De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Arjan van Heukelom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Arjan van Heukelom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom! Arjan van Heukelom

2 Tijdens deze workshop:
Toelichting situatie in Castricum en problematiek The power of feedback in de praktijk Gerichte acties & ambities Clusius College Castricum Aan de slag! (tip)

3 Urgentie: Clusius College Castricum zeer zwakke school in 2006. Vooral Gemengde leerweg: rendement bovenbouw, onvoldoende resultaten, Nederlands.

4

5

6 Cultuur/feedbackcomponent: de ervaring tijdens de pilot.
Meetlat cultuur is ingevuld in de sectie Mens en Maatschappij , wat viel daarbij op? Heeft dat geleid tot bepaalde aandachtspunten? Waar liepen we tegenaan? Wat zijn plannen/ambities m.b.t. de feedbackcultuur?

7 Hattie (2007): feedback draagt het meest bij aan leerwinst & welzijn
van de leerling naar de leerling in het team van de teamleider van de directie Feedback = vakmanschap versterken Bron: Hattie, J. & Timperley,H. (2007) The power of feedback. Review of Educational Research 77,1 University of Auckland: Academic Research Library.

8 Hattie (2007) heeft onderzocht wat daadwerkelijk
. Hattie (2007) heeft onderzocht wat daadwerkelijk effect heeft op leerprestaties. Zijn belangrijkste conclusie is dat met name het stellen van hogere en uitdagende doelen in combinatie met het geven van feedback een positief effect heeft op de leerwinst van leerlingen. Volgens Hattie (2007) gaat het erom dat docenten meer (en kritisch) naar hun eigen handelen kijken, dat ze zelf hun onderwijs evalueren: hoe zorg ik ervoor dat mijn handelen effect heeft op de leerresultaten van mijn leerlingen? Feedback speelt hierin volgens Hattie (2007) een cruciale rol. De school moet een dialoog op gang brengen waarin docenten elkaar kritisch bevragen over elkaars prestaties en over de interpretatie daarvan. Hierdoor kunnen docenten goed onderbouwd richting ouders en inspectie laten zien dat wat zij in hun klas doen effectief is en toegevoegde waarde heeft.

9 Feed forward Feed up

10 De relatie opbrengstgericht werken en feedback (van den Brink, 2011)

11 Ambities * Beste kwart (onderbouw, bovenbouw CE, SE CE) * 0,2 CE Nederlands, Engels en wiskunde * Omgaan met verschillen: Instructie aanpassen op 3 niveaus * Feedback over resultaten * Bekwaamheidsdossiers (registerleraar)

12 Gerichte actie Onderbouw
CITO 0 t/m 3 Nieuwe vakwerkplannen PTO Matrix (zie voorbeeld) Taxonomie (Bloom) Clusius breed

13 Docentenniveau Leerlingen krijgen inhoudelijk feedback Gebruik maken van analyse van leerling prestaties bij het vormgeven van onderwijs Systematisch de ontwikkeling van leerlingen volgen en analyseren Op zoek naar verbetering/aanpassing van de onderwijsprogramma’s

14 ook feedback!

15 de toetsmatrijs

16 ANALYSE PTO 1 Gemaakt in 1G1 en 1G2 Gemiddelde 1G1: 6,7 en 1G2 6, 4
VRAAG P’WAARDE OPMERKINGEN 1 0,94 Eigenlijk te makkelijk maar als ‘begin’ vraag altijd een makkelijke vraag stellen 2 0,89 3 0,72 Veel leerlingen ‘vergeten’ de noordpijl; niet goed lezen 4 0,21 Heel slecht gemaakt. Vraag onduidelijk? Uitleg niet goed? In ieder geval: met schalen rekenen voor veel kinderen te moeilijk. Hoort deze vraag nog wel bij M&M of juist bij wiskunde? 5 0,56 6 0,68 7 0,70 8 9 0,64 Veel gemaakte fout: Zuid-Amerika als land 10 0,52 Bij 10 a. niet goed lezen door veel leerlingen; bij de nabespreking wist iedereen het 11 0,53 Voor veel leerlingen blijkt nu ‘begrippen’ lastig om te leren; veel wordt door elkaar gehaald 12 0,65 veel leerlingen hebben de vraag ‘vergeten’, staat bovenaan de bladzijde 13 14 14. d en 14.e slecht gemaakt; te moeilijk? 15 0,46 Slecht gemaakt; probleem is m.i. dat leerlingen het moeilijk vinden informatie uit de bron te ‘vertalen’ naar de vragen. Meer oefenen? 16 0,66 Vraag slecht gesteld; moet m.i. zijn: het afgebeelde voorwerp op het pictogram…dan klopt de vraag 17 0,63 Onderscheid tussen Monniken en Ridders en Steden en Staten te veel gevraagd van leerlingen in deze fase? 18 0,32 Vraag onduidelijk, zeker de laatste twee onderdelen. Blijft moeilijk ook na veel uitleg maar vraag verbeteren? 19 0,40 Ook weer rekenprobleem. Uitleg m.b.v. tijdbalk niet gewerkt? 20 0,44 Vraag te onduidelijk? Indeling in vakken van 10 jaar wordt niet gesnapt. Vraag verbeteren d.m.v. ‘normalere’ tijdbalk? Maatregelen: • extra oefenen rekenen met schaal en tijdbalk. • anders les geven rond Tijdvakken: is een heel overzicht hebben in dit stadium wel handig? Belangrijker dat leerlingen het systeem van de tijdvakken snappen. • meer met beeldmateriaal, bronnen werken en hun betekenis • leren van begrippen oefenen en tips geven hoe te onthouden en te onderscheiden NB de p'-waarde is een getal tussen 0 en 1 dat de moeilijkheidsgraad van een item weergeeft. De p'-waarde wordt berekend door de gemiddelde score op een opgave te delen door de maximaal haalbare score op die opgave. Een opgave met een p'-waarde van .10 is erg moeilijk; een opgave met een p‘ waarde van .90 is erg gemakkelijk.

17 Aan de slag! Reflectie en geven van feedback ervaren; het creëren van een groeimindset. Een teamactiviteit De docenten in de groep worden in tweetallen ingedeeld. Iedere docent krijgt een opdracht om zijn geblinddoekte collega te leiden naar een vooraf gesteld punt binnen het schoolgebouw. Tijdsduur: 3 minuten. Dan worden de rollen omgedraaid. Aan de hand van een aantal reflectievragen (zie geschreven bijlage) komt er onderling een discussie op gang en volgen er leermomenten. Plenair wordt door gespreksleider verschillende uitkomsten besproken. Het geven van reflectie en feedback in het algemeen wordt hierbij nader toegelicht.

18

19 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Welkom! Arjan van Heukelom."

Verwante presentaties


Ads door Google