De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AV CULTUURRAAD 02 december 2013. Agenda  Agenda AV Cultuurraad 1. Uitbreiding leden dagelijks bestuur Cultuurraad 2. Aanpassing huishoudelijk reglement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AV CULTUURRAAD 02 december 2013. Agenda  Agenda AV Cultuurraad 1. Uitbreiding leden dagelijks bestuur Cultuurraad 2. Aanpassing huishoudelijk reglement."— Transcript van de presentatie:

1 AV CULTUURRAAD 02 december 2013

2 Agenda  Agenda AV Cultuurraad 1. Uitbreiding leden dagelijks bestuur Cultuurraad 2. Aanpassing huishoudelijk reglement Cultuurraad. Goedkeuring (>ontwerptekst is vooraf doorgestuurd ) 3. Uiteenzetting en advies BBC 2014-2019 / luik cultuur (>ontwerptekst is vooraf doorgestuurd) 4. Vernieuwde aanpak Cultuurraad 5. Uitnodiging Quiz Cultuurraad (zat 28/12) 6. Toelichting: ‘Speeddate’ ifv van volgende vergaderingen. 7. Varia

3 1. Uitbreiding leden dagelijks bestuur Cultuurraad

4 Uitbreiding leden Dagelijks Bestuur CR  Na de installatievergadering Cultuurraad hebben verenigingen nog een afgevaardigde doorgegeven  Kind & Gezin | Kiwanis | Kunstkring Octopus dwz dat de het aantal verenigingen gestegen is en dus ook het aantal stemgerechtigde deskundigen is gestegen  1/5 van 40 ipv 1/5 van 37  dwz 8 deskundigen ipv 7 Hierdoor kan Chris Lauwers (nr 8 op lijst deskundigen) toetreden tot AV & DB.

5 Voorstel werkgroep DB cultuurraad 2. Aanpassing: Huishoudelijk reglement Cultuurraad.

6 Aanpassingen huishoudelijk reglement  Reden aanpassing:  Redelijk chaotische installatievergadering huidige CR  Problemen samenstelling dagelijks bestuur door 1/5 verhouding deskundigen/verenigingen  Het kan niet de bedoeling zijn hierdoor geëngageerde mensen niet te kunnen toelaten.  Het nieuwe reglement is vooraf per mail rondgestuurd  Alle aanpassingen waren gemarkeerd in het geel

7 Aanpassingen huishoudelijk reglement  Belangrijkste aanpassingen:  Benaming = CULTUURRAAD (ipv Culturele Raad)  Opheffing vastgelegde 1/5 verhouding tussen verenigingen/instelling en deskundigen Deskundigen moeten zich kandidaat stellen (incl. motivatie) Verenigingen/instellingen overleggen op de installatievergadering over hun deskundigheid en beslissen nadien in een geheime stemming met een gewone meerderheid – over de toetreding van deskundigen tot de Cultuurraad.

8 Aanpassingen huishoudelijk reglement  Belangrijkste aanpassingen:  Duidelijkere omschrijving samenstellingenprocedure Cultuurraad: op installatievergadering bij begin van legislatuur na de installatievergadering (toetreding nieuwe verenigingen en/of deskundigen)  Dagelijks bestuur bepaalt in normale omstandigheden datum Algemene vergadering (vroeger was dit AV)  Buitengewone AV op vraag van 1/3 stemgerechtigde leden ipv 1/10.

9 Goedkeuring huishoudelijk reglement  Geeft de AV zijn goedkeuring aan dit aangepast huishoudelijk reglement?  Implicaties  De deskundigen die niet weerhouden zijn op de vorige AV kunnen zich opnieuw kandidaat stellen en de volgende AV zal stemmen over hun deskundigheid.  De Cultuurdienst zal hen aanschrijven als dit reglement is goedgekeurd door gemeenteraad.

