De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Seminar Inkopers tegen Kanker - Contractmanagement Peter Streefkerk Utrecht, 30 mei 2012 30-5-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Seminar Inkopers tegen Kanker - Contractmanagement Peter Streefkerk Utrecht, 30 mei 2012 30-5-2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Seminar Inkopers tegen Kanker - Contractmanagement Peter Streefkerk Utrecht, 30 mei 2012 30-5-2012

2 Kwaliteitscirkel van Deming 230-5-2012

3 Contractmanagementcirkel 3 Business Procurement Leveranciers management Business Intelligence 30-5-2012

4 4 Blok 1 Plan – Business Blok 1 Plan – Business 30-5-2012

5 5 Waarom is contractmanagement op dit moment ‘hot’ ? 30-5-2012

6 6 Leveranciers managen ons in plaats van dat wij leveranciers managen Heden Toekomst 30-5-2012

7 7 Het nieuwe inkopen: inkoop business/organisatie gedreven of business/organisatie inkoop gedreven ? 30-5-2012

8 Wat wil je managen ?  Contracten (middel)  Leveranciers (middel)  Risico’s leveranciers (output)  Toegevoegde waarde leveranciers (output)  Performance leveranciers (output)  Risico business/organisatie (essentie)  Toegevoegde waarde business/organisatie (essentie)  Performance/organisatie (essentie) –opbrengst maximalisatie –kosten minimalisatie 830-5-2012

9 Van strategie naar uitvoering 9 Business case Strategisch Business plan Strategie Budget project Budget business Budget organisatie Procurement plan Account plan Project plan Tactisch Operationeel Niveau Uitvoering Plan Geld 30-5-2012

10 10 Welke voordelen heeft het managen van je contracten ? 30-5-2012

11 11 Voordelen: Efficiëntie  Registreren in één contractmanagementsysteem verkleint kans op fouten en dubbelingen  Inzicht krijgen in contractendatabase voor business units  Zoeken kost minder tijd en vragen kunnen sneller beantwoord worden  Opbouwen kennis en informatie  Eenvoudiger overdragen / borgen kennis en informatie  Standaardiseren contracten (= tijdswinst en minder fouten)  Informatie beschikbaar hebben voor andere doeleinden (relatiebeheer) Resultaat: kwaliteitsverbetering deels vertaald in kostenverlaging 30-5-2012

12 12 Voordelen: Effectiviteit  Tijdig signaleren voorkomt:  onnodige druk bij onderhandelingen  betalen voor zaken die er niet (meer) zijn of prestaties die niet geleverd zijn  vastzitten aan contracten langer dan noodzakelijk  Combineren van contracten biedt mogelijkheden tot schaalvergroting en betere condities  Beter uitnutten (raam)contracten  Beter sturen op nakoming contractafspraken door leveranciers Resultaat: kostenbeheersing en -verlaging 30-5-2012

13 13 Voordelen: Compliancy  Beperken bedrijfsrisico’s  Voldoen aan eisen Belastingdienst / Accountants inzake registratie lopende verplichtingen  Voldoen aan de interne Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO / IC) voorwaarden Resultaat: minder risico’s lopen 30-5-2012

14 14 Blok 2 Do – Procurement Blok 2 Do – Procurement 30-5-2012

15 Procurement proces Processtap  Accountmanagement  Specificatie  Selectie  Contractering  Bestelling  Bewaking  Nazorg Vastlegging  Account plan  Projectplan  Werkafspraken 1530-5-2012

16 16 Categoriseren en prioriteren klanten  Categoriseren: 20% van je interne klanten zorgt voor 80% van je inkoopvolume  Prioriteren: 80% van je aandacht besteed je aan 20% van je interne klanten 30-5-2012

17 17 Hoe houdt u uw leveranciers scherp ? En u zelf ? 30-5-2012

18 18 Specificeren Selecteren Contracteren NazorgBewakenBestellen Service levels SLA’s Vaststellen Beïnvloeden Beoordelen Vastleggen 30-5-2012 Implemen- teren Contract- intiatie Contract- vorming Contract- beoordeling Contract- implemen- tatie Contract- uitvoering

19 19 Blok 3 Check – Contractmanagement Blok 3 Check – Contractmanagement 30-5-2012

20 Definities  Contractbeheer: eenduidig vastleggen, beheren en bewaken van getekende contracten en wijzigingen met als doel volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportages te genereren  Contractmanagement: systematisch en efficiënt besturen van contractcreatie tot en met contractuitvoering met als doel maximalisatie van de toegevoegde waarde en minimalisatie van risicoreductie leveranciersprestaties  Leveranciersmanagement: coördineren, structuren en op elkaar laten aansluiten van organisatie- en leveranciers- prestaties met als doel een maximale toegevoegde waarde voor de eigen organisatie te creëren 30-5-201220

21 Contractmanagement maturity model (CMMM ©) Mate van professionalisering Ad hoc Tijd Structured Integrated Basic Optimized 30-5-201221

22 22 Relaties extern Contractmanager Inkoopondersteuners Leveranciersmanagers Bestellers Contracteigenaren Inkopers Klant 30-5-2012

23 Relaties intern business unit 2330-5-2012 HRM Business Legal ICT Directie Facility R&D Logistiek Procurement Control Finance

24 Relaties intern functie 2430-5-2012 Contract- eigenaar Budget- houder Expeditie mede- werker Inkoop- analist Gebruiker Financieel mede- werker Inkoper Jurist Contract- manager Intern trans- porteur Besteller

25 25 Blok 4 Act – Business Intelligence Blok 4 Act – Business Intelligence 30-5-2012

26 Business intelligence  Analyseren procurement gegevens: –Crediteuren –Contracten –Budgetten  Evalueren performance leverancier en eigen organisatie (lessons learned)  Benchmarken (markt- en productonderzoek)  Innoveren op gebied van markten, producten of processen (research & development)  Plannen scenario’s 2630-5-2012

27 Van data naar informatie 30-5-201227

28 En hoe nu verder ? 2830-5-2012

29 29 Implementatie contractmanagement: wie gaat de regie voeren? 30-5-2012

30 30 Stappenplan contractmanagement Besluitvorming Analyse SWOT-analyse Doelstellingen Voorbereiding Activiteiten Overdracht KostenSysteem Externe analyse Interne analyse ProjectplanInvoeringBeheer Capaciteit Onderhoud Gebruik Procedures Organisatie Beleid Aanpassing Implementatie Evaluatie Advies Planning 30-5-2012

31 3130-5-2012


Download ppt "1 Seminar Inkopers tegen Kanker - Contractmanagement Peter Streefkerk Utrecht, 30 mei 2012 30-5-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google