De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het NVDO Innovatiemodel “kijken kijken kijken……….doen”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het NVDO Innovatiemodel “kijken kijken kijken……….doen”"— Transcript van de presentatie:

1 Het NVDO Innovatiemodel “kijken kijken kijken……….doen”
Dr Ir John Stavenuiter NVDO Lustrumcongres 2005 Den Helder

2 Even voorstellen John Stavenuiter Beroepen Privé
1956 geboren te Haarlem 1977 BSc Scheepsbouw HTS Haarlem 1989 MSc Maritieme Bedrijfskunde TU Delft 2002 PhD Asset Management Control TU Delft Beroepen Jachtontwerper/-bouwer (v.d. Stadt, Huisman, Polymarin, Jachtwerf Middelharnis, Stavenuiter Enterprises) Stafadviseur Scheepsbouw Rijkswerf Hoofd Techniek Bewapeningswerkplaatsen Hoofd Systeemmanagement Marinebedrijf Wetenschappelijk onderzoeker AMC Research Foundation Privé Getrouwd 2 kinderen Hobby: zeilen (15 jaar in de Nederlandse kernploeg) 1984 Olympische spelen 9-de plaats in de 470 klasse Meerdere Nederlandse, Europese en Wereldtitels behaald

3 Aanleiding In Nederland wordt er meer dan acht miljard euro per jaar aan onderhoud uitgegeven De trend is dat dit jaarlijks toeneemt met circa 5% Onderhoud heeft een significante invloed op ons netto nationaal product Zowel economisch als sociaal-maatschappelijk van groot belang (verkeer, huisvesting, comm.) ‘Ondernemersrisico’ tot een minimum beperken Zeker te stellen van de gewenste resultaten (productie, veiligheid, etc.) Invulling geven aan de NVDO visie ‘kijken naar de toekomst’

4 Kijken naar ‘de toekomst’ 35-jarig NVDO lustrumcongres te Doorwerth bij Arnhem
Speerpunten daarbij waren: Vernieuwing Professionalisering Uitbesteding Kennisontwikkeling Verjonging Kosteneffectiviteit

5 Kijken naar ‘het heden’ 2000-2005
In Doorwerth is de koers ingezet richting duurzaam onderhoud ‘Onderhoudsland’ heeft op alle fronten een geweldig bewustwordingsproces doorgemaakt (van onderhoud naar ‘bovenhoud’, anders rest ons ‘sprokkelhoud’ [Tim Zaal]) Goed is goed genoeg, maar t.o.v. wat? Sterke concepten, of zwakke praktijken? Complexiteit van installaties neemt toe, dus meer specialisten nodig Beter geen informatie dan slechte informatie Betrouwbare en consistente (management)informatie blijkt een steeds groter probleem te worden Verkeerde beslissingen leiden tot onnodige kosten

6 Kijken naar ‘de praktijk’

7 Kijken naar ‘het proces’
Onderhoudsmanagement een kwestie van visie, plannen, afstemmen en bijsturen Invulling geven aan veiligheids-, gezondheids- en milieueisen Administratieve en organisatorische ondersteuning Informatiemanagement Stroomlijnen van de onderhoudsactiviteiten Steeds hogere operationele (productie) eisen Meer experts nodig Kosteneffectief reservedelenbeheer

8 Kijken naar ‘de oplossing’
Het ontwikkelen van een NVDO innovatiemodel als hulpmiddel voor het onderhoudsmanagement om: standaarden beter toegankelijk te maken de vereiste mate van perfectie te bepalen knelpunten snel en eenduidig te lokaliseren de oplossingsrichting beter te onderbouwen het beheren en communiceren van relevante, betrouwbare en consistente, (management)informatie

9 Van ‘kijken’ naar ‘doen’ het NVDO Innovatiemodel
Ontwerpen & Realiseren Testen Introduceren Onderhouden en beheren door de NVDO studie-/werkgroep IMAGO (Innovatie Model Advies en Gebruik Organisatie)

10 NVDO Innovatiemodel PLAN ACTION CHECK DO Production Installation/
World Class Standards: ILS/CALS/ Six Sigma ISO/NEN etc. NVDO Maintenance Standard expertise 1. Maintenance System Matrix Personalized Maintenance Standard 2. Maintenance Quick Scan Points of Improvement PLAN ACTION CHECK DO 4. Maintenance System Portal NVDO services (Maintenance) Management Database Production Installation/ Object 3. Work Method Checklist Actions to Improve Technology Maintenance Methods & Techniques Catalogue NVDO validation Solutions offered by the Market

