De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van oude en nieuwe patiënten Gastcollege IGZ Margo Trappenburg 2 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van oude en nieuwe patiënten Gastcollege IGZ Margo Trappenburg 2 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Van oude en nieuwe patiënten Gastcollege IGZ Margo Trappenburg 2 juni 2010

2 1. Van passief naar actief Patiënten uit een ver verleden tijd, toen zieken nog mochten uitrusten …

3 Peter de Wit in de Volkskrant, www.sigmund.nl

4

5 Goed patiëntschap volgens de Raad voor Volksgezondheid en Zorg  Patiënt moet meewerken aan behandeling, informatie geven, meedenken en meebeslissen, adviezen en instructies opvolgen, leefregels in acht nemen.  Patiënt zou jaarlijks een financieel overzicht moeten krijgen om te zien wat hij de gemeenschap kost.  Bij schending van de criteria voor goed patiëntschap moet de behandelrelatie kunnen worden opgezegd.

6 Controleer uw naam en geboortedatum op het etiket. Maak een lijst met door u gebruikte medicijnen en neem die mee. Patiëntenveiligheidskaart opgesteld door NPCF, Expertisecentrum Verpleging en Verzorging, Orde van Medisch Specialisten, Isala Klinieken, UMC Utrecht Tekeningen: Gerrit de Jager.

7 Professor Aartjan Beekman, hoogleraar Psychiatrie aan de VU: Wat ik heel graag zou willen is dat patiënten zouden zeggen: dit pikken wij niet meer Nova, zaterdag 30 augustus 2008. Prof. Beekman reageert op een nieuwsitem over wantoestanden in de GGZ. Een groot deel van de patiënten ziet geen psychiater in de eerste maanden van de ziekte. Er wordt geen diagnose gesteld en men wordt behandeld door een basisarts, een onervaren psycholoog of een verpleegkundige.

8 “Ziekenhuizen waren rond het jaar 1900 schoner dan nu.” Dat zei oud-inspecteur Herre Kingma van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het Radio 1-programma ‘Wat nu’. Hij vindt dat medisch personeel in zieken- huizen tegenwoordig te weinig gespitst is op simpele zaken als regelmatig handen wassen. Door een goede hygiene kunnen sterfgevallen worden voorkomen. Kingma riep patiënten op alert te zijn op de handelingen van hun arts.” Uit: Trouw, 26-2-2008.

9 Vragen voor de inspectie  Slaat deze ontwikkeling niet te ver door?  Hoe controleren we als patiënten en hun familieleden allerlei medische verrichtingen zelf moeten doen?

10 2. Van aanbod- naar vraaggestuurde zorg  Oude en nieuwe huisartsen. Enkele bevindingen uit NWO project. Jolanda Dwarswaard, Medard Hilhorst, Margo Trappenburg en studenten  Chirurgen en huisartsen  Analyse vaktijdschriften en interviews met drie generaties artsen

11 Beeld uit interviews en tijdschriften  Consumentengedrag  Ondernemerschap. De introductie van het “onnodig maar onschadelijk” criterium  Reclame, concurrentie versus cohesie en collegiale verhoudingen

12 Vraag  Heeft de inspectie hier een taak?  Nieuw soort reclame code commissie?  Ook verplichtingen ten opzichte van de premiebetaler?

13 3. Van grootschalig naar kleinschalig  Zorgen of administreren? De eisen van de inspectie.  In de care meer inzetten op onaangekondigde bezoekjes?  Werken met de administratie die er is?

14 4. Nieuwe ongelijkheid in de zorg  Scheiding tussen wonen en zorg in de care.  Transparantie over kwaliteitsverschillen in de cure, gekoppeld aan geleidelijke uitholling van de solidariteit.

15 Het slechte voorbeeld van de onderwijsinspectie  Instelling x is goed, gezien de SES van de patiënten? www.margotrappenburg.nl


Download ppt "Van oude en nieuwe patiënten Gastcollege IGZ Margo Trappenburg 2 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google