De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Savantis Welkom op de docentendag Schilderen en Onderhoud 20 maart 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Savantis Welkom op de docentendag Schilderen en Onderhoud 20 maart 2013."— Transcript van de presentatie:

1 © Savantis Welkom op de docentendag Schilderen en Onderhoud 20 maart 2013

2 © Savantis 2.1 Ochtendprogramma Docentendag november 2012 Algemene ontwikkelingen BTG Ontwikkelingen Presentatie door Fontys PTH  Pauze om ± 11:15 uur Kwalificatiestructuur, ontwikkelagenda en SIO  Lunch om ± 12:30 uur

3 © Savantis 2.2 Middagprogramma Examinering  Examenrijpheid student  Examens 2012-2013  Pilot Proeve van Bekwaamheid Gezel Schilder  Examenplanner  Mededelingen examinering algemeen Pauze om ± 14:45 uur OnderhoudNL Totaal versus onderwijs Docentenbijeenkomst 3 e kwartaal 2013 en rondvraag  Afsluiting om ± 15:45 uur

4 © Savantis Alternatief voor de naam “docentendag” Deze naam sluit niet aan op de samenstelling van de groep! Wie bedenkt er een alternatieve naam?

5 © Savantis Examenrijpheid Beoordelingslijsten gebruiken In de pauze uit te voeren

6 © Savantis 3. Docentendag 2012 Ervaringen Herinneringen Innovaties, wat hebben we er mee gedaan?

7 © Savantis Docentendag ovember 2012 Ervaringen Invulling innovatie in het onderwijs

8 © Savantis 4. Algemene ontwikkelingen Ontwikkelingen in de sector Schilderen en Onderhoud zijn nog steeds zorgwekkend; Bedrijven maar ook samenwerkingsverbanden hebben het moeilijk; Kenniscentra en SBB hebben hun reactie gegeven op het regeerakkoord; Uitkomsten betreffende de definitieve plannen rond de kenniscentra worden rond de zomer verwacht.

9 © Savantis Bedrijfstakken Schilderen en Onderhoud en Afbouw hebben aangegeven met Savantis zeker nog voldoende mogelijkheden te zien; Er wordt komende week gestart met een groot onderzoek onder alle schilders- en onderhoudsbedrijven met als resultaat:  Inzicht in het realiseren van (extra) opleidingsplekken;  Promotie van samenwerkingsverbanden;  Rapportage over de bedrijfseconomische situatie en opleidingscapaciteit van bedrijven. 4. Algemene ontwikkelingen vervolg

10 © Savantis 4. Algemene ontwikkelingen vervolg BPVO’s worden niet meer ondertekend door detacheringsorganisaties.  Zo stelt OCW dat alleen authentieke bedrijven die daadwerkelijk uitvoering geven aan de praktijkopleiding van de leerling, erkend kunnen worden als leerbedrijf. Ook stelt OCW dat deze bedrijven als praktijkbiedende organisatie vermeld moeten staan op de (BPVO) en dat zij de BPVO mede dienen te ondertekenen.

11 © Savantis 5. BTG ontwikkelingen Anton van Doren ROC West Brabant Lid paritaire commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Lid kerngroep BTG BOA/RPC

12 © Savantis 6. Presentatie door Fontys PTH Gerard Scholten Cibap vakcollege voor verbeelding

13 © Savantis Pauze tot 11:30 uur

14 © Savantis 7.1 Kwalificatiestructuur Introductie: Wat iemand moet kennen en kunnen als beginnend beroepsbeoefenaar; Binnen een door het Ministerie van OCW vastgesteld format; Alle kwalificatiedossiers dienen omgezet te worden; Opdracht tot vermindering van het aantal dossiers en kwalificaties; In 2012 35% van dossiers omgezet, in 2013 resterende 65%.

15 © Savantis 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg Startpunten: De beroepsinhoud zo veel mogelijk ongewijzigd Implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers augustus 2014; Voor het aankomend cohort geen wijzigingen.

