De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Voor een glasheldere toekomst’ Docentendag Schilderen en Onderhoud

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Voor een glasheldere toekomst’ Docentendag Schilderen en Onderhoud"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Voor een glasheldere toekomst’ Docentendag Schilderen en Onderhoud
19 maart 2014

2 Toelichting dagprogramma
Mededelingen Sectorplan Schilderen & Onderhoud en Afbouw Kenniscentra, SBB versus Savantis Studeo Kwalificatiestructuur Lunch om ± 12:15 uur Stage in het buitenland Kleur (werkwoord); kinderspel Vertrek naar CURA Glass Lopik 8. CURA Glass, seminar Gelaagd glas Afsluiting om ± uur

3 1. Mededelingen Bijscholing bedrijfstakmedewerkers Examinering
Examenlocatie Rotterdam Inzet van examinatoren – met name docenten (tekort) Aandacht voor voldoende voorbereiding bij de PVB PVB Gezel Schilder (flyer) Bijscholing docenten/instructeurs/ Scholingsaanbod onderwijs (flyer) Is er een specifieke behoefte Bijscholing bedrijfstakmedewerkers Flyer training ‘Mijn loopbaan, mijn functioneringsgesprek’ (flyer) Resultaatgericht Samenwerken (flyer)

4 2. Sectorplan Schilderen & Onderhoud en Afbouw
Ronald van Driel Directielid Savantis

5

6 Aanleiding Sectorplan
Sociaal Akkoord Regering en sociale partners Regeling cofinanciering minister SZW (12 aug. 2013) Thema’s: Arbeidsinstroom en begeleiding van jongeren Behoud oudere vakkrachten Arbeidsinstroom van personen met afstand tot de arbeidsmarkt Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid Scholing Van werk-naar-werk van werknemers Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

7 Samenwerkingsverband sector
OnderhoudNL NOA FNV Bouw CNV Vakmensen Savantis KBB O&O fonds Schilderen en Onderhoud O&O fonds Afbouw Bedrijfschap Afbouw Subsidieaanvraag en projectmanagement via Loopbaan en Opleidingsfonds Afbouw en Onderhoud

8 Arbeidsmarktknelpunten
Afname productie en werkgelegenheid Afname instroom Flexibilisering Vergrijzing

9 Maatregelen per knelpunt

10 Maatregelen voor instroom jongeren

11 Maatregel 1 Behoud en werven extra leer-/werkplekken
Doelen Ondersteuning bieden aan leerbedrijven en praktijkopleiders Door intensief contact met bedrijven, gemeenten en woningcorporaties extra leer/werkplaatsen realiseren De contacten van samenwerkingsverbanden met de leerbedrijven intensiveren Middel Extra bedrijfsbezoeken 35 arbeidsmarktregio’s x 60 bezoeken per jaar

12 Maatregel 2 Praktijksimulatie leren werken
Doelen Behoud van bestaande (2300) leerplaatsen Verhoging instroom in de BBL-opleidingen 2014: 585 extra leerlingen 2015: 750 extra leerlingen Ontlasten BPV bij leerbedrijven en bieden alternatieve BPV door verzorgen van praktijkvervangende scholing in Vakcentrum Middel Verzorgen praktijkaanvullende scholing in Vakcentra x gem. 30 dagen = dagen in 2 jaar

13 Maatregel 3 Workshops praktijkopleiders en docenten
Doelen Verbetering begeleiding van leerlingen door praktijkopleiders, docenten en instructeurs Deskundigheidsbevordering Middel Verzorgen van workshops 2 x 20 regionale workshops x 10 praktijkopleiders 2 x 5 workshops docenten

14 Maatregel 4 Vernieuwing opleiding en infrastructuur
Doelen Ontwikkelen nieuw opleidingsmodel BOL/BBL Onderzoek, ondersteuning en begeleiding toekomstbestendigheid regionale samenwerkingsverbanden Middel Ontwikkeling nieuw opleidingsmodel Curriculum voor 3 jaar voor BOL/BBL Vernieuwing en digitalisering leermiddelen Project OnderhoudNL met Schilder^sCOOL

15 Bespreking regionale uitvoering
Analyse regio (instroom, bedrijven, e.d.) Opstellen plan van aanpak voor regionale uitvoering door samenwerkingsverband, ROC/school en Savantis Maatregelen 1, 2 en 3 Wie doet wat? Afspraken over taakverdeling Streefcijfers verhoging instroom BBL en BOL Savantis levert eenvoudig format voor regioplan (ook bij aanbestedingsprocedure bruikbaar)

16 Voorbeeld regionale werkafspraken
Onderdeel Savantis Samenwerkingsverband ROC’s taak Werven leerlingen (ondersteuning) Bezoeken lidbedrijven  (60) Bezoeken overige wel/niet erkende leerbedrijven  (50)   (20) Registreren en vastleggen.   Extra begeleiding bedrijven Bewaking voortgang  (maandelijks) Aanbieden extra scholingsdagen Betrekken bedrijven bij extra scholing Inhoud workshops bepalen

17 Vervolgtraject Subsidiebeschikking van het Agentschap SZW (nog te ontvangen d.d. 13 maart 2014) Voorbereiding maatregelen Afstemming regionaal (z.s.m.) Afspraken uitvoering en verantwoording met projectmanagement (z.s.m.) Aanbesteding in april > Samenwerkingsverband / ROC Verantwoording realisatie Beschikbaarheid financiën afhankelijk van bevoorschotting door Agentschap SZW

18 Vragen over het Sectorplan, de maatregelen en uitvoering?

19 Taken Kenniscentra, SBB < > Savantis
Samenvoeging wettelijke taken Kenniscentra (kwalificatiestructuur, erkenning leerbedrijven, bevordering kwaliteit bpv) middels overdracht naar SBB Voornemen Minister: overdracht op 1 aug. 2015 Forse bezuiniging > gevolgen voor o.a. BPV / bedrijfscontacten Continuering sectorale steun t.a.v. instroom-bevordering, leermiddelenontwikkeling en examinering en samenwerking met onderwijs Toekomst Savantis: bestuurlijke werkgroep

20 Minipauze

21 Onderwijskundig medewerker Savantis
4. Studeo Laurens Mostert Onderwijskundig medewerker Savantis STUDEO

22 5. Kwalificatiestructuur
Laurents van Stenus hoofd Onderzoek, Onderwijsproducten en - diensten Actuele en toekomstige ontwikkelingen

23 Lunch tot 13:15 uur

24 6. Stage in het buitenland
Maarten Delissen Nimeto Utrecht

25 7. Kleuren (werkwoord); kinderspel?
Gert-Jan Nijsse Scalda en Radiuscollege

26 2e Industrieweg 6, Lopik - Hal 14 ± 18 kilometer ± 25 minuten reistijd
8. CURA Glass 2e Industrieweg 6, Lopik - Hal 14 ± 18 kilometer ± 25 minuten reistijd Contactpersonen: Arnoud Heijke en Hugo van Toor Tot straks in Lopik


Download ppt "‘Voor een glasheldere toekomst’ Docentendag Schilderen en Onderhoud"

Verwante presentaties


Ads door Google