10 Toelichting in aparte presentatie 3.Uiteenzetting en advies BBC 2014-2019 / luik cultuur.

11 Resultaten werkgroep Cultuurraad – nieuwe stijl 4.Toelichting vernieuwde aanpak Cultuurraad

12 Communicatie  In alle communicatie duidelijk onderscheid tov CC, cultuurdienst, …  Mails / nieuwsbrief / … vanuit mailbox Nele, maar met handtekening CR  Update webpagina CR (website gemeente), met oa samenstelling DB, data, verslagen  Digitale mailings in de vorm van een nieuwsbrief  Cultuurraad Aartselaar zit vanaf vandaag ook op facebook! Liken maar ;-)

13 Werking in de praktijk  Dagelijks Bestuur:  Nieuwe onderdelen, zoals rondje van de schepen, …  Streven naar meer adviesverlening  Uitvoering BBC 2014-2019 op de voet volgen, evenals beheerraden en andere culturele zaken in de gemeente – nauwe banden met culturele veld  Algemene Vergadering met drie grote blokken:  Verwelkoming + gezamenlijke informatie/mededelingen/… (wijzigingen aan reglementen, Procc>EVA, …) – max 1 uur  Interactieve dynamiek voor overlegplatform, met bv. workshops, infosessies, brainstorming, speeddaten, … om rond bepaalde thema’s informatie uit te wisselen, kennis op te doen, lijnen (ideeën) uit te zetten voor de toekomst – max 1 uur  Netwerken met afsluitend drankje

14 Werking in de praktijk  Vertegenwoordiging CR:  Voorzitter, ondervoorzitter en dagelijks bestuur proberen te zorgen voor een actieve vertegenwoordiging  Herkenbaarheid via pin CR  Werkgroepen  Werking werkgroepen blijft behouden  Op basis van nieuwe beleidsplan extra inzet op overleg en samenwerking met andere adviesraden. Cultuurraad zal hierin mee het voortouw nemen. Voorzitter en ondervoorzitter zullen nauw overleggen en de taken verdelen.  Activiteiten:  Afvoeren / afgevoerd: plantjesverkoop KOTK, quiz (laatste editie op 28 dec 2013), …  CR is een actieve partner bij WAK, OMD, Gala van de Vrijwilliger, …  Mogelijke ideeën: Cultuurcafé (kleine activiteit), …

15 5.Uitnodiging Quiz Cultuurraad

16 Weet u het? - Wie is de nieuwe presentatrice van ‘De Madammen’? - Met hoeveel verloor België tegen Japan? - Wat is de laatste single van Stromae? Weet u het juiste antwoord,… noteer dan 28 december in uw agenda en kom dan naar …

17 …de laatste Quiz van de Cultuurraad  Zaterdag 28 december  Aanvang 20u  Deuren 19u  Een ploeg bestaat uit maximum 6 deelnemers  Inschrijvingsgeld € 20 per ploeg  Inschrijven voor 15 december  Cultuurdienst  cultuur@aartselaar.be cultuur@aartselaar.be

18 Eerste aanzet tot … 6. Toelichting Speeddate

19 7. Varia

20 Oplijsting - Activiteiten rond WO I 14- 18  De Cultuurdienst wil een oplijsting maken van alle gemeentelijke activiteiten die georganiseerd worden rond de herdenking van ‘14 – ‘18:  Organiseert uw vereniging een publiek lezing, uitstap, optreden rond de herdenking ‘14 – ’18  Geef het door aan de Cultuurdienst – cultuur@aartselaar.be cultuur@aartselaar.be  Wij verzamelen alle activiteiten en communiceren deze gezamenlijk  De Cultuurdienst / Cultureel Centrum Aartselaar plant geen bijzondere activiteiten rond deze herdenking

21 Toelichting René Beyst – Boek WO I


Download ppt "AV CULTUURRAAD 02 december 2013. Agenda  Agenda AV Cultuurraad 1. Uitbreiding leden dagelijks bestuur Cultuurraad 2. Aanpassing huishoudelijk reglement."

Verwante presentaties


Ads door Google