De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOPs! Positief denken, doen en leren van elkaar. TOPs! is een product van Visie TOPs! TOPs! Kies voor positief Leerlingen ontwikkelen zich het beste in.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOPs! Positief denken, doen en leren van elkaar. TOPs! is een product van Visie TOPs! TOPs! Kies voor positief Leerlingen ontwikkelen zich het beste in."— Transcript van de presentatie:

1 TOPs! Positief denken, doen en leren van elkaar

2 TOPs! is een product van Visie TOPs! TOPs! Kies voor positief Leerlingen ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat. Leerlingen kunnen leren om te kiezen voor een positieve oplossing. Leren geschiedt door voordoen door de trainer én leren van elkaar.

3 TOPs! is een product van Wat is TOPs!? TOPs! Kies voor positief Lesprogramma voor leerlingen 12-24 jaar in V(S)O en MBO. Doel: verantwoordelijkheid nemen voor eigen denken en doen, voorkomen/verminderen antisociaal gedrag. Subdoelen: -leren omgaan met boosheid, verbeteren van sociale vaardigheden en moreel redeneren; -eigen kracht versterken; -veilige school en goede werksfeer.

4 TOPs! is een product van Achtergrond TOPs! Opvolger van EQUIP. Nieuwste wetenschappelijke inzichten. Samenwerking met Nederlandse onderwijsveld. TOPs! Kies voor positief

5 TOPs! is een product van Kracht TOPs! TOPs! Kies voor positief Compleet programma. Positieve benadering. Actieve werkvormen. Aantrekkelijk lesmateriaal. Keuzeruimte in te trainen vaardigheden. Aandacht voor transfer en generalisatie. Implementatietraject op maat.

6 TOPs! is een product van Typen bijeenkomsten TOPs! Kies voor positief

7 TOPs! is een product van Startbijeenkomsten TOPs! Kies voor positief Doel: basis leggen voor positieve groepscultuur

8 TOPs! is een product van Omgaan met boosheid lessen TOPs! Kies voor positief Doel: aanleren zelfcontrolevaardigheden Theoretische achtergrond: sociale informatieverwerkingsmodel (Crick & Dodge, 1994) Basisaanbod: 12 bijeenkomsten Drie extra bijeenkomsten: boosheidsthermometer, slachtofferschap en daderschap Na afloop: huiswerkopdracht

9 TOPs! is een product van Omgaan met boosheid lessen TOPs! Kies voor positief Nr. Titel 1 Introductie 2 5G-schema en zelfcontrole 3 Externe triggers 4 Interne triggers 5 Lichamelijke signalen 6 Ontspanningstechnieken 7 Geheugensteuntjes 8 Vooruitdenken en Denken aan Andere Personen (DAP) 9 Uitvoeren van de sociale vaardigheid 10 Zelfevaluatie 11 Samenvatting 12 t/m X Herhaling / inslijten

10 TOPs! is een product van Sociale vaardigheden lessen TOPs! Kies voor positief Doel: aanleren prosociale vaardigheden Basisaanbod: 15 vaardigheden Extra aanbod: 15 vaardigheden (o.a. instructies opvolgen en omgaan met angst) Na afloop: huiswerkopdracht

11 TOPs! is een product van Sociale vaardigheden lessen TOPs!-bijeenkomsten Nummer + sociale vaardigheid 1. Een klacht uiten9. Omgaan met een beschuldiging 2. Iemand steunen die verdrietig of overstuur is 10. Omgaan met falen 3. Je gevoelens uiten11. Een vechtpartij vermijden 4. Omgaan met negatieve druk van vrienden 12. Onderhandelen 5. Moeilijkheden met anderen vermijden 13. Excuses aanbieden 6. Iemand helpen14. Hulp vragen 7. Een moeilijk gesprek voorbereiden15. Reageren op plagerijen 8. Reageren als iemand boos op je is+ 15 extra sociale vaardigheden

12 TOPs! is een product van Lessen moreel redeneren TOPs! Kies voor positief Doel: verbeteren moreel redeneren Theoretische achtergrond: stadia van morele ontwikkeling (Kohlberg, 1969) Basisaanbod: 15 morele dilemma’s (inclusief beeldverhalen en uitleg) Extra aanbod: 15 morele dilemma’s Werkvormen: o.a. verplaatsen in de ruimte, Lagerhuisdebat en stemmen met mobiele telefoon

