De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cleantech in West-Vlaanderen Cleantech Nocturne 29-11-12 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cleantech in West-Vlaanderen Cleantech Nocturne 29-11-12 1."— Transcript van de presentatie:

1 Cleantech in West-Vlaanderen Cleantech Nocturne 29-11-12 1

2 POM West-Vlaanderen Publieksrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid (decreet 7 mei 2004) Operationeel sinds 1 juni 2006 Financiering: –Financiering van de reguliere werking via de strategische beheersovereenkomst tussen de POM en de Provincie –Financiering via projecten

3 Missie [waarom] WAT | Katalysator voor het versterken van: – de duurzame economie in West-Vlaanderen in het algemeen; – het innoverend bedrijfsleven. DOOR | Samenwerkingsverbanden stimuleren tussen: –Ondernemingen en hun organisaties; –Kennisinstellingen; –Regionale beleidsorganen; –Sociale partners.

4 4 Porter model

5 5 3 regio’s met welbepaalde karakteristieken De kuststreek Ligging aan de Noordzee Zeehavens Bakermat voor Blue Energy Ligging aan de Noordzee Zeehavens Bakermat voor Blue Energy ‘De groententuin van Europa’ De Leie - ‘Golden River’ Vruchtbare zandleembodem Historisch belang van groententeelt Regio ‘Brugge – Poperinge - Kortrijk - Gent’ Historisch: vlas -> textiel/hout -> materials & plastics Oorspronkelijke factorvoorwaarden niet meer van belang door reconversies Historisch: vlas -> textiel/hout -> materials & plastics Oorspronkelijke factorvoorwaarden niet meer van belang door reconversies

6 Omzetgroei 6 Bron: Econopolis, Jan 2012

7 Groei personeelsaantal 7 Bron: Econopolis, Jan 2012

8 8

9 9

10 Metaalsector (machinebouw, energietechnieken, …) 918 vestigingen, 29.806 wn. Maritieme industrie o.a. waterbouwkunde ca. 20.000 wn. (Vlaanderen) Textiel & kunststoffen 432 vestigingen, 16.041 wn. Agro & voeding 10.514 vestigingen, 34.557 wn. Bouwsector & bouwmaterialen 4.244 vestigingen, 31.508 wn. Recyclage polymeren Verwerk- ing Biopoly- meren Blauwe energie Wind/golf/ getijden Kleine vermogens PV/wind/ WKK... Bio energie en -grond- stoffen Aandrijf- systemen Ecolo- gische Bouwma- terialen Slimme netten Energie- beheer Her- gebruik water Kringloop- sluiting Nutriënten Recup- eratie Recyclage bouw- materialen Power- Link/UGent Howest KHBO Power- Link/UGent Howest VCM Biogas-E Inagro FMC UGent FMC Howest KHBO UGent Howest KHBO Inagro Zonnewindt Vlakwa VCM Vlakwa VKC Kulak

11 11 Rol overheid #1 Investeren in opleidingen en begeleiding jongeren & werklozen #2 ontwikkelen kenniscentra #3 faciliteren vergunningen #4 promotie (export) #5 hogere overheden op 1 lijn krijgen #6 Vlaams en internationaal onderzoeksgeld en - middelen aantrekken Rol overheid in Clusters ?

12 Fabrieken voor de Toekomst Actieplannen op 5 domeinen: Onderzoek Infrastructuur Opleiding Dienstverlening aan bedrijven Branding 12

13 I-Cleantech Vlaanderen Speerpunten in West-Vlaanderen: Hernieuwbare energie –Ankerpunt Greenbridge Water –Ankerpunt VLAKWA 13


Download ppt "Cleantech in West-Vlaanderen Cleantech Nocturne 29-11-12 1."

Verwante presentaties


Ads door Google