De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Geelse Bejaardenraad. Geelse Bejaardenraad Stichtingsvergadering 9 juni 1989 Samenstelling : Schepen seniorenbeleid Voorzitter OCMW Voorzitter gezins.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Geelse Bejaardenraad. Geelse Bejaardenraad Stichtingsvergadering 9 juni 1989 Samenstelling : Schepen seniorenbeleid Voorzitter OCMW Voorzitter gezins."— Transcript van de presentatie:

1 De Geelse Bejaardenraad

2 Geelse Bejaardenraad Stichtingsvergadering 9 juni 1989 Samenstelling : Schepen seniorenbeleid Voorzitter OCMW Voorzitter gezins - en welzijnsraad afgevaardigden Geelse bejaardenbonden Vertegenwoordiger OCMW rusthuis Personeelslid Sociale dienst : secretariaat

3 Geelse Bejaardenraad Doelstellingen: Behandelen van alle kwesties op plaatselijk vlak die de senioren hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks aanbelangen Op eigen initiatief of op vraag van gemeenteraad of OCMW voorstellen doen of adviezen formuleren Bevorderen van het bejaardenwerk en de -zorg Eventueel optreden als coördinator voor welbepaalde activiteiten Kan niet in de plaats treden van de bestaande bonden en zal dus geen activiteiten ontplooien die het geëigende domein zijn van de bonden

4 Geelse Bejaardenraad Algemene vergadering 33 leden Minstens driemaal per jaar Vergaderingen zijn niet openbaar Op verzoek van voorzitter Dagelijks Bestuur Een afdeling vertegenwoordigd in de raad

5 Geelse Bejaardenraad Afgevaardigden bejaardenbonden : Bonden die parochieel zijn gestructureerd : 2 afgevaardigden per afdeling K.B.G. : 2 afgevaardigden per parochie Bonden die centraal zijn gestructureerd : 2 afgevaardigden per bond Socialistische gepensioneerden Liberale gepensioneerden Vlaamse gepensioneerden Club rustende middenstanders

6 Geelse Bejaardenraad Stemgerechtigde leden Effectieven :de personen die Een rustpensioen genieten Afgevaardigd zijn door hun afdeling Het grondgebied van de stad bewonen Geen deel uitmaken van gemeenteraad of OCMW - raad

7 Geelse Bejaardenraad Niet – stemgerechtigde leden : De schepen van seniorenbeleid De voorzitter gezins- en welzijnsraad 2 vertegenwoordigers van het OCMW Aangesteld ambtenaar secretaris – verslaggever Deskundigen kunnen geraadpleegd worden

8 Geelse Bejaardenraad Dagelijks bestuur samenstelling Gekozen door de algemene vergadering Aantal bepaald door het aantal vertegenwoordigde verenigingen maar minstens 1 vertegenwoordiger van elke vereniging Voorzitter wordt apart bekeken Voorzitter GWR Schepen seniorenbeleid Voorzitter OCMW Ambtenaar secretaris - verslaggever

9 Geelse Bejaardenraad Dagelijks bestuur Bevoegdheden Voorbereiden algemene vergaderingen Uitvoeren beslissingen Komt om de 2 maand samen

10 Geelse Bejaardenraad Behandelde thema’s Huisvesting 1998 onderzoek toestand woningen Geelse bejaarden Conclusie onderzoek : Bejaarden wensen een aangepaste woning Liefst in de eigen vertrouwde omgeving (binnen eigen parochie) Willen eigen woning laten aanpassen

11 Geelse Bejaardenraad Advies aan het stadsbestuur Bouw enkele aangepaste woningen binnen elke parochie Concrete voorstellen terzake Stedelijke toelage aanpassing woning

12 Geelse Bejaardenraad Veiligheid Informatie inbraakbeveiliging Informatie verkeersregels Tips ter voorkoming ongevallen thuis

13 Geelse Bejaardenraad Informatie Uitgifte seniorengids Informatie tijdens de algemene vergaderingen Onderhoudsgeld rusthuis Huishoudelijk afval Dienstencheques Werking OCMW ……

