De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de docentendag Schilderen en Onderhoud

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de docentendag Schilderen en Onderhoud"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de docentendag Schilderen en Onderhoud
20 maart 2013

2 2.1 Ochtendprogramma Kwalificatiestructuur, ontwikkelagenda en SIO
Docentendag november 2012 Algemene ontwikkelingen BTG Ontwikkelingen Presentatie door Fontys PTH Pauze om ± 11:15 uur Kwalificatiestructuur, ontwikkelagenda en SIO Lunch om ± 12:30 uur

3 2.2 Middagprogramma Examinering Pauze om ± 14:45 uur
Examenrijpheid student Examens Pilot Proeve van Bekwaamheid Gezel Schilder Examenplanner Mededelingen examinering algemeen Pauze om ± 14:45 uur OnderhoudNL Totaal versus onderwijs Docentenbijeenkomst 3e kwartaal 2013 en rondvraag Afsluiting om ± 15:45 uur

4 Alternatief voor de naam “docentendag”
Deze naam sluit niet aan op de samenstelling van de groep! Wie bedenkt er een alternatieve naam?

5 Examenrijpheid Beoordelingslijsten gebruiken In de pauze uit te voeren

6 3. Docentendag 2012 Ervaringen Herinneringen
Innovaties, wat hebben we er mee gedaan?

7 Docentendag ovember 2012 Ervaringen
Invulling innovatie in het onderwijs

8 4. Algemene ontwikkelingen
Ontwikkelingen in de sector Schilderen en Onderhoud zijn nog steeds zorgwekkend; Bedrijven maar ook samenwerkingsverbanden hebben het moeilijk; Kenniscentra en SBB hebben hun reactie gegeven op het regeerakkoord; Uitkomsten betreffende de definitieve plannen rond de kenniscentra worden rond de zomer verwacht.

9 4. Algemene ontwikkelingen vervolg
Bedrijfstakken Schilderen en Onderhoud en Afbouw hebben aangegeven met Savantis zeker nog voldoende mogelijkheden te zien; Er wordt komende week gestart met een groot onderzoek onder alle schilders- en onderhoudsbedrijven met als resultaat: Inzicht in het realiseren van (extra) opleidingsplekken; Promotie van samenwerkingsverbanden; Rapportage over de bedrijfseconomische situatie en opleidingscapaciteit van bedrijven.

10 4. Algemene ontwikkelingen vervolg
BPVO’s worden niet meer ondertekend door detacheringsorganisaties. Zo stelt OCW dat alleen authentieke bedrijven die daadwerkelijk uitvoering geven aan de praktijkopleiding van de leerling, erkend kunnen worden als leerbedrijf. Ook stelt OCW dat deze bedrijven als praktijkbiedende organisatie vermeld moeten staan op de (BPVO) en dat zij de BPVO mede dienen te ondertekenen.

11 Anton van Doren 5. BTG ontwikkelingen ROC West Brabant
Lid paritaire commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Lid kerngroep BTG BOA/RPC

12 6. Presentatie door Fontys PTH
Gerard Scholten Cibap vakcollege voor verbeelding

13 Pauze tot 11:30 uur

14 7.1 Kwalificatiestructuur
Introductie: Wat iemand moet kennen en kunnen als beginnend beroepsbeoefenaar; Binnen een door het Ministerie van OCW vastgesteld format; Alle kwalificatiedossiers dienen omgezet te worden; Opdracht tot vermindering van het aantal dossiers en kwalificaties; In % van dossiers omgezet, in 2013 resterende 65%.

15 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg
Startpunten: De beroepsinhoud zo veel mogelijk ongewijzigd Implementatie van de nieuwe kwalificatiedossiers augustus 2014; Voor het aankomend cohort geen wijzigingen.

