De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het strategisch commercieel plan Een leidraad voor lokale besturen Infosessie 21 september 2012 – Leuven Ludo Verheyden en Erik Dieussaert.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het strategisch commercieel plan Een leidraad voor lokale besturen Infosessie 21 september 2012 – Leuven Ludo Verheyden en Erik Dieussaert."— Transcript van de presentatie:

1 Het strategisch commercieel plan Een leidraad voor lokale besturen Infosessie 21 september 2012 – Leuven Ludo Verheyden en Erik Dieussaert

2 Doelstelling leidraad Modules leidraad 1.Wel of geen commercieel plan 2.Welk type commercieel plan 3.Elementen van commercieel plan 4.Hoe het beleid implementeren 5.Hoe het beleid monitoren Hoe verder? Inhoud

3 Doel leidraad Vlaamse overheid ondersteunt kernversterkend detailhandelsbeleid  Leidraad als instrument voor lokaal bestuur Detailhandel is cruciaal voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Steden en Gemeenten Lokaal bestuur kan positieve acties nemen Detailhandel wijzigt t.g.v. Conjunctuur E- commerce Vergrijzing …

4 Doel leidraad Lokaal bestuur wordt met een veelheid van vragen i.v.m. detailhandel geconfronteerd, detailhandel is ‘hot’ Greep uit de pers (17/09 en 18/09) Leuven promoten als winkelstad Groeiende leegstand in centrum aanpakken – Roeselare Kleinhandel moet terug naar centrum – Roeselare Positief project voor lokale handelaars nodig – Ieper Moet project be-Mine herbekeken worden - Beringen Verkoop Maaseik als een winkelstad Winkelcentrum grote troef voor de binnenstad – Halle

5 Greep uit de pers (17/09 en 18/09) Eén op twee wil meer winkels – Overpelt Nieuwe Bruul tegen najaar 2014 – Mechelen Parkeerbeleid doet omzet dalen – Turnhout Imago van de stad verbeteren – Turnhout Stad moet centrumpositie weer koesteren – Sint-Truiden Mikken op hoogwaardig winkelaanbod – Sint-Niklaas …

6 5 modules: 1.Wel of geen commercieel plan 2.Welk type commercieel plan 3.Elementen van commercieel plan 4.Hoe het beleid implementeren 5.Hoe het beleid monitoren Voorstelling Leidraad

7 Detailhandelsbeleid versus strategisch commercieel plan Waarom een detailhandelsbeleid? Meerwaarde commercieel plan Randvoorwaarden 1.Wel of geen commercieel plan

8 Commercieel plan: Hulpmiddel bij vormgeven van het beleid Inzicht in feitelijke situatie en evoluties t.a.v. detailhandel Beschrijving wenselijke toekomstige situatie en acties om dit te kunnen bereiken Detailhandelsbeleid vs. Strategisch commercieel plan

9 Beleid is vooruitzien Bestaan van probleem of vraag Behoefte aan vastgesteld detailhandelsbeleid bij beoordeling dossiers Waarom een detailhandelsbeleid?

10 Opmaak commercieel plan zinvol als/wanneer: Hulpmiddel om proactief beleid te voeren Probleem wordt ervaren, maar geen duidelijk beeld van feitelijke situatie of mogelijke oplossingen Probleem niet door iedereen wordt gezien Middel om t.a.v. de visie, bestuur op één lijn te krijgen Meerwaarde commercieel plan

11 Minimale bereidheid i.v.m. detailhandelsbeleid Effectieve beleidsmogelijkheden moeten er zijn Draagvlak Bereidheid tot samenwerken Voldoende middelen (financieel/personeel) Randvoorwaarden

12 Afwegingskader met randvoorwaarden

13

14 2. Welk type commercieel plan -Generiek plan -Vier typen specifieke plannen 1.Oplossingsgericht plan 2.Onderzoekgerichte studie 3.Beleidsvormend plan 4.Actiegericht plan -Kosten opmaak -Voorbereiding opmaak

15 Generiek plan Volledige (= generiek plan) versus verkorte versie (= specifiek plan) Keuze afhankelijk van doelstelling, middelen en draagvlak Generiek plan zeker indien: nog geen beleid geformuleerd en geen of beperkte analyses uitgevoerd

16 Specifiek plan Wanneer doelgericht gewerkt wordt naar concrete oplossing voor specifiek probleem Wanneer focus gelegd wordt op bepaald deelaspect omwille van belang thema (analyse, beleidsformulering, acties)

17 Overzicht generiek/specifiek plan (pag. 19) generiek planspecifiek plan oplossingsgerich t onderzoeksgerich t beleidsvormendactiegericht Analysex diverse mogelijkheden afhankelijk van specifieke probleemstelling xxx algemene socio-ec. positionering xxxx algemene beleidsmatige context xxxx vraaganalysexxxx bevraging bij inwonersxx bevraging bij consument(x) bevraging bij handelaars aanbodanalysexxxx in aantal pandenxxxx in m² winkelvloeroppervlakte x benchmarkxxxx concurrentieanalyse marktruimtebepaling trends en ontwikkelingenxxxx SWOT-analysexxxx visievormingxxx ambities en visiexx doelstellingenxx Actieplanxx acties en maatregelenxx instrumentariumxx x = zeker, minimaal te behandelen (x) = wel vereist voor een stad van middelgrote en grote omvang (o.a. centrumsteden) overige/blanco’s = optioneel, mogelijk te behandelen

