De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Savantis ‘Voor een glasheldere toekomst’ Docentendag Schilderen en Onderhoud 19 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Savantis ‘Voor een glasheldere toekomst’ Docentendag Schilderen en Onderhoud 19 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 © Savantis ‘Voor een glasheldere toekomst’ Docentendag Schilderen en Onderhoud 19 maart 2014

2 © Savantis Toelichting dagprogramma 1.Mededelingen 2.Sectorplan Schilderen & Onderhoud en Afbouw 3.Kenniscentra, SBB versus Savantis 4.Studeo 5.Kwalificatiestructuur •Lunch om ± 12:15 uur 6.Stage in het buitenland 7.Kleur (werkwoord); kinderspel •Vertrek naar CURA Glass Lopik 8. CURA Glass, seminar Gelaagd glas •Afsluiting om ± 17.00 uur

3 © Savantis 1. Mededelingen Examinering  Examenlocatie Rotterdam  Inzet van examinatoren – met name docenten (tekort)  Aandacht voor voldoende voorbereiding bij de PVB  PVB Gezel Schilder (flyer) Bijscholing docenten/instructeurs/  Scholingsaanbod onderwijs 2014-2015 (flyer)  Is er een specifieke behoefte Bijscholing bedrijfstakmedewerkers  Flyer training ‘Mijn loopbaan, mijn functioneringsgesprek’ (flyer)  Resultaatgericht Samenwerken (flyer)

4 © Savantis 2.Sectorplan Schilderen & Onderhoud en Afbouw Ronald van Driel Directielid Savantis

5 © Savantis

6 Aanleiding Sectorplan •Sociaal Akkoord Regering en sociale partners •Regeling cofinanciering minister SZW ( 12 aug. 2013) •Thema’s: 1.Arbeidsinstroom en begeleiding van jongeren 2.Behoud oudere vakkrachten 3.Arbeidsinstroom van personen met afstand tot de arbeidsmarkt 4.Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid 5.Scholing 6.Van werk-naar-werk van werknemers 7.Goed werkgeverschap en goed werknemerschap 6

7 © Savantis Samenwerkingsverband sector •OnderhoudNL •NOA •FNV Bouw •CNV Vakmensen •Savantis KBB •O&O fonds Schilderen en Onderhoud •O&O fonds Afbouw •Bedrijfschap Afbouw Subsidieaanvraag en projectmanagement via Loopbaan en Opleidingsfonds Afbouw en Onderhoud 7

8 © Savantis Arbeidsmarktknelpunten •Afname productie en werkgelegenheid •Afname instroom •Flexibilisering •Vergrijzing 8

9 © Savantis Maatregelen per knelpunt 9

10 © Savantis Maatregelen voor instroom jongeren 10

11 © Savantis Maatregel 1 Behoud en werven extra leer-/werkplekken •Doelen 1.Ondersteuning bieden aan leerbedrijven en praktijkopleiders 2.Door intensief contact met bedrijven, gemeenten en woningcorporaties extra leer/werkplaatsen realiseren 3.De contacten van samenwerkingsverbanden met de leerbedrijven intensiveren •Middel  Extra bedrijfsbezoeken  35 arbeidsmarktregio’s x 60 bezoeken per jaar 11

12 © Savantis Maatregel 2 Praktijksimulatie leren werken •Doelen  Behoud van bestaande (2300) leerplaatsen  Verhoging instroom in de BBL-opleidingen –2014: 585 extra leerlingen –2015: 750 extra leerlingen  Ontlasten BPV bij leerbedrijven en bieden alternatieve BPV door verzorgen van praktijkvervangende scholing in Vakcentrum •Middel  Verzorgen praktijkaanvullende scholing in Vakcentra  585 + 750 x gem. 30 dagen = 40.050 dagen in 2 jaar 12

