De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social Return Investeren in mens en stad Entree opleiding 13 juni 2013 SOCIAL RETURN ROTTERDAM Door: Marieke Neervoort Theo Wehkamp 4-4-2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social Return Investeren in mens en stad Entree opleiding 13 juni 2013 SOCIAL RETURN ROTTERDAM Door: Marieke Neervoort Theo Wehkamp 4-4-2017."— Transcript van de presentatie:

1 Social Return Investeren in mens en stad Entree opleiding 13 juni 2013 SOCIAL RETURN ROTTERDAM
Door: Marieke Neervoort Theo Wehkamp

2 Social Return in beeld De Rotterdam
Social Return houdt in dat de gemeente afspraken maakt met opdrachtnemers van gemeentelijke investeringsprojecten over sociale doelen. Opdrachtnemers moeten een percentage van hun opdrachtsom besteden aan de inzet van werkzoekenden of stagiairs. Social Return is onderdeel van het duurzame inkoopbeleid van de gemeente Rotterdam. De regeling bevordert de werkgelegenheid en biedt ondernemers kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ferro-fix

3 Arbeidsmarkt regio Rijnmond
Rotterdam werkzoekenden WWB begroting van 4 miljard per jaar bijstand kost jaarlijks €500 mln (€400 mln Rijk + €100 mln gemeente) Albrandswaard Barendrecht Bernisse Binnenmaas Brielle Capelle a/d IJssel Cromstrijen Dirksland Goedereede Hellevoetsluis Korendijk Krimpen a/d IJssel Lansingerland Maassluis Middelharnis Oostflakkee Oud-Beijerland Ridderkerk Rotterdam (centrumgemeente) Vlaardingen Schiedam Spijkenisse Strijen Westvoorne

4 Doelstellingen Social Return
Verbeteren regionale sociaal- economische situatie in Rotterdam Vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot arbeidsmarkt Vergroten van vakmanschap door bieden van werkervaringsplaatsen Realisatie van economisch voordeel Duurzaam inkoopbeleid

5 Doelgroepen Werkzoekenden (WW en WWB) Mensen met een beperkte inzetbaarheid (SW, Wajong, WIA) Stagiaires (VMBO, VSO, MBO, praktijkscholen)

6 Mogelijkheden invulling Social return
Duurzame inzet Rotterdammers met afstand tot de arbeidsmarkt Compensatie orders: uitvoering dienstverlening door SW-bedrijf Gemeente Rotterdam (Robedrijf) Werkervaringsplaatsen Stages en BBL-trajecten (beroepsbegeleidende leerweg) Arbeidsmarkt-relevante faciliteiten (training, opleiding, etc.) Overige invulling

7 Registratie in SIRO

8 Resultaten 1e kwartaal 2013 Leerling 99 Doelgroep Ambitie
Minimaal te realiseren Realisatie Cumulatief t/m mrt 2013 Extra comptabel WW, Wajong, WWB etc. 1200 420 357 412 Wsw 350 70 152 25 Leerling 99 Totaal 1900 840 581 437 Cluster Aanbestedingen in SIRO Verplichting in SIRO Realisatie vlgs SIRO Verplichting nog te in te vullen in € Verplichting nog in te vullen in FTE BSD DV 13.000 1 MO 15 RSO 412 SB 48 SO 561 W&I Totaal 1037

9 Samenwerking coordinatie punt SR en LeerWerkloket
Gezamenlijke doelstelling; Effectieve en efficiente inzet beschikbare middelen en infrastructuur; Delen kennis en expertise; Faciliteren opdrachtnemers;

10 LeerWerkLoket Rijnmond 2013 – 2015
10 10

11 Partners Leerwerkloket
11 11

12 Doelstellingen Het bevorderen en/of intensivering, structureren van de samenwerking en de onderlinge communicatie tussen de partners op het gebied van Leren en Werken. Het realiseren van een gecoördineerde sectorale gestroomlijnde dienstverlening, aan werkzoekenden, werknemers, werkgevers en intermediairs met betrekking tot vragen over EVC, Scholing, Stages en het daarop afgestemd aanbod. Instroom onderkant arbeidsmarkt. Werken aan Werk, gekoppeld aan de transitie-budgetten en sectorale mobiliteitscentra / ondersteuning Sectorale ondersteuning vanuit SBB/Kenniscentra. 12 12

13 Uitgangspunten 13 Uitgangspunten regionale invulling
Leerwerkloket sluit aan bij het Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR) Werkgeversbenadering vindt plaats vanuit het WSPR Waarbij Werkgevers, WSPR, SBB/Kenniscentra en onderwijs in gezamenlijkheid de HRM vraag van de werkgever vanuit een sectorale aanpak kunnen beantwoorden. Social Return on Investment (SROI) belangrijke pijler (afspraken binnen de gemeente) Beide ROC’s stellen hun informatiepunten beschikbaar incl. inzet van fte Thema een Leven lang Leren wordt met elkaar uitgedragen Beroep kunnen doen op de Sectorale middelen en regelingen 13 13

