De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerken in het Westerkwartier Tbv deelworkshop De kracht van samenwerking 17 maart 2011 Klaas van de Veen Gemeente Grootegast.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerken in het Westerkwartier Tbv deelworkshop De kracht van samenwerking 17 maart 2011 Klaas van de Veen Gemeente Grootegast."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerken in het Westerkwartier Tbv deelworkshop De kracht van samenwerking 17 maart 2011 Klaas van de Veen Gemeente Grootegast

2 Westerkwartier: Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast

3 Gemeente Grootegast De gemeente Grootegast omvat naast het hoofddorp de volgende plaatsen en buurtschappen: Doezum, Faa, Kornhorn, Kuzemer, Kuzemerbalk, Lutjegast, Niekerk, Oldekerk, Opende, Peebos, Sebaldeburen en De Snipperij. De gemeente beslaat een oppervlakte van 85,69 km2 en heeft ca. 12.129 inwoners; dit is ca. 142 inw./km2

4 Samenwerking Westerkwartier bestuurlijk en ambtelijk Start: de uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Groningen Stuurgroep regio West: - 2 Gedeputeerden namens de provincie Groningen - 1 á 2 leden van de colleges van B. & W. per gemeente (Grootegast-Leek-Marum-Zuidhorn) - een lid van het D.B. van het Waterschap Noorderzijlvest Regioteam West - de regiocoördinator namens de provincie - 4 medewerkers namens de betrokken gemeenten - 1 medewerker namens het waterschap Noorderzijlvest

5 Specifieke resultaten samenwerking Gerealiseerde projecten: Landschap - het maken een landschappelijke Raamwerk - het vaststellen van een Houtsingelhoofdstructuur Kwaliteitsverbetering Kwetsbare Gebieden Het maken van een plan van aanpak met uitvoeringsmaatregelen Wonen Het uitvoeren van een onderzoek naar Exclusieve Woonvormen als alternatief voor Landgoedwonen Water Het maken van een regionaal Waterplan inclusief een maatregelenpakketvoor alle betrokken partijen Ruimtelijke Ordening Het gezamenlijk ontwikkelen van een bestemmingsplan voor het “Buitengebied” van de 4 gemeenten Economie Het gezamenlijk uitvoeren van een onderzoek naar de economische bedrijvigheid in het “Buitengebied” en het gezamenlijk opstellen van spelregels voor hergebruik van vrijkomende agrarische opstallen. Plattelandsbeleid (breed) Het indienen van een aanvraag om te worden aangewezen als Leaderregio. Het opzetten van een Plattelandshuis als laagdrempelig fysiek loket voor en in de regio.

6 Plattelandshuis Westerkwartier laagdrempelig, fysiek loket in de regio In Grootegast, naast gemeentehuis De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, de provincie Groningen, de LEADER Actiegroep (LAG),de Stichting Werkgroep Streekinitiatief Westerkwartier (WSI), de Dienst Landelijk Gebied, de Vereniging Groninger Dorpen en de Toeristische Aanjagers. Voor ideeën, vragen en opmerkingen kunt u aankloppen bij het Plattelandshuis voor: - advies op het gebied van projecten - een eerste indicatie of een idee haalbaar is - ondersteuning bij het ontwikkelen van projecten - financiering van kleine initiatieven - zonodig doorverwijzing naar experts en andere financieringsbronnen

7 Hoe hebben we het georganiseerd? 2 lijnen: Plattelandshuis Westerkwartier LAG Local Action Group Leader

8 Local Action Group Leader In de LAG werken overheid en maatschappelijke vertegenwoordigers samen. De LAG Westerkwartier bestaat uit tien leden. U kunt de LAG-leden benaderen voor informatie of advies over uw project(idee). Voorzitter, Wethouder gemeente Zuidhorn Cultuur en toerisme, Lid Werkgroep Streekinitiatief Westerkwartier Onderwijs, leefbaarheid en voorzieningen, toerisme en recreatie, Lid WSI Westerkwartier LTO Noord, lid Werkgroep Streekinitiatief Westerkwartier Agrarische Natuurverenigingen, lid Werkgroep Streekinitiatief Westerkwartier Dorpen, Lid Werkgroep Streekinitiatief Westerkwartier Stichting Groninger Landschap en Staatsbosbeheer Jongeren Secretariaat en coördinatie Provincie Groningen Gemeente Leek, lid stuurgroep West Plattelandshuis Westerkwartier

9 Local Action Group Leader projecten afdoen De bezetting van het plattelandshuis is (tevens) het expertteam van het Loket Levende Dorpen. Indien er aanvraag binnenkomt bij het plattelandshuis worden aanvragen tot 10.000 euro afgedaan door het Loket Levende Dorpen, met inschakeling van het expertteam. Bij aanvragen daarboven (meer dan 10.000 euro) besluit de Local Action Group. Vervolgens moet de aanvraag nog naar de betreffende gemeenten indien cofinanciering van de gemeente nodig is. Gemeenten hebben zich vooraf geconformeerd aan het programma.

10 Wat doen wij aan plattelandsontwikkeling? Recente projecten Project Toeristische Aanjagers Concert, theater en muziekruimte Crescendo Dorpsbos Vlindertuin Doezem Dorpshuis De Rotonde Kennis en ervaringsuitwisseling Westerkwartier Kuzemerkooi samen werken voor de leefomgeving Stimuleringsproject Innovatie Agrarische Ondernemingen Trudespad, herstel historische dorpsontsluiting Verbinding de, Grootegast Ontwikkeling Paardenroutes Cultuurhistorie Aduard- ook wel- “Het wonder van Aduard” Diverse dorpsommetjes

11 Voordelen van samenwerking De bundeling en uitwisseling van kennis en ervaring Financieel voordeel bij de inschakeling van externe partijen (onderzoekbureaus) Door te doen en elkaar met een open vizier tegemoet te treden ontstaat er in een vroeg stadium een beter inzicht in elkaars posities en belangen Gemeentegrenzen zijn eigenlijk willekeurig ontstane lijnen; aspecten als landschap, natuur water en economische bedrijvigheid zijn niet aan grenzen gebonden

12 Randvoorwaarden/aanbevelingen Treed elkaar met open vizier en op basis van gelijkwaardigheid tegemoet Zoek vooral de uitdaging in gemeenschappelijke doelen en belangen Zorg er voor dat alle partijen zich op enigerlei wijze herkennen in het eindproduct Informeer tijdig en voortdurend het politieke thuisfront Laat behaalde resultaten zien en wees daar trots op


Download ppt "Samenwerken in het Westerkwartier Tbv deelworkshop De kracht van samenwerking 17 maart 2011 Klaas van de Veen Gemeente Grootegast."

Verwante presentaties


Ads door Google