18 Voorbereiding opmaak Voorbereidingsproces: 1.Initiatief nemen, op agenda plaatsen, bewustwordingsproces 2.Methodiek opmaken: bepalen type plan, in eigen beheer of uitbesteding, plan van aanpak, budget, evt. bestek opmaken 3.Goedkeuring bestuur, stakeholders betrekken, inclusief andere diensten, bij voorbereiding en aanvang plan van aanpak

19 Kosten opmaak (bv. 35.000 inwoners)

20 3. De elementen van een commercieel plan Drie grote hoofdonderdelen: -Analyse -Visie -Actie

21 Analyse Algemene socio-economische positionering Beleidscontext Vraag (koopstromen) Aanbod Benchmark Concurrentieanalyse Marktruimtebepaling Trends en ontwikkelingen SWOT-analyse

22 Visie Waar wil beleid op lange termijn naar toe Bepaal ambitieniveau Formuleer hoofdlijnen Vertaal in duidelijke en meetbare doelstellingen

23 Mogelijke hoofdlijnen in visie positionering kernwinkelgebied t.o.v. concurrerend aanbod kwaliteiten, branches, volumes, etc. voor het kernwinkelgebied, voor andere clusters afbakening kernwinkelgebied grootschalige detailhandel visie op bereikbaarheid en parkeren voor de detailhandel in het algemeen relaties met andere functies, zoals horeca, voorzieningen,… aanbod op buurtniveau en omliggende kernen

24 Doelstellingen Vertaling van visie naar praktijk Strategische vs. operationele doelstellingen: –Strategische: grotere impact en doorgaans LT Bv. beleving verhogen in winkelgebied –Operationele: doorgaans KT en meestal direct gelinkt aan concrete acties Bv. stimuleren evenementen in winkelgebied

25 Voorbeeld visie “De gemeente Heist-op-den-Berg wenst in haar detailhandelsbeleid de gestelde ambitie te realiseren door prioritair in te zetten op: 1.De identiteit en profilering van zowel de gemeente in haar geheel als de commerciële troeven met aandacht voor onderscheidend vermogen; 2.Een gevarieerd kwalitatief en kwantitatief commercieel aanbod in het kernwinkelgebied, afgestemd op de behoeften van de recreatieve consument; 3.De kwaliteit en leefbaarheid van de deelgemeenten.”

26 4. Hoe het beleid implementeren (Actie) Acties en maatregelen gericht op: -ruimte en structuur -inhoudelijk aanbod -communicatie en promotie Instrumenten : financiële en organisatorische Aandacht voor: -Prioriteitstelling acties, afweging kosten en baten -Relatie tussen doelstelling, actie en instrument

27 DoelstellingenActiesInstrumenten Verhogen van de kwaliteit van het winkelgebied Verbeteren van de kwaliteit van winkelgevels. Gevelrenovatiepremie Proactieve benadering pandeigenaren door projectleider Stimuleren van het wonen boven winkels Hergebruikpremie Proactieve benadering pandeigenaren door projectleider Versterken van het winkelaanbodAantrekken van ontbrekende ketens Vestigingspremie Autonoom Gemeente Bedrijf/Handelspandenfonds Proactieve benadering ketens door centrummanager Aantrekken van nieuwe lokale aanbieders Idem Versterken van de beleving in het kernwinkelgebied Organiseren van evenementen Oprichten vzw kernwinkelgebied Subsidiëren vzw Relatie leggen met ander (cultureel, horeca) aanbod Aanpassen communicatieteksten Wederzijdse verwijzingen in openbare ruimte

28

29 5. Hoe het beleid monitoren

30 www.ondernemingsvriendelijkegemeente.be De Leidraad digitaal (met interactieve links), checklists, voorbeeld Mechelen, …

31 Hoe verder? Begeleidingsprogramma: (zie fiche) - VVSG: helpdesk, overlegtafels, FAQ-lijst, Platform Centrummanagement, nieuwe mandatarissen - Provincie: provinciaal platform detailhandel, SWOT- fiches per gemeente - Agentschap Ondernemen: leidraad, folder, toelichting aan mandatarissen.

32 Agentschap Ondernemen Aanspreekpunt voor de gemeentebesturen Inhoudelijk overleg en doorverwijzing met collega’s Samenwerking met lokale besturen en organisaties. Contact Leuven: Mieke Houben & Bart Vercruysse Gratis tel. 0800-20 555 mieke.houben@agentschapondernemen.be bart.vercruysse@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be


Download ppt "Het strategisch commercieel plan Een leidraad voor lokale besturen Infosessie 21 september 2012 – Leuven Ludo Verheyden en Erik Dieussaert."

Verwante presentaties


Ads door Google