16 © Savantis 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg Nieuw format: Keuze keuzetaken voor verrijking (relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom, ca. 15% studielast) Profiel profieltaken voor verbreding of verdieping (relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom, ca. 35% studielast) Basis beroepsgerichte basistaken (gemeenschappelijke taken, ca. 35% studielast) algemene basistaken (gericht op generieke eisen (taal, rekenen, L&B, ca. 15% studielast)

17 © Savantis 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg Basisdeel (ca. 50% van de studielast): Gemeenschappelijk deel van de profielen; Generiek deel (Nederlands, rekenen en L&B) en beroepsgericht deel; Kerntaken, werkprocessen en bijbehorende vakkennis, vaardigheden en gedrag; Differentiatie per profiel mogelijk.

18 © Savantis 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg Profieldeel (ca. 35% van de studielast): Beschrijving van de kerntaken en werkprocessen van de verschillende profielen uit het dossier.

19 © Savantis 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg Keuzedeel (ca. 15% van de studielast): Vervanging van de huidige vrije ruimte; Gericht op beroepsuitoefening, op de doorstroom naar een hoger opleidingsniveau of op verbreding van de arbeidsmarktpositie; Keuzedelen worden vastgesteld door de Paritaire Commissie en scholen kiezen hieruit; Diploma-eis en valt onder de zak- en slaagregeling.

20 © Savantis 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg Entreeopleidingen Opleidingen op niveau 1 gaan op in vier nieuwe entreeopleidingen: Techniek; Economie en Handel; Voedsel, natuur en leefomgeving; Zorg en Welzijn.

21 © Savantis 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg Dossiers die al zijn omgezet: Schilderen: één uitstroom op niveau 3, namelijk Gezel schilder; Glaszetten: inhoud toegevoegd aan niveau 3 (glasconstructies); Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud van vijf naar drie kwalificaties:  Projectmanager vastgoedonderhoud (breed profiel waarin o.a. calculator/onderhoudsspecialist is opgenomen). Ondernemerschap is keuzedeel geworden;  Uitvoerder (‘nieuw jasje’);  Kleur- en interieuradviseur (‘nieuw jasje’).

22 © Savantis 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg Dossiers die in 2013 worden omgezet: Industriële lakverwerking; Specialist schilderen (samenvoeging naar één uitstroom).

23 © Savantis 7.2 Ontwikkelagenda lesmateriaal In 2013:  Handboek deel 3 metaal;  Uitstroomgedeelte voor de Schilder niveau 3. In 2014:  Basisgedeelte voor de Schilder niveau 3;  Schilder niveau 2.

24 © Savantis 7.3 SIO (www.schilders in opleiding) Wat waren ook al weer de resultaten bij de enquête tijdens de docentenbijeenkomst van november 2012? Wat zijn de plannen voor 2013 en 2014?

25 © Savantis

26

27

28

29

30

31

32 7.3 Plan van aanpak SIO vervolg Plan van aanpak: Pakket van eisen opgesteld aan de hand van de informatie die we van de docenten en instructeurs hebben verkregen; Scenario’s ontwikkeld en keuze gemaakt.

33 © Savantis 7.3 Plan van aanpak SIOvervolg Revisie en actualisatie SIO Abonnement/licentie structuur per individuele gebruiker; Deel Leermiddelen online beschikbaar

34 © Savantis 7.3 Plan van aanpak SIO vervolg Inhoud: Het huidige materiaal; Cd-roms / usb-sticks;  Basisverf en glasbestek;  Usb-sticks in leerling- of docentenpakketten. Deel van de losbladige leermiddelen;  Wordt nog bepaald.

35 © Savantis 7.3 Plan van aanpak SIOvervolg Mogelijke extra onderdelen: Extra leermiddelen door docenten uploaden en downloaden; Online communiceren via een communicatieforum.

36 © Savantis 7.3 Plan van aanpak SIOvervolg Mogelijkheid tot het geven van feedback: Post-its; Tips en suggesties; Resultaten ondersteunend bij de ontwikkeling van SIO.

37 © Savantis 7.4 Ontwikkelagenda op een rij Klaar in zomer 2013Klaar in zomer 2014 KwalificatiedossierMedewerker schilderen Glaszetten Kaderfunctie afbouw, onderhoud en interieur Assistent Schilderen / Industriële lakverwerking Specialist schilderen Medewerker Industriële lakverwerking Lesmateriaalniveau 3 uitstroomgedeelte Handboek 3 Metaal niveau 2 Niveau 3 basisgedeelte SIORevisie gereed

38 © Savantis Lunch tot 13:30 uur

39 © Savantis 8.1 Examenrijpheid student Bespreken beoordelingspunten per werkstuk

40 © Savantis 8.1 Examenrijpheid student Beoordelingspunt Stoppen:  Heeft strakke hoeken + afwerking Conclusie werkstuk 1: student is voldoende vaardig Conclusie werkstuk 2: student moet de vaardigheden nog verder inslijpen.

