De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opgeblazen ego’s in behandeling Prof. Wim Slot ACK-Symposium Korte lontjes en opgeblazen ego’s Amsterdam 27 februari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opgeblazen ego’s in behandeling Prof. Wim Slot ACK-Symposium Korte lontjes en opgeblazen ego’s Amsterdam 27 februari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Opgeblazen ego’s in behandeling Prof. Wim Slot ACK-Symposium Korte lontjes en opgeblazen ego’s Amsterdam 27 februari 2007

2 Wat gebeurt hier?

3 Zelfwaardering is iets anders dan narcisme

4 Zelfwaardering: mate waarin iemand zichzelf als een waardevol persoon in relatie tot anderen beschouwt (Harter)

5 Narcisme: het overdrijven van je talenten en je prestaties, het vragen van aandacht, bewondering en een speciale behandeling. Narcisten zijn weinig empatisch, gebruiken anderen en vragen zich -merkwaardig genoeg - voortdurend af wat anderen van hen denken. (Thomaes)

6 narcisme agressie laag hoog hoge zelf- waardering lage zelf- waardering 163 SCHOLIEREN (54% JONGENS) 10 - 13 JAAR Thomaes (2007)

7 narcisme agressie laag hoog hoge zelf- waardering lage zelf- waardering GEEN SCHAAMTE SCHAAMTE 163 SCHOLIEREN (54% JONGENS) 10 - 13 JAAR Thomaes (2007)

8 Implicaties voor behandeling Differentiëren tussen zelfwaardering en narcisme Doelen formuleren die adequaat zelfwaarde-gevoel bevorderen Bejegening, feedback en instructie richten op deze doelen

9 Differentiëren tussen zelfwaardering en narcisme In veel gezinnen en behandelingssettings ontbreekt positieve feedback Behandelaars proberen dat om te buigen om zelfwaardering bij het kind te vergroten Maar, niet iedere positieve feedback is goed.

10 Infantiliserende feedback: “High how are you today?” “I like your tie” “How are we all feeling today?” Infantiliserende feedback leidt niet tot grotere zelfwaardering en werkt averechts bij ‘opgeblazen ego’s

11 5000 Totaal verdiend Totaal kwijt Kaart van : Marjan verdiende privileges : spelcomputer, buitenshuis Punten verdiend voor: par punten kwijtgeraakt door: par 500 Opgestaan W 500 Ontbijttaak H 1000 Naar school H 1000 Middagtaak W 1000 tafelgesprek W 500kamer netjes W 500kaart bijgehouden M Ongedifferentieerde feedback, op de kaart staat niets om trots op te zijn.

12 5000 Totaal verdiend 1000 Totaal kwijt Kaart van : Marjan verdiende privileges : spelcomputer, buitenshuis Punten verdiend voor: par punten kwijtgeraakt door: par 500 Opgestaan W 500kamer niet op slotH 500 Ontbijttaak snel klaar H 500 laat thuis zonder melden W 500 Naar school H 1000 Belangrijke dingen gezegd over school W 1000 Thea geholpen bij taakW 500kamer netjes W 1000 ruzie met P goedgemaakt M Beter: Gedifferentieerde feedback

13 Formuleer doelen die zelfwaardering bevorderen en die niet leiden tot versterking van narcistische gevoelens Ontwikkelingsgericht Toegespitst op ontwikkelingstaken die op dat moment actueel zijn Volgens het Vygotsky: in het gebied van de proximale ontwikkeling. ".

14 ontwikkelingstaken vaardigheden Ontwikkelingsgericht: kijk of kind voldoende voldoende vaardigheden heeft om ontwikkelingstaken te vervullen

15 ontwikkelingstaken: vaardigheden: (voorbeelden) kinderen Fysiologische regulatie Slikken, adequaat op prikkels reageren, slaap / waak ritme opbouwen Motorische ontwikkeling Fles vast houden, rollen, kruipen, lopen fijnere motorische vaardigheden Affectregulatie en differentiatie gevoelens herkennen, een naam geven Vorming gehechtheidsrelaties Opvoeder gebruiken als veilige basis, ouder aankijken, Vorming van een autonoom zelf Zelf initiatieven nemen, exploreren, contactleggen met andere kinderen Symbolische ontwikkeling Woorden leren, napraten. ‘ Alsof-spel ’ met stimulerend speelgoed spelen Verwerking van sociale informatie Nieuwsgierig naar wat een ander, bedoelt, vraag stellen relaties met leeftijdgenootjes Spelletjes doen met anderen, simpele conflicten aangaan / oplossen Functioneren op schoolLuisteren, een tijdje stil zitten Cicchetti & Lynch, 1995

