De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aspirant - Initiator1 Aspirant - Initiator Informatiesessie VTS 29 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aspirant - Initiator1 Aspirant - Initiator Informatiesessie VTS 29 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Aspirant - Initiator1 Aspirant - Initiator Informatiesessie VTS 29 januari 2009

2 Aspirant - Initiator2 Inhoud van deze informatiesessie Situering van de opleiding Aspirant-Initiator Opleiding Aspirant-Initiator Inhoud van de cursustekst Taak van de auteurs (sportspecifiek) Evaluatie van de Aspirant-Initiator Praktische problemen bij de organisatie van de cursussen Ondersteuning van de VTS

3 Aspirant - Initiator3 Situering van de opleiding Aspirant-Initiator binnen de sportkaderopleiding VTS Voordelen van de Aspirant-Initiator voor de sportclub Taak van de Aspirant-Initiator Situering van de Aspirant-Initiator 0 ASPIRANT-INITIATOR 1 INITIATOR 2 INSTRUCTEUR B 2 TRAINER B 3 TRAINER A

4 Aspirant - Initiator4 Voor deelnemers vanaf 16 jaar 1 module – 16 uren Sterk praktijkgericht Uitgewerkt pakket oefenstof (basis) Organisatorische richtlijnen van de sport Elementaire sportspecifieke werkvormen Veilige begeleiding van de basisvormen/spelen Permanente evaluatie Opleiding Aspirant-Initiator

5 Aspirant - Initiator5 Uniformiteit binnen de verschillende sporttakken die een opleiding Aspirant-Initiator aanbieden Basispakket Praktische aandachtspunten sporttakoverschrijdend Auteurs vertalen sportspecifiek Docenten geven workshops (praktijk) Afstemming op algemeen gedeelte (didactiek) Initiatoropleiding Opzet van de cursustekst ‘Theoretische handleiding’

6 Aspirant - Initiator6 Deel 1 Situering van de Aspirant-Initiator Hoofdstuk 1: Inleiding Situering van de Aspirant-Initiator Welke voordelen biedt de Aspirant-Initiator voor de sportclub? Opleiding van de Aspirant-Initiator Hoofdstuk 2: Taak van de Aspirant-Initiator Welke zijn de bouwstenen van het begeleiden? Taakafbakening Inhoud van de cursustekst

7 Aspirant - Initiator7 Inhouden Context Aspirant-Initiator Aanpak Deelnemers In welke omstandigheden moet ik les geven ? Hoe zorg ik voor een veilige lesomgeving en optimaal materiaalgebruik? Waaruit bestaat het oefenpakket? Hoe en in welke volgorde kies ik de oefeningen? Op welke manier moet ik met de doelgroep omgaan? Hoe organiseer ik de groep en de activiteiten zo optimaal mogelijk? Hoe kan ik communiceren en motiveren? Welke uitstraling heb ik?

8 Aspirant - Initiator8 Deel 2: Didactisch handelen van de Aspirant-Initiator Hoofdstuk 1: De sportbeoefenaar Met welke kenmerken van de deelnemers moet ik rekening houden? Hoe moet ik met verschillende doelgroepen en deelnemers omgaan? Hoofdstuk 2: De context Hoe zorg ik voor een veilige sportomgeving? Wat is veilig sportmateriaal? Hoe gebruik ik sportmateriaal op een goede manier?

9 Aspirant - Initiator9 Hoofdstuk 3: De aanpak Hoe moet ik deelnemers organiseren? Hoe moet ik activiteiten organiseren? Hoe moet ik de timing in de les bewaken? Hoe kan ik optimaal gebruik maken van de ruimte? Waar moet ik me opstellen tijdens het oefenen? Moet ik helpen? Hoe moet ik helpen? Kunnen kinderen elkaar helpen?

10 Aspirant - Initiator10 Hoofdstuk 4: De Aspirant-Initiator Uitstraling en verantwoordelijkheid Hoe geef ik een goede uitleg? Hoe zorg ik voor een goede demonstratie? Hoofdstuk 5: Inhouden Specifieke oefeningen en spelvormen Lesfiches op basis van het beperkte oefenpakket (zie verder onder ‘Taak auteurs’)

11 Aspirant - Initiator11 Bijlagen Document ‘Permanente evaluatie Aspirant-Initiator’ (ligt vast) Sportspecifieke bijlagen (vrij aan te vullen indien van toepassing)

12 Aspirant - Initiator12 Per hoofdstuk zijn Doelstellingen (liggen vast) Algemene tekstgedeeltes (liggen vast) Specifieke tekstkaders opgenomen (auteurs sportspecifiek) Taak van de auteurs Specifieke richtlijnen m.b.t. veilige sportomgeving Hier kunnen specifieke tips m.b.t. veilige sportomgeving opgenomen worden

