De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W aterkwaliteit: NFN - EDTNA - EDTA richtlijnen naast elkaar Roelf Smit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W aterkwaliteit: NFN - EDTNA - EDTA richtlijnen naast elkaar Roelf Smit."— Transcript van de presentatie:

1 W aterkwaliteit: NFN - EDTNA - EDTA richtlijnen naast elkaar Roelf Smit

2 Richtlijnen waterkwaliteit - steriele substitutievloeistof Kwaliteitsrichtlijnen Nederlandse Federatie voor Nefrologie DGN watercommissie EDTNA/ERCA section 3 Quality assurance for dialysis-quality water and dialysis fluid European guidelines EDTA Section IV dialysis fluid purity Water for hemodialysis and related therapies ISO 13959 Concentrates for haemodialysis and related therapies ISO 13958

3 Deze richtlijn is tot stand gekomen na uitvoerige discussie binnen de waterkwaliteitscommissie van de DGN. Ten tijde van het verschijnen van de richtlijn bestond deze commissie uit: Dr. J.J.G. Offerman, internist-nefroloog (voorzitter) Mw. Dr. B.C. van Jaarsveld, internist-nefroloog (secretaris) Dr. A.J. Baars, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Mw. Dr. M. van Buren, internist-nefroloog Dr. F.J. van Ittersum, internist-nefroloog Dr. D. de Kaste, apotheker, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Dr. J.P. Kooman, internist-nefroloog Dr. A.J. Luik, internist-nefroloog Drs. N. Oldenhof, ziekenhuisapotheker Dhr. R. Smit, dialysetechnicus Dr. D. J. Touw, ziekenhuisapotheker – klinisch farmacoloog Mw. Dr. T.A.M. Trienekens, arts-microbioloog Mw. Dr. D.E.M.M. Vendrig, Inspectie voor de Gezondheidszorg De commissie is dank verschuldigd aan Dr. Ir. J. A. Luijten, Direkteur Waterleidinglaboratorium Zuid, Breda, voor zijn onmisbare uitleg over de samenstelling van leidingwater, de gangbare controle daarop en zijn bijdrage in de discussie over de eisen aan (an)organische stoffen. Samenstelling NFN commissie

4 Schema’s NFN

5 Terminologie NFN

6 Chemische samenstelling NFN

7 Waterkwaliteit EDTA

8 Chemische samenstelling NFN Toxicologisch zijn allerlei waterbestanddelen door het RIVM beoordeeld en maximaal toelaatbare concentratie bepaald voor HDF on-line toepassing aanwezigheid van benzeen is beoordeeld De geleidbaarheid volgens de farmacopee voor “higly purified water” is niet overgenomen. Een waarde van 0,5 microSiemens wordt niet als noodzaak gezien.

9 Controles microbiologie NFN Hygiënemonsters worden afgenomen voor de bepaling van micro-organismen van vooraf vastgestelde monsterplaatsen in het proces van de waterbehandeling. Monsters worden afgenomen voor de bepaling van endotoxinen van vooraf vastgestelde monsterplaatsen in het proces van de waterbehandeling. Monsterafname volgens NFN gesteld op 1 maal per maand. (Waterbehandeling zou kunnen volstaan met 1 maal per 6 maanden.)

10 Controles microbiologie NFN

11

12 Biofilm Alleen met frequente desinfectie van het gehele leidingnet, kan de vorming van biofilm beperkt worden. Derhalve wordt afgeraden de techniek van on-line hemo(dia)filtratie uit te voeren met een bestaande installatie die niet regelmatig gedesinfecteerd is.

13 Ontwerp van de waterbehandeling In het kader van bewaking van diverse stappen in het productieproces wordt door de fabrikanten van on-line hemo(dia)filtratie-apparatuur steriliteit van de substitutievloeistof gewaarborgd indien het aan de dialysemodule aangeboden water een bacteriële contaminatie heeft van <100 kve/ml.

14 Ontwerp van de waterbehandeling Aangezien continue microbiologische controle van het aan de dialysemodule aangeboden water niet mogelijk is, dient naar het oordeel van de commissie een waterinstallatie gebruikt te worden welke via het principe van cumulatieve risicoreductie water produceert dat in alle gevallen aan deze norm kan voldoen.

15 Ontwerp van de waterbehandeling

16 Ultrafilters voor bereiding van extra gezuiverd water worden volgens vooraf vast gelegde frequentie vervangen. Ultrafilters voor bereiding van extra gezuiverd dialysevloeistof worden volgens vooraf vast gelegde frequentie vervangen. Eisen voor ultrafilters

17 Het is belangrijk om bij afwijkende testuitslagen niet te snel te concluderen dat de positieve uitslag op contaminatie berust. Concentraten voor bereiding van dialysevloeistof voldoen aan regelgeving. Vloeibare concentraten worden tot maximaal 24 uur na openen van containers toegepast. Aandachtspunten

18 Disposabele materialen worden maximaal 2 uur voor dialysebehandeling uit verpakking genomen en klaargezet voor de behandeling. Handelingen rond de dialyseplaats worden verricht met in acht neming van hygiëne maatregelen.

19 Vervuiling op RO membraan RO opstelling dialyseafdeling Albert Schweitzer ziekenhuis locatie Amstelwijck

20 Water verdeellaag Membraan Membraan steunlaag Water flowrichting Opname van RO permeator membraan welke ca 4 jaar in gebruik is gewest. Reden van vervanging was stijging van de elektrische geleidbaarheid >50 S Opname toont de als een enveloppe gevouwen RO membraan waarbij het ruwe water tussen het gevouwen RO-membraan wordt gevoerd. Het gaas is de steunlaag van de ruw water zijde de donkere verkleuring is een laag slijmerig vuil, met een wattenstaaf een monster afgenomen van dit vuile oppervlak toont groei aan van verschillende bacteriën De steunlaag van het membraan aan de permeaat zijde is wit zoals bij een ongebruikte permeator

21

22 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "W aterkwaliteit: NFN - EDTNA - EDTA richtlijnen naast elkaar Roelf Smit."

Verwante presentaties


Ads door Google