14 Geelse Bejaardenraad Vorming Organisatie computerlessen i.s.m. COV – Kempen Organisatie opfrissingcursussen wegcode Studiereizen en bezoeken Zorgencentrum Rusthuizen Aangepaste woonvormen voor senioren

15 Geelse Bejaardenraad Vrije tijd Uitstappen rusthuisbewoners Studiereizen operette

16 Geelse Bejaardenraad Toekomstperspectieven Uitbreiding raad Toekomstplan Oudere Gelenaren Nauwere betrokkenheid van de raad bij het seniorenbeleid seniorenconsulent

17 Geelse Bejaardenraad Toekomstplan Oudere Gelenaren TOG - plan basis : 21 punten plan intern. jaar van de senioren 1999 Beleidsplan voor komende legislatuur Onderdeel lokaal sociaal beleid Opgesteld door senioren zelf

18 Geelse Bejaardenraad 9 thema’s Bestaanszekerheid en inkomen Arbeid Verzorging en gezondheid Wonen, Participatie Levenslang leren Vervreemding en sociale cohesie. mobiliteit en veiligheid Cultuur, sport en vrije tijd

19 Geelse Bejaardenraad Overleg met : Diensten gezinszorg Diensten thuisverpleging Rusthuizen Stedelijke diensten Sportdiensten Cultuurdienst ……

20 Geelse Bejaardenraad Aandachtspunten verschillende thema’s Terugkoppeling naar algemene vergadering Hoe kunnen wij de Geelse senioren betrekken?

21 Geelse Bejaardenraad Behoefteonderzoek Najaar 2005 – voorjaar 2006 600 enquêtes 35 enquêteurs ook van buiten de bejaardenraad Voorstelling resultaten 28 april 2006

22 Geelse Bejaardenraad Congres 12 april 2006 250 senioren Discussie in 6 Werkgroepen: Bestaanszekerheid Mobiliteit en veiligheid Wonen Zorg en gezondheid Cultuur, sport, vrije tijd en levenslang leren participatie

23 Geelse Bejaardenraad Resultaten: gesprekken werkgroepen veldwerkers Resulaten ouderenbehoefteonderzoek Resultaten discussiegroepen congres TOG - plan

24 Geelse Bejaardenraad Goedkeuring TOG – plan 15 september ‘06 “open” vergadering bespreking plan 17 november 2006 Overhandiging plan aan alle fracties vertegenwoordigd binnen gemeenteraad

25 Geelse Bejaardenraad Vraag van senioren om raad om te vormen: Zelfstandige erkende adviesraad Uitbreiding met niet – georganiseerden Nieuwe statuten

26 Geelse SeniorenRaad

27 41 leden Afgevaardigden seniorenorganisaties Niet-georganiseerden 4 stemgerechtigd 6 “waarnemende” leden Rusthuizen Andere adviesraden Schepen seniorenbeleid Voorzitter OCMW Personeelslid OCMW

28 Geelse SeniorenRaad Prioriteiten vanuit TOG – plan vastgelegd Oprichting werkgroepen Wonen bestaanszekerheid

29 Geelse SeniorenRaad Projecten i.s.m. KHK sociale school – SKW Cultuurparticipatie voor senioren Najaar 2006 Cultuurdienst Culturele centrum seniorenorganisaties

30 Geelse SeniorenRaad Najaar 2007 Ondersteuning verenigingsleven Seniorenorganisaties Socio-culturele verenigingen sportclubs

31 Geelse SeniorenRaad Directe betrokkenheid van senioren Intergenerationele samenwerking Samenwerking tussen verschillende adviesraden Kortlopend project (+ 3 maand)

32 Geelse SeniorenRaad Internationale contacten “Jours poivre et sel “Saintes Uitwisseling ervaringen raden Manier van werken Thema’s Middelen Contacten met Nijvel en Xanten.


Download ppt "De Geelse Bejaardenraad. Geelse Bejaardenraad Stichtingsvergadering 9 juni 1989 Samenstelling : Schepen seniorenbeleid Voorzitter OCMW Voorzitter gezins."

Verwante presentaties


Ads door Google