16 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg Nieuw format:
Keuze keuzetaken voor verrijking (relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom, ca. 15% studielast) Profiel profieltaken voor verbreding of verdieping 35% studielast) Basis beroepsgerichte basistaken (gemeenschappelijke taken, ca. 35% studielast) algemene basistaken (gericht op generieke eisen (taal, rekenen, L&B, ca. 15% studielast)

17 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg
Basisdeel (ca. 50% van de studielast): Gemeenschappelijk deel van de profielen; Generiek deel (Nederlands, rekenen en L&B) en beroepsgericht deel; Kerntaken, werkprocessen en bijbehorende vakkennis, vaardigheden en gedrag; Differentiatie per profiel mogelijk.

18 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg
Profieldeel (ca. 35% van de studielast): Beschrijving van de kerntaken en werkprocessen van de verschillende profielen uit het dossier.

19 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg
Keuzedeel (ca. 15% van de studielast): Vervanging van de huidige vrije ruimte; Gericht op beroepsuitoefening, op de doorstroom naar een hoger opleidingsniveau of op verbreding van de arbeidsmarktpositie; Keuzedelen worden vastgesteld door de Paritaire Commissie en scholen kiezen hieruit; Diploma-eis en valt onder de zak- en slaagregeling.

20 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg
Entreeopleidingen Opleidingen op niveau 1 gaan op in vier nieuwe entreeopleidingen: Techniek; Economie en Handel; Voedsel, natuur en leefomgeving; Zorg en Welzijn.

21 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg
Dossiers die al zijn omgezet: Schilderen: één uitstroom op niveau 3, namelijk Gezel schilder; Glaszetten: inhoud toegevoegd aan niveau 3 (glasconstructies); Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud van vijf naar drie kwalificaties: Projectmanager vastgoedonderhoud (breed profiel waarin o.a. calculator/onderhoudsspecialist is opgenomen). Ondernemerschap is keuzedeel geworden; Uitvoerder (‘nieuw jasje’); Kleur- en interieuradviseur (‘nieuw jasje’).

22 7.1 Kwalificatiestructuur vervolg
Dossiers die in 2013 worden omgezet: Industriële lakverwerking; Specialist schilderen (samenvoeging naar één uitstroom).

23 7.2 Ontwikkelagenda lesmateriaal
In 2013: Handboek deel 3 metaal; Uitstroomgedeelte voor de Schilder niveau 3. In 2014: Basisgedeelte voor de Schilder niveau 3; Schilder niveau 2.

24 7.3 SIO (www.schilders in opleiding)
Wat waren ook al weer de resultaten bij de enquête tijdens de docentenbijeenkomst van november 2012? Wat zijn de plannen voor 2013 en 2014?

25

26

27

28

29

30

31

32 7.3 Plan van aanpak SIO vervolg
Pakket van eisen opgesteld aan de hand van de informatie die we van de docenten en instructeurs hebben verkregen; Scenario’s ontwikkeld en keuze gemaakt.

33 7.3 Plan van aanpak SIO vervolg
Revisie en actualisatie SIO Abonnement/licentie structuur per individuele gebruiker; Deel Leermiddelen online beschikbaar

34 7.3 Plan van aanpak SIO vervolg
Inhoud: Het huidige materiaal; Cd-roms / usb-sticks; Basisverf en glasbestek; Usb-sticks in leerling- of docentenpakketten. Deel van de losbladige leermiddelen; Wordt nog bepaald.

35 7.3 Plan van aanpak SIO vervolg
Mogelijke extra onderdelen: Extra leermiddelen door docenten uploaden en downloaden; Online communiceren via een communicatieforum.

36 7.3 Plan van aanpak SIO vervolg
Mogelijkheid tot het geven van feedback: Post-its; Tips en suggesties; Resultaten ondersteunend bij de ontwikkeling van SIO.

37 7.4 Ontwikkelagenda op een rij
Klaar in zomer 2013 Klaar in zomer 2014 Kwalificatiedossier Medewerker schilderen Glaszetten Kaderfunctie afbouw, onderhoud en interieur Assistent Schilderen / Industriële lakverwerking Specialist schilderen Medewerker Industriële lakverwerking Lesmateriaal niveau 3 uitstroomgedeelte Handboek 3 Metaal niveau 2 Niveau 3 basisgedeelte SIO Revisie gereed

38 Lunch tot 13:30 uur

39 8.1 Examenrijpheid student
Bespreken beoordelingspunten per werkstuk

40 8.1 Examenrijpheid student
Beoordelingspunt Stoppen: Heeft strakke hoeken + afwerking Conclusie werkstuk 1: student is voldoende vaardig Conclusie werkstuk 2: student moet de vaardigheden nog verder inslijpen.

