De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Principes voor een rijke leeromgeving Heleen Schoots-Wilke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Principes voor een rijke leeromgeving Heleen Schoots-Wilke."— Transcript van de presentatie:

1 Principes voor een rijke leeromgeving Heleen Schoots-Wilke

2 Ja maar? Hoezo 7 ? Wat is dan een rijke leeromgeving? Wat is hier dan nieuw aan?

3 Wat zijn onze bronnen? De praktijk (Ortho)didactiek Leer- en ontwikkelingspsychologie Motivatieleer Neurowetenschappen

4

5 Vier inzichten 1.Minder verbindingen tussen hersendelen 2.Risicovol gedrag behoefte aan kicks 3.De invloed van de peergroep wordt steeds groter 4.Periode van risico’s en van kansen Multitasken kan niet

6 Strategisch Handelingsmodel De vraag is steeds: Wat heeft deze leerling nodig? Rijke leeromgeving 2. Training en/of coaching 3. Compensaties en dispensaties en en/of

7 7 principes voor een rijke leeromgeving

8 Hersenen veranderen tijdens het leren. Er is verschil in functie tussen de linker- en de rechterhersenhelft Goed of fout?

9 Voor (links) Na (rechts, 12 weken later) Bewijs dat het brein verandert

10 Principe 1 PRINCIPE 1 Om te leren moet je in de juiste stemming zijn ???? Hè wat? Ssst, ik ben bezig Yes hebbes Monique Boekaerts Eric Jensen Eveline Crone Leren is ‘state managing’

11 Mix van drie hormonen Dopamine; je krijgt zin om je in te zetten voor iets Opioiden; lichaamseigen en zorgt dat je je lichamelijk en mentaal goed voelt Oxytocine: knuffelhormoon, je voelt je verbonden met anderen Het puberbrein in de klas

12 Wat is er nodig om dit te genereren? Sociale acceptatie en persoonlijke waardering Erkenning waardering en feedback Hier ligt een grote uitdaging Cruciaal zijn ouders, docenten en medeleerlingen Gemotiveerde leerlingen

13 Principe 2 PRINCIPE 2 Ontwikkeling van het brein verschilt sterk per persoon Brein zoekt naar betekenis Iedereen leert anders Jan Vermunt David Kolb Jelle Jolles

14 De invloed van de omgeving Ieder stel hersenen is uniek: zelfs bij identieke tweelingen is bv. een groot deel van het brein verschillend. De omgeving is van meer invloed op de structuur van de hersenen dan genetische factoren.

15 Leerstijlen van Jan Vermunt Reproductiegericht Betekenisgericht Toepassingsgericht Ongericht

16 Vraag: Wat had u vroeger voor leerstijl in het voortgezet onderwijs? Hoe houdt u met dit principe rekening tijdens uw lessen?

17 Veranderbaarheid Vermunt Wetenschap- pelijk ILS: inventaris LS test Kolb Organisatie- psychologie LSI: (1975) leerstijl-inventaris Jung Mensen hebben een voorkeur om de leercyclus in te gaan Leerstijl is een in de persoon (nature) verankerde persistente (hardnekkig) neiging

18 Principe 3 Je onthoudt de stof makkelijker door er met Je leert het meest als je het uitlegt aan anderen Leerlingen zijn gevoelig voor de peergroep Eveline Crone Norm Green Spencer Kagan

19 Samenwerkend Leren: vijf sleutelbegrippen Positieve wederzijdse afhankelijkheid Individuele aanspreekbaarheid Directe interactie Aandacht voor sociale vaardigheden Aandacht voor groepsprocessen

20 Groepen samenstellen Genummerde hoofden Heterogeen, op leer- stijlen Heterogeen, op type intelligentie Vaardigheden Heterogeen, op cijfers Op samenwerkings-type Op.... Maar: doe het altijd zélf!!

21 Oefening: Bedenk iemand waar je bijzonder goed mee kan samenwerken; Wat is jouw kracht in die samenwerking? En van de ander? Ken je iemand waar je bijzonder slecht mee kunt samenwerken? Wat is het verschil tussen jullie?

22 Principe 4 Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar hoe je intelligent bent Horen, zien en doen Howard Gardner

23 Vraag: Bedenk iemand in Uw omgeving waarvan U vindt dat hij/zij zeer intelligent is. In welk opzicht is die persoon intelligent?

24 Meervoudige Intelligentie “ Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar hoe je intelligent bent”

25 Howard Gardner * 1943 Neuropsycholoog Professor of Cognition and Education in Harvard 1983: Frames of mind 1993: Multiple Intelligences www.pz.harvard.edu/Pis/HG.htm

26 Meervoudige Intelligentie Howard Gardner: “Leren is het vermogen van de mens om problemen op te lossen ……en ook het vermogen om nieuwe problemen te bedenken”

27 Meervoudige intelligentie Taalkundig: spreek-, lees- en schrijf- vaardigheid Natuurlijk: ontleden/deter minatie, gevoel voor planten en dieren, betrokkenheid bij de wereld Visueel/ruimtelijk: ruimtelijk inzicht, vorm, kleding, kleurgevoel Muzikaal/ritmisch: muzikaliteit, stemgebruik/ zang, ritmegevoeligheid Lichamelijk/ motorisch; vrijheid van bewegen, ritmegevoel, leren door doen Intrapersoonlijk: zelfbeeld, karakter, levensloop, passie, droom, ideaal, leerstijl Logisch/ mathematisch: analyseren, logisch denken, gevoel voor cijfers Interpersoonlijk samenwerken, communicatie, relaties Howard Gardner

28 Kernpunten in de theorie MI Iedereen is in het bezit van alle intelligenties De meeste mensen ontwikkelen de intelligenties tot een adequaat niveau Intelligenties werken samen Er zijn verschillende manieren om intelligent te zijn binnen een bepaald gebied

29 Oefening: interpersoonlijke intelligentie Schrijf op voor uzelf: Van welke collega’s, die hier aanwezig zijn, kent U de hobby ?