13 TOPs! is een product van Lessen moreel redeneren TOPs!-bijeenkomsten Nummer + moreel dilemma 1. Wat is echte vriendschap?9. Wat is helpen eigenlijk? 2. Hoe maak je het uit?10. Je broer spijbelt: vertellen of niet? 3. Wat doe je bij pesten?11. Moet je altijd de waarheid vertellen? 4. Hoe belangrijk is je leven?12. Frauderen of leren? 5. Kun je vrienden die stelen vertrouwen? 13. Ingrijpen of niet? 6. Eerlijk zijn op je stage?14. Respect voor meisjes? 7. Is vernielen voor de lol wel oké?15. Is homo’s pesten oké? 8. Een vriend verraden die steelt?+ 15 extra morele dilemma’s

14 TOPs! is een product van TIP-bijeenkomsten TOPs! Kies voor positief Doel: elkaar helpen Aanpak: positief en negatief gedrag inbrengen, uitdiepen, adviezen geven Bijzondere TIP-bijeenkomsten: - levensverhaalbijeenkomsten - afscheidsbijeenkomsten - TOP-bijeenkomsten - interculturele bijeenkomsten

15 TOPs! is een product van Ouderbijeenkomsten TOPs! Kies voor positief Doel: ouders informeren, leren hoe zij TOPs!- vaardigheden kunnen versterken, stimuleren dat ouders elkaar helpen Drie (typen) ouderbijeenkomsten: - ouderavond met demonstratie TOPs! - TIP-bijeenkomsten met ouders - Trainingsbijeenkomsten voor ouders

16 TOPs! is een product van TOPs! in schema TOPs! Kies voor positief Week 1 t/m 4Startbijeenkomsten Week 5OMB 1SOVA 1 Week 6MR 1TIP 1 Week 7Ouderbijeenkomst 1* OMB 2SOVA 2 Week 8MR 2TIP 2 Week 9OMB 3SOVA 3 Week 10MR 3TIP 3 Week ##OMB ##SOVA ## Week ## + 1MR ##TIP ## Week 27OMB 12SOVA 12 Week 28MR 12TIP 12 Week 29OMB herhaling**SOVA 13 Week 30MR 13TIP 13 Week 31OMB herhalingSOVA 14 Week 32MR 14TIP 14 Week 33OMB herhalingSOVA 15 Week 34MR 15TIP 15 Week ## OMB herhaling*** EXTRA SOVA Week ## + 1EXTRA MRTIP

17 TOPs! is een product van TOPs!-taal TOPs! Kies voor positief Denkfouten en TOP-gedachten Probleemgedrag en TOP-gedrag

18 TOPs! is een product van TOPs!-materialen TOPs! Kies voor positief -Jongerenwerkbladen en – werkmap -Posters (TOP-gedachten, TOP-gedrag en TOPs!-zelfcontrole) -Polsbandjes ‘Kies voor Positief!’ -Bewijs van deelname

19 TOPs! is een product van Opleidingen TOPs! Kies voor positief -Opleiding tot TOPs!-trainer (4 dagen) -Opleiding tot TOPs!-coach (2 dagen) -Opleiding overig personeel (maatwerk) -Omscholing EQUIP naar TOPs! (2 dagen)

20 TOPs! is een product van Kwaliteitsborging TOPs! Kies voor positief TOPs!-trainer: -Coaching door coach -Observatie en beoordeling door coach -Herhalingstraining (1 dag per 2 jaar) TOPs!-coach: -Observatie en beoordeling door opleider -Herhalingstraining (1 dagdeel per jaar)

21 TOPs! is een product van Contact TOPs! Kies voor positief Anna Hulsebosch: annahulsebosch@180.nlannahulsebosch@180.nl Arjo Haasnoot: arjohaasnoot@180.nlarjohaasnoot@180.nl Website: www.180.nl Telefoon: 088 – 88 00 300

22 TOPs! is een product van


Download ppt "TOPs! Positief denken, doen en leren van elkaar. TOPs! is een product van Visie TOPs! TOPs! Kies voor positief Leerlingen ontwikkelen zich het beste in."

Verwante presentaties


Ads door Google