De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Externe verslaggeving Leseenheid 8 Financiële Analyse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Externe verslaggeving Leseenheid 8 Financiële Analyse."— Transcript van de presentatie:

1 Externe verslaggeving Leseenheid 8 Financiële Analyse

2 2 Common size statements

3 3 −United States −Securities and Exchange Commission −Washington, D.C. 20549 −FORM 10-K − −[x] Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 −For the fiscal year ended April 1, 2006 or −[ ] Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act − −Commission file number: 1-12696 −PLANTRONICS, INC. −(Exact name of registrant as specified in its charter) − DELAWARE 77-0207692 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification Number) −345 Encinal Street, Santa Cruz, California Voorbeeld Plantronics

4 4

5 .

6 6

7 7 Vier groepen beslissingen Vier groepen beslissingen die managers kunnen nemen om groei en winstdoelstellingen te realiseren 1.Operationeel management 2.Investeringsbeleid 3.Financieringsbeleid 4.Dividendbeleid

8 8 Het meten van winstgevendheid Netto winst Startpunt: REV = Eigen Vermogen Economische theorie: Door concurrentie wordt de REV naar een niveau geleid dat in overeenstemming is met het risico: de cost of equity capital Twee uitzonderingen : 1.Ontwikkelingen in de bedrijfstak en een goede strategie van de onderneming 2.Earnings Management

9 9 Voorbeeld Waardoor zijn de verschillen te verklaren? AtAt A t-1 B t-1 REV15,60%12,60%34,50%

10 10 REV wordt bepaald door drie factoren: 1.Hoe groot is de winstmarge? −netto winstmarge 2.Hoe winstgevend worden de activa ingezet? −omloopsnelhied van de activa 3.Hoe is de omvang van de activa in relatie tot het eigen vermogen van de onderneming? −financiële hefboom Analyse winstgevendheid (1)

11 11 Analyse winstgevendheid (2)

12 12 Voorbeeld vervolg

13 13 Bronnen van rendement: drie wielen 1.Winstmarge: reflectie van operationeel management 2.Omzetsnelheid totale activa: reflectie van investeringsbeleid 3.Financial leverage: reflectie van financieringsbeleid Acties management: 1.Verhoog de winstmarge 2.Verhoog de omloopsnelheid 3.Verhoog de leverage REV = Netto winst x Omzet x Totale activa Omzet Totale activa Eigen vermogen

14 14 Duurzame groei (sustainable growth rate) Bepaald door REV en dividendbeleid Sustainable growth rate = REV x (1-dividend pay-out ratio) Sustainable growth rate is het percentage waarmee de onderneming kan groeien terwijl de winstgevendheid en financiële structuur ongewijzigd blijven

15 15 Duurzame groei 1.Waar vindt de verandering plaats? 2.Verwacht het management dat de winst hoger wordt, de omloop snelheid wordt verhoogd of de financiële structuur een aanpassing ondergaat? 3.Zijn deze verwachtingen realistisch? 4.Neemt de ondernemingen acties om deze veranderingen te initiëren? 5.Wat is het track record van het management op deze punten?

16 16 Kernvragen bij vreemd vermogen 1.Heeft de onderneming voldoende vreemd vermogen? Worden alle mogelijkheden aangewend? 2.Heeft de onderneming te veel vreemd vermogen gelet op de business risk? Welke leenafspraken (debt covenants) heeft de onderneming? Wat zijn de kosten van (te veel) vreemd vermogen? Denk aan rentelasten en restricties in handelen bij strategische vraagstukken. 3.Wat doet de onderneming met het vreemde vermogen? Investeren in werkkapitaal of in vaste activa? Zijn de investeringen winstgevend? 4.Leent de onderneming om dividend te kunnen betalen?

