De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OBK gegevensmodel Jos van der Arend 10 mei 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "OBK gegevensmodel Jos van der Arend 10 mei 2012"— Transcript van de presentatie:

1 OBK gegevensmodel Jos van der Arend 10 mei 2012
Nadere informatie: Mogelijk gemaakt door:

2 Onderdelen Begrippen, met per begrip
Begripstype Aanduiding (voorkeur) Alternatieve aanduidingen Omschrijving Andere eigenschappen als inhoudelijk beheerder, geldigheidsperiode, wettelijke status & opmerkingen Relaties, met per relatie (triple): Subject (=begrip) Predicaat (volgens OBK vocabulaire) Object (=begrip)

3 PO en VO niveau niveau inhoud inhoud inhoud inhoud doel doel
onderwijssector schoolsoort niveau leerniveau referentieniveau isDeelniveauVan heeftDeelniveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau inhoud leergebied vak / thema programma inhoud vakkern inhoud subkern inhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan Alle mogelijke soorten begrippen en relaties voor PO en VO Gestippelde begrippen en relaties zijn nu nog niet in aangemelde begrippensets doel kerndoel eindterm doel tussendoel

4 PO voorbeeld PO PO groep 8
niveau onderwijssector schoolsoort PO niveau leerniveau referentieniveau PO groep 8 isDeelniveauVan heeftDeelniveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau inhoud leergebied vak thema programma Aardrijks-kunde Duur-zaamheid inhoud vakkern inhoud subkern inhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan PO Voorbeeld Onderwijssector: PO Leerniveau: PO groep 8 Vak: Aardrijkskunde Vakkern: Duurzaamheid Kerndoel: PO Kerndoel 39: Milieu met omschrijving: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. PO Kerndoel 39: Milieu doel kerndoel eindterm doel tussendoel

5 VO voorbeeld Havo Havo 4 Aardrijks-kunde Duur-zaamheid Draag-kracht
niveau onderwijssector schoolsoort Havo niveau leerniveau referentieniveau Havo 4 isDeelniveauVan heeftDeelniveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau Aardrijks-kunde inhoud leergebied vak thema programma inhoud vakkern Duur-zaamheid Draag-kracht inhoud subkern inhoud Draag-kracht en bevolking isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan VO Voorbeeld Schoolsoort: Havo Leerniveau: Havo 4 Vak: Aardrijkskunde Vakkern: Duurzaamheid Subkern: Draagkracht Inhoud: Draagkracht en bevolking Tussendoel: Draagkracht overschrijdende factoren abstraheren uit een casus. Eindterm: Domein E1/E1: Leefomgeving; Eindterm 11/9 Nationale en regionale vraagstukken: actuele vraagstukken van overstromingen en wateroverlast in Nederland. Hij betrekt daarbij aspecten van duurzame ontwikkeling en plannen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Domein E1: Leefomgeving Eindterm 11/9 doel kerndoel eindterm Draagkracht overschrijden-de factoren abstraheren uit een casus. doel tussendoel

6 MBO

7 MBO (Aangepast) niveau niveau inhoud inhoud inhoud inhoud inhoud
schoolsoort onderwijssector niveau leerniveau referentieniveau isDeelniveauVan heeftDeelniveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau inhoud opleidings- domein inhoud studierichting inhoud domein- overstijgend vak inhoud vakkern (domein) inhoud subkern (subdomein) inhoud onderwerp taak isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isInhoudVan heeftInhoud inhoud competentie inhoud gedrags-component inhoud kwalificatie- dossier inhoud kwalificatie inhoud kerntaak inhoud werkproces inhoud vakkennis vakvaardig-heid heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan doel prestatie- indicator

8 MBO voorbeeld domeinoverstijgend vak MBO
niveau schoolsoort onderwijssector niveau leerniveau referentieniveau isDeelniveauVan heeftDeelniveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau inhoud opleidings- domein inhoud studierichting Burgerschap inhoud domein- overstijgend vak Economisch burgerschap inhoud vakkern (domein) inhoud subkern (subdomein) Budgettering inhoud onderwerp taak Besluit-vormings-vaardigheden isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isInhoudVan heeftInhoud MBO Voorbeeld 1. Domeinoverstijgend vak Onderwijssector: MBO Vak: Burgerschap Vakkern: Economisch burgerschap Subkern: Budgettering Inhoud (onderwerp/taak): Besluitvormingsvaardigheden inhoud competentie inhoud gedrags-component inhoud kwalificatie- dossier inhoud kwalificatie inhoud kerntaak inhoud werkproces inhoud vakkennis vakvaardig-heid heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan doel prestatie- indicator

9 MBO voorbeeld kwalificatiedossier MBO
niveau schoolsoort onderwijssector niveau leerniveau referentieniveau MBO, niveau 2: Basisberoeps-opleiding isDeelniveauVan heeftDeelniveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau isNiveauVan heeftNiveau inhoud opleidings- domein Voedsel, natuur en leefom-geving inhoud studierichting Dier inhoud domein- overstijgend vak inhoud vakkern (domein) inhoud subkern (subdomein) inhoud onderwerp taak isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isInhoudVan heeftInhoud MBO Voorbeeld 2. Kwalificatiedossier dierverzorging Onderwijssector: MBO Domein: Voedsel, natuur en leefomgeving Studierichting: Dier Dossier: Dierverzorging Kwalificatie: Medewerker dierverzorging Prestatie-indicator: Hij overlegt tijdig en regelmatig met zijn collega’s en leidinggevende over het voeren en de watervoorziening zodat de werkzaamheden zijn afgestemd en hij meldt afwijkingen bij zijn leidinggevende, zodat er actie kan worden ondernomen. inhoud competentie Samenwer-ken en overleggen Afstemmen inhoud gedrags-component inhoud kwalificatie- dossier Dier-verzorging inhoud kwalificatie Mede-werker dier-verzorging inhoud kerntaak Voert en verzorgt dieren Draagt zorg voor voer- en water-voorziening inhoud werkproces inhoud vakkennis vakvaardig-heid Interactief spreken heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud isDeelinhoudVan heeftDeelinhoud heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan heeftDoel isDoelVan Hij overlegt tijdig en regelmatig met collega’s en … doel prestatie- indicator

10 Eigenschappen van een begrip
Begrip “MBO” SKOS concept (dit begrip) heeftId isIdVan “480f2736-a71d-48cf-b7e5-ec53c3084dd2” heeftAanduiding isAanduidingVan “MBO” heeftAltAanduiding isAltAanduidingVan “middelbaar beroepsonderwijs” heeftOmschrijving isOmschrijvingVan “Secundair of middelbaar beroepsonderwijs. Het …” heeftType isTypeVan “sector” heeftType isTypeVan “niveau” heeftGeldigheid isGeldigheidVan “ / heeftInhBeheerder isInhBeheerderVan “MBO raad” heeftWetStatus isWetStatusVan “true” heeftOpmerking isOpmerkingVan “”


Download ppt "OBK gegevensmodel Jos van der Arend 10 mei 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google