De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cees Ridder (Manager P&O)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cees Ridder (Manager P&O)"— Transcript van de presentatie:

1 Cees Ridder (Manager P&O)
Niemand buiten de boot! Cees Ridder (Manager P&O) 1 1

2 Ik werk voor de RET! Organisatie
Ik werk voor de RET! Organisatie • Hét openbaar vervoerbedrijf van Rotterdam en omgeving. • Het bedrijf weerspiegelt de uitstraling van de stad, is levendig, zakelijk en eerlijk. • Met 2700 medewerkers zijn wij verantwoordelijk voor het vervoer van 185,7 miljoen reizigers per jaar per bus, tram en metro. • Dit doen wij onder het bekende motto: ‘Aardig Onderweg’ 2 2

3 Regeerakkoord kabinet Rutte, Verhagen (Wilders)
Regeerakkoord kabinet Rutte, Verhagen (Wilders) Marktwerking • Verplichte aanbesteding grote steden. • Bus per 2012 (of later) en tram / metro in 2017. Bezuinigingen • € 120 mln. door aanbesteding grote steden. • € 200 mln. generieke korting op de BDU. Vermoedelijke effecten voor Stadsregio Rotterdam • € 40 mln. aanbestedingskorting (= ca. 30 tot 40% budget). • € 40 mln. aandeel generieke korting; DUS € 80 mln. totaal. 3

4 Mobiliteit voor reizigers maar ook voor medewerkers?
Mobiliteit voor reizigers maar ook voor medewerkers? Organisatie kenmerken • Een stijgende gemiddelde leeftijd. • Medewerkers zitten lang in dezelfde functie; grootste deel daarvan is buschauffeur, trambestuurder of metrobestuurder. • Productiviteit staat bij deze functies hevig onder druk. • Daarbij wordt het werken in een rooster als steeds zwaarder ervaren. Oplossingen om medewerkers binnen de RET te herplaatsen in een andere functie worden helaas alsmaar kleiner... ‘Wat nu???’ 4 4

5 Re-integratie, waar liggen onze mogelijkheden?
Re-integratie, waar liggen onze mogelijkheden? Gesproken met instanties vanaf 2008 • Gouden bergen, veel l..llen, maar weinig daden. • Beloven allemaal subsidies. • Geldpotjes hier, geldpotjes daar... • Er komt geen samenwerking tot stand. • Ondersteunen initiatief, willen wel... maar geen daden Gesproken met bedrijven en werkgeversorganisaties • Kijken met z’n allen naar de RET. • De ervaring is veel halen, weinig brengen. ‘Maar, ik blijf volhouden!’ 5 5

6 2Aline Carriere Management B.V.
Motto: ‘zo snel mogelijk naar een goedbetaalde passende baan’ Opgericht in 2001 Middelgroot outplacement- re-integratiebedrijf 6 vestigingen, 20 medewerkers Blik op Werk gecertificeerd

7 En dan nu de 'Niemand buiten de Boot Quiz'
En dan nu de 'Niemand buiten de Boot Quiz' Een paar vragen om de bekendheid met de problematiek te toetsen, Stemmen met behulp van de gele briefjes die u op uw stoel vindt

8 Vraag 1: Hoe hoog was het ziekteverzuimpercentage in 2010 in Nederland ? 3,4% 4,4% 5,1%

9 Vraag 1: Hoe hoog was het ziekteverzuimpercentage in 2010 in Nederland ? 3,4% 4,4% 5,1%

10 Vraag 1: Hoe hoog was het ziekteverzuimpercentage in 2010 in Nederland ? Ziekteverzuimpercentage 2008: 4,3% Ziekteverzuimpercentage 2009: 4,3% In 2010 meldde de werkzame beroepsbevolking zich 2x ziek per jaar; Per ziekmelding is men gemiddeld 10 dagen ziek; Een ziektedag kost gemiddeld € 160,- per dag exclusief vervangingskosten en administratieve lasten; In totaal kost ziekteverzuim in Nederland (2010) 10,8 miljard aan directe kosten; Om de totale kosten in kaart te brengen is factor 1.5 gebruikelijk. Bron: CBS/HR rendement