13 © Savantis Maatregel 3 Workshops praktijkopleiders en docenten •Doelen  Verbetering begeleiding van leerlingen door praktijkopleiders, docenten en instructeurs  Deskundigheidsbevordering •Middel  Verzorgen van workshops  2 x 20 regionale workshops x 10 praktijkopleiders  2 x 5 workshops docenten 13

14 © Savantis Maatregel 4 Vernieuwing opleiding en infrastructuur •Doelen  Ontwikkelen nieuw opleidingsmodel BOL/BBL  Onderzoek, ondersteuning en begeleiding toekomstbestendigheid regionale samenwerkingsverbanden •Middel  Ontwikkeling nieuw opleidingsmodel –Curriculum voor 3 jaar voor BOL/BBL –Vernieuwing en digitalisering leermiddelen  Project OnderhoudNL met Schilder^sCOOL 14

15 © Savantis Bespreking regionale uitvoering •Analyse regio (instroom, bedrijven, e.d.) •Opstellen plan van aanpak voor regionale uitvoering door samenwerkingsverband, ROC/school en Savantis •Maatregelen 1, 2 en 3 •Wie doet wat? Afspraken over taakverdeling •Streefcijfers verhoging instroom BBL en BOL •Savantis levert eenvoudig format voor regioplan (ook bij aanbestedingsprocedure bruikbaar) 15

16 © Savantis Voorbeeld regionale werkafspraken OnderdeelSavantisSamenwerkingsverbandROC’s taak Werven leerlingen (ondersteuning)  Bezoeken lidbedrijven  (60) Bezoeken overige wel/niet erkende leerbedrijven  (50)  (20) Registreren en vastleggen.   Extra begeleiding bedrijven  Bewaking voortgang  (maandelijks) Aanbieden extra scholingsdagen  Betrekken bedrijven bij extra scholing  Inhoud workshops bepalen  16

17 © Savantis Vervolgtraject •Subsidiebeschikking van het Agentschap SZW (nog te ontvangen d.d. 13 maart 2014) •Voorbereiding maatregelen  Afstemming regionaal (z.s.m.)  Afspraken uitvoering en verantwoording met projectmanagement (z.s.m.)  Aanbesteding in april > Samenwerkingsverband / ROC  Verantwoording realisatie •Beschikbaarheid financiën afhankelijk van bevoorschotting door Agentschap SZW 17

18 © Savantis Vragen over het Sectorplan, de maatregelen en uitvoering? 18

19 © Savantis Taken Kenniscentra, SBB Savantis •Samenvoeging wettelijke taken Kenniscentra (kwalificatiestructuur, erkenning leerbedrijven, bevordering kwaliteit bpv) middels overdracht naar SBB •Voornemen Minister: overdracht op 1 aug. 2015 •Forse bezuiniging > gevolgen voor o.a. BPV / bedrijfscontacten •Continuering sectorale steun t.a.v. instroom- bevordering, leermiddelenontwikkeling en examinering en samenwerking met onderwijs •Toekomst Savantis: bestuurlijke werkgroep 19

20 © Savantis Minipauze

21 © Savantis 4. Studeo Laurens Mostert Onderwijskundig medewerker Savantis STUDEO

22 © Savantis 5. Kwalificatiestructuur Laurents van Stenus hoofd Onderzoek, Onderwijsproducten en - diensten Actuele en toekomstige ontwikkelingen

23 © Savantis Lunch tot 13:15 uur

24 © Savantis 6.Stage in het buitenland Maarten Delissen Nimeto Utrecht

25 © Savantis 7.Kleuren (werkwoord); kinderspel? Gert-Jan Nijsse Scalda en Radiuscollege

26 © Savantis 8.CURA Glass 2 e Industrieweg 6, Lopik - Hal 14 ± 18 kilometer ± 25 minuten reistijd Contactpersonen: Arnoud Heijke en Hugo van Toor Tot straks in Lopik


Download ppt "© Savantis ‘Voor een glasheldere toekomst’ Docentendag Schilderen en Onderhoud 19 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google