De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IMAGO kijken kijken kijken……...doen Het NVDO Innovatiemodel “kijken kijken kijken……….doen” Dr Ir John Stavenuiter NVDO Lustrumcongres 2005 Den Helder Dr.

Verwante presentaties


Presentatie over: "IMAGO kijken kijken kijken……...doen Het NVDO Innovatiemodel “kijken kijken kijken……….doen” Dr Ir John Stavenuiter NVDO Lustrumcongres 2005 Den Helder Dr."— Transcript van de presentatie:

1 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Het NVDO Innovatiemodel “kijken kijken kijken……….doen” Dr Ir John Stavenuiter NVDO Lustrumcongres 2005 Den Helder Dr Ir John Stavenuiter NVDO Lustrumcongres 2005 Den Helder

2 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Even voorstellen John Stavenuiter 1956 geboren te Haarlem 1977 BSc Scheepsbouw HTS Haarlem 1989 MSc Maritieme Bedrijfskunde TU Delft 2002 PhD Asset Management Control TU Delft Beroepen Jachtontwerper/-bouwer (v.d. Stadt, Huisman, Polymarin, Jachtwerf Middelharnis, Stavenuiter Enterprises) Stafadviseur Scheepsbouw Rijkswerf Hoofd Techniek Bewapeningswerkplaatsen Hoofd Systeemmanagement Marinebedrijf Wetenschappelijk onderzoeker AMC Research Foundation Privé Getrouwd 2 kinderen Hobby: zeilen (15 jaar in de Nederlandse kernploeg) 1984 Olympische spelen 9-de plaats in de 470 klasse Meerdere Nederlandse, Europese en Wereldtitels behaald

3 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Aanleiding In Nederland wordt er meer dan acht miljard euro per jaar aan onderhoud uitgegeven De trend is dat dit jaarlijks toeneemt met circa 5% Onderhoud heeft een significante invloed op ons netto nationaal product Zowel economisch als sociaal-maatschappelijk van groot belang (verkeer, huisvesting, comm.) ‘Ondernemersrisico’ tot een minimum beperken Zeker te stellen van de gewenste resultaten (productie, veiligheid, etc.) Invulling geven aan de NVDO visie ‘kijken naar de toekomst’

4 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Kijken naar ‘de toekomst’ 35-jarig NVDO lustrumcongres te Doorwerth bij Arnhem Speerpunten daarbij waren: Vernieuwing Professionalisering Uitbesteding Kennisontwikkeling Verjonging Kosteneffectiviteit

5 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Kijken naar ‘het heden’ 2000-2005 In Doorwerth is de koers ingezet richting duurzaam onderhoud ‘Onderhoudsland’ heeft op alle fronten een geweldig bewustwordingsproces doorgemaakt (van onderhoud naar ‘bovenhoud’, anders rest ons ‘sprokkelhoud’ [Tim Zaal]) Goed is goed genoeg, maar t.o.v. wat? Sterke concepten, of zwakke praktijken? Complexiteit van installaties neemt toe, dus meer specialisten nodig Beter geen informatie dan slechte informatie Betrouwbare en consistente (management)informatie blijkt een steeds groter probleem te worden Verkeerde beslissingen leiden tot onnodige kosten

6 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Kijken naar ‘de praktijk’

7 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Kijken naar ‘het proces’ Onderhoudsmanagement een kwestie van visie, plannen, afstemmen en bijsturen Invulling geven aan veiligheids-, gezondheids- en milieueisen Administratieve en organisatorische ondersteuning Informatiemanagement Stroomlijnen van de onderhoudsactiviteiten Steeds hogere operationele (productie) eisen Meer experts nodig Kosteneffectief reservedelenbeheer

8 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Kijken naar ‘de oplossing’ Het ontwikkelen van een NVDO innovatiemodel als hulpmiddel voor het onderhoudsmanagement om: standaarden beter toegankelijk te maken de vereiste mate van perfectie te bepalen knelpunten snel en eenduidig te lokaliseren de oplossingsrichting beter te onderbouwen het beheren en communiceren van relevante, betrouwbare en consistente, (management)informatie

9 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Van ‘kijken’ naar ‘doen’ het NVDO Innovatiemodel 1.Ontwerpen & Realiseren 2.Testen 3.Introduceren 4.Onderhouden en beheren door de NVDO studie-/werkgroep IMAGO (Innovatie Model Advies en Gebruik Organisatie)

10 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Production Maintenance Technology NVDO Innovatiemodel PLAN ACTION CHECK DO Installation/ Object Methods & Techniques Catalogue NVDO validation 3. Work Method Checklist Actions to Improve 4. Maintenance System Portal NVDO services (Maintenance) Management Database World Class Standards: ILS/CALS/ Six Sigma ISO/NEN etc. Solutions offered by the Market 2. Maintenance Quick Scan Points of Improvement NVDO Maintenance Standard NVDO expertise 1. Maintenance System Matrix Personalized Maintenance Standard

11 IMAGO kijken kijken kijken……...doen KERNGROEP PORTAL TEAM VALLIDATIE TEAM EXPERT TEAM NVDO De NVDO studie- & werkgroep IMAGO Innovatie Model Advies en Gebruik Organisatie