11 Vraag 2: Hoeveel loonsancties heeft het UWV in 2010 opgelegd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter? Er waren in dat jaar re-integratieverslagen te beoordelen. 687 1899 2569

12 Vraag 2: Hoeveel loonsancties heeft het UWV in 2010 opgelegd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter? Er waren in dat jaar re-integratieverslagen te beoordelen. 687 1899 2569

13 Vraag 2: Hoeveel loonsancties heeft het UWV in 2010 opgelegd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter? Er waren in dat jaar re-integratieverslagen te beoordelen. In 2009 zijn er door het UWV re-integratieverslagen beoordeeld, de zogenaamde Poortwachterstoets, na 104 weken ziekte In 2009 zijn er 716 sancties opgelegd In 2009 zijn 8 sancties opgelegd aan de werknemer i.v.m. onvoldoende inspanning In 2010 zijn er 37 sancties opgelegd aan werknemers In 2009 werd in 4% van de gevallen een loonsanctie opgelegd In 2010 werd in 9% van de gevallen een loonsanctie opgelegd Bron: UWV rapportage 2011

14 Vraag 3: Hoeveel procent van de Nederlandse ondernemingen hield in 2010 de kosten van het ziekteverzuim bij? 42% 65% 89%

15 Vraag 3: Hoeveel procent van de Nederlandse ondernemingen hield in 2010 de kosten van het ziekteverzuim bij? 42% 65% 89%

16 Vraag 3: Hoeveel procent van de Nederlandse ondernemingen hield in 2010 de kosten van het ziekteverzuim bij? Slechts 42% houdt de kosten van ziekteverzuim bij ! Rekenvoorbeeld: Een werkgever heeft een loonsom van ,- per jaar. Ziekteverzuim 4,4% = € ,- exclusief vervangings- en bijkomende kosten Inclusief vervangings- en bijkomende kosten € ,- x 1.5 = € ,- Gemeente Rotterdam had in 2008 een loonsom van € ,- Kosten verzuim in 2008, inclusief vervangings- en bijkomende kosten : € ,- Bron: HR rendement 2011

17 Minder dan ik dacht Precies wat ik dacht Meer dan ik dacht
Vraag 4: Stel Piet (40 jaar), salaris € ,- bruto, wordt ziek in 2010 en belandt uiteindelijk voor 50% in de WGA. De kosten voor de werkgever zijn in 2020 cumulatief opgelopen tot € ,-. De werkgever is eigenrisicodrager. Minder dan ik dacht Precies wat ik dacht Meer dan ik dacht

18 Vraag 4: Stel Piet (40 jaar), salaris € ,- bruto, wordt ziek in 2010 en belandt uiteindelijk voor 50% in de WGA. De kosten voor de werkgever zijn in 2020 cumulatief opgelopen tot € ,-. De werkgever is eigenrisicodrager. 1e jaar ziekte: meestal 100% betaald € ,- 2e jaar ziekte: meestal 70% betaald € ,- 1e WGA jaar: Loon Gerelateerde Uitkering (70%) € ,- 2e WGA jaar: Loon Gerelateerde Uitkering (70%) € ,- 3e WGA jaar: Vervolguitkering (35% minimum loon) € ,- 4e WGA jaar: Vervolguitkering (35% minimum loon) € ,- 5e WGA jaar: Vervolguitkering (35% minimum loon) € ,- 6e WGA jaar: Vervolguitkering (35% minimum loon) € ,- 7e WGA jaar: Vervolguitkering (35% minimum loon) € ,- 8e WGA jaar: Vervolguitkering (35% minimum loon) € ,- 9e WGA jaar: Vervolguitkering (35% minimum loon) € ,- 10e WGA jaar: Vervolguitkering (36% minimum loon) € ,- Totaal: € ,- Niet eigen risicodragers betalen een opslag gedifferentieerde premie. Bij het UWV maximaal 2,2% van de loonsom grote werkgevers. Basispremie 2011 WIA 5,1% Bron: UWV/Belastingdienst 2011 WGA staat voor: Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten

19 Meer dan ik dacht Precies wat ik dacht Minder dan ik dacht
Vraag 5: Stel Piet (40 jaar), salaris € ,- bruto, wordt ziek in 2010 en belandt uiteindelijk voor 50% in de WGA. Piet heeft een koophuis en een werkende vrouw. Het lukt hem niet om vervangend werk te vinden. Zijn bruto maandinkomen na 6 jaar bedraagt € 498,50. Meer dan ik dacht Precies wat ik dacht Minder dan ik dacht

20 Vraag 5: Stel Piet (40 jaar), salaris € ,- bruto, wordt ziek in 2010 en belandt uiteindelijk voor 50% in de WGA. Piet heeft een koophuis en een werkende vrouw. Het lukt hem niet om vervangend werk te vinden. Zijn bruto maandinkomen na 6 jaar bedraagt € 498,50. We gaan ervan uit dat Piet 20 jaar heeft gewerkt voordat hij in de WGA terecht kwam. Na twee jaar ziekte ontvangt Piet een loongerelateerde WGA-uitkering met een duur van twee jaar. Hij werkt niet en heeft dus alleen recht op het volgende: Loongerelateerde WGA-uitkering: 70% van € = € ,- per jaar Hierna komt de WGA-vervolgperiode. Piet benut zijn resterende verdiencapaciteit niet voor ten minste 50% en moet terugvallen op alleen de WGA-vervolguitkering. Deze uitkering bedraagt 35% van het minimumloon: WGA-vervolguitkering: 35% x € € 5982,- per jaar Maandinkomen van Piet bedraagt na 5 jaar: € 498,50 Bron: UWV/Belastingdienst 2011

21 Alleen bij de werkgever
Vraag 6: Op wie rust de re-integratieplicht die wordt gesteld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter? Zowel bij de werkgever als bij de werknemer Alleen bij de werkgever niet bij de werknemer Het UWV

22 Alleen bij de werkgever
Vraag 6: Op wie rust de re-integratieplicht die wordt gesteld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter? Zowel bij de werkgever als bij de werknemer Alleen bij de werkgever niet bij de werknemer Het UWV

23 Vraag 6: Op wie rust de re-integratieplicht die wordt gesteld in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter? Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn werkgever en werknemer verplicht zich in te spannen om te komen tot re-integratie in het arbeidsproces. De achterliggende reden voor deze wetgeving is dat zieke werknemers zo snel mogelijk weer deel moeten gaan nemen aan het arbeidsproces. Bij de re-integratie staat centraal wat de werknemer, gegeven de medische beperkingen, nog wel kan in plaats van wat hij niet kan. Dat betekent dat de zieke werknemer bijvoorbeeld zo nodig ander passend werk moet accepteren en dat de werkgever dat zo nodig ook moet aanbieden. Bron: Wet Verbetering Poortwachter

24 Vraag 7: Wie mag bepalen of een werknemer ziek (arbeidsongeschikt) is?
Vraag 7: Wie mag bepalen of een werknemer ziek (arbeidsongeschikt) is? Bedrijfsarts en/of Verzekeringsarts Huisarts en/of Specialist De werkgever en/of De werknemer

25 Vraag 7: Wie mag bepalen of een werknemer ziek (arbeidsongeschikt) is?
Vraag 7: Wie mag bepalen of een werknemer ziek (arbeidsongeschikt) is? Bedrijfsarts en/of Verzekeringsarts Huisarts en/of Specialist De werkgever en/of De werknemer

26 Vraag 7: Wie mag bepalen of een werknemer ziek (arbeidsongeschikt) is?
Vraag 7: Wie mag bepalen of een werknemer ziek (arbeidsongeschikt) is? Vaststellen van medische beperkingen in relatie tot de arbeids(on)geschiktheid van een werknemer is (dus) de taak van bedrijfsarts en verzekeringsarts. Zij oordelen over de vraag of een werknemer (medisch gezien) kan werken. Andere artsen (huisartsen en specialisten) hebben die taak niet. In de geldende weten regelgeving over ziekte en arbeidsongeschiktheid is voor behandelende artsen geen taak weggelegd. Bron: Stibbe advocaten