17 17 Financiële analyse: reprise −Doel verslaggeving is ondersteuning besluitvorming −Besluitvorming vergt inschatting van toekomstverwachtingen over kasstromen −Nut verslaggeving is afhankelijk van kwaliteit −Kwaliteit van het winstcijfer is afhankelijk van mate van de harde kern, persistence: Relatief hoge permanente component Relatief lage incidentele en waarde-irrelevante componenten Vergelijken in de tijd en met andere ondernemingen

18 18 Financiële Analyse −Verhaal achter de cijfers −Belang van ratio-analyses −Voor- en nadelen van gebruik van ratio’s −Common-size statements −Welke ratio’s? Rentabiliteit Liquiditeit Solvabiliteit Activiteit Price-earnings −Effecten van earnings management

19 19 Earnings management −Bonus-plan hypothese −Debt/equity-hypothese −Size-hypothese −Voorbeelden: Beursgang Nieuwe CEO Toezichthouders Continuïteitsproblemen −Conflicterende prikkels −Gevolgen voor keuzes in de externe verslaggeving?

20 20 Kwaliteit van de winst (1) Indicatoren van hoge kwaliteit van de winst White, Sondhi, Fried, “The Analysis and Use of Financial Statements”, John Wiley & Sons, 1998, p. 956: Voorzichtige grondslagen voor realisatie van opbrengsten Toepassing van LIFO-voorraadwaardering, bij stijgende prijzen Relatief hoge waardecorrectie debiteuren, ten opzichte van bruto- debiteuren en recente afboekingen op debiteuren Toepassing van snelle afschrijving/korte gebruiksduur Snelle afschrijving van betaalde goodwill en andere immateriële vaste activa Weinig geactiveerde rente en overhead

21 21 Kwaliteit van de winst (2) Indicatoren van hoge kwaliteit van de winst: Weinig geactiveerde computersoftwarekosten Onmiddellijke afboeking van opstartkosten van nieuwe activiteiten Toepassing van completed contract-methode bij onderhanden projecten Toepassing van voorzichtige veronderstellingen bij waardering van regelingen voor personeel (zoals pensioen en ziektekosten) Toereikende voorzieningen voor onzekere gebeurtenissen Weinig toepassing van off balance sheet-financiering Geen incidentele baten Geen non cash-baten (operationele kasstroom/nettowinst ≈ 1) Duidelijke en toereikende toelichting

22 22 Kwaliteit van de winst (3) Indicatoren van hoge kwaliteit van de winst Lev & Thiagarajan, “Fundamental Information Analysis”, Journal of Accounting Research, Autumn 1993, pp. 190-215 : Verhouding tussen stijging voorraad en stijging omzet (≤ 1) Verhouding tussen stijging debiteuren en stijging omzet (≤ 1) Verhouding tussen stijging gemiddelde kosten R&D in bedrijfstak en onderneming (≤ 1) Verhouding tussen stijging omzet en stijging bruto-marge (≤ 1) Verhouding tussen stijging beheerskosten en stijging omzet (≤ 1) Verhouding tussen stijging bruto-debiteuren en stijging waardecorrectie debiteuren (≤ 1)

23 23 Kwaliteit van de winst (4) Indicatoren van hoge kwaliteit van de winst, bijvoorbeeld: Mutatie effectieve belastingdruk (negatief) Verhouding tussen stijging omzet en stijging nog uit te voeren orders (≤ 1) Mutatie van de omzet per werknemer (positief) Toepassing van LIFO-voorraadwaardering, bij stijgende prijzen Goedkeurende controleverklaring

24 24 Definitie van credit rating −Een credit rating is een indicator van de kans dat de onderneming tijdig zijn lening en de rente daarop voldoet. −Des te groter de kans des te hoger de rating. AAAExtremely low credit risk AA+Very low credit risk AARelatively low credit risk A+Low credit risk AModerate credit risk BAbove average credit risk CCredit risk is very high

25 25 Credit rating − Aaa − Aa − A − Baa − Ba − B − Caa − Ca − C − D AAA AA A BBB BB B CCC CC C D Investment grade Sub- investment grade Moody’sS&P en Fitch

26 Illustratie AHOLD 26


Download ppt "Externe verslaggeving Leseenheid 8 Financiële Analyse."

Verwante presentaties


Ads door Google