16 ontwikkelingstaken: vaardigheden: (voorbeelden) Adolescenten Slot & Spanjaard (2000) autonomie t.o.v. ouder(s ) ‘ geven en nemen ’ in discussies met ouders Onderwijs/werkStage lopen/ kiezen voor studie Vrije tijd Hobby kiezen, plannen van vrije tijd Woonsituatie eigen huishouden opbouwen Omgaan met autoriteit Op zelfbewuste wijze gezag dulden, onderhandelen Gezondheid Gerichte keuzes bij eten en drinken, risico ’ s op letsel inschatten Lichaam/uiterlijk Ontspannen zijn als je bekeken wordt Soc. contacten/vriendschappen. Iets voor de ander doen, vertrouwen tonen Intimiteit, seksualiteitVersieren, aanvoelen welke intimiteit de ander wenst

17 veerkracht Zelfvertrouwen Positief temperament IQ Goed Uiterlijk

18 te makkelijk te moeilijk Vygotskys gebied van de proximale ontwikkeling: doelen, instructie en feedback hebben betrekking op ontwikkelingen waar het kind ‘net’ aan toe is. Met enige inspanning haalbaar, maar niet te makkelijk

19 te makkelijk te moeilijk Zowel doelen die te makkelijk zijn als te moeilijke doelen kunnen tot schaamte (en dus ook agressie) leiden. Zeker bij Narcissus.

20

21 te makkelijk te moeilijk Ga op zoek naar de taken en vaardigheden waar veranderingen kunnen / zullen plaatsvinden die voor het kind van belang zijn

22 ontwikkelingstaken: vaardigheden: (voorbeelden) autonomie t.o.v. ouder(s ) ‘ geven en nemen ’ in discussies met ouders Onderwijs/werkStage lopen/ kiezen voor studie Vrije tijd Hobby kiezen, plannen van vrije tijd Woonsituatie eigen huishouden opbouwen Omgaan met autoriteit Op zelfbewuste wijze gezag dulden, onderhandelen Gezondheid Gerichte keuzes bij eten en drinken, risico ’ s op letsel inschatten Lichaam/uiterlijk Ontspannen zijn als je bekeken wordt Soc. contacten/vriendschappen. Iets voor de ander doen, vertrouwen tonen Intimiteit, seksualiteitVersieren, aanvoelen welke intimiteit de ander wenst

23 Schaamte en agressie Agressief gedrag dat de jeugdige geen enkel voordeel lijkt op te leveren: vaak wordt het schaamte element over het hoofd gezien.

24 Schaamte en agressie in groepen Behandelingsvormen in groepen bevatten (onbedoeld?) elementen die schaamte opwekken –Verwijzingen naar ongemakkelijke bijverschijnselen van rijping –Verwijzingen naar iemands afkomst –Vernederende instructies –Geen (eervolle) uitweg bieden uit ongemakkelijke of conflictueuze situaties. –Als jongeren toegeven of inbinden: suggereren dat ze dat doen omdat het van ‘de leiding’ moet

25 Interventies bij agressieve incidenten in groepen* Benadrukken van controle en zelfwaarde, voorkomen van schaamte –Controle: “jij bepaalt wat er nu gaat gebeuren” –Zelfwaarde: “Ik snap dat je boos bent. Dat respecteer ik” –Voorkomen van schaamte door ‘toeschouwers’ weg te sturen, of door getuigen van het incident naderhand in te praten, of als de jeugdige die agressief was terugkomt in de groep, de groep eerst voorbereiden en instrueren. * Slot & Spanjaard (2003)

26 3 kernzinnen* “Jij kunt het” “Jij bent belangrijk” “Jij hebt goede ideeën” *: Chamberlain & Bank

27

28 Behandeling van ernstig antisociaal gedrag. Voorbeeld: Functional Family Therapy (FFT)

29 Functional Family Therapy Sexton& Alexander 2003 1.Nieuwe betekenis geven aan: conflicten, intenties, emoties en handelingen 2.Vaardigheden leren om risico’s te verminderen en protectieve factoren te mobiliseren 3.Vaardigheden om probleemsituaties het hoofd te bieden 4.Het toepassen van deze vaardigheden in andere situaties en op latere tijdstippen 5.Weten wat te doen tijdens terugval 6.Gebruikmaken van netwerk en steun in de buurt Ouders en kinderen leren:

30 FFT hanteert een fasering maak probleemgedrag van het kind tot een onderwerp dat het gezin aangaat. (family issue)

31 Wat gebeurt hier?


Download ppt "Opgeblazen ego’s in behandeling Prof. Wim Slot ACK-Symposium Korte lontjes en opgeblazen ego’s Amsterdam 27 februari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google