27 Begeleidt de re-integratie
Vraag 8: Wat is de rol van de casemanager binnen de Wet Verbetering Poortwachter? Verantwoordelijk voor het re-integratiebeleid Geeft leiding aan de ‘zieke’ medewerkers Begeleidt de re-integratie activiteiten en onderhoudt het contact tussen WG, WN en ARBO

28 Begeleidt de re-integratie
Vraag 8: Wat is de rol van casemanager binnen de Wet Verbetering Poortwachter? Verantwoordelijk voor het re-integratiebeleid Geeft leiding aan de ‘zieke’ medewerkers Begeleidt de re-integratie activiteiten en onderhoudt het contact tussen WG, WN en ARBO WG en WN zijn naar ik aanneem werkgever en werknemer ?

29 Vraag 8: Wat is de rol van casemanager binnen de Wet Verbetering Poortwachter? De casemanager wordt aangesteld op grond van de Wet verbetering poortwachter. De casemanager begeleidt de re-integratieactiviteiten en onderhoudt het contact tussen de werkgever, werknemer en de arbodienst. De rol van casemanager kan door diverse functionarissen worden vervuld (P&O, Kwaliteitsfunctionaris, leidinggevende). Er kan ook een externe casemanager worden benoemd. Bron: Wet Verbetering Poortwachter

30 Als de organisatie van de werk-
Vraag 9: Wanneer kan een tweede spoor re-integratietraject worden gestart? Als er geen vacatures binnen de organisatie zijn Als er geen passende functie binnen de organisatie is Als de organisatie van de werk- gever niet aangepast kan worden om een functie te creëren.

31 Als de organisatie van de werk-
Vraag 9: Wanneer kan een tweede spoor re-integratietraject worden gestart? Als er geen vacatures binnen de organisatie zijn Als er geen passende functie binnen de organisatie is Als de organisatie van de werk- gever niet aangepast kan worden om een functie te creëren.

32 Vraag 9: Wanneer kan een tweede spoor re-integratietraject worden gestart Een aanbod van de werkgever om in het tweede spoor passend werk te gaan verrichten, moet de werknemer accepteren. Het moet natuurlijk wel redelijk zijn. Er is geen wettelijke omschrijving van wat nu precies passend is. Dat verschilt van geval tot geval. Leidraad is de norm van de redelijkheid. Een bedrijf of organisatie kan soms echt geen passend werk aanbieden, omdat het te klein is. Het is redelijk dat van een groot bedrijf meer verwacht wordt dan van een klein bedrijf. Het maakt niet uit of er vacatures zijn. Naar redelijkheid moet de werkgever de arbeidsorganisatie aanpassen en een passende werkplek creëren. Bron: Wet Verbetering Poortwachter

33 Er zijn onvoldoende kandidaten
Vraag 10: Wat is de reden dat 2e spoor re-integratietrajecten lastig op te starten zijn? Er zijn onvoldoende kandidaten Er zijn onvoldoende passende banen Het is te duur

34 Er zijn onvoldoende kandidaten
Vraag 10: Wat is de reden dat 2e spoor re-integratietrajecten lastig op te starten zijn? Er zijn onvoldoende kandidaten Er zijn onvoldoende passende banen Het is te duur

35 En daar kunnen we met z’n allen wat aan doen !!!
En daar kunnen we met z’n allen wat aan doen !!!

36 Wat wil ik? Naar een Win-Win situatie
Wat wil ik? Naar een Win-Win situatie • Onder het Rotterdamse gezegde: Geen woorden maar daden! • Wij bieden goed opgeleide, loyale medewerkers, die helaas door omstandigheden niet meer in staat zijn hun werk te doen. • Wij willen in vergelijkbare situaties van uw kant, uw mensen van harte welkom heten bij de RET (binnen de gegeven kaders). Laten we de handen in één slaan: • De RET faciliteert dit initiatief op 7 juli a.s. van tot uur. ‘Mee doen of afhaken?’ 36 36


Download ppt "Cees Ridder (Manager P&O)"

Verwante presentaties


Ads door Google