41 8. 1 Examenrijpheid student
Beoordelingspunten Lakken: Geen vuilinsluiting; Geen heilige dagen; Geen vette randen; Geen zakkers; Strak besnijwerk; Goede dekking; Goede vloeiing; Geen zichtbare schuurkrassen in de aflaklaag. Conclusie werkstuk 1: student is voldoende vaardig Conclusie werkstuk 2: student moet de vaardigheden nog verder inslijpen.

42 8.2 Examinering 2012 - 2013 Cijfer per kerntaak:
Niveau 1 opleidingen KD (dit jaar); Andere niveaus vanaf KD (volgend jaar). Service van Savantis: digitale omrekentabellen naar een cijfer per kerntaak

43 8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder
Uitgangspunten: Groter verschil met de PvB op niveau 2; Kwaliteit verbeteren; Terugbrengen van twee dagen naar één dag; Invoering KD

44 8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder
Aanwezigen: Timo Touwen (Voorzitter toetsvaststellingscommissie Schilderen en Onderhoud); Paul Glaap (Opleidingscoördinator van Schilder^sCOOL Nijmegen); Jeroen van Nieuwkoop (Repair Care); Vier Gezel leerlingen (Schilder^sCOOL Rosmalen); Drie Gezel voorman leerlingen (Schilder^sCOOL Nijmegen).

45 8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder
Onderdelen in de Pilot: Gezel schilder Gezel schilder voorman Isolerende beglazing (incl. stoppasta) Beitsen Buitenzijde voordeur schilderen Verfspuiten Wandbekleding Gangbare decoratie aanbrengen Eenvoudige decoratie aanbrengen Deelvervanging Calculatie (op school)

46 8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder
Evaluatie: Past binnen de tijd; Kwalitatieve slag geslagen; Groter verschil met niveau 2.

47 8.3 Examinering Pilot PvB Gezel Schilder
Verdere gang van zaken: Bespreken binnen de Toetsvaststellingscommissie; De PvB aanscherpen; Beschrijven PvB aan docenten en instructeurs; Pilot in september met echte kandidaten die hun opleiding versneld afleggen.

48 8.4 Examinering en examenplanner
Eerste ervaringen met de Examenplanner; Beperkt aanmelden als examinator; Aanmelding juiste KD (voor opleiders); Volgende stappen met de Examenplanner; Afsluiten van opleidingen middels melden van gediplomeerd.

49 8.4 Examenplanner – aandachtspunt 1

50 8.4 Examenplanner – aandachtspunt 2
A. Kijk of bestaand examen selecteren is aangevinkt B. Geef de datum van de komende periode in C. Juiste locatie en klik zoeken

51 8. 5 Mededelingen examinering algemeen
Examinatorentrainingen; niveau 1: aansturen kandidaat; Industriële lakverwerking: bijgestelde werkstukken. Uitlopen ‘oude’ PvB Gezel Schilder tot einde schooljaar ; Samenwerking met de T8; Keurmerk Kiwa voor examenleveranciers mbo.

52 Pauze tot 15:00 uur

53 9. OnderhoudNL Totaal versus onderwijs
Ludwig Smits Eerste voorzitter OnderhoudNL Totaal Directeur Burgers van der Wal BV

54 10. Docentenbijeenkomst 4e kwartaal 2013
Locatie: Van Wijhe Verf Zwolle Datum: woensdag 20 november Programma: Programmasuggesties!

55 Afsluiting Rondvraag Bedankt voor u aanwezigheid en natuurlijk niet te vergeten uw inbreng

56 Napraten met …………………..


Download ppt "Welkom op de docentendag Schilderen en Onderhoud"

Verwante presentaties


Ads door Google