13 Aspirant - Initiator13 Specifieke richtlijnen m.b.t. hygiëne in het zwembad Voor het zwemmen:  In de kleedkamer worden de kleren netjes opgeborgen (aan de haak of op de bank). Laat de kinderen twee handdoeken meebrengen zodat ze een handdoek hebben om op te staan na de zwemles.  Kinderen mogen niet met de schoenen in de zones komen die enkel blootsvoets betreden mogen worden.  Laat de kinderen hun neus snuiten voor ze de kleedkamer verlaten.  Ga met alle kinderen voor de zwemles naar het toilet.  Voor de kinderen het water ingaan, nemen ze een voetbad en een douche. Tijdens het zwemmen:  Zorg dat je enkele papieren zakdoeken bij de hand hebt voor kinderen die tijdens de les hun neus moeten snuiten.  Leg op de kant een droge handdoek om verkleumde kinderen op te vangen. Na het zwemmen:  Laat de kinderen hun voeten goed afsproeien onder de desinfecterende voetsproeiers.  Het lichaam afspoelen onder de douche. Zorg dat de kinderen goed afgedroogd zijn. Besteed voldoende aandacht aan haren, voeten en oren (infectiegevoelige plaatsen) Voorbeeld: zwemmen - watergewenning

14 Aspirant - Initiator14 Enkel de specifieke kaders worden door de auteurs ingevuld. Bijkomende kaders met sportspecifieke informatie toevoegen kan wel. Aanpassen en/of toevoegen van figuren in de kaders

15 Aspirant - Initiator15 Hoofdstuk 5 Specifieke oefenstof toevoegen Oefeningenfiche Lesfiche

16 Aspirant - Initiator16 Specifieke oefeningen en spelvormen Plaats hier specifieke oefen- en spelvormen die binnen de mogelijkheden en de bevoegdheid van de Aspirant-Initiator vallen. Geef ook bepaalde variaties op bovenstaande oefen- en spelvormen voorkomen. Plaats oefenvormen en spelvormen in de juiste volgorde.

17 Aspirant - Initiator17 Specifieke oefeningen en spelvormen In 2 hoepels liggen telkens 20 pittenzakken, 10 van elke kleur; 2 tikkers in het spel 4 hoepels liggen verspreid in de zaal (4 verschillende kleuren) Na fluitsignaal moeten kinderen lopen en de pittenzakken zo snel mogelijk in de juiste hoepel leggen (rood in rode hoepel, blauw in blauwe hoepel…) Wie getikt is door de tikker moet zijn pittenzak afgeven en een nieuwe gaan halen. Variatie: de Aspirant-Initiator maakt 4 ploegjes. (rode, blauwe, gele, groene) Opstelling: idem vorige oefening. Elke ploeg probeert zo snel mogelijk zijn 10 pittenzakken te verzamelen zonder getikt te worden.

18 Aspirant - Initiator18 Opwarmingsoefening 1 Hier noteer je de doelstellingen, de didactische tips en bijkomende info. Schets oefenvorm Didactisch materiaal

19 Aspirant - Initiator19 Opwarmingsoefening 1 In 4 hoeken van het terrein ligt telkens een mat Sporters lopen over van mat naar mat (wijzerzin) Per keer dat ze lopen hebben ze 1pt; Bij 10ptn: gaan zitten. Variaties: Idem: maar nu door elkaar lopen. Looprichting mag zelf gekozen worden. Idem met tikker. Wie getikt is, moet 3x springen om terug mee te doen. 4 matten Herkenningsmiddel voor de tikker

20 Aspirant - Initiator20 Naam: Datum: Voornaam: Locatie: Lesthema: Doelgroep: Leerdoelen: Activiteiten en leerinhoudenOrganisatie en management Inleiding Kern Slot Reflectie en evaluatie

21 Aspirant - Initiator21 Plaats: NAAM:Datum: Voornaam: LESTHEMA: vissen in de oceaanlesonderwerp: bewustwording in en onder water Doelgroep: (4-5 jarigen ) Leerdoelen: op het einde van de les kunnen de kinderen (zonder zich vast te houden, met bodemcontact en in schouderdiep water ) – zich verplaatsen in alle richtingen - roteren rond de lengteas - het hoofd in het water steken en bellen blazen Activiteiten en leerinhoudenOrganisatie en management Kinderen ophalen aan de douche, treintje=achter elkaar stappen met handen op de schouders van voorganger Opstelling: op een rij zittend op de rand, voeten in het water Materiaal: flexibeam, hoepel Kinderen: Monitor: Signaal: start/stop=roepen Inleiding: - douche en treintje naar het zwembad - zit op de rand/ spatten met de benen - handen en voetensteun/ kinderen kruipen op het 1ste trapje, keren terug op het tweede, enz… - in het water springen op sign. Aspi-Init (herhalen), differentiatie: gehurkt, helpen met ½ handen, zonder hulp, variatie: over een flexibeam springen, in een hoepel - met de rug naar de boord, armen spreiden en de rand vastgrijpen met de handen, benen strekken, buik naar boven duwen en waterspatten met de benen en de voeten

