De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Seminar Inkopers tegen Kanker - Contractmanagement Peter Streefkerk Utrecht, 30 mei 2012 30-5-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Seminar Inkopers tegen Kanker - Contractmanagement Peter Streefkerk Utrecht, 30 mei 2012 30-5-2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Seminar Inkopers tegen Kanker - Contractmanagement Peter Streefkerk Utrecht, 30 mei

2 Kwaliteitscirkel van Deming

3 Contractmanagementcirkel 3 Business Procurement Leveranciers management Business Intelligence

4 4 Blok 1 Plan – Business Blok 1 Plan – Business

5 5 Waarom is contractmanagement op dit moment ‘hot’ ?

6 6 Leveranciers managen ons in plaats van dat wij leveranciers managen Heden Toekomst

7 7 Het nieuwe inkopen: inkoop business/organisatie gedreven of business/organisatie inkoop gedreven ?

8 Wat wil je managen ?  Contracten (middel)  Leveranciers (middel)  Risico’s leveranciers (output)  Toegevoegde waarde leveranciers (output)  Performance leveranciers (output)  Risico business/organisatie (essentie)  Toegevoegde waarde business/organisatie (essentie)  Performance/organisatie (essentie) –opbrengst maximalisatie –kosten minimalisatie

9 Van strategie naar uitvoering 9 Business case Strategisch Business plan Strategie Budget project Budget business Budget organisatie Procurement plan Account plan Project plan Tactisch Operationeel Niveau Uitvoering Plan Geld

10 10 Welke voordelen heeft het managen van je contracten ?

11 11 Voordelen: Efficiëntie  Registreren in één contractmanagementsysteem verkleint kans op fouten en dubbelingen  Inzicht krijgen in contractendatabase voor business units  Zoeken kost minder tijd en vragen kunnen sneller beantwoord worden  Opbouwen kennis en informatie  Eenvoudiger overdragen / borgen kennis en informatie  Standaardiseren contracten (= tijdswinst en minder fouten)  Informatie beschikbaar hebben voor andere doeleinden (relatiebeheer) Resultaat: kwaliteitsverbetering deels vertaald in kostenverlaging

12 12 Voordelen: Effectiviteit  Tijdig signaleren voorkomt:  onnodige druk bij onderhandelingen  betalen voor zaken die er niet (meer) zijn of prestaties die niet geleverd zijn  vastzitten aan contracten langer dan noodzakelijk  Combineren van contracten biedt mogelijkheden tot schaalvergroting en betere condities  Beter uitnutten (raam)contracten  Beter sturen op nakoming contractafspraken door leveranciers Resultaat: kostenbeheersing en -verlaging

13 13 Voordelen: Compliancy  Beperken bedrijfsrisico’s  Voldoen aan eisen Belastingdienst / Accountants inzake registratie lopende verplichtingen  Voldoen aan de interne Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO / IC) voorwaarden Resultaat: minder risico’s lopen

14 14 Blok 2 Do – Procurement Blok 2 Do – Procurement

15 Procurement proces Processtap  Accountmanagement  Specificatie  Selectie  Contractering  Bestelling  Bewaking  Nazorg Vastlegging  Account plan  Projectplan  Werkafspraken

16 16 Categoriseren en prioriteren klanten  Categoriseren: 20% van je interne klanten zorgt voor 80% van je inkoopvolume  Prioriteren: 80% van je aandacht besteed je aan 20% van je interne klanten

17 17 Hoe houdt u uw leveranciers scherp ? En u zelf ?

18 18 Specificeren Selecteren Contracteren NazorgBewakenBestellen Service levels SLA’s Vaststellen Beïnvloeden Beoordelen Vastleggen Implemen- teren Contract- intiatie Contract- vorming Contract- beoordeling Contract- implemen- tatie Contract- uitvoering

19 19 Blok 3 Check – Contractmanagement Blok 3 Check – Contractmanagement

20 Definities  Contractbeheer: eenduidig vastleggen, beheren en bewaken van getekende contracten en wijzigingen met als doel volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportages te genereren  Contractmanagement: systematisch en efficiënt besturen van contractcreatie tot en met contractuitvoering met als doel maximalisatie van de toegevoegde waarde en minimalisatie van risicoreductie leveranciersprestaties  Leveranciersmanagement: coördineren, structuren en op elkaar laten aansluiten van organisatie- en leveranciers- prestaties met als doel een maximale toegevoegde waarde voor de eigen organisatie te creëren

21 Contractmanagement maturity model (CMMM ©) Mate van professionalisering Ad hoc Tijd Structured Integrated Basic Optimized

22 22 Relaties extern Contractmanager Inkoopondersteuners Leveranciersmanagers Bestellers Contracteigenaren Inkopers Klant

23 Relaties intern business unit HRM Business Legal ICT Directie Facility R&D Logistiek Procurement Control Finance

24 Relaties intern functie Contract- eigenaar Budget- houder Expeditie mede- werker Inkoop- analist Gebruiker Financieel mede- werker Inkoper Jurist Contract- manager Intern trans- porteur Besteller

25 25 Blok 4 Act – Business Intelligence Blok 4 Act – Business Intelligence

26 Business intelligence  Analyseren procurement gegevens: –Crediteuren –Contracten –Budgetten  Evalueren performance leverancier en eigen organisatie (lessons learned)  Benchmarken (markt- en productonderzoek)  Innoveren op gebied van markten, producten of processen (research & development)  Plannen scenario’s

27 Van data naar informatie

28 En hoe nu verder ?

29 29 Implementatie contractmanagement: wie gaat de regie voeren?

30 30 Stappenplan contractmanagement Besluitvorming Analyse SWOT-analyse Doelstellingen Voorbereiding Activiteiten Overdracht KostenSysteem Externe analyse Interne analyse ProjectplanInvoeringBeheer Capaciteit Onderhoud Gebruik Procedures Organisatie Beleid Aanpassing Implementatie Evaluatie Advies Planning

31


Download ppt "1 Seminar Inkopers tegen Kanker - Contractmanagement Peter Streefkerk Utrecht, 30 mei 2012 30-5-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google