12 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Maintenance Management Experts Meeting 16 maart 2005 NVDO Houten Doel: het opzetten van een NVDO Maintenance Standard Resultaat: het NVDO expert team is gestart met 14 leden

13 IMAGO kijken kijken kijken……...doen MAINTENANCE MANAGEMENT DOMEIN REALISEREN Het onderhoudsproces als begin van denken…… Doen we het goed genoeg of moet het beter? Functiegebied Procesketen BEHEERSEN PLANNEN ENGINEREN MANAGEN UITVOEREN ORGANISEREN SPECIFICEREN ONDERHOUDSASPECTEN ONDERHOUDSFASEN

14 IMAGO kijken kijken kijken……...doen ONDERHOUDSFASEN ONDERHOUDSASPECTEN REALISEREN MANAGEN ENGINEREN PLANNEN SPECIFICEREN UITVOEREN BEHEERSEN ORGANISEREN Het NVDO Procesmodel als resultaat Mate van Perfectie & Reële Maintenance Effort Vakgerichte procesdifferentiatie naar functiegebied

15 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Mate van Perfectie bepalen MVP= RME/VW 10^3 + EIS t.a.v. AFBREUKRISICO [0<%MVP<100] Schaalindicatie: De mate van perfectie = 0 wanneer de RME < 0,1% is van de huidige vervangingswaarde en er geen hoge eisen gesteld worden t.a.v. afbreukrisico, b.v. bij niet kritische fundaties van beton in een geconditioneerde omgeving. De mate van perfectie = 99,9% wanneer de RME < 10% van de huidige vervangingswaarde en/of er hoge eisen gesteld worden t.a.v. afbreukrisico, b.v. bij kritische installaties in de lucht- en ruimtevaart. Doel: het onderbouwen van het ten doel gestelde onderhoudsniveau RME/VERVANGINGSWAARDE 10^2 MATE VAN PERFECTIE 0 10% 100% - VERHOOGD AFBREUKRISICO - TECHNISCH/ECONOMISCH REFERENTIEVLAK TE ONDERBOUWEN VERSCHILLEN

16 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Reële Maintenance Effort bepalen Doel: het onderbouwen van de vereiste onderhoudsinspanning VERVANGINGSWAARDE (INVESTERING) RISICODEKKING (SCHADE, AFBREUK) 0 - RELATIEF HOGE INVESTERINGEN- - RELATIEF HOGE RISICO’S- RME = a%VW + b%SVP + c%AVP (in euro’s per jaar) waarin: VW: de huidige vervangingswaarde (euro’s) SVP: de (fictieve) schadeverzekeringspremie (euro’s per jaar) AVP: de (fictieve) afbreukrisicoverzekeringspremie (euro’s per jaar) a,b,c, zijn de zogenaamde ‘impact rates’ (0 tot 100%) oa (% van de huidige vervangingswaarde, default: a=1) ob (% van de schadeverzekeringspremie, default: b=50) oc (% van de afbreukrisico verzekeringspremie, default: c=50) RME = X+Y = CONSTANT

17 IMAGO kijken kijken kijken……...doen 1. Maintenance System Matrix User Services: 1.objectselectie en –informatie 2.bepalen van de Reële Maintenance Effort en Mate van Perfectie 3.NVDO Maintenance Standard per functiegebied 4.overzicht en management reports t.a.v. de actie-/verbeterpunten Keuzemenu naar Functiegebied Keuzemenu naar Portalfunctie Portal Navigatie Informatie

18 IMAGO kijken kijken kijken……...doen 2. Maintenance Quick Scan User Services: 1.procesanalyse a.d.h.v. 10 vragen per functiegebied (de 16 MSM elementen) 2.resultaten per functiegebied 3.resultatenmatrix van het gehele proces

19 IMAGO kijken kijken kijken……...doen 3. Work Method Checklist User Services: 1.methode/techniek selectie en informatie 2.indicatieve kostprijsinformatie (TCO, ROI) 3.toepassingsgebieden/verbeterpunten 4.referenties naar: literatuur, publicatiesliteratuur, publicaties specialisten/leveranciersspecialisten/leveranciers (tevreden) gebruikers(tevreden) gebruikers gerelateerde methoden en techniekengerelateerde methoden en technieken

20 IMAGO kijken kijken kijken……...doen 4. Maintenance System Portal User Services: 1.objectselectie en -informatie per functiegebied 2.communicatie naar alle betroken actoren 3.toegang tot overige product data 4.koppelingen met andere informatiesystemen

21 IMAGO kijken kijken kijken……...doen ©IMAGO/NVDO

22 IMAGO kijken kijken kijken……...doen Ter afsluiting: doen maar blijf ook kijken Bedankt voor uw aandacht Installation / Object Production Maintenance Technology Het Primaire Proces PLAN ACTIONCHECK DO & Als extra element van de Demming cirkel www.im.nvdo.nl


Download ppt "IMAGO kijken kijken kijken……...doen Het NVDO Innovatiemodel “kijken kijken kijken……….doen” Dr Ir John Stavenuiter NVDO Lustrumcongres 2005 Den Helder Dr."

Verwante presentaties


Ads door Google