22 Aspirant - Initiator22 Permanente evaluatie Resultaat is niet delibereerbaar, geen herexamen mogelijk A.d.h.v. evaluatieformulier Correct informeren van de docenten Evaluatie van de Aspirant-Initiator

23 Aspirant - Initiator23 EVALUATIEFORMULIER Naam cursist:Plaats: Evaluatie* Vaardigheden 1 ste moment 2 de moment 3 de mome nt Aandachtspunten Aspirant-Initiator Uitstraling hebben Instructie geven Demonstratie geven Omgaan met deelnemers Aanpak Organiseren deelnemers Organiseren activiteiten Optimaliseren actieve leertijd Goede opstelling innemen Deelnemers helpen Context Veilige omgeving scheppen Optimaal ruimte gebruiken Optimaal materiaal inzetten Inhoud Kennen oefenpakket Kiezen uit oefenpakket Sorteren van activiteiten

24 Aspirant - Initiator24 Eindevaluatie De cursist …………………………………………………is geslaagd/niet geslaagd in de opleiding Aspirant-Initiator …………………………………………. Datum………………………… Docent:………………………………………. Evaluatie*: A: zeer goed B: goed C: bijna voldoende D: onvoldoende

25 Aspirant - Initiator25 Aspirant-Initiator Uitstraling hebbenVerzorgd uiterlijk, gepaste kledij, motiveren deelnemers, verantwoordelijkheid in alle situaties nemen, voorbeeldgedrag, gedrevenheid Instructie gevenTaalgebruik, verstaanbaar spreken, vaktermen, aandacht hebben van de deelnemers, volledigheid en duidelijkheid Demonstratie gevenCorrect zonder fouten, voor iedereen zichtbaar Omgaan met deelnemersAangepast aan de doelgroep, kindvriendelijkheid, richtlijnen Aanpak Organiseren deelnemersGroepenindeling, zelfstandig werken deelnemers, efficiënt verzamelen Organiseren activiteitenOmgaan met het tijdsaspect, overzichtelijke indeling ruimte voor deelnemers Optimaliseren actieve leertijdVeel deelnemers tegelijk aan het oefenen, korte wachttijd, maximaal benutten van de oefentijd Goede opstelling innemenOverzicht in alle situaties, bereikbaarheid van en voor de deelnemers Deelnemers helpenHandigheid bij het helpen, opstelling tijdens het helpen, veiligheid van deelnemer en de begeleider Toelichting voor de docent

26 Aspirant - Initiator26 Context Veilige omgeving scheppenVeiligheid, terreinkeuze, veiligheidsafspraken Optimaal ruimte gebruikenZaalindeling, ruimtegebruik, terreinkeuze Optimaal materiaal inzettenMateriaalkennis, materiaalkeuze, materiaalopstelling, aangepastheid aan deelnemers Inhoud Kennen oefenpakketAangeleverde oefenpakket kennen Kiezen uit oefenpakketIn functie van de tijd en de omgeving keuze kunnen maken uit het beperkte oefenpakket Sorteren van activiteitenOefeningen in de juiste volgorde aanbieden

27 Aspirant - Initiator27 Erkende cursussen (reglement) Financiering Met erkende docenten Cursusmateriaal via VTS Waar en hoe inschrijven http://www3.bloso.be/Bloso/VTSPublic/AI/waarom. http://www3.bloso.be/Bloso/VTSPublic/AI/waarom Praktische problemen bij de organisatie van de cursussen

28 Aspirant - Initiator28

29 Aspirant - Initiator29 Opleidingsstramienen + praktische organisatie Sonia Vanden Broeck (Sonia.Vanden_Broeck@Bloso.be 02/209.47.33)Sonia.Vanden_Broeck@Bloso.be Uitwerking van de cursustekst + didactische ondersteuning Tine Sleurs (Tine.Sleurs@Bloso.be 02/209.45.87)Tine.Sleurs@Bloso.be Koen Termont (Koen.Termont@Bloso.be 02/209.47.17)Koen.Termont@Bloso.be Link digitaal materiaal: http://www.bloso.be/docs/vts_docs/vtsextranet.htm http://www.bloso.be/docs/vts_docs/vtsextranet.htm Ondersteuning van de VTS


Download ppt "Aspirant - Initiator1 Aspirant - Initiator Informatiesessie VTS 29 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google