De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat gebeurde er (niet) in Waspik. Karakteristieken dorp Gesloten gemeenschap Negatieve benadering allochtonen Overlastgedrag jongeren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat gebeurde er (niet) in Waspik. Karakteristieken dorp Gesloten gemeenschap Negatieve benadering allochtonen Overlastgedrag jongeren."— Transcript van de presentatie:

1 Wat gebeurde er (niet) in Waspik

2 Karakteristieken dorp Gesloten gemeenschap Negatieve benadering allochtonen Overlastgedrag jongeren

3 Liberiaans vluchtelingengezin uitgenodigd door Nederland Van januari 2006 t/m september 2007 slachtoffer van tal van incidenten Incidenten besproken in diverse overleggen

4 Eieren gooien naar de woning Lastigvallen in de bus Lastigvallen op het fietspad Lastigvallen na koorrepetitie Uitschelden Weg versperren in de winkel Discriminerende opmerkingen Oerwoudgeluiden Hinderlijk volgen Zitplaats in bus blokkeren Opwachten bij de supermarkt Van de fiets getrokken Vuurwerk in brievenbus gestopt Bekogeld met sneeuwballen Inrijden op de zoon Schelden en obscene gebaren Bedriegen en volgen Op de fiets aangereden door scooter Ei tegen raam Bedreigd met aanrijden door auto Door drie brommers klem gezet

5 Te specifiek probleem voor aanpak volgens protocol jongerenoverlast Gezien als incidenten, ontbreken van kennis over geschiedenis Vergoelijken door gedrag van slachtoffers Onderschatting van het probleem door ontbreken gezamenlijk beeld en oordeel

6 Gemeente Incidenten waren te erg om als overlast te zien Beleid op overlast, niet op discriminatie Koos faciliterende rol ketenpartners, geen regierol

7 Politie Geen registraties (niet in eigen registratiesysteem en noch Aanwijzing) Geen zicht op structureel karakter Niet bewust van drempels voor slachtoffers Groep hangjongeren niet in kaart gebracht

8 Vluchtelingenwerk Signaleerde in vroeg stadium en meermalen, maar dat heeft onvoldoende tot aandacht op beleidsniveau geleid Geen committment weten te verkrijgen voor een snelle en effectieve aanpak

9 Jongerenwerk: angst voor contact- en vertrouwensverlies hangjongeren Woningbouw: verzet tegen verhuizen van gezin (geen alternatief)

10 Wijze lessen Integratie van nieuwkomers in mono-etnische gemeenschappen vergen alertheid van gemeente, politie en andere ketenpartners Integratie moet van beide kanten komen. Ook kijken naar kansen die de gemeenschap hen biedt en obstakels voor nieuwkomers

11 Ingeval van incident Zorg voor eenduidige beeld– en oordeelsvorming Inzicht in eerdere incidenten Beperk ketenpartners tot partijen met direct interveniërende macht

12 Gemeente Formuleer antidiscriminatiebeleid; draag dat beleid ook uit Regie bestuurlijk en ambtelijk; terugkoppeling naar betrokkenen en transparantie Zo snel mogelijk aanpakken en maak gebruik van bestaande beleidsinstrumenten Wees voorbereid, sociaal calamiteitenplan; verschillende scenario’s

13 Politie Draag uit dat politie er is voor iedereen Volg de Aanwijzing Voer diversiteitsbeleid in en versterk multiculturele vaardigheid Hanteer consequent en laagdrempelig aangiftebeleid Adequate registratie van meldingen

14 Jongerenwerk Zorg ervoor dat de vertrouwensrelatie met jongeren een effectieve aanpak niet in de weg staat Neem een prominente plaats in bij het vormen van een goed beeld en oordeel Geef tastbaar inhoud aan de pedagogische en signalerende functie in de contacten met jongeren

15 Rol van RADAR Signaleren van incidenten Beoordelen op aard en ernst Goede registratie Signaleren van structuren en trends Verantwoordelijken overtuigen van actie Ondersteunen slachtoffer Adviseren van betrokken partijen

16 Signalen bij RADAR Klachten en meldingen Informatievragen Tijdens voorlichtingen Tijdens andere contacten

17 Weten verplicht Meldingen registreren Signalen/kennis lokaal verzamelen Bespreken in teamoverleg Melden bij politie en andere partners Contact onderhouden met melder Actie van ketenpartners volgen Bestuurlijke regie vragen


Download ppt "Wat gebeurde er (niet) in Waspik. Karakteristieken dorp Gesloten gemeenschap Negatieve benadering allochtonen Overlastgedrag jongeren."

Verwante presentaties


Ads door Google