11 De NVDO studie- & werkgroep IMAGO
EXPERT TEAM KERNGROEP VALLIDATIE TEAM PORTAL TEAM Innovatie Model Advies en Gebruik Organisatie

12 Maintenance Management Experts Meeting 16 maart 2005 NVDO Houten
Doel: het opzetten van een NVDO Maintenance Standard Resultaat: het NVDO expert team is gestart met 14 leden

13 Het onderhoudsproces als begin van denken……
Doen we het goed genoeg of moet het beter? ONDERHOUDSFASEN Procesketen SPECIFICEREN ORGANISEREN UITVOEREN BEHEERSEN ONDERHOUDSASPECTEN REALISEREN MANAGEN Functiegebied ENGINEREN PLANNEN MAINTENANCE MANAGEMENT DOMEIN

14 Het NVDO Procesmodel als resultaat
ONDERHOUDSFASEN BEHEERSEN UITVOEREN SPECIFICEREN ORGANISEREN ONDERHOUDSASPECTEN REALISEREN MANAGEN ENGINEREN PLANNEN Mate van Perfectie & Reële Maintenance Effort Vakgerichte procesdifferentiatie naar functiegebied

15 Mate van Perfectie bepalen
Doel: het onderbouwen van het ten doel gestelde onderhoudsniveau 100% TE ONDERBOUWEN VERSCHILLEN - VERHOOGD AFBREUKRISICO - MATE VAN PERFECTIE TECHNISCH/ECONOMISCH REFERENTIEVLAK RME/VERVANGINGSWAARDE 10^2 10% MVP= RME/VW 10^3 + EIS t.a.v. AFBREUKRISICO [0<%MVP<100] Schaalindicatie: De mate van perfectie = 0 wanneer de RME < 0,1% is van de huidige vervangingswaarde en er geen hoge eisen gesteld worden t.a.v. afbreukrisico, b.v. bij niet kritische fundaties van beton in een geconditioneerde omgeving. De mate van perfectie = 99,9% wanneer de RME < 10% van de huidige vervangingswaarde en/of er hoge eisen gesteld worden t.a.v. afbreukrisico, b.v. bij kritische installaties in de lucht- en ruimtevaart.

16 Reële Maintenance Effort bepalen
Doel: het onderbouwen van de vereiste onderhoudsinspanning - RELATIEF HOGE RISICO’S- RME = X+Y = CONSTANT RISICODEKKING (SCHADE, AFBREUK) - RELATIEF HOGE INVESTERINGEN- VERVANGINGSWAARDE (INVESTERING) RME = a%VW + b%SVP + c%AVP (in euro’s per jaar) waarin: VW: de huidige vervangingswaarde (euro’s) SVP: de (fictieve) schadeverzekeringspremie (euro’s per jaar) AVP: de (fictieve) afbreukrisicoverzekeringspremie (euro’s per jaar) a,b,c, zijn de zogenaamde ‘impact rates’ (0 tot 100%) a (% van de huidige vervangingswaarde, default: a=1) b (% van de schadeverzekeringspremie, default: b=50) c (% van de afbreukrisico verzekeringspremie, default: c=50)

17 1. Maintenance System Matrix
Keuzemenu naar Functiegebied Portal Navigatie Informatie Keuzemenu naar Portalfunctie User Services: objectselectie en –informatie bepalen van de Reële Maintenance Effort en Mate van Perfectie NVDO Maintenance Standard per functiegebied overzicht en management reports t.a.v. de actie-/verbeterpunten

18 2. Maintenance Quick Scan
User Services: procesanalyse a.d.h.v. 10 vragen per functiegebied (de 16 MSM elementen) resultaten per functiegebied resultatenmatrix van het gehele proces

19 3. Work Method Checklist User Services:
methode/techniek selectie en informatie indicatieve kostprijsinformatie (TCO, ROI) toepassingsgebieden/verbeterpunten referenties naar: literatuur, publicaties specialisten/leveranciers (tevreden) gebruikers gerelateerde methoden en technieken

20 4. Maintenance System Portal
User Services: objectselectie en -informatie per functiegebied communicatie naar alle betroken actoren toegang tot overige product data koppelingen met andere informatiesystemen

21 ©IMAGO/NVDO

22 Ter afsluiting: doen maar blijf ook kijken
LOOK Als extra element van de Demming cirkel Installation/ Object Production Maintenance Technology Het Primaire Proces PLAN ACTION CHECK DO Duurzaam Innoveren & Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Het NVDO Innovatiemodel “kijken kijken kijken……….doen”"

Verwante presentaties


Ads door Google