De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meervoudige intelligenties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meervoudige intelligenties"— Transcript van de presentatie:

1 Meervoudige intelligenties
leerstijlen

2

3 Het brein: 2 helften die anders denken

4 schaken, wiskunde, abstracties
naturalistisch samenhang zien in de wereld, herkennen en classificeren soorten linguïstisch taal, lezen, spreken existentieel zin van het leven, waarom ruimtelijk patronen herkennen, visualiseren verbeelden logisch-wiskundig schaken, wiskunde, abstracties Meervoudige intelligenties muzikaal muziek, maat, ritme, toon intrapersoonlijk reflectie, filosofisch interpersoonlijk sociaal, communicatief lichamelijk beweging, lichaamstaal, luisteren naar het lichaam Gardner, H., Soorten intelligentie; meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw, Amsterdam, 2002

5 Linguistic verbaal/linguïstische intelligentie
denkt in woorden en formuleert gemakkelijk houdt van lezen, praten en schrijven kan gemakkelijk haar/zijn ideeën en gedachten onder woorden brengen Leest met inzicht en snapt snel waarover het gaat kan goed argumenteren en iets beschrijven

6 Logical-Mathematical
Logisch/mathematische intelligentie is gefascineerd door getallen/cijfers en speelt er graag mee kan informatie goed ordenen lost graag complexe wiskundige problemen op denkt zorgvuldig na en heroverweegt bij het oplossen van problemen redeneert logisch, precies en accuraat denkt kritisch

7 Visual-Spatial visueel/ruimtelijke intelligentie
neemt de werkelijkheid waar via beelden en kleuren heeft een groot gevoel voor kleurnuances tekent vaak figuurtjes of maakt krabbels om iets vast te houden experimenteert graag met ontwerpen of schetsen denkt en schrijft plastisch kan zich snel oriënteren in gebouwen, wijken, etc. werkt graag met grafieken, etc

8 Musical muzikaal/ritmische intelligentie leeft in geluid en ritmiek
pikt snel melodietjes op, neuriet graag bespeelt graag een muziekinstrument werkt met ezelsbruggetjes of rijmpjes om iets te onthouden werkt graag met muziek op de achtergrond sterk gevoel voor ritme, stijl, nuances in stemgebruik boeiende verteller Musical The ability to make or compose music, to sing well, or understand and appreciate music. To keep rhythm. It's a talent obviously enjoyed by musicians, composers, and recording engineers. But most of us have a musical intelligence which can be developed. Think of how helpful it is to learn with a jingle or rhyme (e.g. "Thirty days has September..."). Famous examples: Mozart, Leonard Bernstein, Ray Charles.

9 Bodily-Kinesthetic lichamelijke/kinesthetische intelligentie
reageert bij voorkeur met meestal trefzekere bewegingen heeft een sterk gevoel voor de juiste richting en timing in het gebruik van het eigen lichaam houdt van sport maakt snel lichamelijk contact sterk in fjne motoriek leert gemakkelijker door iets te doen of te spelen sleutelt en knutselt graag Visual-Spatial The ability to think in pictures, visualize a future result. To imagine things in your mind's eye. Architects, sculptors, sailors, photographers and strategic planners. You use it when you have a sense of direction, when you navigate or draw. Famous examples: Picasso, Frank Lloyd Wright.

10 Inter-Personal (Social)
interpersoonlijke intelligentie houdt van contact met anderen werkt graag samen voelt scherp aan wat anderen bezighoudt en spreekt daar gemakkelijk over voelt zich prettig in groepen houdt van gezelligheid en feestjes is graag bereid anderen te helpen Inter-Personal (Social) Interpersonal (Social) The ability to work effectively with others, to relate to other people, and display empathy and understanding, to notice their motivations and goals. This is a vital human intelligence displayed by good teachers, facilitators, therapists, politicians, religious leaders and sales people. Famous examples: Gandhi, Ronald Reagan, Mother Teresa, Oprah Winfrey.

11 Intrapersonal intrapersoonlijke intelligentie
stelt zich graag wat op de achtergrond op leeft in eigen wereld en houdt van dagdromen kent de eigen sterke en zwakke kanten goed stelt hoge eisen aan zichzelf neemt scherp waar wat er gebeurt schrijft een dagboek heeft gevoel voor reflectie, poëzie en filosofie

12 Naturalist natuurgerichte intelligentie
is gefascineerd door alles wat groeit, bloeit en beweegt in de natuur herkent snel kenmerken van planten en dieren Ieert makkelijk door waarnemingen buiten, verzamelen en ordenen gaat graag met dieren om en maakt er snel contact mee observeert en verklaart graag veranderingen in de natuur Naturalist The ability to recognize flora and fauna, to make other consequential distinctions in the natural world and to use this ability productively–for example in hunting, farming, or biological science. Farmers, botanists, conservationists, biologists, environmentalists would all display aspects of the intelligence.

13 Tot stand gekomen met Nova-Mind software.
Voor een eigen score op zeven van de 8 intelligenties die Gardner heeft gevonden kunt u terecht op


Download ppt "Meervoudige intelligenties"

Verwante presentaties


Ads door Google