continuïteit en verantwoordelijkheid Nieuwe wegen in de hulp aan probleemgezinnen (1963); Aanbevelingen Neem tijdiger zelf initiatief 8 Herman Baartman

9 9 6 november 2012 Een chronisch en transgenerationeel probleem Horen, zien, niet zwijgen (2003); Knelpunten Problemen worden te laat gesignaleerd Slechte samenwerking Gebrek aan regie, continuïteit en verantwoordelijkheid Nieuwe wegen in de hulp aan probleemgezinnen (1963); Aanbevelingen Neem tijdiger zelf initiatief Werk als instellingen samen 9 Herman Baartman

10 10 6 november 2012 Een chronisch en transgenerationeel probleem Horen, zien, niet zwijgen (2003); Knelpunten Problemen worden te laat gesignaleerd Slechte samenwerking Gebrek aan regie, continuïteit en verantwoordelijkheid Nieuwe wegen in de hulp aan probleemgezinnen (1963); Aanbevelingen Neem tijdiger zelf initiatief Werk als instellingen samen Coördineer de hulp 10 Herman Baartman

11 11 6 november 2012 Onze eigen Voordeur Protocollen, primaire werkprocessen Financiering in schotten Perverse prikkels Ruimte professionals Kwaliteit van professionals

12 12 6 november 2012 Doelstelling landelijk project Adv/MPG Landelijke kennis en ervaring worden gedeeld Leidende principes hierbij: Procesregie bij gemeenten 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur Eigen kracht Outreachend en op maat aanpak Achter de voordeur Regulier Tenzij Meetbare resultaten Borgen/doorinnoveren van succesvolle aanpak AdV/MPG

13 13 6 november 2012 Projectresultaat Outreachend en op maat advies/ondersteuning/begeleiding voor projectleiders in steden Landelijk leernetwerk voor projectleiders in steden Top 10 producten: 1.Landelijk leernetwerk: 49 gemeenten 2.E-book ‘Aan de slag achter de voordeur’ 3.Maatschappelijke Kosten Baten Analyse MKBA 4.4+1 methode: borging van project AdV/MPG 5.Handreiking gegevensuitwisseling: privacytool en VOLG 6.Linkedin Group AdV/MPG: +400 leden 7.Profiel en opleiding generalist 8.Pilot ontschotting financiering VOLG (vws, ggd nederland) 9.Eigen Kracht en toerusting professionals 10. Samenhang en aansluiting transities

14 14 6 november 2012 Regulier Tenzij

15 15 6 november 2012 1 1 gezin/huishouden 1 plan 1 regisseur 1 budget 1 privacyprotocol 1 ontschot vraaggestuurd financieringsmodel VOLG 1 procesregisseur: gemeente 1 integrale domeinoverstijgende aanpak 1 integrale bestuurlijke opdracht

16 16 6 november 2012 Verder contact: Jeanet Zonneveld Landelijk projectleider jeanet.zonneveld@wbi.minbzk.nl j.zonneveld@dmo.amsterdam.nl T 06 83215478 Siham Karmaoui Projectsecretaris siham.karmaoui@wbi.minbzk.nl T 06 11833348

17 17 6 november 2012 stellingen Sociaal wijkteam heeft geen mandaat om te escaleren Sociaal wijkteam heeft mandaat om namens andere diensten en instellingen zorg en interventies uit te voeren of besluiten te nemen hierover Sociaal wijkteam voert geen regie Sociaal wijkteam vervangt al het oude reguliere werk Sociaal wijkteam is toegang tot specialistische zorg Gemeente voert procesregie en geen uitvoerende regie Vereiste competenties generalist/gezinscoach/wijkcoach zijn afhankelijk van project/aanpak/stad Transitie jeugd en sociaal wijkteam gaan niet samen Transitie wmo en sociaalwijkteam gaan prima samen Teamleider van sociaal wijkteam is altijd van de gemeente

18 18 6 november 2012 stellingen Voor sociaal wijkteam is additioneel geld nodig Competenties wijkcoach zijn hetzelfde als van gezinsmanager mpg Generalist voert geen zorg uit maar regelt dat het gebeurt Integraal willen we allemaal Het is al prima mogelijk om ontschot te werken De wet staat niet toe dat professionals informatie met elkaar uitwisselen als betrokkenen niet op de hoogte zijn De nieuwe werkwijze is goedkoper dan de reguliere werkwijze Het is niet meer dringen achter de voordeur maar voor de voordeur Eigen kracht werkt

19 19 6 november 2012 stellingen Wederkerigheid houdt in dat we mensen dwingen vrijwilligers werk te doen Moederorganisaties van generalisten kunnen opgedoekt worden Beleidsadviseurs van gemeente kunnen prima wijkteams opzetten ontwikkelen en aansturen Wet- en regelgeving van het rijk staat het werk in de weg De wijkverpleegkundige mag niet ontbreken in het sociale wijkteam

20 20 6 november 2012 stellingen


Download ppt "11 juli 2014 1 Landelijk projectleider: Jeanet Zonneveld Aanpak Achter de Voordeur/ Multiprobleem gezinnen."

Verwante presentaties


Ads door Google