14 Doelgroepen LeerWerkLoket
Werknemers, 50+, Werkgevers, creëren van duurzame banen, stageplaatsen etc. Werkzoekenden, advisering, LOB Intermediairs, koppelen van vraag en aanbod Collega’s partners, uitvoeringsvragen en koppelen aan partners Algemeen: doelgroepen UWV en Dienst Werk en Inkomen 14 14

15 co-financiering Periode 2013 tot en met 2015 (per regio: € ,-- is cofinanciering als % van rijksbijdrage. Minimaal 50% van regionale rijksbijdrage UWV stelt als een van de kernpartners landelijk max. € 3 mln. per jaar beschikbaar vanuit de reguliere dienstverlening (max. 30 fte) als cofinanciering in de vorm van inzet van CTC dienstverlening. Resultaatsverplichtingen In beeld brengen regionaal scholingsaanbod, waaronder het bieden van informatie en advies over arbeidsmarktrelevante scholing, EVC en leerwerktrajecten. De cofinanciering van kernpartners is mogelijk in de vorm van uren en euro’s en bedraagt minimaal 50% van de rijksbijdrage per regio. 15 15

16 Hiërarchische aansturing
Landelijk Project manager Marianne Zoetmulder Begeleidingsgroep Voorzitter: Marco van Putten Actieve praktijkgroep Voorzitter: projectleider LWL Theo Wehkamp Landelijke aansturing Beleid Strategie, Verantwoording Sturing Uitvoering van beleid, activiteiten op projectbasis Themabijeenkomsten BBL (infomarkten) Netwerkbijeenkomsten Stages niveau 1 en 2 Etc.….. Projectmatige aansturing LWL Leerwerkloket bezetting / front-Office Dagelijkse Uitvoering Organiseren van activiteiten (projecten) vanuit strategie en beleid en uitvoering Hiërarchische aansturing 16 16

17 LeerWerkLoket Infoshop Zadkine Studie infopunt Albeda Publiekszone Doelgroepen Werkgevers Werknemers Doelgroepen UWV – Gemeente Doelgroepen Onderwijs Ontvangen informatie en worden evt.. warm overgedragen I Informatie over: Opleidingen, omscholing en mogelijke begeleiding naar aanmelding bij het ROC Informatie over EVC Informatie over subsidie Informatie over mogelijk trajecten via de Gemeente / UWV Vast aanspreekpunt voor scholing en opleidingsvragen Proefplaatsingen Erkenning leerbedrijf WVA Arbeidsmarktinformatie 17 17

18 Vraag regulering / route
Doelgroep Algemene scholingsvragen Advies vragen Infopunten ROC Onderlinge afstemming en consultatie Social Return Leerwerktrajecten CTC mogelijkheid Complexere vragen Werkgevers Jongerenloket Infopunten UWV / WSPR Mogelijk op afspraak 18 18

19 Social Return 19 19 Welke mogelijkheden zijn er:
Vanuit de kenniscentra zijn verschillende projecten zoals het Wijkleerbedrijf (Calibris) Relatiebeheer voor organisatie t.a.v. de begeleiding van de deelnemer (BOL / BBL) Competent WMO aanbestedingen Binnen het LeerWerkLloket afstemming op het gebied van stageplaatsen, Wat is nodig Is er een tekort Is er een overschot. Wat kost een stagiaire de organisatie (intrinsieke waarde van een stageplaats) 19 19

20 20 20 Albeda College StIP Zadkine Infoshop Bezoekadres: Bezoekadres:
Rosestraat 1101 3071 AL Rotterdam Telefoon: (010) Openingstijden: Het StIP is het hele jaar geopend, Maandag t/m woensdag en vrijdag geopend van 8.30 tot uur. Donderdag van tot uur. Zadkine Infoshop Bezoekadres: Centrale Bibliotheek Rotterdam Hoogstraat 110 (1e verdieping) 3011 PV Rotterdam Telefoon: (010) Openingstijden: Zadkine Infoshop is het gehele jaar geopend Maandag tot 17.00, d Dinsdag t/m vrijdag tussen en uur. Telefoon; Website: UWV Werkplein: Herenwaard Woensdag UWV Werkplein: HDP Plein Woensdag UWV Werkplein: Schiekade Dinsdag Jongerenloket : Westblaak Donderdag Anders op afspraak 20 20

21 Wie zijn het: Adviseurs: LeerWerkloket Rijnmond Odette Fonseca Leerwerkloket adviseur (CTC specialist) Jakolien van de Poel LeerWerkLoket adviseur / bedrijfsadviseur WSPR Theo Wehkamp Projectleider LeerWerkLoket Rotterdam Website: / (landelijk) 21 21

22 Partners Leerwerkloket
22 22

23 Adviezen, suggesties, vragen en opmerkingen….
Wat vindt u van deze samenwerking? Is Social Return een geschikt instrument om de entrée leerling te positioneren? Wat biedt de entrée opleiding aan werkgevers cq. opdrachtnemers?

24 VRAGEN?


Download ppt "Social Return Investeren in mens en stad Entree opleiding 13 juni 2013 SOCIAL RETURN ROTTERDAM Door: Marieke Neervoort Theo Wehkamp 4-4-2017."

Verwante presentaties


Ads door Google