41 © Savantis 8. 1 Examenrijpheid student Beoordelingspunten Lakken:  Geen vuilinsluiting;  Geen heilige dagen;  Geen vette randen;  Geen zakkers;  Strak besnijwerk;  Goede dekking;  Goede vloeiing;  Geen zichtbare schuurkrassen in de aflaklaag. Conclusie werkstuk 1: student is voldoende vaardig Conclusie werkstuk 2: student moet de vaardigheden nog verder inslijpen.

42 © Savantis 8.2 Examinering 2012 - 2013 Cijfer per kerntaak:  Niveau 1 opleidingen KD 2012-2013 (dit jaar);  Andere niveaus vanaf KD 2012-2013 (volgend jaar). Service van Savantis: digitale omrekentabellen naar een cijfer per kerntaak

43 © Savantis 8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder Uitgangspunten: Groter verschil met de PvB op niveau 2; Kwaliteit verbeteren; Terugbrengen van twee dagen naar één dag; Invoering KD 2012-2013.

44 © Savantis 8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder Aanwezigen: Timo Touwen (Voorzitter toetsvaststellingscommissie Schilderen en Onderhoud); Paul Glaap (Opleidingscoördinator van Schilder^sCOOL Nijmegen); Jeroen van Nieuwkoop (Repair Care); Vier Gezel leerlingen (Schilder^sCOOL Rosmalen); Drie Gezel voorman leerlingen (Schilder^sCOOL Nijmegen).

45 © Savantis 8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder Onderdelen in de Pilot: Gezel schilderGezel schilder voorman Isolerende beglazing (incl. stoppasta) Beitsen Buitenzijde voordeur schilderen Verfspuiten Wandbekleding Gangbare decoratie aanbrengen Eenvoudige decoratie aanbrengen DeelvervangingCalculatie (op school)

46 © Savantis 8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder Evaluatie: Past binnen de tijd; Kwalitatieve slag geslagen; Groter verschil met niveau 2.

47 © Savantis 8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder Verdere gang van zaken: Bespreken binnen de Toetsvaststellingscommissie; De PvB aanscherpen; Beschrijven PvB aan docenten en instructeurs; Pilot in september met echte kandidaten die hun opleiding versneld afleggen.

48 © Savantis 8.4 Examinering en examenplanner Eerste ervaringen met de Examenplanner; Beperkt aanmelden als examinator; Aanmelding juiste KD (voor opleiders); Volgende stappen met de Examenplanner;  Afsluiten van opleidingen middels melden van gediplomeerd.

49 © Savantis 8.4 Examenplanner – aandachtspunt 1

50 © Savantis 8.4 Examenplanner – aandachtspunt 2 A. Kijk of bestaand examen selecteren is aangevinkt B. Geef de datum van de komende periode in C. Juiste locatie en klik zoeken

51 © Savantis 8. 5 Mededelingen examinering algemeen Examinatorentrainingen;  niveau 1: aansturen kandidaat;  Industriële lakverwerking: bijgestelde werkstukken. Uitlopen ‘oude’ PvB Gezel Schilder tot einde schooljaar 2013-2014; Samenwerking met de T8; Keurmerk Kiwa voor examenleveranciers mbo.

52 © Savantis Pauze tot 15:00 uur

53 © Savantis 9. OnderhoudNL Totaal versus onderwijs Ludwig Smits Eerste voorzitter OnderhoudNL Totaal Directeur Burgers van der Wal BV

54 © Savantis 10. Docentenbijeenkomst 4 e kwartaal 2013 Locatie:Van Wijhe Verf Zwolle Datum:woensdag 20 november Programma:Programmasuggesties!

55 © Savantis Afsluiting Rondvraag Bedankt voor u aanwezigheid en natuurlijk niet te vergeten uw inbreng

56 © Savantis Napraten met …………………..


Download ppt "© Savantis Welkom op de docentendag Schilderen en Onderhoud 20 maart 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google