De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NAIADES Een Europees Actieplan voor de binnenvaart Relatie met het Vlaams beleid ir. Rik Goetinck, AWZ ir. Leo Clinckers, W&Z Erik Portugaels, DS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NAIADES Een Europees Actieplan voor de binnenvaart Relatie met het Vlaams beleid ir. Rik Goetinck, AWZ ir. Leo Clinckers, W&Z Erik Portugaels, DS."— Transcript van de presentatie:

1 NAIADES Een Europees Actieplan voor de binnenvaart Relatie met het Vlaams beleid ir. Rik Goetinck, AWZ ir. Leo Clinckers, W&Z Erik Portugaels, DS

2 Binnenvaart in Vlaanderen meer dan 1.000 km bevaarbare waterweg 57% groei in vervoerde tonnage op 10 jaar tijd en versterking diversificatie containervervoer nagenoeg 9x in 8 jaar tijd (2005 : > 450.000 TEU) binnenvaartvervoer in Vlaamse zeehavens is meer dan 100 miljoen ton en is voor de grootste Vlaamse haven 52,7% van het maritiem goederenvervoer modal split in tonnage = 20,25% in België en stijgend! transitvervoer  rol binnenvaart voor eigen verwerkende industrie 

3 Het NAIADES - actieprogramma meerjarig actieprogramma 2006 - 2013 uitstekende analyse van de sector op Europees niveau aandacht voor hele netwerk, incl. kleine waterwegen kader voor Vlaams beleid NAIADES voorziet in acties en maatregelen door verschillende actoren (EU, LS, anderen) op 5 domeinen : ­ markt ­ vloot ­ banen en vaardigheden ­ imago ­ infrastructuur

4 Vlaams beleid en NAIADES Regeerakkoord 2004 –verhogen bereikbaarheid ter ondersteuning van logistieke functie Vlaanderen –wegwerken van missing links, de hinterlandontsluiting van de zeehavens met aandacht voor een modal shift naar de binnenvaart

5 Vlaams beleid en NAIADES Beleidsnota OW 2004 – 2009 + Beleidsbrief : doelstellingen uitbouw van het waterwegennet met aandacht voor de missing links, knelpunten en sturingssystemen; (her)ontwikkelen van watergebonden terreinen; pilootproject estuaire vaart ter ondersteuning van de zeeriviervaart tussen de kusthavens en de Schelde; overhevelen van regelgeving van de binnenvaart naar de gewesten;...

6 Vlaamse acties passend in Naiades Gericht op netwerkontwikkeling logistieke netwerk TEN-T waterwegen kennis netwerk (Meerdere acties spelen in op verschillende doelen)

7 MARKT Nieuwe logistieke concepten ontwikkelen PPS Kaaimuurprogramma, huishoudelijk afval, transportdeskundigen VOKA & UNIZO, Waterslag, estuaire vaart Aanmoedigen van Ondernemerschap fiscale, financiële en sociale maatregelen Verbeteren van het administratief en regelgevend kader Gepaste Vlaamse regelgeving

8 VLOOT Verbeteren van de logistieke efficiëntie en van de milieu- en veiligheidsprestaties van de binnenvaart innovatie (Waterslag - estuaire vaart - RIS) steun voor milieuvriendelijke motoren

9 (zie PBV) Werknemers aantrekken verlagen van de instapdrempel van het beroep (vooral federaal) Investeren in menselijk kapitaal Opleidingsschip BANEN EN VAARDIGHEDEN

10 Promotie van de binnenvaart als succesvolle zakenpartner (zie ook PBV) Transportdeskundigen inzetten Communicatieactiviteiten van de waterwegbeheerder Ontwikkelen en uitbreiden van een Europees netwerk voor promotie en ontwikkeling van de binnenvaart Europees Platform Waterwegbeheerders (Vlaams secretariaat) Zorgen voor rechtstreekse Vlaamse inbreng in internationale fora. Monitoring van trends en ontwikkelingen op de binnenvaartmarkt Uitgebreide Vlaamse statistische informatie is beschikbaar RIS/GWS IMAGO

11 INFRASTRUCTUUR (1) Verbetering van het multimodale netwerk Wegwerken van infrastructurele knelpunten op TEN-T hoofdwaterwegen (in uitvoering) o afwerking van het Zeekanaal Brussel-Schelde voor scheepvaart tot 10.000 ton o afwerking van het Albertkanaal in het vak Wijnegem-Antwerpen tot een klasse VIb waterweg (bevaarbaar tot 9.000 ton)  deels uitvoering Masterplan Antwerpen : herbouw bruggen in 2 fasen (2006- 2010, 2011-2014)  deels uitvoering nv De Scheepvaart : verbreding Wijnegem-Antwerpen o wegwerken versmallingen onder en verhogen van bruggen tot 9,10 m over het Albertkanaal

12 INFRASTRUCTUUR (2) TEN-T project Seine-Schelde verbinding(in uitvoering) Europees project om de waterwegen van het Seinegebied op Klasse Vb te verbinden met het waterwegenstelsel van de Scheldedelta Opstellen van een Europees plan voor verbetering en onderhoud van waterwegen en hun infrastructuur Voorstel in NAIADES door Vlaanderen in te vullen voor zijn waterwegen. Optimalisatie van bedieningstijden kunstwerken o uitbreiding sluizencomplexen Albertkanaal in 2004 o aanpassing bedieningstijden Evergem o uitbreiding bedieningstijden sluizen Bovenschelde

13 INFRASTRUCTUUR (3) (Her)ontwikkelen van bedrijventerreinen langs waterwegen o uitwerking Economisch Netwerk Albertkanaal : nieuwe terreinen, herstructurering bestaande terreinen o oplossen van brownfields o.a. belangrijk langs kleine waterwegen o aandachtspunt in bij ruimtelijke ordening en nieuw RSV o instrumenten bij ontwikkeling : toepassing van subsidiebesluit Bedrijventerreinen en PPS-regeling voor bouw van kaaimuren Invoering van River Information Services RIS/GWS (River Information Systems - Geautomatiseerd Waterbeheer en Scheepvaartsturing) Implementatie van de Europese RIS-richtlijn (7/09/2005) moet leiden tot afstemming van scheepvaartsturing en scheepvaartbegeleiding binnen Europa, zodat het Europese waterwegennet als één geheel kan ervaren en bevaren worden. De Vlaamse infrastructuur wordt aangepast om maximaal daarmede rekening te houden.

14 Besluiten met genomen maatregelen werden in Vlaanderen inzake binnenvaart opmerkelijke resultaten geboekt binnenvaart moet haar opportuniteiten ten volle kunnen benutten in het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid NAIADES is in overeenstemming met de Vlaamse beleidsinzichten en de acties en maatregelen die Vlaanderen zich voorneemt om het vervoer te water te bevorderen  Door het Naiadesprogramma ontstaat er een Europees draagvlak dat aangewend moet worden voor de verdere integratie van de Vlaamse binnenvaart in het multimodale vervoersnetwerk en de globale logistieke keten.


Download ppt "NAIADES Een Europees Actieplan voor de binnenvaart Relatie met het Vlaams beleid ir. Rik Goetinck, AWZ ir. Leo Clinckers, W&Z Erik Portugaels, DS."

Verwante presentaties


Ads door Google