30 Overleg met elkaar: Voor wie is deze opdracht het meest geschikt en waarom Teken uit het hoofd de kaart van Europa Een poster van gezonde voeding Maak een limerick Bestudeer een kaart en geef instructies hoe er te komen Maak een levende grafiek Speel de processen in de cel na Maak een fotoserie over relaties Voorbeelden van opdrachten

31 Principe 5 Maak van de losse feiten een samenhangend geheel Mindmap Project Opbouw boek Transfer Tony Buzan Gerard Westhoff

32

33 Principe 6 Herhalen, herhalen, herhalen En neem letterlijk en figuurlijk ruimte Reflectie Focus Timemanagement plannen Stephen Covey

34 Feiten Hersenen Bestaan voor 80% uit water Gebruiken 20% van onze energie Hippocampus: opslagplaats feiten en info Thalamus: filtert de informatie

35 Vorm een groep met je directe collega’s Wat heb je nog onthouden van vanmorgen? En wissel de antwoorden van de expertgroepen uit.

36 Verhaal met de keien, kiezels, zand, water Als ik niet begin met de belangrijke dingen kom ik altijd tijd tekort Als je nu je activiteiten beschrijft, wat zijn dan de keien, kiezels, zand en het water En waar ben je nu dan het meeste mee bezig geweest?

37 Zoek je eigen soortgenoten op Lunchvraag: Hoe zou voor jouw dier de ideale school/les/begeleiding er uit zien?

38 1.Identificeren van overeenkomsten en verschillen 2.Samenvatten en notities maken 3.Inspanningen bevestigen en erkenning geven 4.Huiswerk en oefening 5.Non-verbale representatie 6.Coöperatief leren 7.Doelen stellen en feedback geven 8.Vragen formuleren en hypothesen testen 9.Voorkennis activeren met vragen aanwijzingen en kapstokken Op onderzoek gebaseerde strategieën didactische strategieën die echt goed werken

39 Mindmappen Pak een vel Draai het vel in landscape Zet in het midden: principe 5 zet daar omheen 4 takken Schrijf op de eerste tak: wat Schrijf op de tweede tak: Hoe Schrijf op de derde tak: Waarom Schrijf op de vierde tak: voorbeelden Vul nu de takken aan

40 20 % van wat we horen 30 % van wat we zien 50 % van wat we zien en horen 70 % van waar we over gediscussiëerd hebben met anderen 80 % van wat we persoonlijk ervaren hebben 95% van wat we uitleggen aan anderen Wat blijft er hangen van wat we leren?

41 Principe 7 Uitdaging zonder angst en vrees Feedback verwachtingen Vygotsky Luc Stevens

42 De boodschap komt pas binnen als die gepaard gaat met emotie Dus geen “laissez faire”. De docent heeft hierin een belangrijke rol. Emotie hoort bij feedback

43 Conclusies Docent speelt cruciale rol bij kwaliteit van het onderwijs Er zijn geen kant en klare recepten De professionaliteit van de docent staat centraal Herwaardering van de docent

44 Bied structuur en regels Heb oog voor de individuele leerling Straal passie uit voor je vak Geef veel complimentjes als jongeren iets goed doen Tips

45 Van leerstofgericht naar leerlinggericht Sta open voor kennis over hoe we leren Basiskennis is essentieel Werk samen Geef veel praktische(niet schriftelijk) instructie, waarbij de docent de leerling begeleidt door de stappen van het leerproces Houd rekening houden met deze 7 principes De goede dingen doen

46 Hangen of meedoen: Rol van de leerling? Balans tussen sturen en loslaten Aandachtspunten Verschuivend bioritme Plannen, organiseren, prioriteiten stellen, anticiperen en problemen oplossen Risico’s inschatten Puberbrein binnenstebuiten Het puberbrein

47 Het is denkbaar dat de prefrontale cortex in de adolescentieperiode extra kneedbaar is. Het is dus nu of nooit M.Westerberg Het puberbrein

48 Uitdaging van het onderwijs Vorm geven aan verschillen Aandacht geven aan talenten Zacht op de persoon en hard op de taak Keuzes beperken Helpen goede keuzes te maken Pubers willen snel resultaat

49 Feiten 61% van de jongeren wil beroemd worden Meer dan de helft van de Ned. jongeren heeft voor het eerst sex op 17 jarige leeftijd of ouder In Nederland stuurt de gemiddelde puber 100 sms – jes per maand Vandalisme is tussen 14-16 het hoogst Pubers hebben nog weinig inlevingsvermogen

50 A: Volwassenen B: Jongeren (18 –20) C: pubers C B A Risicovolle handelingen AlleenMet een ander Pubers nemen meer risico

51 Onderwijsmanagers Toon voorbeeldgedrag Laat zien dat je in leerlingen investeert; kantine, muziekinstallatie, buitenmeubilair Geef jongeren mogelijkheden om trots te zijn De beste adviseurs lopen op school rond Hebben een visie op: Omgaan met leerlingen en wat goed onderwijs is

52 Conclusie: onderwijs is te complex voor eenvoudige recepten Effecten hangen af van: Mate waarin de aanpak aansluit bij de leerdoelen En bij wat leerlingen nodig hebben om deze te behalen Evidence op klassenniveau?


Download ppt "Principes voor een rijke leeromgeving Heleen Schoots-Wilke."

Verwante presentaties


Ads door Google